Soldaterne er selv skyld i deres krigsar

De eneste af Danmarks tabere, som med åbne øjne selv har valgt deres deroute, er de skadede ekssoldater. De var deres egen lykkes smed, men tabte. Alligevel står de borgerlige i kø for at hjælpe Skov Jens

Danske soldater, der er taget i krig, er på forhånd advaret mod krigens psykiske følger gennem film, skriver dagens kronikør.

Erik Refner

De konservative har for nylig foreslået, at de danske soldaterveteraner skal have en særskilt styrelse. En Veteranstyrelse, hvis formål skulle være at hjælpe veteranerne med alle de psykiske, sociale og fysiske skader, som deres krigsdeltagelse har medført. Det er en styrelse, der reelt set er en opdatering af Veterancenter Ringsted, så den kan handle på tværs af ministerier og myndigheder.

De øvrige borgerlige partier på Christiansborg har erklæret sig åbne over for ideen. Det bliver dyrt, men de borgerlige er enige om, at veteranerne er en udsat gruppe, der skal hjælpes.

Nu siger jeg det, som mange sikkert har tænkt, men som ingen tilsyneladende tør sige: Soldaterne er selv ude om det. Har de pådraget sig skader, er det deres egen skyld. De har selv valgt krigen, aktivt og frit. Modsat deres amerikanske kolleger er ingen danskere taget af sted med det formål at få et dansk statsborgerskab. Modsat amerikanerne gør de det heller ikke for at få adgang til højere uddannelse eller komme ud af fattigdom og elendighed. De danske soldater er udelukkende taget afsted, fordi de som rationelle, selvstændigt tænkende mennesker har besluttet sig for, at de vil i krig.

Selvvalgt stålstorm

Den danske ungdom er vokset op med tusindvis af timers mainstreamunderholdning, der skildrer krigens grusomhed og det psykiske limbo, som følger, når man trækker sig tilbage fra fronten og hjem til civilisationen. Ingen ung dansk mand er ubekendt med film og serier som Apocalypse Now, The Thin Red Line, Deer Hunter eller Home Land. Der findes ikke én dansk soldat, kommende kriger eller veteran, der er ubekendt med det forhold, at man ikke blot risikerer at påføre et fuldstændig fremmed lands befolkning store traumer, men tillige kan skade sin egen psyke, når man beslutter sig for, at man vil i krig og slå ihjel.

Alle unge danske mænd har set ovennævnte eller tilsvarende film og serier, der udtrykkeligt og umisforståeligt forklarer dem, at den indledende spænding, de føler ved at skulle i krig, erstattes af et vedblivende psykisk pres på deres bevidsthed. Et pres, der aldrig holder op. Nogensinde. De ved det, og alligevel vil de af sted. Ud i stålstormen.

Det vækker medfølelse og sorg, når man ser mænd, som ikke kan passe deres børn, deres job, ikke være mand for deres kone eller borger i samfundet. Mænd, som flytter ud i skoven og spiser færdigtilberedt mad over bålet. Men det er deres egen skyld.

Der findes ikke én dysfunktionel, psykisk ødelagt veteran, ude i de danske skove, der ikke som teenager har siddet i en tryg sofa, i et varmt hus og på fjernsynet set muskuløse mænd bryde grædende sammen efter krigens rædsel og tænkt, at dét der, det var godt nok for vildt. At dét der, det var rigtige mænd, som havde kastet sig ud i livets barske realiteter, og mærket krigens bittersøde vanvid. Virkelig levet. Det har de set, alle sammen, og de har tænkt, at det ville de også prøve.

Oplyst grundlag

Men når den sidste patron er affyret, det sidste lig lemlæstet og den sidste landsby sprængt i luften, og soldaterne kommer hjem og bliver veteraner, så får det dårligt. Præcis sådan, som de vidste, de kunne få det. Så flytter de ud i skoven og laver bål og drikker Nescafé og tier stille. For de kan ikke glemme the horror, som Marlon Brando så formfuldendt kalder det i Apocalypse Now. Og et eller andet sted føler de sig som rigtige, stærke mænd, fordi de kunne smadre sig selv i en krig, de har glemt, hvorfor deres land indledte.

Og nu skal vi så støtte vore tropper med en Veteranstyrelse. Den skal nok blive vedtaget, for det er politisk ukorrekt at mene, at disse soldater selv er ude om at befinde sig i et psykisk mareridt, til trods for den massive mængde film, serier og bøger om krigens konsekvenser. Alle konfronteres med denne indsigt, på fjernsyn, i skolen eller blandt familie og venner. Det er naivt og dumt at tro, at bare én soldat ikke vidste at han kunne ende ude i de danske skove som psykisk amøbe. Tværtimod: De vidste alle sammen at det var en meget åbenlys risiko.

Brist i borgerlig logik

Det er et særligt perfidt og grotesk paradoks, at det er de borgerlige partier, der nu går ind for, at vi i Danmark skal lave en Veteranstyrelse, der kan hjælpe alle de mennesker, som til deres tilsyneladende store overraskelse har fået psykiske mén af at slå andre mennesker ihjel eller set dem blive det.

De borgerlige partier plejer ellers at slå de svage i hovedet med, at de er deres egen lykkes smed, at de er frie mennesker, der bare kan tage sig sammen. Om det er Ellen Trane Nørbys (V) alt for stirrende øjne eller Joachim B. Olsens (LA) muskelbundtgryntende anklage er knap så vigtigt, det borgerlige Danmark mener kun én ting på tværs af deres partiskel: Taberne skal bare tage sig sammen. Så meget hjælp og støtte skal skæres væk som overhovedet muligt, for de svage har selv valgt den situation, de befinder sig i. Det er et livsstilsvalg.

