Analyse
Læsetid: 6 min.

De røde fingeraftryk

12. november 1996

For første gang i Poul Nyrup Rasmussens regeringstid deltager SF og Enhedslisten nu i de afgørende forhandlinger om en finanslov - men udenfor vokser det borgerlige flertal

SF og Enhedslisten har paradoksalt nok her i november 1996 pludselig fået direkte indflydelse på Finansloven for næste år. De to socialistiske partier deltager nu for første gang i Poul Nyrup Rasmussens regeringstid i de afgørende runder om finansloven - paradoksalt, fordi meningsmålingerne netop nu igen og igen, senest med fornyet styrke i weekenden, understreger, at der er et rent borgerligt flertal i befolkningen.
En meningsmåling i Jyllands Posten giver V og K og Dansk Folkeparti 89 mandater, hvis der var valg i morgen - nok til at forme en flertalsregering sammen med blot et enkelt af de nordatlantiske medlemmer af Tinget.
Konfliktsky læsere kan dog roligt læse videre: De socialistiske partiers deltagelse i forhandlingerne om næste års finanslov vil efter alt at dømme ikke rokke ved regeringens økonomiske kurs på nogen som helst facon, der vil få befolkningsflertallet til at tage anstød.
Regeringens respekt for ØMU'en, regeringens indsats for bekæmpelse af arbejdsløsheden, regeringens overordnede vægtning af de økologiske hensyn vil næsten med garanti være uforandret også efter, at SF og Enhedslisten har sat røde finger-aftryk på finansloven.
En række politisk kontroversielle mærkesager fra SF's katalog er på forhånd dømt ude. Partiformand Holger K. Nielsen skilter i det daglige gerne med SF's vilje til at lade både børnecheck og folkepension graduere efter modtagernes indtægt - men når sådanne slagnumre fortsat optræder i SF's udspil til finansloven, er det alene et paradenummer for vælgerkorpset.
I SF's folketingsgruppe, der mandag sanktionerede partitoppens forhandlingsstrategi, breder den forståelse sig, at forhandlingerne med regeringen nærmest er at betragte som "tillidsskabende foranstaltninger": Her lyder tesen, at de kontante gevinster, SF kan opnå under forhandlingerne, vil være relativt beskedne, mens SF for den overordnede politiske kurs højest kan håbe, at kimen nu lægges til noget større - både i form af nye samarbejdsrelationer på Christiansborg, men også i det konkrete.
SF'erne lægger f. eks en del vægt på at få regeringen til at love, at finanslovsforslaget for 1998 til sin tid ikke alene skal indeholde vurderinger af forslagets konsekvenser for arbejdsløshed og betalingsbalance - men også en vurdering af, hvad der vil ske med miljøet, hvis forslaget vedtages.
Enhedslisten har åbenlyst lagt de store forhåbninger til de igangværende forhandlinger på hylden. Liste Ø's seks folketingsmedlemmer skal nok stemme for de delforlig, SF måtte have held til at forhandle hjem hos regeringen (ligesom det omvendte givetvis vil være tilfældet) - men når den samlede Finanslov kommer til afstemning i salen, vil liste Ø med overvældende sansynlighed stemme nej, fordi helhedsindtrykket ikke kan accepteres.

Nogen ny dramatik om finansloven skal man næppe vente. Den egentlige spænding blev udløst, da Hans Engell sagde nej tak til det store forlig, valgte det gamle makkerskab med Venstre og dermed udelukkede nye, konservative alliancer med de radikale og/eller CD for endnu en rum tid - men det nye forhandlingsmønster indeholder alligevel interessante undertoner.
Se blot, hvordan SF fastholder den høje cigarføring i Rushdie-sagen. Rushdie-sagen må ikke få indflydelse på finanslovsforhandlingerne, siger SF - hvorfor den selvfølgelig omgående har fået det.
SF vil ikke senere kunne beskyldes for at have taget Rushdie-sagens principielle aspekter som gidsler i et usselt spil om mammon - og partiet har derfor bestemt, at der tidligst kan træffes afgørende beslutninger i finanslovsforhandlingerne efter torsdag i denne uge, hvor de sidste, større dønninger i Rushdie-sagen ventes at rulle i Folketingssalen.
Det har som afledt effekt skaffet regnemaskinerne i både SF og Enhedslisten ekstra tid - og så har det haft den helt konkrete konsekvens, at finansminister Mogens Lykketoft mandag måtte aflyse et besøg i Hong Kong, han ellers skulle have været på i næste uge.
Mogens Lykketoft var ifølge Det fri Aktuelt indstillet på at lægge puslespillet færdigt allerede i denne uge - men det har Rushdie-sagen altså forpurret.
Ikke at forhandlingerne er gået i stå: Udvekslingen af noter og tal mellem regeringen og de to venstrefløjspartier er i fuld sving efter et sonderende møde fredag i sidste uge, og SF's forhandlere, økonomen Jes Lunde, partiformand Holger K. Nielsen og den arbejdsmarkedspolitiske ordfører Aage Frandsen, går til egentlige forhandlinger med regeringen onsdag formiddag. Men formelle beslutninger bliver der altså ikke tale om før tidligst fredag - eller i næste uge. Det er måske en bagatel - men for et parti, der kun sjældent har lejlighed til at svinge taktstokken, kan den slags have en ikke ubetydelig psykologisk effekt.

