arbejdsmarked Seneste artikler   Følg emne

Nødvendig debat om lediges joblyst

Vi skal ikke mistænkeliggøre og drive heksejagt på alle ledige. Men vi skal se på det mindretal, der egentlig ikke ønsker at arbejde

Et arbejde at gøre

Fremtidens EU vil være udsat for stigende konkurrence, hvor omstillingsparathed på arbejdsmarkederne vil være afgørende for, om der skabes job i EU. Især i forhold til de unge er det bydende nødvendigt, at reformarbejdet får højeste prioritet

Den moderne kvinde er det virkelige barn af konkurrencestaten

Karen Hedegaard Mortensen er 45 år og mor til fem. Hun har haft svært ved at definere en kvinderolle, som både skal være nærværende og karriereorienteret, og mener det er en vigtig pointe i diskussionen om, hvordan vi opdrager vores børn bedst

Sundhedsnugninger er nytænkning

Ulighed i sundhed går i arv til børnene – og ingen børn fortjener en dårligere start på livet end andre

Mod fremtids fjerne mål

Mønsterbryderen fra Ishøj er en helt og forbillede for andre i de sociale boligbyggerier. Gør ligeså, tabernakker, står der indgraveret i den imaginære glorie undervisningsvæsnet smykker hans skurvede hoved med

Arbejdsfastholdelse for viderekomne

En fyret medarbejder, der nægter at gå hjem og skamme sig, er en modstand mod den markedslogik, der reducerer mennesker til humankapital

Ansvarligt

De uddannelser, hvor der over de næste tre år skal fjernes i alt 4.000 pladser, er udvalgt, fordi de i mindst syv ud af de seneste ti år har sendt en markant større andel studerende ud i arbejdsløshed end andre uddannelser

Ekspert: Det er svært at være mønsterbryder i dag

Gruppen af unge med ufaglærte forældre har i dag sværere ved at bryde den sociale arv end tidligere, vurderer eksperter. Det vil i fremtiden forhindre dem i at komme ind på arbejdsmarkedet, og derfor bør det prioriteres at øge mulighederne for at blive mønsterbryder

Fortrængning

Skævvridning af arbejdsmarkedet er en følge af de stadigt mere opfindsomme lønkonstruktioner, som Folketingets forligspartier hitter på

Indrømmelser fra en ufaglært

Som nyudsprungen student fik jeg job på et plejehjem. Min uvidenhed viste sig hurtigt at være min største udfordring

Sider