Altså, lige bortset fra veteranerne. De skal hjælpes. De skal støttes og trøstes og plejes. Modsat den hjemløse, den fattige, den udsatte, den alkoholiserede eller misbrugende er en ting helt sikker: Veteranen havde det frie valg, som de borgerlige partier dyrker så religiøst.

Den hjemløse derimod er måske et produkt af et voldeligt hjem. Den narkoprostituerede er måske et resultat af de voksne, der forgreb sig på hende. Ingen vælger sådan et liv, men skubbes ud i det af ulykkelige sociale omstændigheder. Alligevel tordner overklassen rasende imod dem, som om de har haft et frit, selvstændig valg.

Men den udsatte gruppe, der blev udsat som resultat af at have truffet et helt frit, rationelt valg, næ nej, dén gruppe skal have hjælp. Selvom soldaterne vidste præcis, hvad de gik ind til. For alle danske soldater tager et aktivt, rationelt valg uden skyggen af tvang. De var deres egen lykkes smed. Og de tabte, selv om politikerne sagde, at vi alle sammen havde vundet.

Skov Jens

Man kan derfor foreslå en ny kategori i rækken af sociale tabere, der har fået et fornavn: Skov Jens. Til forskel fra alle andre udsatte er denne person én, som langt de fleste danskere har sympati for. Det er ikke Fattig Carina eller Dovne Robert, men vores allesammens Skov Jens, den af de danske Jenser, der har sat sig ud i skoven.

Modsat de to andre er Skov Jens ikke en person, der bruges som et effektivt symbol til at miskreditere folk, der faktisk har brug for hjælp. Skov Jens er det modsatte. Han er de borgerliges taber; en mand, som ikke har fortjent hjælpen, men som får den alligevel. Skov Jens traf sit valg og smadrede derved helt bevidst sig selv. Han er en ægte samfundsnasser, og tilmed den eneste udsatte, som de borgerlige har sympati for, dybest set fordi de selv har skabt ham.

Han er den eneste udsatte, som helt og aldeles selv har ansvaret for at have bragt sig i den miserable tilstand, han nu befinder sig i. Det er ikke hans forældre eller sociale miljø der er skurken, sådan som man ser det hos narkomanen eller den hjemløse.

Den danske offentlighed har talt sig hen til et sted, hvor de eneste udsatte, der skal have mere hjælp, er dem, som gennem frie valg har ødelagt sig selv psykisk. Måske er det et udtryk for, at Danmark er blevet mere borgerligt.

 Fofatterens navn er anonymiseret af redaktionen. 

Forsiden lige nu

Kommentarer

Brugerbillede for Mikael Aktor

Befriende læsning. Spørgsmålet er, hvad driver unge mænd til at tage ud i en krig, hvor de kan miste liv, lemmer og forstand? Er sandheden bare den sølle, at de er drevet af en romantisk forestilling om at "gøre en forskel" i deres eget liv?

Brugerbillede for Rasmus Kongshøj

Kravet om særbehandling til de "værdigt trængende" veteraner udstiller ganske tydeligt det, enhver ved, men som ingen politiker ellers vil indrømme, nemlig det at vores sociale system og vores psykiatri er håbløst utilstrækkelig. De forhold vi byder vore syge og handicappede er ganske enkelt ikke gode nok. Hvis det normale system fungerede, som det burde, så ville der jo ikke være nogen grund til at lave særbehandling til bestemte grupper.

Selvfølgelig har soldaterne handlet uansvarligt med deres psykiske og fysiske helbred, men det er en farlig glidebane, når man begynder at moralisere og give de syge skylden for deres egen dårligdom. Alle, der er kommet ud i sociale problemer skal have hjælp, uanset hvordan de er havnet i situationen.

Brugerbillede for Palle Yndal-Olsen

@ Mikael Aktor
For et par år siden deltog jeg i et møde hos DIIS, hvor den danske major Lars A. Møller fortalte om sin bog med den sigende titel: "Vi slå ihjel og lever med det". Her redegjorde han for en uofficiel undersøgelse, han havde lavet om spørgsmålet du rejser, og hvor ca. 2000 Afganistan-soldater foreløbig havde medvirket. Han kunne dele de udsendte i tre grupper: 2 meget store og en ganske lille. De to store bestod dels af folk der ville opleve noget spændende - dels folk som så udsendelsen som en form for ekstrem-sport. Den meget lille gruppe var folk, der ville gøre en ubestemmelig "forskel".

Brugerbillede for Bill Atkins

Ja, lad os forhåne de mennesker der fulgte opfordringen fra deres opvækst, fra deres indre mod, fra lokalsamfundet, fra de borgerlige medier og ikke mindst fra de danske samarbejdspolitikere, til at rejse ud og gøre en forskel i demokratiets navn. Og lad så os kloge sætte os i sofaen i aften og på TV 2 kl. 20:00 nyde, at de uansvarlige politikere løber fra deres ansvar ...og de borgerlige mediers svigt - det vil slet ikke blive berørt.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/08/07/201134.htm

Med venlig hilsen, en politisk militærnægter.

Brugerbillede for Leif Koldkjær
Brugerbillede for Mikael Aktor

@ Palle Yndal-Olsen
Det var præcist det jeg mente. Krigsretorikken lader de unge forstå, at de gør en forskel ude i verden for demokratiet osv. Men jeg spørger, om den forskel de unge vil gøre, ikke mere er i deres eget liv - ud af tryghedsboblen. På den måde handler det både om at ville opleve noget spændende og om en form for ekstremsport. Så læren må være denne: Unge mand! hold dig til din PlayStation og bevar krop og sind hel og sund.

