Læsetid: 8 min.

DØGNETS NYHEDER

22. august 1997

Somalia-aftale i fare efter UNDP-rapport
*Regeringens aftaler med klanledere i Somaliland om henholdsvis udviklingsbistand til en værdi af 50 mio. kroner og hjemsendelse af afviste somaliske asylansøgere overlever måske ikke et møde i finansudvalget i dag. Venstre og de konservative taler nu også åbenlyst om 'menneskehandel', og efter at FN's udviklingsorganisation UNDP har advaret mod bilaterale aftaler med klanledere, er også SF skeptisk.
Indenrigsminister Birte Weiss (S) forklarer Udlandingestyrelsens aftaler med, at de afviste asylansøgerne ikke kan vente i Danmark, indtil UNDP får indgået fælles, langsigtede aftaler, og at UNDP's rapport i øvrigt handler om en anden del af Somalia.
Artikel side 4

Limfjorden stinker
af iltmangel
*Limfjorden er visse steder begyndt at lugte af stinkbombe, mens bunddyrene dør af mangel på ilt. Overskydende gødning fra landbruget har sammen med varmen og solen sørget for en kraftig vækst af alger, som tager ilten, når de nedbrydes på bunden af fjorden. I det inderste af Limfjorden; Skive Fjord, Lovns Bredning og Risgaarde Bredning melder dykkerne om døde børsteorme næsten over det hele. Der er også fundet de første døde muslinger.
I Mariager Fjord er muslignerne forgiftede, og fra de midt- og østjyske søer rapporterer biologerne om fisk så desperate, at de kravler på land efter luft. Det dør de også af.

40 typer sprøjte-
gifte forbudt
*Miljøminister Svend Auken (S) har forbudt omkring 40 typer sprøjtegifte, der indeholder 10 forskellige aktivstoffer. Det ventes at fjerne omkring 200 ton aktivstoffer af de i alt 5.500 ton, der blev solgt til landbruget i 1995.
Forbudene skyldes ikke risiko for forurening af grundvandet, men sundhedsfaren (kræft, sterilitet, grå stær og fosterskader) for de mennesker, der skal sprøjte giftene ud på marken. Og de fugle, fisk og dyr der lever i nærheden.
Forbudet rammer aktivstofferne captan, deltamethrin, dichlorvos, diquat, fenarimol, guazatin, iprodion, thiram, trifluralin og vinclozolin. Diquat bruges mod ukrudt og til afsvidning af kartoffeltoppe, dichlorvos bruges mod insekter, mens de syv øvrige stoffer bruges mod forskellige svampesygdomme i landbrug, gartneri og frugt-avl. Fra nytår bliver det forbudt at importere og sælge midlerne. De må dog bruges i dyrkningssæsonen næste år.

Rusland støtter valg
i Republika Srpska
*Efter indledende modvilje gav Rusland i går på et møde i OSCE tilsang om, at ville arbejde for den internationale mægler i Bosnien, Carlos Westendorphs, forslag om, at lade Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE, står for gennemførelsen af de valg, som Republika Srpskas præsident Bijanan Plavsic står fast på. Trods af republikkens parlament og forfatningsdomstols afvisning.
Russerne har været bekymrede for, at det ville forværre situationen at gennemføre et valg, som Karadzic-fløjen i magtopgøret boykotter. Blandt andet fordi medierne er domineret af Karadzics folk. Der blev ikke indgået nogen bindende aftale i går, da russerne stadig mener, at der er for mange uafklarede spørgsmål.
Leder på bagsiden

Socialdemokratiet vil styrke miljøindsatsen
*Et systematisk arbejde for det økologiske og bæredygtige landbrug. Afgift på benzin og diesel, kvælstof og sprøjtegifte, mere vindenergi. Det er nogle af punkterne blandt i alt 30 på Socialdemokratiet nye debatoplæg; Miljøpolitik - fra indsigt til indsats, som skal sikre fremtiden renere luft og vand. Punkter som partiet med tiden vil forhandle frem til lovforslag.
Også de radikale er på banen med udspil i retning af et kemikaliefrit, dansk landbrug.
Artikel side 4

TV 2 trådte for stor
en reklameklinge
*TV 2 overtrådte loven, da de med Tele Danmark som sponsor sendte Tour de France til de danske seere. Det har et enigt Radio- og TV-reklamenævn afgjort. TV 2 sendte reportagerne fra det franske cykelløb i forbindelse med et program om en cykelkonkurrence kaldet Tele Danmark Tour. Det gav en ekstra reklame for Tele Danmark, og det er ulovligt ifølge de danske sponsorregler. Reklamenævnets afgørelse er kun vejledende, og TV 2 mener ikke, udsendelserne kunne have været lavet anderledes. Det kan nu blive op til kulturministeren at følge op på sagen.

