Analyse
Læsetid: 5 min.

De ind imellem lidt for dygtige advokater

21. december 1996

Advokatrådet har i flere år bagatelliseret omfanget af advokaters deltagelse i selskabstømning. Mest interessant i en rapport fra advokater og revisorer er de ting, rapporten ikke har taget med

Den 70-årige professor, dr. jur. Bernhard Gomard har været formand for en afbudsramt arbejdsgruppe af revisorer og advokater, der i fællesskab har udarbejdet en materialesamling med titlen "Fakta om selskabstømning".
Gomard-gruppens materialesamling blev offentliggjort torsdag på et pressemøde, og skuffelsen over indholdet kunne læses i gårsdagens aviser.
Samlingen, der består af en rapport og tre bilagsmapper, indeholder intet nyt. Hovedparten af gruppens materiale har været kendt i flere år. Man må spørge sig selv, hvad der har fået den anerkendte og respekterede Bernhard Gomard til at stå i spidsen for en sådan udgivelse. Ved han ikke bedre? Er det pengene? Eller er den ældre professors andel i gruppens arbejde lig med advokaternes fortvivlede forsøg på at redde ansigt i skandalen om deres deltagelse i selskabstømning?
I flere år har pressen søgt at få advokaterne til at erkende, at alt for mange af standens medlemmer har medvirket i selskabstømmer-festen. Advokaterne har i modsætning til andre fagfolk og institutioner aldrig villet tage et medansvar for skandalens omfang. Hårdt presset af blandt andet Enhedslisten gik advokaterne i år med til at foretage en række undersøgelser af tømmer-aktiviteterne i egne rækker.
Efter drøftelser i advokaternes og revisorernes faglige organisationer besluttede Advokatrådet i juni 1996 at tage initiativ til et udredningsarbejde, der kunne belyse de faktuelle forhold i perioden 1989-1994, der var af betydning for opståen af selskabstømning, og afdække hændelsesforløbet i de sager.
Rådet indbød alle, der kunne antages at have en særlig viden om disse forhold - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Told- og Skattestyrelsen, Den Danske Dommerforening, Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Kommunernes Landsforening, Finansrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer - til at deltage i udredningsarbejdet.

Kun Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer støttede Advokatrådets initiativ. Resten sendte afbud. De tre foreninger besluttede i fællesskab at udarbejde materialesamlingen, som skulle rumme alle de oplysninger, de tre organisationer kunne fremskaffe om selskabstømmerproblematikken, uanset at udredningsarbejdet på grund af den begrænsede tilslutning vanskeligt fuldt ud kunne gennemføres med den bredde og alsidighed, som var tilsigtet.
Bernhard Gomards gruppe har ifølge egne oplysninger søgt at give en så vidt muligt dækkende dokumentarisk belysning af de faktiske forhold i tiden fra selskabstømmerproblemets opståen og indtil vedtagelsen af den såkaldte selskabstømmerlov i juni 1994.

Arbejdsgruppen har ikke skullet foretage vurderinger af nogen art.
Det er sådan set i orden med mig. Indsamling af dokumentations-materiale er fortsat af afgørende betydning og helt nødvendig for at forstå sammenhængen. Hvem gjorde hvad og hvorfor? Hvordan og hvornår skete det? Det er derfor, jeg har så svært ved at forstå, at nærværende undersøgelse ikke har taget sit udgangspunkt i den omstridte oversigt over involverede advokater, som Enhedslisten på et tidspunkt offentliggjorde.
Rådet kunne have bedt de enkelte advokater om en nærmere redegørelse og bearbejdet svarene efterhånden, som de var indkommet. Der behøvede ikke at ligge nogle vurderinger i de forhold.

Gomard-gruppen kunne måske på den måde have været med til yderligere at dokumentere, at selskabstømningen i Danmark har været organiseret af samarbejdende grupper, stærkt støttet og rådgivet af advokater og revisorer. I de kredse findes et hav af drejebøger til tømning af selskaber, som arbejdsgruppen kunne have lagt frem. Måske kunne arbejdsgruppen også have støttet den ret veldokumenterede påstand om, at selskabstømmer-miljøet er en betydelig del af erhvervslivets rædselskabinet. Det har vist sig, at flere af selskabstømmerne er nævnt i Bagmandspolitiets hemmelige rapport "Samfundsskadelig Samhandel" fra 1990, ligesom tømmerne har haft andre varer på hylderne, f.eks. investering i fiktive obligationer, ikke eksisterende kunstgenstande, falske aktier m.v. Hvor en analysen af miljøet?
Det kan ikke udelukkes, at den omstridte skatteekspert, advokat Carsten Fode fra landets største advokatfirma Kromann & Munter, kunne have bidraget med en slags hvidbog om sine aktiviteter inden for selskabstømning. Carsten Fode var medejer af, bestyrelsesformand for og likvidator i en af de mest aktive selskabstømmerkoncerner overhovedet. Fodes forklaringer og vidneudsagn kunne have været gode at have med i en sådan rapport. De er der ikke!
Hvor er dokumentationen for de mange såkaldte juridske undersøgelser, som danske advokater underskrev i forbindelse med de aktiver, der skulle indlægges i de overtagne overskudsselskaber? Hvor er dokumentationen for de salgsfremmende aktiviteter som både advokater og statsautoriserede revisorer medvirkede til i forbindelse med afhændelsen af de samme aktiver til selskaberne. Hvor er dokumentationen for skubbere og slukkere og film, edb, patenter og norske mini-ubåde? Den er der ikke.
Hvor er dokumentationen for selskabstømmernes centre i de såkaldte skattely-steder som Gibraltar, Schweiz, Østrig, Portugal, Cayman Island, Bermuda, Panama, Jomfruøerne med flere? Den er der heller ikke.
Arbejdsgruppen har efter min opfattelse ikke gjort noget for at indsamle materiale, der på nogen måde kunne være belastende for advokater og revisorer.
Materialesamlingen bliver derfor alene et partsindlæg fra en stand, der næsten med alle midler søger at løbe fra et ansvar for et samlet tab for statskassen på mindst to milliarder kroner.
Den manglende erkendelse af egne fejl og medvirken i Danmarkshistoriens største røveri, som tidligere skatteminister Ole Stavad har kaldt skandalen, giver sig udslag i ganske besynderlige advokat-indlæg i forskellige tidsskrifter.

Senest har advokat Kjeld Søgaard og kontorchef, cand. jur. Henrik Nielsen, Tryg Baltica Forsikring, i bladet Lov & Ret, og de tre selskabstømmere Per O. Baasch, Jens Lassen og advokat Henrik Vinten i Børsens Nyhedsmagasin givet udtryk for at, advokater på det skattemæssige område er nød til at rådgive helt ud til stregen for ikke at blive gjort ansvarlige for eventuelle tab. Det er min påstand, at det synspunkt er det rene vrøvl. Der er mig bekendt ingen advokat, der nogensinde er blevet gjort ansvarlig for at undlade at gøre sin klient opmærksom på, at han burde begynde sin virksomhed i et underskudsselskab for derefter straks at indkøbe en slukker og fire skubbere.
Intet i Gomard-gruppens materialesamling røber, hvad advokater står for. Det er fortsat deres problem.

John Mynderup er erhvervsjournalist og Cavlingpris-modtager

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her