landbrug Seneste artikler   Følg emne

Gris i tanken – og få kvinder

Skål for fødevareminister Dan Jørgensen (S), som forleden lod kundgøre, at han har lavet en ’måltidstænketank’.

Spildt mælk

Mens dansk landbrug har moderniseret og effektiviseret, er Niels Stokholm gået den modsatte vej for at nå ind til naturens oprindelige balance. På den biodynamiske Thorshøjgaard forsøger han at skabe størst mulig harmoni mellem gårdens forskellige elementer af husdyr, afgrøder og ukrudt – til gourmetkokkenes store begejstring

Det koster en bondegård

Ved at åbne for, at i princippet alle og enhver i klodens finansielle markeder kan overtage danske landbrugsejendomme, øger man formentlig efterspørgslen og dermed prispresset

Familier skal ikke frygte gårdbesøg

MRSA-bakterien er en alvorlig udfordring, og derfor gør vi i landbruget, hvad vi kan for at begrænse udbredelsen

Krejlere

Forspildt blev endnu en chance for seriøs miljøpolitik, da SR-regeringen forleden besluttede at gøre en meget beskeden brug af mulighederne for at overføre EU’s landbrugsstøtte til genopretning af natur og miljø

Tænk, hvis vi endte med en nation af curlingkøer

Der er ikke råd til, at køerne kommer på græs længere. Al den spildtid mellem mark og stald er en unødvendig luksus, som vi måske nok kunne tillade os i århundreder, men nu er det slut

Økologisk landbrug er ikke bæredygtigt

En grundlæggende årsag til, at økologisk fødevareproduktion er langt mindre ’bæredygtig’ end mange former for konventionelt landbrug er, at økologisk landbrug, omend det muligvis let kan tilpasses lokalmiljøer i lille skala, har langt mindre afkast i forhold til, hvor meget jord og vand, der bliver brugt. Økologisk landbrug producerer typisk 20-50 procent mindre en konventionelt landbrug, og belaster landbrugsjorden særligt i forhold til vandforbrug.

På Østerbro skal der være høns på taget

På Østerbro i København indvies på lørdag Danmarks største taglandbrug. Initiativtagerne gør sig ingen forestillinger om at gøre byen selvforsynende med fødevarer, men kalder initiativet for et oplysningsprojekt: ’Folk skal vide, hvordan mad produceres, og at det hele hænger sammen’

Ministeren vil give øko-køerne et klap bagi

Omfanget af det økologiske landbrugsareal er gået tilbage det seneste år. Fødevareminister Dan Jørgensen (S) optrapper nu indsatsen med 20 millioner kr. for at skubbe omlægningen i den rigtige retning igen. Det Økologiske Råd bakker op, men mener, der er brug for strukturelle ændringer

Eksperter: Gmo-forbud kan føre til sagsanlæg

Som forslaget om nationalt forbud mod gmo’er er skruet sammen, kan det ende med sagsanlæg mod EU og sager i WTO, vurderer eksperter, der mener, at de reelle muligheder for et forbud er begrænsede

Sider