Bydelsråd vedtog dyr plan for Nørrebro
*Bydelsrådet for Indre Nørrebro vedtog onsdag nat efter en lang diskussion den plan, som SF og Enhedslisten har udarbejdet for at løse kvarterets problemer med især andengenerationsindvandrere. Socialdemokreterne stemte sammen med de konservative imod planen.
Planen lægger op til en massiv indsats for børn, unge, arbejdsløse, for flere fritidsaktiviteter, for personalepolitik til fordel for etniske minoriteter og dialog og samarbejde mellem bydelsen beboere. Hvor meget det vil koste, og hvor pengene skal komme fra er endnu uklart, men både staten og Københavns Kommune skal bidrage, hvis planen skal kunne gennemføres.

Biblioteker åbne for internet-kriminalitet
*Folk, der vil bruge internettet kriminelt, kan risikofrit benytte folkebibliotekernes skærme til formålet.
I en aktuel sag er Enhedslistens Søren Søndergaard på internettet blevet sat i forbindelse med børneporno - fra en biblioteksskærm. Og det er der ikke at gøre ved. En computerekspert afviser i Radio-avisen, at der findes tekniske alternativer til at registrere, hvem der bruger hvilke computere hvornår. Og et sådant brud med bibliotekshemmeligheden er der ikke politisk stemning for.

Sverige skifter a-kraft ud med vindmøller
*Det svenske selskab Re-newable Energy AB i Malmø har planer om at købe 500 vindmøller til et gigantprojekt, og de to danske producenter Vestas og NEG Micon står i første række til leverancen, skriver dagbladet Børsen.
Projektet er led i den energiplan, der skal ersattte den svenske atomenergi, når atomkraftværkerne skal lukkes de kommende år. Fuldt udbygget repræsenterer projektet en samlet årlig produktion på to mia. kilowatt-timer. Det er mere end halvanden gang den samlede danske produktion af vindenergi sidste år. Det drejer sig om en investering til en værdi af otte milliarder kroner.

Hviderusland kræver russisk undskyldning
*Rusland har krævet, at Hviderusland frigiver samtlige de journalister, som bliver tilbageholdt i landet efter i alt tre arrestationsrunder fra slutningen af juli. Ellers vil Rusland overveje at revidere den unionsaftale, der eksisterer mellem de to landesagde en tlasmand for Boris Jeltsin.
Men det pres vil Hvide-ruslands leder, Alexander Lukasjenko, ikke give efter for. Efter først at have varslet en frigivelse lød meldingen torsdag eftermiddag, at fire medarbejdere ved den russiske tv-station ORT ikke vil blive frigivet, før Rusland trækker i land eller Lukansjenko får en undskyldning.
Journalisterne var i færd med at afdække huller i den hviderussiske grænsebevogtning, som gør det let for smuglervarer at finde fra Litauen ind i Rusland.

Brystscreening
havner hos amterne
*Det er ikke Folketingets opgave at lovgive om screening for brystkræft blandt 50-69-årige kvinder. Amterne står for den praktiske gennemførsel, og derfor bør udspillet og udformningen af ordningen også ligge hos dem. Det sagde sundhedsminister Birthe Weiss (S) efter et møde mellem partiernes sundhedsordførere. Alle partier undtagen SF er enige om at indføre en generel screening for brystkræft. Men der er vild uenighed om hvordan. Det er ikke muligt at indføre screeningen fra den ene dag til den anden, fordi hospitalerne mangler tidssvarende apparatur og uddannet personale til opgaven.

Idrætten får hug af Rigsrevisionen
*Idrættens tre hovedorganisationer er rigeligt rundhåndede i omgangen med de penge, de får fra tipsmidlerne. Cheferne lønnes for godt, personalet får for flotte gaver, og kørselsgodtgørelserne er for store, konstaterer rigsrevisor Henning Otbo i et notat til Folketingets statsrevisorer.
Han har slået alarm hos kulturminister Ebbe Lundgård (R), der vil stoppe misbruget med en ny regnskabs- og revisionsbekendtgørelse, der skal gælde for alle, der får tilskud i henhold til tips- og lottoloven. Henning Otbos undersøgelse er foretaget på bestilling af statsrevisorerne, der ønskede at få belyst, om tipsmidlerne bruges til at finansiere frynsegoder.
Andel i overskuddet på danskernes tips- og lottolyst udgør nemlig 96-98 procent af indtægterne i idrættens tre hovedorganisationer.

