Læsetid: 7 min.

LA er en misforståelse

30. august 1997

INTERVIEW
Los Angeles er det måske mest skrøbelige storbyområde i verden. Naturkatastroferne truer og kan når som helst underminere tilværelsen for de 12 millioner angelenoer. Men truslen om naturkatastrofer er i høj grad forbundet med sociale katastrofer og den skrøbelige økonomi.
Sådan siger Mike Davis, forfatter, sociolog, professor ved Southern California Institute of Architechture og forfatter til bogen City of Quartz, som er et forsøg på at beskrive Los Angeles' historie og mulige fremtid.
Bogen er et opsigtsvækkende nybrud, fordi Davis - meget sjældent for amerikanske forskere - har et socialistisk afsæt. Opsigtsvækkende også fordi Davis søger at få økonomi, sociologi og æstetik til at hænge sammen.
Alle mener nok, de kender Los Angeles - historiens mest benyttede film- og tv-kulisse. Davis viste, at der er et godt stykke vej mellem LA på film og tv, og LA som et skrøbeligt byeksperiment. Og det skyldes ikke udelukkende, at filmindustrien i så høj grad har været præget af indvandrere, der har haft behov for både at bevise deres amerikanskhed overfor de indfødte og at sende opmuntrende billeder hjem til især Øst- og Centraleuropa.
Sunshine or Noir
Første kapitel i Davis' bog hedder Sunshine or Noir - titlen også på Louisianas store sommerudstilling om ny kunst fra Los Angeles. Louisiana lægger ikke skjult på, at man har lånt ikke kun Davis' titel, men også i en vis udstrækning hans indfaldsvinkel. Forleden talte Davis ved et arrangement på udstillingen, der i øvrigt slutter den 7. september.
Mike Davis skrev sin bog i 1990. En række af forudsætningerne har ændret sig siden da. Det store jordskælv for et par år siden, Rodney King-optøjerne, nedskæringerne på USA's forsvarsbudgetter efter den kolde krigs ophør - er blot nogle af udviklingerne siden da.
Mike Davis har ordet:
"Den officielle holdning i LA er, at tilbageslaget - også det økonomiske - er overstået og alting går rigtig godt igen. Det er rigtigt, at underholdningsindustrien er på skinner igen, men det er næsten også det eneste."
"Lige nu gennemgår LA en afgørende historisk fase. Det seneste økonomiske dyk var usædvanligt sådan at forstå, at jeg tror ikke man tidligere har oplevet tilbageslag som i den grad var knyttet til én region. Man havde nok forudset visse problemer for især rum- og fly-området i kølvandet på den kolde krig. Men i den udstrækning centralregeringen trak sine investeringer tilbage, forudså man, at japanerne ville rykke ind."
"Sidst i 80'erne investerede de et par milliarder dollars om året alene i Sydcalifornien. Hvilket understreger, hvad der nok er det største strukturelle problem for økonomien i LA - den er afhængig af penge udefra. Militære investeringer fra Washington eller industrielle investeringer fra Japan. Men først i 90'erne gik det galt. Japanerne oplevede selv et konjunkturfald og trak store dele af deres investeringer ud af Sydcalifornien."
Super-Yen
- Bortset fra film og video?
"Jo, til en vis grad, men det vigtige var, at de trak sig ud af ejendomsmarkedet med store tab. Den såkaldte super-yen brød sammen. Samtidig med nedskæringerne på forsvarsområdet, som især ramte rum- og fly-programmerne - baseret i Sydcalifornien. Beskæftigelsen blev nærmest halveret. De som blev ramt hårdest var de grupper, som var kommet sidst til området, dvs. de sorte og de spansktalende."
"Samtidig havde man et tilsvarende jobtab indenfor de såkaldte sweatshops, dvs. små mere eller mindre uregulerede virksomheder, som enten lever i eller på kanten af undergrundsøkonomien."
- Hvor kan en sweatshop gå hen?
"Mange, f. eks. hele møbelområdet, er flyttet til det nordlige Mexico. Andre er her fortsat, men de vanskelige at beskrive og tælle. Endelig må man ikke glemme, at mange underleverancer til militærindustrien også kom fra ikke organiserede små værksteder, som er blevet trukket med i faldet."
"Hvilket fører os frem til optøjerne i '92. Over hele verden er den blevet set og opfattet som en konflikt, hvor de sorte stod i centrum. Rodney King-optøjerne. Man har ikke villet anerkende det som en multikulturel konflikt."
"Men over halvdelen af de anholdte havde spanske efternavne, dvs. at de tilhørte latino-minoriteten. Og optøjerne opstod samtidig en masse forskellige steder. Bl.a. blev der sat marinesoldater ind i bydelen Compton. Compton er befolket af sorte og latinoer og styres politisk af et sort etablishment. Det er første gang i amerikansk historie, at militæret er blevet sat ind mod fattige sorte i oprør mod velhavende sorte."
