Alene kan vi ikke redde klimaet

Hvis vi afstår fra at udvinde de olie- og gasressourcer der måtte være tilbage i den danske del af Nordsøen, vil nordmænd, russere, arabere, angolesere og mange flere med glæde dække den efterspørgsel, vi forsager

Under overskriften »600 millioner ekstra ton CO2« bringer Information den 8. februar en opsigtsvækkende oplysning: Det vil føre til et markant øget CO2-udslip, hvis man forfølger forslaget fra Olie Gas Danmark om at sikre udvinding af de »ekstra« forekomster, som ny teknologi og intensiveret efterforskning i den danske Nordsøsektor vil kunne bringe op.

Advarslen er især baseret på en udtalelse af Tarjei Haaland fra Greenpeace. Men læser man hans udtalelse omhyggeligt, viser det sig, at han slet ikke taler om en klimaeffekt. Tarjei Haaland siger derimod – korrekt – at hvis man udvinder omtalte ressourcer, reducerer vi den mængde fossile brændsler, andre producenter kan udnytte. Den konstatering afspejler alene det forhold, at der er meget større kendte reserver af fossile brændsler, end vi ansvarligt kan brænde af.

Dertil kommer, at den postulerede konflikt mellem regeringens to politikker – ønsket om CO2-reduktion på den ene side og øget olie- og gasudvinding på den anden side – slet ikke er reel. Det ville den kun være, hvis det var sådan, at en større eller mindre dansk olie- og gasproduktion ville modsvares af en ændring i forbruget. Men det er der desværre overhovedet ingen empirisk dokumentation for.

Kontrol skal være global

Forestillingen om, at det skulle være muligt at påvirke forbruget af fossile brændsler – og dermed CO2-emissionen – via kontrol af produktionen i bredere forstand er endnu langt mere utopisk end forestillingen om at løse klimaproblemet via forbruget.

Hvis vi afstår fra at udvinde de olie- og gasressourcer der måtte være tilbage i den danske del af Nordsøen, vil nordmænd, russere, arabere, angolesere og mange flere med glæde dække den efterspørgsel, vi forsager. Men klimaet vil aldrig opdage det. Heller ikke via prisstigninger, eftersom hverken olie- eller gasprisen i vores del af verden er knaphedsbestemt.

Tarjei Haaland og jeg har, så vidt jeg kan bedømme, i årevis været på samme barrikade til forsvar for klimaet, men vi har ikke altid været enige om, hvilke midler, der var de mest effektive. Jeg håber meget, at Greenpeace fortsat vil se det som sin opgave, at presse mest muligt på for at sikre de emissionsbegrænsninger, der er så hårdt brug for. Det er i sig selv vanskeligt nok.

Jørgen Henningsen, København

Forsiden lige nu

  • I mediehusene er kritik ilde hørt

    Mediernes uvilje mod at tage den intense samtale med publikum er påfaldende. Politikerkritik affejes som politisk. Pressenævnskritik er i sit grundlag juridisk. Imens de journalistiske medier frikender sig selv, vender omverden dem ryggen
  • Borgfred mellem Obama og Netanyahu er ovre

    Indtil for nylig har den amerikanske og den israelske leder ikke ladet en personlig modvilje overskygge forholdet mellem deres lande. Men uenighed om en atomaftale med Iran har ført til en åbenlys strid, der kulminerer i dag
  • Ambassadør Mark Lippert var på vej til morgenmøde, da han blev angrebet. Formodet gerningsmand er anholdt

Anbefalinger

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu