Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

16. september 1997

USA interesseret i landmine-kompromis
*Den amerikanske regering vil måske underskrive et globalt forbud mod landminer på minekonferencen i Norge - på betingelse af, at USA kan fortsætte med at bruge miner langs grænsen på den koreanske halvø i endnu ni år, oplyser amerikanske regeringskilder. Det er dog langt fra sikkert, at det kan accepteres af de øvrige lande på konferencen.
USA har indtil nu afvist at underskrive en traktat, som forhindrer USA i at bruge antipersonelminer til at forsvare Sydkorea fra Nordkorea.
Amerikanerne insisterer desuden på at få en klausul med i traktaten, der vil gøre det muligt for et land at trække sig ud af aftalen med et halvt års varsel, hvis de udsat for angreb.

OSCE: Måske pletvise omvalg i Bosnien
*Det vanskelige lokalvalg i Bosnien gik bedre end ventet, konstaterede udenrigsminister og fungerende formand for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), Niels Helveg Petersen. Ifølge OSCE-formanden kan det dog alligevel komme på tale at arrangere omvalg nogle få steder - selv om det ikke skal smage af, at nogen bliver belønnet for at boykoytte valghandlingen.
Niels Helveg Petersen understregede, ligesom den amerikanske OSCE-chef i Bosnien, nødvendigheden af en international tilstedeværelse i Bosnien, når den NATO-ledede SFOR-styrkes mandat udløber til næste sommer. Og her vil Danmark fortsat deltage, signalerede udenrigsministeren. Det samme vil Storbritannien forlød det i går.
Leder på forsiden
Tema side 7

Holger Danske-leder fundet uværdig
*Formanden for højrefløjspartiet Holger Danske, Kaj Villy Villadsen, må forlade Struer Byråd, efter at Det Kommunale Valgsbarhedsnævn har fundet ham uværdig til at sidde i byrådet. Baggrunden er en byretsdom fra maj måned, hvor den omstridte lokalpolitiker blev idømt 30 dages fængsel for vold mod en 14-årig dreng.
Kaj Villy Villadsen blev indvalgt i Struer Byråd på den indvandrerfjendske liste for fire år siden med knap 700 personlige stemmer. Villadsen vil ikke genopstille ved det forestående valg, da han risikerer at blive smidt ud igen, hvis blot en enkelt byrådskollega rejser spørgsmålet om hans valgbarhed.

1989-demonstrationer i Kina bør revurderes
*Zhao Ziyang, det kinesiske kommunistpartis tidligere chef, der faldt i unåde efter demonstrationerne i Beijing i 1989, har opfordret til, at partiets ledelse tager episoden op til fornyet overvejelse.
Anmodningen om, at partiet bør omgøre sin beslutning om, at 1989-demonstrationerne var "et revolutionsfjendtligt oprør" - og dermed legitimt at knuse, er Zhaos første politiske initiativ, siden han blev afsat for otte år siden.
Nyhedsanalyse her på siden
Artikel side 6

Politi kan ikke stoppe illegale indrejser
*Politiet får kun stoppet 36 procent af de flygtninge, der illegalt rejser ind i Danmark og derefter beder om asyl. Modtagecentret i Sandholm har i år modtaget 3.600 udlændinge, der bad om politisk asyl. De 2.500 var kommet illegalt ind i Danmark. 1.100 opholdt sig i forvejen legalt i Danmark, viser politiets opgørelser. Af de 2.500 var 64 procent, 1.617 personer, kommet illegalt ind i Danmark uden at blive anholdt og selv rejst til Sandholmlejren.
I løbet af seks-otte uger ventes en ny aftale mellem Danmark og Tyskland at være på plads, så grænseoverløbere fra Tyskland ikke længere skal transporteres til Sandholmlejren, sådan som det er blevet praksis efter Dublin-konventionen om asylansøgere trådte i kraft, men kan sendes direkte tilbage.

