CO2-udledning Seneste artikler   Følg emne

Folkevalgte og olieindustri i klimaopgør i Californien

Det demokratiske lokalstyre i Californien går efter at vedtage en ambitiøs klimalovpakke, der skal fremme ren energi og nedbringe CO2-emissioner, men olieindustriens pressionsgrupper kæmper hårdnakket imod og hævder, at lovene vil medføre benzinrationering og afstraffelse af bilister

Grønne organisationer i oprør over klimatilbagetog

Den ny regering vil slække på ambitionen om at sænke udslippet af drivhusgasser. Miljøorganisationer er oprørte og vil fastholde målet om en reduktion på 40 procent

For klimaforhandlerne er en aftale i sig selv en succes

Der skal nok komme en global klimaaftale på topmødet i Paris senere på året, vurderer iagttagere. Men det bliver næppe en aftale, der lever op til målsætningen om en maksimal global temperaturstigning på to grader. Alligevel taler toppolitikere om en forestående succes

LA-ordfører savner stadig bevis for skaden ved menneskeskabt CO2

Klimaordfører for LA, Villum Christensen, mener ikke, at der er dokumentation for, at CO2 fra menneskelig aktivitet vil føre til temperaturstigninger. Dermed tager han igen afstand fra klimaforskningen, lyder det fra Det Økologiske Råd

EU trimmer kritiseret system for handel med CO2-kvoter

Udspil til at forbedre systemet for handel med CO2-kvoter skal støtte målet om at nedbringe EU's CO2-udslip

IEA: CO2-udslip kan bremses i 2020, hvis verden handler nu

De løfter, der indtil videre er afgivet forud for COP21 i Paris, vil ikke være nok til at bremse den globale temperaturstigning, siger Det Internationale Energi Agentur, der dog anviser vejen til succes med ambitiøs handlingsplan

’Tipping point’ forude

Det hele går for langsomt – især FN-processen – men der er tegn på, at verden bevæger sig mod det tipping point, hvor det grønne begynder at fortrænge det sorte

R kræver, at landbruget reducerer sin CO2-udledning

Gennem et nyt kvotesystem skal landbruget reducere sektorens udledning af CO2, foreslår klimaminister Rasmus Helveg Petersen. Venstre og Konservative afviser ideen: ’Ikke flere omkostninger til landbruget,’ siger de

Politikere: Landbrugskvoter bør gælde hele Europa

Hvis klimaminister Rasmus Helveg Petersens forslag om kvoter for dansk landbrugs udledning af CO2 kan indføres på europæisk niveau, er flere partier positivt indstillet over for forslaget

Magtskifte i Alberta gavner klimaet

Et socialdemokratisk parti sender overraskende de konservative ud i mørket og lover at gøre noget ved et stort CO2-udslip i en provins, hvis økonomi hviler på olie

Sider