Brugerbillede for Jørn Petersen

Ja de traf et valg af mange forskellige årsager,det kommer de til at bære konsekvensen af.

Vi andre kommer også til at bære konsekvensen af de borgerliges krigs galskab, for vi er humanisterne som også ser unge mænd og kvinder som har truffet valg der har invalideret dem fysisk og psykisk.

Selvfølgelig skal vi hjælpe dem som vi ønsker at hjælpe alle der har brug for hjælp, det er forskellen på en borgerlig krigs gal og os andre, vi ønsker velfærd og et ordentligt samfund, for det er det som definerer os, modsat de mange borgerlige hvis hjerter er opfyldt med vrede og had.

Brugerbillede for Henrik Wagner

Når man bygger sin argumentation på, at det er selvforskyldt pga film, som alle formodes at have set, så virker det lidt konstrueret og bevidst provokatorisk, at der ikke på samme vis tages højde for tusindvis flere mainstreamfilm og kulturen, som dyrker helte, gode hævnere og nationalisme på alle kanaler døgnet rundt. Mens hjemløse åbenbart kan være et produkt af arv og miljø, så gælder det åbenbart ikke for andre.

Brugerbillede for Bill Atkins

Netop i udenrigspolitiske spørgsmål må vi, nationens borgere, kunne stole på, at de folkevalgte, udfra deres større mulighed for indsigt, træffer de beslutninger der gavner det danske folk, og hvis det viser sig, at de folkevalgte har svigtet folket og er gået andre nationers eller erhvervslivets ærinde, så må vi undlade at stemme på disse folkeforfører igen.

http://fred.dk/artikler/fredvalg/ikrig.htm#14122001

Brugerbillede for Bjarne Troelsen

Godt brølt, løve! Du skal nok få dine velfortjente tæsk for at sige ubehagelige sandheder om vore tapre soldater. Men din egentlige pointe risikerer måske at drukne i postyret: din nådesløse og ætsende afsløring af, hvordan de borgerlige politikeres hyldest til det frie og ansvarlige menneske, der selv vælger sin skæbne, blot er et hyklerisk dække over den mest hjerteløse kynisme i forhold til de mennesker, der uforskyldt kommer til skade i en barsk tilværelse. Det er længe siden, man har set "den borgerlige anstændighed" så overbevisende afklædt i al dens ynkelighed. Tak for det!

Brugerbillede for Heidi Larsen

To spørgsmål; alle danske soldater der har været af sted, har de alle og enhver meldt sig frivilligt? Er ingen af dem blevet indkaldt - eller hvad det hedder - til at gøre det og dermed ikke kunne sige nej?

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Morten Rasmussen

Det er noget af det tåbeligste jeg har læst længe. Jeg deltog selv i FN's fredsbevarende mission på 2 hold på Balkan. Selv har jeg ingen skader, men kender en del som har.

Hvis artiklens rationale skal holde, såp bør vi jo afskaffe enhver hjælp til nogen som helst som har pådraget sig en arbejdsskade. De vidste jo hvad de gik ind til, ikke sandt? Byggepladser, fiskerbåde, kontorstole, computermus og alt muligt andet afstedkommer jo skader på nogle af dem som kommer i kontakt med arbejde.

Hvor er fornuften i at folk som bliver udsendt med mandat fra Folketinget ikke skal have anerkendt deres skader, bare fordi de godt vidste at de skulle ud til en krig? Hvis jeg som nødhjælpsarbejder i Bosnien havde pådraget mig lignende skader, skulle ejg så også bare spises af med en sang om at "jeg kendte jo risikoen", og jeg kunne da bare lade de belejrede indbyggere i Sarajevo sejle deres egen sø?

Jeg savner simpelt hen ord for hvor tåbeligt Ole Olesen-Bagneux's artikel forekommer mig.

Beklager, det ligger ikke til mig at nedgøre andre i så skarpe vendinger, men det her er simpelt hen for ugennemtænkt.

Brugerbillede for Mads Toft

Hvad så med kvinder som bevidst vælger en aggressiv mandsperson som deres partner. Og som ser ham slå på tæven mod andre mænd og kvinder? Hvis hun så en dag oplever at han vender nævnerne mod hende, er hun så hvis jeg skal følge Ole Olesen-Bagneux's logik, så selv skyld i at hun en dag får bank? Især hvis hun vidste hvad hun gik ind til? og dermed ikke et offer?

Brugerbillede for Tom Paamand

Egentlig burde Infens læsere på traditionel vis stå i kø her, og højrøstet kræve at den ansvarlige virksomhed selv står for hjælpen til de tidligere ansatte, som er blevet skadet under arbejdet. Her er det så en del borgerlige partier, der står bag et sådant krav, og virksomheden er vores allesammens stat, så deeet...

Men når skadevolder er staten, skal de ramte blot tilbydes den samme hjælp fra det offentliges kasser, som til enhver anden, der er blevet skadet - uanset om det er som statsansat eller ved ekstremsport. Hvis omfanget af hjælpen viser sig at være for lidt, er det alles niveau, der skal hæves - og ikke kun skadede danske soldaters.

Det besværliggør problemet yderligere, at det kun i ringe grad er om mistede lemmer, men i langt højere grad om mistet forstand, og her halter hjælpen fra samfundet kronisk. Sagen burde derfor være en øjenåbner for hvor ringe vilkår, de psykisk syge generelt tilbydes, og ikke kun en soldaterhistorie.