Afghansk oppositionsleder dræbt
*En af de øverste ledere i oppositionsalliancen, der bekæmper den islamisk-fundamentalistiske Taliban-milits i Afghanistan, er blevet dræbt under et flystyrt, sagde en talsmand for alliancen i går.
Den dræbte er Abdulrahim Ghaforzai, der i sidste uge blev udnævnt til såkaldt "skygge-ministerpræsident" i oppositionsalliancen.
Talsmanden betegnede hans død for "en katastrofe" for alliancens bestræbelser på at trænge Taliban-militsen ud af Afghanistans hovedstad, Kabul.

Store banker
- store overskud
*De to store danske banker er optimister med hensyn til deres låneres økonomi. Både Den Danske Bank og Unibank har afsat rekordlave beløb til tab og hensættelser i deres halvårsregnskaber. Optimismen gælder formodentlig også internt. Unidanmark, som er moderselskab til Unibank, kom ud af regnskabsårets første halvdel med et overskud før skat på 2,4 mia. kr. mod et overskud i samme periode sidste år på 1,3 mia. kr.. Den Danske Bank kom ud af de første seks måneder af i år med et overskud før skat på 3,058 mia. kr. Resultatet er en stigning på 30 procent i forhold til året før. Banken har formået at tjene 333 mio. kr. på netto rente- og gebyrindtægter, der nåede op på 4,96 mia. kr.
Nykredit trådte i går ind på det lukrative marked med sit køb af Den Fri Bank.

Det usynlige fly bliver synligt i regnvejr
*De koster over 14 mia. kr stykket. Men ifølge det britiske videnskabelige magasin New Scientist kan de højt avancerede amerikanske B-2 Stealth-bombefly ikke tåle regnvejr. Regnen opløser plastic- og metalblandingen, som dækker de flagermus-lignende vinger. Og uden denne magiske belægning er Stealth-flyet ikke længere usynligt på fjendens radarskærm, sådan som det var tænkt.
Det amerikanske flyvevåben har afsat 321 mia. kr. til produktionen af 21 Stealth-fly inden 1999. Man kan nok godt regne med, den nye oplysning vil blive brugt som argument af Stealth-projektets modstandere, som hele tiden har set flyene som et gigantiske spild af penge.

Tilflyttere flygter fra volden i Mombasa
*Uidentificerede bander fortsatte torsdag deres angreb på tilflyttere omkring den kenyanske havneby Mombasa, alt-imens turister holdt sig på deres hoteller.
"Over 30 mænd angreb vort hus", siger Ruth Auma i landsbyen Ujamaa, lige syd for Mombasa. Hun tilhører befolkningsgruppen Luo, fra området omkring Viktoria-søen i det østlige Kenya. Hun er på besøg i Ujamaa hos nogle venner, der er kikuyuer.
Tusinder af tilflyttere er flygtet fra volden de seneste dage. Et andet sted i området gik 50 bevæbnede mænd løs på et lokalt hotel, hvor de sårede værten og plyndrede, inden politiet greb ind. Der er nu arresteret mindst 410 mennesker siden urolighederne begyndte 13. august. Af dem kom 62 for retten i går. De unge mænd, hvoraf de fleste er fra den lokale Giriama-stamme, var tiltalt for det voldelige, røveriske overfald på en politistation i Likoni, der fik volden til at eksplodere i området. De tiltalte, der ikke havde nogen forsvarer, erklærede sig alle uskyldige.
Omkring 40 mennesker er hidtil blevet dræbt. Politiet siger, der er tale om bandevold, men oppositionen og præsident Daniel arap Moi beskylder gensidigt hinanden for at stå bag. Torsdag aften forsøgte 13 vestlige lande, bl.a. Danmark, at få standset urolighederne ved at opfordre Kenyas regering og opposition til at indgå en dialog for at sikre, at valget, der skal holdes senere i år, bliver frit og retfærdigt.

Redigeret af Helle Ringgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her