landbrug Seneste artikler   Følg emne
’Så snart vi er oppe i fulde omdrejninger om 2-3 år, kan vi blive rige på dette her, fordi vi er så alsidige, og produktionen pr. hektar er mere udbytterig end på de mekaniserede storbrug,’ siger Grant Schultz.

Økolandmand kæmper en ensom kamp i Iowa

Midt iblandt Iowas mekaniserede storbrug har Grant Schultz startet et lille økologisk landbrug, der efter planen skal løbe rundt om nogle år. Men hans projekt har oddsene imod sig i en stat, hvor hverken landmænd eller republikanske politikere tror på klimaforandringer
Knud Larsen var kendt for sine gode kartofler på torvet i Aarhus og Skanderborg. Og for sin livslange kamp mod ’styrelser’, ’akademikere’ og ’socialdemokrater’

Kartoffelmanden

Knud Larsen var kendt for sine gode kartofler på torvet i Aarhus og Skanderborg. Og for sin livslange kamp mod ’styrelser’, ’akademikere’ og ’socialdemokrater’
Jens Smærup Sørensen mener, der er behov for omfattende reformer af landbruget, hvis det skal have en fremtid.

Hvad skal der ske med vores rigdom?

’Tidligere opførte vi os som børn i en legetøjs- eller en slikbutik, nu er det blevet et spørgsmål om ressourceforbrug og forurening. Vi må blive voksne. I bondesamfundet havde man en ansvarlighed over for noget, som var overskueligt. Nu er det hele verden, vi har et ansvar over for,’ siger romanaktuelle Jens Smærup Sørensen og afslutter dermed serien om fremskridtstro

Da kronprinsen satte bønderne fri

Detaljeret storværk fortæller historien om den danske bondes frisættelse

EU-støtte på vej til kriseramte landmænd

EU-Kommissionen vil støtte medlemslandenes kriseramte landmænd med et milliardbeløb, der især skal målrettes mælkebønderne
Eksperimenter har allerede ført til sensorkontrollerede drivhuse, finjusteret salatdyrkning, internetopkoblede malkekøer, der giver mere og bedre mælk og automatiserede varmeapparater til bistader.

Internet-teknologier kan revolutionere landbruget

Smarte sensorer kan bruges til at skabe bedre høstudbytter og beskytte mere effektivt imod sygdomme og skadedyr. Vellykkede eksperimenter med intelligent salatdyrkning og GPS-opkoblede køer viser vejen, og de nye teknologier kan måske også redde vores truede bibestande
Jens Vestergaard Jensen og Ane Rørdam Hoffmeyer har lagt byen bag sig for at dyrke mad til en række restauranter – og formidle viden om nærhed til naturen og dens råvarer.

’Det er ikke spor romantisk’

Den sværmeriske drøm om at vende tilbage til naturen trives i disse tider, særligt i madkredse. Men der er ikke noget specielt sentimentalt over speciallandbruget MULD og deres tilgang til mad
Skovhave opbygget efter permakulturprincipper, der bruges ved skovlandbruget Svanholm ved Frederikssund.

Grønt lys til Svanholms grønne skovlandbrug

Med ambitiøse bæredygtighedsvilkår for Svanholms skovlandbrug kan det realiseres uden at kollidere med planloven, siger kommunen. Folkene bag projektet glæder sig

R kræver, at landbruget reducerer sin CO2-udledning

Gennem et nyt kvotesystem skal landbruget reducere sektorens udledning af CO2, foreslår klimaminister Rasmus Helveg Petersen. Venstre og Konservative afviser ideen: ’Ikke flere omkostninger til landbruget,’ siger de
I sidste uge var det vækstminister Henrik Sass Larsen, der ville gøre det nemmere for belånte landmænd at låne endnu flere penge. Og i denne uge blev to landmænd fra Thy frifundet for at blæse på randzoneloven. Landbruget kan omsider mærke lidt medvind, og det er tiltrængt. Det er en så vigtig del af dansk kultur, at det er tvivlsomt, om vi overhovedet kan eksistere som nation, hvis landbruget dør. Tænketanken Modern Times supplerer her med seks ideer til, hvordan samfundet kan støtte landbruget endnu mere, end vi allerede gør

Når landbruget skal støttes mere end vi gør i forvejen

I sidste uge var det vækstminister Henrik Sass Larsen, der ville gøre det nemmere for belånte landmænd at låne endnu flere penge. Og i denne uge blev to landmænd fra Thy frifundet for at blæse på randzoneloven. Landbruget kan omsider mærke lidt medvind, og det er tiltrængt. Det er en så vigtig del af dansk kultur, at det er tvivlsomt, om vi overhovedet kan eksistere som nation, hvis landbruget dør. Tænketanken Modern Times supplerer her med seks ideer til, hvordan samfundet kan støtte landbruget endnu mere, end vi allerede gør

Sider