Brugerbillede for Bjarne Troelsen

Kære Morten Rasmussen. Det rationale, du tillægger Ole Olesen-Bagneux, er jo ikke hans, men de borgerlige politikeres, som anerkender et samfundsmæssigt ansvar over for folk, som frivilligt og med åbne øjne har begivet sig ud i risikable foretagender, hvorimod mennesker, der uden egen skyld lider overlast, kan sejle deres egen sø.

Brugerbillede for Lars B. Jensen

Ole Olesen

Det er langt ude at angribe vores soldater for at deltage i de krige, som et flertal i vores folketing har besluttet at vi skal deltage i.
Ret dog din vrede derhen hvor den hører til, hos de politikere der har sendt de unge mennesker i krig.

Brugerbillede for Thomas Krogh

Bjarne Troelsen

Godt brølt, løve! Du skal nok få dine velfortjente tæsk for at sige ubehagelige sandheder om vore tapre soldater. Men din egentlige pointe risikerer måske at drukne i postyret: din nådesløse og ætsende afsløring af, hvordan de borgerlige politikeres hyldest til det frie og ansvarlige menneske, der selv vælger sin skæbne, blot er et hyklerisk dække over den mest hjerteløse kynisme i forhold til de mennesker, der uforskyldt kommer til skade i en barsk tilværelse. Det er længe siden, man har set "den borgerlige anstændighed" så overbevisende afklædt i al dens ynkelighed. Tak for det!

Så krigsmodstandernes holdning er altså at eftersom soldaterne frivilligt har valgt deres metíer, så er skaderne deres eget ansvar? Kunne man tro at det så gælder alle valg af erhverv, eller aner man en snigende dobbeltmoral?

Brugerbillede for Abdullah Jensen

Problemet er vel ikke at de skal have hjælp, problemet er at de fremhæves for at få særlig hjælp. Burde samfundet ikke have system på plads, så dem der har behov for hjælp får den hjælp de har behov for. Hvorfor fremhæve soldaterne, hvad med hjælpe arbejdere, der har været i de samme zoner, hvad med folk fra private virksomheder, der klæber til disse konflikt zoner, hvad er det som gør soldaterne særlige i dette tilfælde.
Netop på de område rammer artiklen jo meget godt, lige som hjælpearbejdere, så er soldaterne frivillige taget til de hårde zoner, lige som virksomheds medarbejderen. Hvad er det som gør soldaterne så "fucking special". De udføre et arbejde, de selv har valgt, de vælger selv tjenesten i det belastende område.

Brugerbillede for jasper bertrand

Afghanistan krigen var vel ikke en borgerlig krig, den blev lanceret af Nyrup.
Og i stedet for at opfordre unge mennesker til at se film for at danne sig et indtryk af krig og dens konsekvenser kunne man måske anbefale dem at læse nogen solidt funderede historiske værker. Så kunne de og artikelfirfatteren forstå, at den dag Europa ikke længere kan stille med solide hære, så er det også afslutningen på europæisk civilisation. Så den danske diskussion bør mere gå på om vi skal være solidariske, eller krybe uden om.
Skal vi krybe uden om foreslår jeg vi begynder på energiområdet, her er solidaritet en hel del dyrere end på forsvarsområdet, og de sparede penge her kunne redde mange menneskeliv andre steder.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Per Jongberg

@ Heidi Larsen stiller to relevante spoergsmaal :

"To spørgsmål; alle danske soldater der har været af sted, har de alle og enhver meldt sig frivilligt? Er ingen af dem blevet indkaldt - eller hvad det hedder - til at gøre det og dermed ikke kunne sige nej?"

Jer mener at vide, at alle menige og maaske ogsaa konstabler er frivillige.

Mht til befalingsmaend og officerer er jeg ikke sikker, men jeg tror, at ogsaa de er frivillige.

Der er ingen, der er blevet "indkaldt" til udsendelse.

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ingrid Uma

Læs om existerende Veterancentret her,
http://da.wikipedia.org/wiki/Veterancentret

Veterancentret i Ringsted skal omdannes til en selvstændig styrelse
på tværs af øvrige myndigheder, hvis det står til de Konservative.
De øvrige borgerlige bakker op, mens soldaternes fagforening
frabeder sig et parallelt system.
......
Soldater er skeptiske
I Hærens Konstabel og Korporalforening er formand Flemming Vinther
imidlertid skeptisk. Han mener, at Veterancentret, der har vært i drift i to år,
skal have længere tid til at finde sine ben at stå på.
- Jeg har svært ved at se, hvordan en sådan styrelse kunne fungere
på tværs af ministerierne. Idéen med at samle kompetence og ekspertise
ét sted er jo netop det, man allerede forsøger i dag med Veterancentret,
siger han til Berlingske.
Også SF og S er forbeholdne over for forsalget.
Primært fordi soldaterne selv afviser idéen.

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/07/30/0730110925.htm

http://www.b.dk/politiko/borgerlige-vil-have-saerskilt-veteran-styrelse

@ Heidi Larsen 08. august, 2013 - 11:31
Frivilligt, = eget ønske, = ingen tvang

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Olaf Tehrani

Vigtig diskussion, og Ole Olesen-Bagneux har naturligvis en pointe.

Noget helt andet er, at man ikke bør glemme, at Taleban-styret var aldeles rædselsfuldt. Fanatisk, reaktionært og kvindeundertrykkende ud over alle grænser. Eksempelvis var der før interventionen udsigt til massiv hungersnød i landet, fordi Taleban af religiøse grunde nægtede ofrene mulighed for at modtage vestlig nødhjælp efter den fejlslagne høst.
I det lys kan man vel ikke sige, at det var forkert at intervenere. Fejlen var vel snarere, at man fokuserede så snævert og kortsigtet på vestlige interesser, og at man derfor mente, det var i orden at alliere sig med krigsforbryderiske ’warlords’ og en gennenkorrupt Karzai-klan.

