landbrug Seneste artikler   Følg emne

Tv trækker de unge til truget

Siden ’Bonderøven’ begyndte i 2008 er der kommet næsten dobbelt så mange elever på landbrugsskolerne. Det skyldes ifølge skolerne, at der er sket et imageskifte i faget, som følge af tv-serierne. Det er værdifuldt og avantgardistisk at være i kontakt med naturen, siger sociolog

Kompost i Champagne

Hvordan en pariserdansker lærer Jacques og Nardine lidt om kompost i Champagne

Grønt græs kan erstatte sojabønner i svinetruget

Danmark kan erstatte den klimaskadelige import af soja fra Sydamerika med danske afgrøder som f.eks. kløvergræs, konkluderer Concito i en ny rapport. Landbrug & Fødevarer bakker op om potentialet, men siger, der er lang vej endnu

Førhen var der liv på landet

Gennem sin slægts historie skildrer Ove Korsgaard den danske landbokulturs undergang. Indimellem fortaber fortællingen sig, og den har blinde vinkler på økologi og love

Landbokulturen skabte vor tids velstand

Ove Korsgaard fortæller i ny bog den storslåede og tragiske historie om dansk landbrugs ud- og afvikling. ’Solskin for det sorte muld’ er en art erindringer fra landbrugssønnen, der via sine akademiske kundskaber perspektiverer den kultur, han selv trådte ud af i 1960’erne. En landbokultur fæstnet på dyder som nøjsomhed og nærhed til produktion, vi måske finder tilbage til

Rige landes jagt på dyrkbar jord kan føre til oprør

Gennem opkøb eller leje har velstående nationer lagt beslag på enorme landområder i fattigere lande. Det kritiseres for at være en ny form for kolonialisme, som er med til at forværre hungersnød i specielt Afrika. Jagten på landbrugsjord truer med at føre til voldelige sammenstød, advarer forsker

’Før kunne vi ikke se byen – nu er vi indhyllet i den’

Urbaniseringen har for alvor gjort indhug i Kinas landbrugsareal. I forsøget på at kompensere opkøber eller lejer kinesiske statsejede firmaer store markarealer i udlandet. Det har ført til modstand i værtslandene

Hvordan kan vi alle spise bæredygtigt?

Danskerne har kastet sig over byhaver, fødevarefællesskaber og kampagner mod madspild. Men kan de mange små projekter rundt om i landet medføre et skærpet fokus på, at der er noget galt med fødevareproduktionen?

’Vi har ikke råd til at tabe det næste slag om arbejdspladserne i industrien’

Danmark skal fokusere på de områder, hvor vi i forvejen er gode, og så skal vi kæmpe for at bevare industriarbejdspladserne, lyder erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens (S) bud på, hvordan man skaber vækst og arbejdspladser. Landbruget står højt på dagsordenen

Dansk erhvervsliv skal tænke som i 1880’erne

Selv om krisen for dansk industri kan synes uoverkommelig, har vi faktisk klaret lignende udfordringer før. Succesen med at omstille landbrugsproduktionen i 1880’ernes kan vise vejen

Sider