landbrug Seneste artikler   Følg emne

Det er tid til et bondeoprør

Danske bønder tildeles den næsten umenneskelige opgave at stille bedriften til rådighed som transit for slagtegrise. Kun nogle få finansielle bagmænd kan tjene penge på landbruget. Hvorfor finder landmændene sig i det? Hvorfor gør vi?

Landbruget affolker landet

Koncentrationen af kæmpebedrifter har tømt det åbne land for mennesker, påpeger bogen om ’Udkantsdanmark’. En løsning kan være nye ’statshusmands-værksteder’ på de konkurstruede storbrug

Forskere i brechen for Svanholms skovlandbrug

Planloven beskytter landdistrikternes store industrilandbrug, men blokerer for nyt landbrugssystem med høj bæredygtighed og fremtidsperspektiv, mener landbrugsforskere

Danmarks Naturfredningsforening: Danmark bør satse på 100 pct. økologisk landbrug

Hvad ville der ske, hvis det samlede danske landbrug blev økologisk? Det har Danmarks Naturfredningsforening regnet på i en visionær plan for omstilling af det danske landbrug

Heksejagten på danske svineavlere spidser til

I morgen afsiger Landsretten dom i spørgsmålet om, hvorvidt adresser på svinefarme, der er testet MRSA-positive, skal offentliggøres. Reelt handler spørgsmålet om retten til at lade medieskabt massehysteri gå ud over tilfældige landmænd

Nu skal økologi op i fart

Ny handlingsplan fra regeringen med 67 nye tiltag og flere penge skal øge chancen for at nå målet om et fordoblet økoareal i Danmark i 2020. Det helt afgørende er, at forbrugerne efterspørger mere, siger de økologiske landmænds formand

Kulmineprojekt møder modstand

Planer om at anlægge et kulkraftværk og åbne brunkulsbrud på noget af Polens mest frugtbare landbrugsjord møder voldsom modstand blandt lokalbefolkningen

Nyt liv på landet er en modreaktion

At vælge livet på landet, kan ses som en videreførelse af landbokulturen i en ny form

Nej, vi behøver ikke mætte sultne maver med sprøjtegift

Kan økologi brødføde en voksende verdensbefolkning? Landbruget bestrider det, men de undersøgelser, der lægges til grund, er baseret på det konventionelle landbrugs egne konventioner. Nu har en californisk forskergruppe taget et andet udgangspunkt

Dansk landbrug: Fra slagord til skældsord

Landbrugets fald fra beundringens tinder hænger tæt sammen med en forskydning i magtforholdet mellem land og by. Den kan iagttages i litteraturen, der byder på lidelseshistorier om, hvor traumatisk det har været for sarte kunstnersjæle at vokse op på landet. Og i medierne, der svælger i manipulerede portrætter af ressourcesvage i provinsens mørke

Sider