CO2-udledning Seneste artikler   Følg emne

IEA: CO2-udslip kan bremses i 2020, hvis verden handler nu

De løfter, der indtil videre er afgivet forud for COP21 i Paris, vil ikke være nok til at bremse den globale temperaturstigning, siger Det Internationale Energi Agentur, der dog anviser vejen til succes med ambitiøs handlingsplan

’Tipping point’ forude

Det hele går for langsomt – især FN-processen – men der er tegn på, at verden bevæger sig mod det tipping point, hvor det grønne begynder at fortrænge det sorte

R kræver, at landbruget reducerer sin CO2-udledning

Gennem et nyt kvotesystem skal landbruget reducere sektorens udledning af CO2, foreslår klimaminister Rasmus Helveg Petersen. Venstre og Konservative afviser ideen: ’Ikke flere omkostninger til landbruget,’ siger de

Politikere: Landbrugskvoter bør gælde hele Europa

Hvis klimaminister Rasmus Helveg Petersens forslag om kvoter for dansk landbrugs udledning af CO2 kan indføres på europæisk niveau, er flere partier positivt indstillet over for forslaget

Magtskifte i Alberta gavner klimaet

Et socialdemokratisk parti sender overraskende de konservative ud i mørket og lover at gøre noget ved et stort CO2-udslip i en provins, hvis økonomi hviler på olie

Asien: Kinas CO2-udslip falder drastisk

Kina er på vej til at sætte verdensrekord med det største fald i kulforbrug og CO2-udledning, der nogensinde er blevet målt

Tysk energiskifte sender CO2-udledningen i vejret

Tyskland skal gå foran i kampen for klimaet, siger kansler Angela Merkel, som dog tøver med at nedsætte kulforbrug og CO2-udslippet i sit eget hjemland

Lang vej til Paris

I klimasammenhæng er det største problem ikke at sætte ønskelige mål. Problemet er derimod at finde ud af, hvordan målene nås

Fossile brændselsgiganter forøger deres kulstofreserver

Verdens 200 største private energiselskaber råder i deres stadig ekspanderende reserver over potentielle udledninger, der er tæt på den globale faregrænse, men netop det forhold gør dem til oplagte mål for frasalg, siger investeringsrådgivere

Sort afvikling – også for økonomiens skyld

Når investorer i stigende grad bliver nervøse over at have investeret i olie, kul og gas, handler det ikke kun om hensyn til klimaet, men snarere om kolde kalkuler af morgendagens markeder. I sidste ende er det et spørgsmål om troen på klimapolitisk handling

Sider