Socialdemokraterne Seneste artikler   Følg emne
Socialdemokraterne skal skrive et nyt principprogram. Pennen er overladt til den tidligere fødevareminister og europa-parlamentariker, Dan Jørgensen, som slår fast, at én ting skal stå »tydeligere«: At partiet stadig kæmper for at gøre forskellen mellem rige og fattige mindre

Socialdemokraterne vil forstærke kamp mod ulighed

Socialdemokraterne skal skrive et nyt principprogram. Pennen er overladt til den tidligere fødevareminister og europa-parlamentariker, Dan Jørgensen, som slår fast, at én ting skal stå »tydeligere«: At partiet stadig kæmper for at gøre forskellen mellem rige og fattige mindre
’Socialdemokraterne har indledt et samarbejde med Dansk Folkeparti om at opføre flygtningebarakker til de nytilkomne flygtninge uden klar sammenhæng med det lokale liv i øvrigt,’ skriver dagens kronikør.

Hvor langt er Socialdemokraterne parat til at gå?

I flygtningepolitikkens ræs mod bunden bliver det næste vel, at Danmark skal frigøres fra de internationale konventioners snærende bånd. Så kan vi endelig igen blive førere på vores eget skib lastet med tidens ny-kynisme

Svar udbedes

Hvorfor stemmer Mette Frederiksen for en usympatisk politik, der går imod hendes oprindelige politiske idealer? Mette Frederiksen – og Socialdemokraterne – kunne jo bare stemme imod.

Ny måling viser mindre tilbagegang for S

En Megafon-måling viser, at Socialdemokraterne var gået hele syv procentpoint tilbage siden seneste Megafon-måling i november og valget i fjor og landede på blot 19,3 procent

Lykketofts faux pas

En virkelig socialdemokrat havde stået ved sine ord – og om nødvendigt uddybet dem

Vismændene fra Vestegnen

Med sit selvopgør forsøger Mette Frederiksen tydeligvis at legitimere en socialdemokratisk udlændingepolitik, der i dag til forveksling minder om Dansk Folkepartis linje.
Interview
’Ja, jeg har absolut ændret min holdning. og det står jeg fuldt ud ved,’ lyder det fra Mette Frederiksen, som alligevel mener, at det er Socialdemokraterne classic at sætte en grænse for, hvor mange flytninge og indvandrere, der kan komme til Danmark

Mette Frederiksen: For mange flygtninge og indvandrere truer den danske velfærd

’Ja, jeg har absolut ændret min holdning. og det står jeg fuldt ud ved,’ lyder det fra Mette Frederiksen, som alligevel mener, at det er Socialdemokraterne classic at sætte en grænse for, hvor mange flytninge og indvandrere, der kan komme til Danmark

’Socialdemokraterne på Christiansborg må ranke ryggen’

Selv om Mette Frederiksen nu erkender, at Socialdemokraterne skulle have lyttet til de borgmestre fra Vestegnen, der for år tilbage var kritiske over for antallet og fordelingen af flygtninge mellem kommunerne, så er tre af dem på nogle områder stadig kritiske over for partilinjen

Små sprogfag lukker for optag

Humaniora på Københavns Universitet lukker for optag på 13 uddannelser i år på grund af nedskæringer på forskning og uddannelse. En del af uddannelserne bliver lukket næste år, oplyser dekanen. Dansk Industri og Socialdemokraterne kritiserer, at økonomi skal styre udbuddet af fag på universitetet
Medier, politikere og organisationer har i de seneste uger diskuteret priser på smykker, mens de reelle problemer ved stramningerne i udlændingeloven er trådt i baggrunden. Lovændringerne, som Socialdemokraterne nu også støtter, vil adskille familier i op til fem år. Det vil få store menneskelige konsekvenser og forringe integrationen

Smykker har taget fokus fra de virkelige problemer ved nye asylstramninger

Medier, politikere og organisationer har i de seneste uger diskuteret priser på smykker, mens de reelle problemer ved stramningerne i udlændingeloven er trådt i baggrunden. Lovændringerne, som Socialdemokraterne nu også støtter, vil adskille familier i op til fem år. Det vil få store menneskelige konsekvenser og forringe integrationen

Sider