Analyse
Læsetid: 6 min.

Østeuropæerne og ayatollaherne

16. juli 1997

EU er nu klar til at gå i gang med udvidelses-forhandlinger. Fokus har hidtil været på økonomien og demokratiet i de kommende EU-lande. Men deres administration bliver afgørende i det lange løb

For udenforstående var det svært at forstå, når der i de seneste par uger var korri-dorsnak i EU-Kommissionens bygning i Bruxelles om ayatollaherne og deres forsøg på at få begrænset den kommende udvidelse af EU.
Ayatollaherne er kodeordet for en flok af de mest højtstående EU-funktionærer i Europa-Kommissionen, som i den seneste måned har gjort et ihærdigt arbejde for at spænde ben for planerne om, at EU skal invitere en bred kreds af lande fra Central- og Østeuropa til at forhandle om medlemskab af Unionen.
Ayatollaherne fik tilnavnet, fordi de betegnes som en slags fundamentalister, for hvem det er vigtigst at bevare EU's institutioner, det indre marked, planerne om den fælles EU-mønt og så videre intakt. Og de mener ikke, dette kan gøres, hvis EU optager en stor gruppe lande fra Central- og Østeuropa som nye medlemmer i Unionen.
At ayatollaherne tabte slaget blev klart i går, da Europa-Kommissionen vedtog et omfattende forslag til en lang række EU-reformer, som skal gennemføres i løbet af de kommende år, for at gøre EU i stand til at optage nye medlemslande. For samtidig med vedtagelsen af reform-forslagene besluttede Europa-Kommissionen også at anbefale, at EU straks indleder forhandlinger om optagelse af seks nye lande i EU. Polen, Tjekkiet, Ungarn, Slovenien, Estland og Cypern.

Selv om ayatollaherne tabte slaget, så vil det i de kommende år blive klart, at der er mere hold i en del af deres argumenter, end EU-landenes politikere ønsker at få at vide.
Når EU nu går i gang med forhandlinger om optagelse af nye medlemslande, vil forhandlingerne fokusere på tre punkter, som de kommende EU-medlemmer skal opfylde, før de kan få en plads ved bordet i Bruxelles som fuldgyldige EU-medlemmer.
Det første krav der skal opfyldes er en betingelse, som egentlig ikke er til forhandling. Den handler om, at ethvert land, der ønsker medlemskab i EU, skal opfylde en række demokratiske krav. Hvis demokratiet, ytrings- og forsamlingsfriheden i et land ikke er i orden, bliver der intet medlemskab. Kommissionen vurderer i sine udtalelser, at ni ud af de 11 ansøgerlande opfylder de demokratiske krav.
Næste krav, som skal opfyldes, er en slags økonomiske og samfundsmæssige krav. Lande som Polen, Slovenien og andre skal gennemføre alle de regler, som EU har på en lang række områder inden for alt fra miljø over transport til hele regelsættet om det indre marked. Her skal der gennemføres store reformer i samtlige lande, som har søgt om EU-medlemskab. Der er intet land, som kan sige, at det allerede har gennemført så mange reformer, at det er fuldt ud klar til EU-medlemskabet.
I Slovenien findes der ikke moms på varer. Det skal ændres for, at Slovenien kan blive EU-medlem. På Cypern fastlægges renten ikke af nationalbanken, men politisk. Det skal ændres. Og sådan kan listen fortsættes næsten i det uendelige. Der er masser af områder i hvert eneste ansøgerland, hvor der skal ske nationale reformer, før landet kan sige, at det nu opfylder EU-reglerne.
Hvis EU skal vente på, at hvert ansøgerland har gennemført de nationale reformer, bliver der ikke noget ud af EU-udvidelsen de kommende 20 år. Og derfor vil der på dette økonomiske område blive behov for det, som på EU-swahili går under betegnelsen - overgangsordninger.

Når EU's forhandlere mødes med deres modparter fra Polen, Tjekkiet og de øvrige lande, vil samtalerne gå på, hvordan Polen har tænkt sig at gennemføre alle EU's regler på bankområdet, på landbrugsområdet og så videre.
På nogle områder vil de polske forhandlere kunne meddele, at reformer snart er gennemført i landet, og på andre områder, skal po-lakkerne i stedet bede om at få en såkaldt overgangsordning.
Sådan vil det være for alle de lande, som har søgt om optagelse i EU. Sådan har det også været ved alle tidligere EU-udvidelser.
Danmark følger eksempelvis i dag endnu ikke EU's regler for, hvor meget spiritus og hvor mange cigaretter en dansker må tage med ind i Danmark efter et besøg i et andet EU-land. Her er der altså tale om en 25 år gammel dansk overgangsordning.