"Optøjerne var en udløber af konjunkturfaldet, som ramte den fattigste del af arbejderklassen, og det var dem og ikke bistandsmodtagerne, der gik på gaden."
"Hollywood klarer sig, men bortset fra det er det en helt anden økonomi end i 1989. Den øjeblikkelige struktur fastholder det meget høje antal meget fattige samt det meget høje antal arbejdsløse."
Et trin på stigen
- LA fremstilles ofte som storbyen hvor første og tredie verden lever side om side.
"I første halvdel af dette århundrede opslugte USA store dele af befolkningsoverskuddet fra Øst- og Sydeuropa. I dag kommer indvandringen andre steder fra. Arbejder-indvandrere, som er kommet efter 1980, er måske kommet op på første trin på stigen - og den ser ikke ud til at have flere. De kommer igen vegne. Det samme gælder deres børn, som går på de værste skoler."
"Den sorte middelklasse har altid været afhængig af forskellige former for offentlig ansættelse, men tusinder af stillinger forsvandt i forbindelse med nedskæringer og ramte især denne gruppe."
"Hele amtet er rystet af en finansieringskrise, som i særlig grad har ramt disse befolkningsgrupper. Man lukker hospitaler, skærer ned på bistanden - lige nu har man en forhandling kørende med staten om helt at blive fritaget for bistandsforpligtelsen: ingen hjælp overhovedet til mennesker som kommer ud i arbejdsløshed."
"Bestemte befolkningsgrupper bliver kørt helt i bund. Omkring 40 pct. af unge sorte mænd fra det egentlige LA er under offentligt opsyn - i fængsler eller som prøveløsladte. Californien investerer vildt i fængsling og fængselsbyggeri. Hvis vi var et selvstændigt land, ville vi have det trediehøjeste fængslingsgennemsnit i verden, kun overgået af USA og Kina. Svaret på optøjerne har ikke været nogen form for imødekommenhed - snarere det modsatte."
"Forudsætningerne for en ny opstand er i allerhøjeste grad til stede. Man kan ikke engang sige, vi har en 'tredie verdens arbejderklasse' - vi har en arbejderklasse, der er i fængsel, men forsøger at fungere i en tredieverdens-økonomi."
"Ved en folkeafstemning er det blevet vedtaget, at børn af illegale immigranter skal smides ud af skolesystemet og nægtes sygehjælp. Vedtagelsen er lige nu på vej gennem retssystemet. Men den har også skabt en reaktion. 70-80.000 gymnasieelever med latino-baggrund lavede en skolestrejke, som blev fulgt op med en demonstration i LA med deltagelse af over 100.000 mennesker. Bestemt et vendepunkt. Det er første gang, denne generation af unge latinoer opdager, hvor mange de er. De udgør et flertal i byen. Om en halv snes år vil de være flertallet i staten. Det er første gang siden 1970, man ser noget, der minder om et oprør."
- Dengang blev de slået ned, meget brutalt. De brune baretter, og hvad de nu ellers hed.
"Jo, men dengang var de også langt færre."
Naturen
"Oven i alt det her kommer så naturkatastroferne. Geologer og seismografer siger i dag, at den periode, hvor LA er blevet til by, har været den måske roligste i hele områdets geologiske historie. Det er ikke særlig sandsynligt, det kan fortsætte."
"Når man for få år siden talte om det store knald, så var det Sankt Andreas forkastningen, man tænkte på. Men efter det seneste store jordskælv ved vi, at der ligger 59 forkastninger skjult lige under LA, og som kan skabe skader på størrelse med det seneste jordskælv. Eller større."
"Det overraskende ved det seneste jordskælv var ikke tabet af menneskeliv, som var begrænset, men de økonomiske tab, som var utrolig høje. Omkring 150.000 bygninger blev alvorligt skadet. Umiddelbart efter katastrofen skønnede man, at skaden måske var på 2-3 milliarder dollars. I dag sætter man tallet til 40 milliarder. Den dyreste naturkatastrofe i nyere amerikansk historie."
"Præsident Clinton synes at have været indstillet på at medvirke til at dække disse omkostninger - om ikke andet så fordi Californien var afgørende for hans genvalg, men Kongressen gik imod, og det førte til at det sidste par milliarder af jordskælvhjælpen blev taget fra sociale puljer. Midler til genopførelse af huse i det hvide San Fernando Valley kom fra arbejdsløshedsprojekter i det sorte South Central."
"Vi har opbygget en civilisation på en misforståelse af den lokal natur. Omkostningerne i forbindelse med kommende katastrofer vil være underminerende. Vi bygger til og udvider i lige så skrøbelige områder. Skulle en endnu større naturkatastrofe indtræffe, er der ingen grund til at tro, at Østkysten eller Midtveststaterne vil være med til at genopbygge et område, som er en af deres væsentligste industrielle konkurrenter," siger Mike Davis.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her