landbrug Seneste artikler   Følg emne

Tænk, hvis vi endte med en nation af curlingkøer

Der er ikke råd til, at køerne kommer på græs længere. Al den spildtid mellem mark og stald er en unødvendig luksus, som vi måske nok kunne tillade os i århundreder, men nu er det slut

Økologisk landbrug er ikke bæredygtigt

En grundlæggende årsag til, at økologisk fødevareproduktion er langt mindre ’bæredygtig’ end mange former for konventionelt landbrug er, at økologisk landbrug, omend det muligvis let kan tilpasses lokalmiljøer i lille skala, har langt mindre afkast i forhold til, hvor meget jord og vand, der bliver brugt. Økologisk landbrug producerer typisk 20-50 procent mindre en konventionelt landbrug, og belaster landbrugsjorden særligt i forhold til vandforbrug.

På Østerbro skal der være høns på taget

På Østerbro i København indvies på lørdag Danmarks største taglandbrug. Initiativtagerne gør sig ingen forestillinger om at gøre byen selvforsynende med fødevarer, men kalder initiativet for et oplysningsprojekt: ’Folk skal vide, hvordan mad produceres, og at det hele hænger sammen’

Ministeren vil give øko-køerne et klap bagi

Omfanget af det økologiske landbrugsareal er gået tilbage det seneste år. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) optrapper nu indsatsen med 20 millioner kr. for at skubbe omlægningen i den rigtige retning igen. Det Økologiske Råd bakker op, men mener, der er brug for strukturelle ændringer

Eksperter: Gmo-forbud kan føre til sagsanlæg

Som forslaget om nationalt forbud mod gmo’er er skruet sammen, kan det ende med sagsanlæg mod EU og sager i WTO, vurderer eksperter, der mener, at de reelle muligheder for et forbud er begrænsede

Gmo-firmaer skal tages med på råd om forbud

Miljøorganisationer kritiserer EU-forslag, der vil pålægge medlemslande at konsultere gmo-firmaer, før de får mulighed for at forbyde gmo-dyrkning. Landbrug og Fødevarer mener, det er helt forkert at give mulighed for nationale forbud

Det nye bacon

Det kan undre, at det trods politikernes ædle intentioner ikke for alvor er lykkedes at stimulere udbredelsen af økologisk landbrug

Dansk økologi står i stampe

Regeringens mål er, at det økologisk dyrkede landbrugsareal skal være fordoblet i 2020. Men udviklingen står i stampe, og flere mælkeproducenter har droppet økologien. Ministerierne skal koordinere indsatsen bedre, mener økologiske interesseorganisationer

Hellere ånd end regler

De multiresistente svinebakterier skyldes ikke en mangel på regler for landmændenes antibiotikaforbrug. De skyldes en mangel på ånd

Træer kan redde Afrika

Økologi opnås nærmest per automatik i Afrika, for der er ikke råd til kemi. Men skal landbruget også være bæredygtigt, skal der tænkes nyt. Alt peger på, at træbeplantning er vidundermidlet

Sider