landbrug Seneste artikler   Følg emne

EU-støtte på vej til kriseramte landmænd

EU-Kommissionen vil støtte medlemslandenes kriseramte landmænd med et milliardbeløb, der især skal målrettes mælkebønderne

Internet-teknologier kan revolutionere landbruget

Smarte sensorer kan bruges til at skabe bedre høstudbytter og beskytte mere effektivt imod sygdomme og skadedyr. Vellykkede eksperimenter med intelligent salatdyrkning og GPS-opkoblede køer viser vejen, og de nye teknologier kan måske også redde vores truede bibestande

’Det er ikke spor romantisk’

Den sværmeriske drøm om at vende tilbage til naturen trives i disse tider, særligt i madkredse. Men der er ikke noget specielt sentimentalt over speciallandbruget MULD og deres tilgang til mad

Grønt lys til Svanholms grønne skovlandbrug

Med ambitiøse bæredygtighedsvilkår for Svanholms skovlandbrug kan det realiseres uden at kollidere med planloven, siger kommunen. Folkene bag projektet glæder sig

R kræver, at landbruget reducerer sin CO2-udledning

Gennem et nyt kvotesystem skal landbruget reducere sektorens udledning af CO2, foreslår klimaminister Rasmus Helveg Petersen. Venstre og Konservative afviser ideen: ’Ikke flere omkostninger til landbruget,’ siger de

Når landbruget skal støttes mere end vi gør i forvejen

I sidste uge var det vækstminister Henrik Sass Larsen, der ville gøre det nemmere for belånte landmænd at låne endnu flere penge. Og i denne uge blev to landmænd fra Thy frifundet for at blæse på randzoneloven. Landbruget kan omsider mærke lidt medvind, og det er tiltrængt. Det er en så vigtig del af dansk kultur, at det er tvivlsomt, om vi overhovedet kan eksistere som nation, hvis landbruget dør. Tænketanken Modern Times supplerer her med seks ideer til, hvordan samfundet kan støtte landbruget endnu mere, end vi allerede gør

Randkaos

Under landbrugets hærgen er miljøtilstanden grimt forringet. Man kan frygte, at værre er i vente

Nedsæt momsen på fødevarer

Al snak om at nedlægge landbruget er for rige uden jordforbindelse

Dansen om guldkalven

Forrige søndag var mit barn og jeg til landbrugets årlige Økodag. Og hvis det stordriftskoncept, vi var vidne til, er repræsentativt for den fremmeste velfærd for køer i dette land, står det virkelig skidt til med dyrevelfærden

Landbrugsdebatten trænger til nuancering

I praksis har økologisk og konventionelt landbrug nærmet sig hinanden gevaldigt de seneste 30 år – så hvorfor bliver det altid fremstillet som om, kløften mellem de to jordbrugsformer bliver større?

Sider