Generelt må reglen være, at man skal intervenere militært, hvis der ikke kan findes praktisk gennemførlige alternativer, og hvis man derved i væsentlig grad kan mindske summen af lidelser.
Man kunne vel også have ønsket sig international intervention i Rwanda?
I Darfur?
I Europa efter 1939?
Eller?

Brugerbillede for Jan Hansen

Jeg vil nok mene, at narkomani oftest er resultatet af bevidste valg, som narkomanen selv har truffet. Også selv om Ole Olesen-Bagneux taler for det modsatte i artiklen. Til en vis grad kan man også sige, at alkoholisme, prostitution og overvægt i mange tilfælde er et resultat af folks egne valg af livsstil.

Mon konklusion må derfor lyde, at hvis sårede veteraner ikke skal have hjælp, fordi de frivilligt har påtaget sig at udføre et job, hvor risikoen for at komme hjem med fysiske og psykiske skader er høj, så er det også et åbent spørgsmål, i vor høj grad narkomaner, alkoholikere, overvægtige og prostituerede skal have hjælp fra det offentlige.

Brugerbillede for Michael Wörffel Intile

Det var dog den mest ubegavede artikel jeg længe har læst; murerarbejdsmanden med ondt i ryggen skal ikke hjælpes....han kunne jo bare ha' ladet være med at blive murerarbejdsmand. Politimanden som bliver chikaneret i sin fritid skal ikke beskyttes - han kunne jo bare have valgt et andet job.
Ole Olesen-Bagneux bør huske på, at uanset de udsendtes bevæggrunde for at melde sig, så er deres virke medvirkende til, at Ole Olesen-Bagneux kan sove trygt om natten og at han kan få lov til at offentligøre sine (forkælede) holdninger i Information.

Brugerbillede for Karsten Aaen

Er folk som har kørt for hurtigt og er blevet hårdt kvæstet fordi de har kørt for hurtigt ikke selv skyld i deres skade(r) så?

Der er altså stadig værnepligt i dette land....så nej, alle menige er bestemt ikke frivillige....

Men man kan vist melde sig til det der hedder den internationale brigade?

Og der er altså også i DK eksempler på at folk har meldt sig til forsvaret for at få en uddannelse...

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Anders Feder

Mads Toft:

"Hvad så med kvinder som bevidst vælger en aggressiv mandsperson som deres partner. ... er hun så hvis jeg skal følge Ole Olesen-Bagneux's logik, så selv skyld i at hun en dag får bank?"

I hvert fald skal hun ikke regne med nogen hjælp fra de kasser som V, K og LA kan få deres fingre i! Jeg tror både du og en del andre skal prøve at læse indlægget med grad af ironi. Ole Olesen-Bagneux anvender jo bare den logik som de borgerlige partier selv har gjort dagsordenssættende gennem 10 års rædselsstyre funderet på Fogh Rasmussens "kulturkamp".

Brugerbillede for Robert  Kroll

Artiklens forfatter mener, at "Skov Jens" er et "borgerligt produkt".

Men det er altså både "røde" og "blå" danske regeringer ( og dermed Folketing med forskellig sammensætning), der i tidens løb har sendt soldater ud i brændpunkter så "Skov Jens" er ikke en bestemt fløjs "ejendom" eller "eneansvar".

OG historisk set , så er der (heldigvis) generelt bred dækning over midten i Folketinget for disse udsendelser.

Vi har f eks på vores hospitaler diverse specialafdelinger for forskellige sygdomme - specialafdelingerne sikrer en optimal kræftbehandling, optimale transplantationer, optimal behandling af ryglidelser o s v .

Der er måske sagligt set på samme vis et fagligt begrundet grundlag for "veteran-specialister" ( - klienterne kunne ud over skadede veteraner være skadede nødhjælpsarbejdere , redningspersonel, politifolk m v ??)

Og så kan man jo altid samtidig drøfte manglende ressourcer på forskellige andre behandlingsområder .

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Ole Sanvig

For nu lige at få frivillighedsaspektet på plads, eftersom der åbenbart ikke er mange herinde, der har et praktisk kendskab til forsvaret: Alle, der bliver sendt af sted på internationale missioner, er professionelle soldater, der har underskrevet en kontrakt, der forpligter dem til at blive udsendt. Det gælder selvfølgelig reaktionsstyrkesoldaterne, men også de fastansatte på langtidskontrakter. Så ingen er tvunget af sted for så vidt. Men for de fastansatte kan en udsendelse jo komme på mere eller mindre belejlige tidspunkter i ens liv, men det er vilkårene, som man har accepteret.

Når det er så sagt, så kan jeg kun tilslutte mig Morten Rasmussens ord. Skal fiskere så selv betale for at blive hentet i land, hvis de forliser? Fiskeriet er jo notorisk en farlig arbejdsplads, og det ved fiskerne godt, når de står til søs - omend de ikke har tilegnet sig denne viden i biografsalen. Ej heller gennem studier på læsesalen på KUs bibliotek.

Hvilket vel dybest set er det mest absurde i kronikken: At ophøje fiktionen til den ypperste sandhed.

Brugerbillede for Karsten Kølliker

I mine øjne skal Ole Olsen-Bagneux have tak for at vise modet til at sige, at den enkelte altid, og jeg gentager: altid, har et medansvar. Husk også på, hvordan Manning/Wikileaks-dokumenterne viste i hvilket omfang det at slå mennesker ihjel, fjendtlige soldater såvel som civile var genstand for pral og street credit i soldaterkredsene.

