udsatte børn og unge Seneste artikler   Følg emne

Rapport: Nomade-familier vil gerne afsløres og have hjælp

Endnu en kommune har svigtet to udsatte børn. Men det er ikke noget særtilfælde, at kommuner undlader at handle i sager om flygtende familier, selvom de er vidende om problemerne, viser rapport om 17 nomadefamilier. Ofte vil familierne gerne have hjælp fra myndighederne

Esbjerg-sagen II

Den nye sag blotlægger, at der tilsyneladende hersker en kultur af berøringsangst hos myndighederne, hvor man skubber bureaukrati foran sig i disse svære sager

De usynlige unge

Hvis de udsatte unge skal have bedre vilkår, kræver det, at vi åbner øjnene, for selv tror de unge ikke på, at de er mere værd, end den kontanthjælp de henter i jobcenteret

Kommuner tvinger svage unge hjem til billig uddannelse

En lang række kommuner sender som hovedregel udsatte unge til kommunernes egne uddannelsestilbud, selv om det kan stride mod de unges behov. Kommunerne kan spare penge ved at holde de unge inden for kommunegrænsen, men det kan være på kant med loven, vurderer jurist

’Kommunen siger, at jeg skal få venner i min hjemby, men dem, jeg kender, ryger enten hash eller stjæler’

Efter sommerferien skal Tanja og Nanna tilbage til deres hjemkommuner for at begynde på en ungdomsuddannelse. De ville gerne have valgt noget andet. Men af sparehensyn vil nogle kommuner gå langt for at holde udsatte unge i egne tilbud. Det fratager de unge indflydelse på eget skolevalg og risikerer at isolere dem langt fra det sociale netværk, de har opbygget på specialefterskolerne

KL afviser behov for ekstra indsats over for svage unge

Selv om 11 ud af 12 forstandere siger, at kommunerne forsøger at presse udsatte unge ind på specialefterskoler, som ikke har kompetencerne til at tage sig af dem, er det ikke nødvendigvis et problem, siger KL. De udsatte unge betaler prisen, siger tidligere formand for Børnerådet

Lad os gøre op med puljestyringen

Når et sted får prædikatet ’udsat boligområde’, rykker de velmenende projektansatte ind. Især børnene knytter sig til dem. Men når puljen er brugt, står de tilbage med indtrykket af, at voksne kun gider dem i en kort periode

Sårbare unge over 18 år må klare sig selv

Når ressourcesvage unge fylder 18 år, er kommunen ikke længere forpligtiget til at finansiere deres botilbud. Det betyder ofte farvel til plejefamilie eller efterskoleophold. Men uden den nødvendige støtte risikerer udsatte unge at ende i både misbrug og ensomhed, advarer specialefterskolerne

Udsatte unge rådner op i et system, der ikke kan rumme dem

Man skal tage ansvar for sit eget og udnytte samfundets muligheder, lyder det. Men hvor er omsorgen og respekten for de unge mennesker, som ikke har andre muligheder end dem, systemet opstiller?

Først fik jeg ni knivstik, så tog jeg en universitetsuddannelse

’Jeg håber, vi finder dig død i en grøft, inden du fylder 18,’ hviskede en betjent til mig, da jeg som 15-årig rod var blevet arresteret. I dag har jeg lyst til at sparke døren ind til ham og alle pædagogerne, politikerne og klasselærerne, der ikke troede på mig, og kaste mit eksamensdiplom i fjæset på dem!

Sider