folkeskolen Seneste artikler   Følg emne

Inklusion gør både lærere og elever til tabere i folkeskolen

Ny forskning undersøger for første gang både de udbrændte lærere og dem, der efter gængs opfattelse forpester deres arbejdsliv: de adfærdsvanskelige inklusionsbørn. Vi skal bort fra fejlfinding hos elever og lærere, hvis inklusionen skal lykkes, siger ph.d. Karen-Lis Kristensen

Inklusionsdebatten skal tilbage på sporet

Vi diskuterer, om det er muligt at inkludere 96 procent af børnene i folkeskolen – det er det. Problemet er først og fremmest, at mange meningsdannere og professionelle ikke aner, hvad inklusion betyder

Inklusion handler om mere end folkeskolen

Inklusion skal lære børn, hvordan de opfører sig ordentligt i fællesskabet. Skolen skal derfor inkludere (næsten) alle, men bestemt ikke al opførsel. Hvis ikke projektet lykkes, risikerer et meget stort antal voksne i fremtiden at være ekskluderet fra samfundet

Inklusion rimer ikke på afmagt

De fleste tilslutter sig inklusion på et principielt plan. Men når det kommer til praksis, befinder skolen sig i et krydspres mellem krav om faglige resultater og krav om inkluderende fællesskaber. Det resulterer i afmagt

Læreren er ikke alene om inklusionsopgaven

Debatten om inklusion i folkeskolen handler om magtesløse lærere, der står uden de nødvendige kompetencer og ressourcer til at håndtere børnenes adfærds-vanskeligheder. Men sådan er virkeligheden ikke. Inklusion er et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger og ledere

Nærvær kan ikke effektiviseres

Det er umuligt at overbevise et barn om, at det har betydning, hvis man ikke har tid til at lytte og se barnet i øjnene. Dét, som politikerne påstår, er inklusion, er i virkeligheden i mange tilfælde omsorgssvigt begået af det offentlige

Duellen - S: Vi overdoserer ikke prøver

Der er ingen risiko for, at test i folkeskolen fører til ensidigt fokus på enkelte kompetencer, siger Socialdemokraternes folkeskoleordfører, Troels Ravn

Duellen - R: Der kommer ingen nye test

Der kommer ikke flere nye test af eleverne i folkeskolen, siger Lotte Rod, der er undervisningsordfører for Radikale Venstre. Hun understreger, at statistik om skolerne ikke skal bruges til ranglister

Rum dem

Vejen til specialskolerne er som regel ensrettet. Den er en eksklusion til et liv, som også efter endt skolegang bliver uden for normalfællesskabet

Dem vi alle sammen skal lege med

Alle elsker inklusion eller i hvert fald ideen om plads til alle i folkeskolen. Så hvorfor er det egentlig, at ét enkelt specialklassebarn mere i hver tredje klasse fra 2015 har bragt normaldanmark i undtagelsestilstand, når nu forskning viser, at det er en fordel for alle?

Sider