Hver gang jeg har set disse gule-sløjfe-streamers har jeg altid tænkt: ”Bed for vores soldater – de ved ikke hvad de gør”.

Men for mig er det bedste udkomme af kronikken indtil videre Bill Atkins DR-link ovenfor der viser hvordan et hyklerisk hensyn til soldaterne bruges af politikerne som et dække for selv at blive draget til ansvar for nogle hovedrystende uansvarlige beslutninger.

Jeg forstår de hjemkomne soldater, der i første omgang bliver provokerede af kronikken, men jeg tror de i anden omgang alligevel vil sætte pris på, hvordan den hjælper til at få en ærlighed og åbenhed ind i debatten samt sætter tingene i perspektiv, både politisk og personligt.

Brugerbillede for Asbjørn  Børgaard

Hr Ole Olesen-Bagneux.

Jeg ville ønske at du kunne forstå visse ting omkring soldater, pligt, kærlighed til sit land, sin familie, sine venner.

Hvis det endnu ikke er gået op for dig endnu, så foregår der visse ting i verden, hvor personer ikke ønsker andet end at komme dig, din familie, dine venner, dit land, faktisk hele vesten til livs.
Det gik i sandhed op for mig, da jeg tilbage i 2008 var udsendt til Afghanistan på hold 5 Feb-aug.
Jeg tilbragte min 22 års fødselsdag på at rejse til et land, der sidenhen kostede flere gode venner livet.

Vi tog alle afsted, velvidende at vi KUNNE risikere at miste liv og lemmer.
At vi KUNNE risikere at blive skadet i sindet, måske resten af vores liv.
Velvidende at det ville bringe smerte til vores venner og familie, afsavn, frygt, uvidenhed.

Og hvorfor gør vi så det ? Vi ved det er farligt ! Vi ved godt det har omkostninger ?

Der kan være mange grunde.
Men for mit eget vedkommende, så er det fordi jeg turde prøve at gøre en forskel.
En forskel som min egen folkevalgte regering sagde jeg skulle.
Det var min pligt, både for mit land, men også for alt hvad jeg elsker, og jeg mener er værd at kæmpe for.
Demokrati, og troen på at andre mænd kvinder og børn fortjener det samme som vi har i Danmark, nemlig frihed.
Frihed til selv at kunne vælge om man vil kunne bruge sine hænder i et håndværk, bruge sine kunstneriske egenskaber til at skabe fantastisk musik, film, litteratur, journalistik.
Eller vælge at beskytte alt dette ved og blive soldat.

For som jeg skrev til at starte med, så findes der kræfter i verden, der med ingen samvittighed ville fratage dig DIN frihed, din familie uden så meget som at blinke.

Vi føler os så sikre her i lille Danmark.
Vi har det dejligt her i den lille trygge osteklokke, med vores vestlige problemer, som at få afleveret børnene i skolen, betale den næste telefon regning og finde ud af hvornår sommerferien skal ligge.

Alt dette er beskyttet af soldater, og har altid været det.

For ikke så længe siden, da anden verdenskrig forgik, var vi et besat land.
Vi var som store dele af verden truet på vores eksistens som land, vores eksistens pga at de forkerte personer havde fået et tag på verden.

„Never in history, had so many, so few, to thanks for so much.“
Winston Churchill

Hvad fanden tror du vi kæmper for nu ?!
Er du virkelig så naiv at tro vi ikke kan miste vores frihed igen !

Jeg vil til enhver tid beskytte mit land, min familie, og dem som ikke kan, eller har samme mod og enver som jeg selv, imod alt ondt.

Det er prisen for frihed ! At der er nogen som tør sætte andre før sig selv !
Om vi gør det fordi vi kan se udfordringen, spændingen, om det er af kærlighed til alt man elsker, eller om det er for at hjælpe i verden.

Det er ligemeget ! Vi gør det, fordi vi kan, og vi har evnerne og modet til at gøre det.

Du skal bare prise dig lykkelig over at vi lever i en tid hvor det er soldater af egen fri vilje som tager afsted, og at det ikke er påtvunget.
DET ville være sørgeligt, og du ville have et alvorligt problem, da du ikke lige lyder som den bedste type til at være soldat i nutidens verden..

Du burde tænke dig lidt mere om inden du får flere geniale ideer til artikler.

Vi bliver ved med at gøre hvad vi gør, for os der har været afsted, ved hvilke kræfter der ønsker vores levevis tilintetgjort..

Brugerbillede for Mette Lauritsen

Hvad fanden bilder du dig ind, og skrive en artikel, om noget, som du tydeligvis ikke har nogen som helst forstand på!!!?
Hvad ved du om, at være udsendt og være i krig? Hvad ved du om, at hjælpe andre mennesker i nød? Hvad ved du om, at se andre mennesker blive slået ihjel? Hvad ved du om, at tage ned og hjælpe uskyldige mennesker, også blive truet med pistol og psykisk terror?
Ja, de har selv vagt at tage i krig. Men samtidig har de også valgt, at hjælpe andre mennesker, der har det langt værre, end de værste her i DK. Du synes måske, vi bare skal se til, at uskyldige civile bliver dræbt, bliver smidt ud af deres eget hjem? Børn der ikke kommer i skole?
Jeg bor sammen med en veteran, som har fået konstateret ptsd, og nej, det er ikke hans egen skyld.
Han var godt klar over, at han ville komme til at se forfærdelige ting, og tro mig, det har de prøvet at forberede sig på. men hverken han, eller nogen andre - heller ikke dig - kan vide, hvordan man reagerer, når man har været udsat for død og ødelæggelse. Synes du selv skal tage der ned, og opleve alt det, som soldaterne har oplevet, også kan du sætte dig til at skrive en artikel.
Normalt blander jeg mig ikke i disse diskussioner.. Men blev så forarget, over at læse din artikel, at jeg er nødt til at kommenterer den.
Sikke da en uviden du render rundt og belærer andre med!

