CO2-udledning Seneste artikler   Følg emne

Lørdagsbøffen koster

Mens politikerne drøfter, hvordan de mindsker udslippet af de farlige drivhusgasser ved at få folk til at tage toget, køre mindre i bil eller skrue ned for varmen, kommer Dansk Vegetarforening med en ny løsning: Kvit kødet

Forbrugere skifter alt for hurtigt ud

Kloden er ved at løbe tør for ressourcer, klimaet kan snart ikke tåle mere CO2-udledning og miljøet omkring os ødelægges. Men er der overhovedet nogen farbar vej til et mere bæredygtigt forbrug?

FN’s klimapanel: ’Der er håb, et beskedent håb’

Selv om udledningerne af CO2 vokser stadig hurtigere, er der endnu en spinkel chance for at bremse opvarmningen før smertetærsklen på to grader. Men det kræver massiv og hurtig omstilling, siger IPCC

FN’s klimapanel: Hold fingrene fra olie, kul og gas

Skal den globale opvarmning bremses, inden den når to grader, må kun en brøkdel af de fossile energireserver brændes af. Det er budskabet i et lækket rapportudkast fra FN’s klimapanels arbejdsgruppe

Økonomien skal være bæredygtig

I stedet for det ensidige fokus på produktivitet og BNP-vækst foreslår jeg regeringen at nedsætte en bæredygtighedskommission næste gang

Global klimaaftale skal bygge på frivillige mål

Hvordan landenes frivillige CO2-mål også kan sikre overholdelse af FN’s to graders mål er på dagsordenen på denne uges klimamøde i Bonn

EU’s 2030-mål for klima og energi er på vippen

Halvdelen af EU-landene bakker aktivt op om nye mål for CO2-reduktion og vedvarende energi – hos resten er der uklare signaler eller direkte modstand. Connie Hedegaard appellerer til at sende ’et stærkt signal’ på et snarligt topmøde

Klimakritik splitter vismænd i grønt råd

’Det her lyder som vismændenes sædvanlige felttog mod klimaindsatsen i almindelighed og vindmøllerne i særdeleshed,’ lyder det fra medlem af Det Miljøøkonomiske Råd om kontroversielt klimaoplæg

Regeringens fossile disharmoni

Ønsket om at gå foran på klima- og energiområdet er i disharmoni med planerne om maksimal udvinding af danske olie- og gasreserver

Alene kan vi ikke redde klimaet

Hvis vi afstår fra at udvinde de olie- og gasressourcer der måtte være tilbage i den danske del af Nordsøen, vil nordmænd, russere, arabere, angolesere og mange flere med glæde dække den efterspørgsel, vi forsager

Sider