Men det mest oversete emne hidtil i alle diskussioner om den kommende EU-udvidelse handler om det tredie og formentlig mest afgørende punkt. Det som kunne kaldes den administrative kapacitet i de kommende EU-medlemslande.
I kraft af EU's indre marked og den frie bevægelighed for både varer og personer, er det nemlig af afgørende betydning for de nuværende EU-lande, at administrationen fungerer i ansøgerlandene.
EU har eksempelvis regler på kemikalie-området. Hvis et firma ønsker at sælge varer til Polen, når først Polen er blevet EU-medlem, så er det afgørende for Danmark, at de polske myndigheder er i stand til at kontrollere, at de varer som sælges til det polske marked rent faktisk overholder EU's kemikalie-lovgivning. For når først varerne er sluppet ind i et EU-land, er der ingen yderligere kontrol. Så kan varerne i princippet sælges videre til Danmark.
På samme måde er det nødvendigt for Danmark at være sikker på, at et land som Estland er i stand til at kontrollere sin grænse mod Rusland effektivt. For hvis den russiske mafia kan transportere varer over grænsen til Estland, er der efterfølgende fri adgang for varerne til andre EU-lande uden yderligere kontrol. Det er en konsekvens af EU's indre marked.

I den hidtidige debat om EU-udvidelsen har politikerne udelukkende fokuseret på, om de 11 ansøgerlande er økonomisk og politisk egnede til EU-medlemskab. Ansøgerlandenes administrative kapacitet har ikke været til debat.
Men i sine bedømmelser af hvert af de 11 ansøgerlande, som Europa-Kommissionen præsenterer i dag for Europa-Parlamentet i Strassbourg, har Kommissionen forsøgt at bedømme østlandenes administrative kapacitet.
Og det umiddelbare indtryk er, at der ikke er mange områder, hvor EU-landene har tillid til, at østlandene er i stand til at foretage den nødvendige kontrol af varer og personer. Ayatollahernes advarsler om, at EU-udvidelsen risikerer at ødelægge hele det nuværende EU-projekt. Det indre marked falder sammen, hvis et EU-land som Danmark ikke længere kan stole på, at de andre EU-lande kontrollerer varer lige så effektivt som danske myndigheder.
Der har længe i EU-systemet været advarsler om, at netop den manglende administrative kapacitet i ansøgerlandene er det største problem i forhold til den kommende udvidelse. Og der er også i Kommissionens reform-forslag lagt op til, at EU blandt andet skal yde en stor indsats - både økonomisk og teknisk - for at hjælpe østlandene med at opbygge den administrative kapacitet.

I Kommissionens udtalelse i dag slås det fast, at det langt fra er givet, at EU's forhandlinger med de forskellige ansøgerlande vil slutte på samme tidspunkt. Mens dette i dag får mærkatet "utilfredsstillende" hos en del politikere, vil holdningerne formentlig ændre sig en del hos politikerne, efterhånden som de praktiske problemer dukker op i udvidelses-forhandlingerne.
Når det bliver klart, at Tjekkiet ikke er i stand til at checke, om de pesticider, som eksporteres ind i EU via Prag, overholder EU's regler, vil der blandt alle politikere komme krav om, at dette problem skal løses, inden Tjekkiet kan blive EU-medlem. Når det bliver klart, at Estland ikke er i stand til at kontrollere, at fødevarer, som eksporteres til Tallinn, ikke indeholder skadelige stoffer, vil der igen fra politisk hold blive trampet på bremsepedalen i forhold til EU-udvidelsen.
Men efter fremlæggelsen af Kommissionens forslag vil det første slagsmål blandt EU's politikere nu stå om, hvor mange lande der så hurtigt som muligt skal inviteres med til EU's forhandlingsbord for at diskutere deres kommende medlemskab.
Udskillelsen af kandidaterne kommer af sig selv senere, når forhandlerne når frem til de ubehagelige detaljer.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her