Brugerbillede for Dennis Berg

Morten Rasmussen og andre:
Ole Olesen-Bagneux argumenterer på ingen måde for, at soldaterne ikke skal have hjælp. Istedet påpeger han hykleriet i, at ville give en gruppe "svage" særstøtte i en grad, som ingen anden gruppe får, mens der trampes løs på virkeligt - uforskyldt - svage. Svage, som ikke har haft chancen for at vælge deres situation.

Selvfølgelig skal veteranerne have hjælp, ingen har sagt noget andet. Men det skal vel at mærke være den hjælp, alle andre får. Hverken mere eller mindre. Hverken fattige, arbejdsløse, psykisk syge eller andre svage skal - som de borgerlige ønsker - behandles anderledes end veteranerne. Det er det hykleriske i de borgerliges ønske om det modsatte, som Ole Olesen-Bagneux retteligt sætter sin finger på.

Brugerbillede for Niels Engelsted

Meget velskrevet og velgørende kronik, meget præcis og ætsende, og meget sand.

Men det er en sandhed, der kun kan blive en pointe og ikke et princip.

Vi kan selvfølgelig ikke, og ønsker heller ikke, at lade de unge tankeløse og eventyrlystne mennesker i stikken, som vores tåbelige alliancepolitik har sendt på killer-missioner i det fjerne fremmede.

Til gengæld bør de meget store udgifter til en veteranpolitik, der fejer ordentligt op, være en del af forsvarsbudgettet og betales med mindst en eskadrille og et par orlogsfartøjer og måske også Hjemmeværnet.

Brugerbillede for Anders Feder

Asbjørn Børgaard: Spar os! Du har ikke den fjerneste anelse om hvem der stræber efter at fratage os vores frihed. At du vælge se dig sur på nogen i Afghanistan det er helt og holdent dit eget problem.

Al respekt for dem der i tidens har forsvaret Danmark ved slaget ved Dybbøl osv. Men dem som af egen drift er taget til Afghanistan, eller værre, Irak er ikke dernede for at forsvare - de er der for at angribe.

Brugerbillede for Dennis Berg

Asbjørn Børgaard og Mette Lauritsen:
I ved ikke engang hvad det er, vi har været ude at slås for. I ved ikke, hvor meningsløst et offer I og jeres pårørende har givet. Tror I virkelig på propagandaen om "friheden", som skal beskyttes? Sandheden er meget, meget grummere: I har været på en imperialistisk mission. I har ikke været på de godes side, istedet har I med våben i hånd været ude og undertrykke et fremmed folk.

Inden I bliver helt rundtossede af selvsvingeriet bør I sætte jer ind i, hvordan verden virkelig fungerer. Men på den anden side, hvis I havde været i stand til det, ville I nok have truffet et andet valg. Eller måske ikke, hvis I er ekstremsports-udøvere.

Brugerbillede for Lasse Sørensen

Jeg finder ikke alene indlægget provokerende, men også uigennemtænkt.

Skal man følge Ole Olesen-Bagneux' ræsonnement, er det selvforskyldt når kvinder, som går alene hjem fra byen sent om natten, bliver voldtaget. (- de kunne jo også have taget noget mindre fristende tøj på, ikke sandt, Ole?), folk, der tager på skiferie eller bevæger sig i trafikken bærer selv ansvaret for evt. skader, de måtte pådrage sig, de overvægtige bør fremover selv punge ud, hvis de får sukkersyge og hjerte-/karsygdomme, og så videre.

Hvis Danmark sender soldater i krig, så skal Danmark naturligvis tage sig af soldater, der kommer skadede hjem, og det uanset om det er fysiske eller psykiske skader.

Brugerbillede for Gorm Petersen

Nurnberg-processen fastslog, at enhver der begår mord, skal straffes personligt.

Man kan ikke henvise til, at man "handlede efter ordre".

Det problematiske er, at man tillader militæret at gøre reklame overfor unge mennesker.

Dømmekraften er ikke speciel høj i den relevante alder, og kan man lægge begrænsninger på eksempelvis tobaksreklamer, burde man som minimum have den regel, at ingen TV-reklame fra militæret rettet mod helt unge mennesker, må stå alene.

Der skal altid være en mod-stemme i samme TV-spot - nogen der fortæller om bagsiden af medaljen.

De færreste er vismænd (M/K) allerede som 17-årige !

Brugerbillede for Adam Parker

Kronikøren overser nogle vigtige pointer.

De fleste danske soldater vender faktisk STYRKET hjem efter krigsindsats:
"... en stor gruppe på 74 procent af soldaterne er stabile og hverken viser symptomer på posttraumatisk stress før, under eller efter deltagelsen i krigen."
Det er ca. 10 procent af soldaterne som har symptomer på alvorlige psykiske efterreaktioner. (http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/07/27/0727013412.htm)

Det giver derfor ikke mening at tale om at soldaten på forhånd ved, at ved at deltage i krig for han krigstraumer. Tallene viser jo at det "kun" er op til hver tiende der ulykkeligvis ender med at få eks. PTSD.