Helt afgørende for de fortsatte forhandlinger er selvsagt det sammenbrud mellem regeringen og de konservative, der indtrådte 1 november efter det konservative landsrådsmøde og som gjorde et 'kludetæppeforlig' aktuelt.
Regeringens forhandlere er nu nødt til at forhandle dele af finansloven på plads med V og K, andre dele med SF og Enhedslisten - og der knytter sig derfor fornyet interesse til de to røde partiers ønskesedler.
Råderummet er dog i praksis indskrænket en del. Regeringen og de konservative har i adskillige uger forhandlet om en række delområder (sundhedsvæsenet, politiets ressourcer m. v.). Regeringens omfattende forslag til justering af lejeværdien, bruttoskatten og erhvervsbeskatningen er definitivt taget af forhandlingsbordet, efter at Hans Engell sagde fra - men det forhindrer på ingen måde, at de konservative og eventuelt Venstre nu hurtigt enes med regeringen om en række delforlig på de sagsområder, der allerede er forhandlet om.
SF har på den baggrund og efter mødet med regeringens forhandlere fredag indsnævret sine forhåbninger især at gælde:

en udvidelse af antallet af elevpladser på de videregående uddannelser,
flere penge til voksen- og efteruddannelse, særligt med sigte på voksne ufaglærte (et ønske som LO også har kørt hårdt frem),
en ændring af reglerne for arbejdsløses uddannelsesmuligheder - SF satser især på at sikre arbejdsløse fuld mulighed for at gå på daghøjskole,
skrappere sanktioner over for virksomheder, hvor arbejdsmiljøet knirker,
flere penge til grønne jobs - f. eks i skovbruget,
nedbringelse af ventelister til børnepsykiatriske behandling og nye regler for rådgivning af børn i skilsmissesager.
Derudover forsøger SF at få indflydelse på den mere konkrete udmøntning af regeringens eget finanslovsforslag fra august - ikke mindst på sundhedsområdet, hvor medicinpriserne er til diskussion.

Enhedslisten har som sin første prioritet et indgreb, der skal forvandle et antal af de pulje-jobs, aktiveringstilbud og jobtræningspladser, som arbejdsløse i dag får tilbudt, til regulære job med overenskomst, mindsteløn osv.
Enhedslisten, der i denne sag repræsenteres af finansordfører Frank Aaen, har bl. a. præsenteret regeringen for et forslag, hvorefter den enkelte kommune ville blive stillet fri til selv at opgradere de nuværende puljejob-stillinger m. v. til egentlige, regulære job i det tempo, kommunen finder passende, samtidig med at kommunen får lov at beholde det stats-tilskud, der i øjeblikket følger puljojobbet - i hvert fald i en periode. Hermed ville den enkelte kommune få en (for kommunen) stort set gratis mulighed for at udvide staben, mener Enhedslisten.
Tanken er suppleret med flere andre, forslag, der i Enhedslistens optik ville forbedre vilkårene for de arbejdsløse - men regeringen er også blevet præsenteret for en række mindre ønsker, der bl. a. omfatter:

en social sikringsordning for kunstnere,
udvidet indsats for jernbanerne på Fyn,
penge til et projekt med coaster-trafik (til miljørigtig afløsning af landevejstransport),
penge til en række økologiske projekter - i landbruget, spildevandsrensning m. v.
Forhandlingerne ventes genoptaget en af de nærmeste dage.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her