kritik Seneste artikler   Følg emne

Ingen kan lide et egotrip

Det er de færreste, der oplever at blive most i jalousiens kværnende maskiner, hvis de udtrykker stolthed over deres meritter på f.eks. Facebook. For mig at se vælter det oftere ind med bekræftende ros for selv de mest banale bedrifter. Kun hvis du ubetænksomt hævder dig på andres bekostning, sender den danske normkultur dig (rettelig) en fuckfinger.

Kritik af kritikken

Alt for mange anmeldelser er håbløst gammeldags og perfide. Det hæmmer kreativiteten
Begreber. Begreber som natur, køn, oplysning, oprør, samfund, økonomi og viden har ikke været brugt på samme måde i år 1500, 1700, 1914 eller 2014. ’Revolution’ som den så ud i Paris i 1789. Ill. Musee Carnavalet, Paris

Kritiske ståsteder holder ikke evigt

Det århusianske idéhistoriske tidsskrift Slagmark stiller kritiske spørgsmål til sin egen eksistensberettigelse og til samtiden: Hvad er idéhistorie, og hvordan kan den bedrives?
De ældre i The Villages nord for Orlando i Florida skal ikke trækkes med larmende unge. Her skal man være fyldt 55 for at få sit navn på en postkasse.

Fritidsland for altid – uden bøvl med børn

12 millioner amerikanske ældre lever i pensionistreservater, hvor de kan have sjov med andre pensionister – afskåret i krop og ånd fra det øvrige samfund. Hvor det offentlige har undladt at komme med tiltrækkende tilbud til livet efter arbejdslivet, er det private trådt til med det besnærede løfte om evig fritid uden forpligtigelser. Men hvad betyder det for solidariteten med resten af samfundet?
Hvis nogen i dag havde sagt og skrevet de ting om kærlighed, lidelse, tro og fællesskabet, som Kierkegaard skrev, ville de blive afskrevet som afsindige

Vores egen grusomme fanatiker

Hvis nogen i dag havde sagt og skrevet de ting om kærlighed, lidelse, tro og fællesskabet, som Kierkegaard skrev, ville de blive afskrevet som afsindige
Mørkets fyrste. Historien om lord Voldemorts er ikke en brugbar ramme for at forstå, hvordan der regeres og føres politik. Men den er skabelon for en stor del af den kritik, der rettes mod den siddende regering.

En konspiration af teknokrater

Vi ved, at det ikke er regeringen selv, der har udviklet regeringens politik. Men hvor kommer den så fra?

Finansskatten kan ændre adfærden

Kritikerne af finansskatten har overset, at det seneste forslag har medtænkt store dele af kritikken. Og at skatten opfylder et fornuftigt formål: At skabe mere af den positive langsigtede spekulation og mindre af den knap så gavnlige computerstyrede handel.
De mange reformer af læreruddannelsen er med til at give lærerprofessionen lavere status, mener man i de Lærerstuderendes Landskreds.

Læreruddannelse ændres uden hensyn til skolereform

I lørdags kom bekendtgørelsen til den anden reform af læreruddannelsen på syv år. Reformen er lavet uden koordinering med regeringens storstilede folkeskolereform. Reformiveren skader både lærerstuderendes og folkeskolelevernes læring, lyder det fra fagkyndige. Ministeren siger, der er tale om ’rettidig omhu’
Der går en lige linje fra Ronald Reagan og Margaret Thatcher i 1980’erne til Nyrup--regeringens reformer i 1990’erne og siden Hartz IV-reformerne i Tyskland. Det er i den periode, at den nyliberale tænkning bliver mainstream, siger David Budtz Pedersen.

Du kan kende den på smilet

Nyliberalisme er den anonyme magtteknologi, som iscenesætter sig selv med positive vendinger om vækst, innovation, kreativitet. Og vi indordner os alle, for ellers ... ja, ellers hvad?

Vi lever i en verden af forenklede, absolutistiske budskaber

Det er vores fremmeste opgave at insistere på et mere nuanceret perspektiv. For verden er ikke sort-hvid, og intet perspektiv rummer hele sandheden

Sider