Men hvis vi seriøst skal diskutere hvem der fortjener statens omsorg, så bør man huske på at soldaterne, rigtig nok frivilligt har valgt udføre et stykke arbejde. Et arbejde som vi som et demokratisk samfund har besluttet (klogt eller ej) at de skal udføre.

Kronikøren sammenligner soldaternes situation med Dovne Roberts og Fattig Carinas, og hævder at sidstnævnte er mere berettiget til hjælp end soldaterne. Hvis sammenligning overhovedet skal give mening, så er det nærliggende at spørge:
Mens soldaterne har udført deres arbejde og hjulpet staten, hvilken form for arbejde, er det så Dovne Robert og Fattig Carina har udført, der berittiger dem til statslig omsorg?

Et sundt socialdemokratisk princip er, at man gør sin pligt og kræver sin ret. Soldaterne har gjort netop dette og skal derfor hjælpes. Dovne Robert og Fattig Carina har så vidt vides ikke gjort andet end at kræve, måske det er på tide at de bliver sat til at gør deres pligt også?
Er det virkelig så uhyrligt?

Brugerbillede for Henning Bjerg

Jeg bakker op om, at den enkelte altid har et medansvar. Det gælder i høj grad soldater, der selv ønsker at komme i krigszoner. Jeg har aldrig fattet, at DK tror, at vi kan overføre vores forståelse af demokrati (med de mange brister og korrupte politikere, som vi på et vist niveau har accepteret, siden vi genvælger dem) til fjerne stater som Afghanistan, Irak, Libyen etc.
Denne herrefolksmentalitet bekymrer mig i den grad.
Hvad angår værnepligt - alle kan nægte at gå ind i militæret, som ikke har haft karakter af forsvar i adskillige årtier. Det er misvisende at kalde dette væsen for forsvar, når det handler om såkaldte "indsatser" i fremmede kulturer - samt netop angreb.

Brugerbillede for Dennis Berg

Idag ser vi vores egne regeringer imod landenes grundlove udføre massiv spionage mod sine egne befolkninger. USA's regering brugte hele sit magtapparat - Homeland Security (oprettet specielt til at modgå "terrortruslen"), FBI og en række andre organisationer, herunder private, som arbejder for Wall Street - til at undertrykke Occupy-bevægelsen. I den sammenhæng brugtes hemmelige agenter til at infiltrere dem, der brugtes Agent Provocateurs og nogle Occupiers blev falsk anklaget for forbrydelser, som ville sende dem årtier bag tremmer.
USA torturerer, har hemmelige domstole, udfører dronedrab uden rettergang, har folk under lås og slå på nu mere end et årti i Guantanamo uden rettergang, fordi de ved, at de ikke kan dømmes.
Både USA og europæiske lande bryder grundloven nærmest på daglig basis.

Hvis I vil finde den virkelige trussel og de virkelige forbrydere, så skal I vende blikket mod vores eget hjem istedet. Istedet for at labbe eventyrfortællinger i jer og danse afsted på en lyserød sky af selv-hellighed, både før og efter I har smadret et fremmed land til ukendelighed, samt ditto jeres egen sjæl.

Brugerbillede for Martin  Jakobsen

OOB udviser desværre mangel på diplomatiske evner, hvilket tilsyneladende forstyrrer budskabet. Selv synes jeg den skarpe tone er befriende og sætter budskabet godt på spidsen, men det åbenbart ikke alle der synes det...

Som jeg læser artiklen er pointen ikke, at soldaterne ikke skal have hjælp, fordi de er skyld i egen ulykke. Pointen er, at soldaterne ikke skal have mere hjælp end andre udsatte - særligt ikke, når de selv er skyld i egen ulykke.
OOb hykler således ikke - han forsøger at fremdrage de borgerlige politikeres hykleri. Fortjener nogle udsatte mere hjælpe end andre - og hvis det er tilfældet er åbne øjne og bevidst valg så noget, der berettiger til mere hjælp end til 'det uskyldige offer'?
Tag diskussionen om brugerbetaling for sygdomme fremkaldt af rygning og dårlig livsstil, hvor borgerlige har argumenteret for, at det offentlige ikke skal hjælpe hvis sygdommen er selvforskyldt. OOB spørger, hvorfor dette ikke gælder for veteranerne?

Svarene er naturligvis åbenlyse - men spørgsmålet skal stilles for at pege fingre af hykleriet.

Brugerbillede for Michael Wörffel Intile

[quote]Vi kan selvfølgelig ikke, og ønsker heller ikke, at lade de unge tankeløse og eventyrlystne mennesker i stikken.............[/quote]
Det er da godt Niels Engelsted, at der er et forsvar til at passe på dig, så du kan bruge tiden til forfængeligt og ligegyldigt tankespind.
Utroligt så mange mennesker som kører på frihjul i Danmark og det er sjovt nok de samme mennesker som har en frygtelig masse holdninger til hvad man skulle ha' gjort i stedet for det man gjorde.....................

anbefalede denne kommentar
Brugerbillede for Michael  Bruus

Taber skid, det er din egen skyld.

Jeg har oprigtigt svært ved at se fornuften i at sende soldater i de aktioner de har været sendt ud i, men jeg finder det helt og aldeles afstumpet ikke at ville hjælpe dem på fode igen når de kommer hjem.
Vi giver jo også krise og traume behandlinger til brandfolk som kommer til skade på psyken og de valgte det jo også selv, eller Falk redderne som pludselige en dag bare ser én ulykke for meget og går ned med flaget.
Og når jeg læser Ole Olesen-Bagneux skriv, tænker jeg at han lige som soldaterne, ikke har den fjerneste anelse om hvad krig er, før dens rædsler pludselig rammer lige midt i fjæset.

Sider