landbrug Seneste artikler   Følg emne

Landbrug og fødevarer slår plat på sult

Det er både usagligt og usmageligt, at landbrugets erhvervsorganisation skubber verdens sultne mennesker foran deres ønskeliste til at kunne producere endnu flere svin med færre miljøkrav

Landmænd elsker natur

Naturpleje skal være en attraktiv driftsgren og endnu flere landmænd skal gøre en indsats for markvildt og naturen i agerlandet

10 spørgsmål

»Byboerne drømmer om det førmoderne landbrug. De er bange for konsekvenserne af det konventionelle, som de anser for livsfarligt. Alligevel er det naturen, der er ved at slå dem ihjel, når de endelig møder den, mener journalist og forfatter Pernille Stensgaard«

Traktorførere for ansigtsløse penge

Alle landbrugets pestilenser vil blive endnu mere forbandede, hvis ansvaret overlades til ansigtsløse pengemænd

Dansk landbrug skal reduceres

Sult skyldes fattigdom og dårlig fordeling af madvarer. Og det løses ikke med flere svin fra Danmark

Landmanden er blevet en effektiv naturødelægger

Den moderne landmands mægtige maskiner og kemikaliernes effektivitet gør det muligt i en håndevending at lave ubodelig skade på dansk natur. Når der på landbrugsuddannelsen kun bliver undervist i biologi på niveauet under folkeskolens 10. klasseprøve, skal det gå galt

Danmark skal producere endnu flere fødevarer i fremtiden

Vi kommer ikke til at brødføde verden med klappegrise og gårdsalg. Men kommer skinken fra Danmark, er der garanti for kvalitet, bæredygtighed og innovation

Vreden splitter danske landmænd

I disse uger har et stort antal landmænd i frustration meldt sig ud af deres lobbyorganisation Landbrug & Fødevarer

Danmark er svineproduktionens u-land

Dansk svineproduktion lider af samme u-landssyndrom som Mali. Vi sælger råvarer til minimumpris og hæfter for omkostningerne, mens forarbejdningen af kødet og dermed arbejdspladserne og den væsentligste fortjeneste er flyttet ud af landet

’Lolland ender som Danmarks affaldsø’

Der er ingen naturparker, ingen særlige drikkevandsinteresser, ingen Natura 2000-områder, ingen geologiske interesseområder. Til gengæld er der noget af den tætteste ler i Danmarks undergrund, og derfor frygter borgere på Lolland, at et kommende atomaffaldsdepot ender på deres ø

Sider