landbrug Seneste artikler   Følg emne

Når landbruget skal støttes mere end vi gør i forvejen

I sidste uge var det vækstminister Henrik Sass Larsen, der ville gøre det nemmere for belånte landmænd at låne endnu flere penge. Og i denne uge blev to landmænd fra Thy frifundet for at blæse på randzoneloven. Landbruget kan omsider mærke lidt medvind, og det er tiltrængt. Det er en så vigtig del af dansk kultur, at det er tvivlsomt, om vi overhovedet kan eksistere som nation, hvis landbruget dør. Tænketanken Modern Times supplerer her med seks ideer til, hvordan samfundet kan støtte landbruget endnu mere, end vi allerede gør

Randkaos

Under landbrugets hærgen er miljøtilstanden grimt forringet. Man kan frygte, at værre er i vente

Nedsæt momsen på fødevarer

Al snak om at nedlægge landbruget er for rige uden jordforbindelse

Dansen om guldkalven

Forrige søndag var mit barn og jeg til landbrugets årlige Økodag. Og hvis det stordriftskoncept, vi var vidne til, er repræsentativt for den fremmeste velfærd for køer i dette land, står det virkelig skidt til med dyrevelfærden

Landbrugsdebatten trænger til nuancering

I praksis har økologisk og konventionelt landbrug nærmet sig hinanden gevaldigt de seneste 30 år – så hvorfor bliver det altid fremstillet som om, kløften mellem de to jordbrugsformer bliver større?

Det er tid til et bondeoprør

Danske bønder tildeles den næsten umenneskelige opgave at stille bedriften til rådighed som transit for slagtegrise. Kun nogle få finansielle bagmænd kan tjene penge på landbruget. Hvorfor finder landmændene sig i det? Hvorfor gør vi?

Landbruget affolker landet

Koncentrationen af kæmpebedrifter har tømt det åbne land for mennesker, påpeger bogen om ’Udkantsdanmark’. En løsning kan være nye ’statshusmands-værksteder’ på de konkurstruede storbrug

Forskere i brechen for Svanholms skovlandbrug

Planloven beskytter landdistrikternes store industrilandbrug, men blokerer for nyt landbrugssystem med høj bæredygtighed og fremtidsperspektiv, mener landbrugsforskere

Danmarks Naturfredningsforening: Danmark bør satse på 100 pct. økologisk landbrug

Hvad ville der ske, hvis det samlede danske landbrug blev økologisk? Det har Danmarks Naturfredningsforening regnet på i en visionær plan for omstilling af det danske landbrug

Heksejagten på danske svineavlere spidser til

I morgen afsiger Landsretten dom i spørgsmålet om, hvorvidt adresser på svinefarme, der er testet MRSA-positive, skal offentliggøres. Reelt handler spørgsmålet om retten til at lade medieskabt massehysteri gå ud over tilfældige landmænd

Sider