Forbud truer
Bamse-alokhol
*Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen vil standse salget af søde alkoholdrikke som "Lille bamse" og "Shooter", og han har sendt importøren, Hela Wine & Spirits, en fax med besked om at fjerne produkterne fra det danske marked i løbet af tre dage. Ellers vil forbrugerombudsmanden udstede et foreløbigt forbud mod varerne. Importøren er ikke umiddelbart til sinds at rette sig efter forbrugerombudsmanden.
Nordirske protestanter vil forhandle
nEn garanti fra den britiske og irske regering om, at der ikke bliver nogen endelig aftale om Nordirlands fremtid med mindre alle nordirske partier er med og enige, fik i går det største protestantiske parti, Ulster Unionist Partiet (UUP), til at sige, at partiet vil deltage i den nye forhandlingsrunde, der skulle begynde i går. Også selv om ærkefjenderne fra IRA's politiske fløj, Sinn Fein, nu for første gang deltager direkte i forhandlingerne.
Indtil Sinn Feins 'fredsmandat' fra IRA efter UUP's mening er utvetydigt, er det dog mest sandsynligt, at parterne sidder hver for sig og vil tale sammen gennem en tredje part. Det lykkedes ikke at bringe UUP til forhandlingsbordet i går.
Artikel side 6

Plastbranchen vil
styrke sin miljøprofil
*En række førende danske plastvirksomheder har dannet holdingselskabet "Plast-centret", der blandt andet skal udvikle løsninger på, hvordan plastaffald bedst håndteres og genindvindes.
Som deres første handling har virksomhederne sammen købt genindvindingsfabrikken Replast A/S for at sikre, at der fortsat er virksomheder nok til at aftage plastaffald fra kommunerne. Vojens-virksomheden er den eneste i Danmark, der kan vaske og dermed genbruge snavset plastikaffald. I dag genanvendes 6-8 procent af det danske plastaffald, men det tal skal ifølge affaldsdirektivet fra EU op på 15 procent i år 2000. Det mål kan opfyldes alene ved intensiv indsamling af plast fra erhvervslivet.

Radikale forbehold mod politi-bevillinger
*De radikale er yderst forbeholdne over for den socialdemokratiske regeringspartners signaler om ekstrabevillinger til politiet.
"Politikere skal også kunne sige nej. Selv om lov og orden er et godt valgtema, skal det ikke overspilles," understreger partiets retspolitiske ordfører, Bjørn Elmquist.
På weekendens socialdemokratiske partikongres, talte både statsminister Poul Nyrup Rasmussen og justitsminister Frank Jensen for øgede bevillinger til konkrete, nye opgaver i politiet. Men Bjørn Elmquist understreger, at de radikale på ingen måde har sagt god for, at politiet skal have ekstra midler. Han støtter sig til Ugebrevet Mandag Morgens analyse af politiets økonomi, som viser at politiets indsats stiger trods besparelser på 265 betjente.
"Det har hele tiden været vores synspunkt, at politiet skal have godtgørelse for dokumenterede mérudgifter, men man skal være yderst forsigtig med forudbevillinger," siger Bjørn Elmquist, som dog lader en dør stå på klem for en genforhandling af politiforliget fra 1995 mellem regeringspartierne, CD og de konservative.

Patientforening utryg ved lobby-sponsorer
*Det kan skade en patientforenings troværdighed, hvis den modtager penge fra medicinalindustrien til at fremføre sine politiske holdninger, mener formanden for Bløderforeningen, Terkel Andersen, der også er leder af Center for små Handicapgrupper.
"Vi vil ikke risikere, at man tror, at vores synspunkter er påvirket af, at vores politiske arbejde er finansieret af industrien," siger Terkel Andersen i sin egenskab af formand for Bløderforeningen.
Det synspunkt deles ikke af Landsforeningen for den dødelige lungesygdom cystisk fibrose. Foreningen har foreløbig modtaget 125.000 kr. af internationale medicinalvirksomheder til lobbyarbejde for et EU-direktiv, der muliggør, at man tager patent på gener. Samme medicinalindustri kan tjene millioner af kroner på at få eneret på at fremstille bioteknologisk medicin.
Kontaktudvalget for mindre sygdoms- og handicapforeninger forudser en principiel diskussion.

Politibetjentenes
nye profil
*Højde, drøjde, syn og psyke. Kriterierne for at blive dansk politibetjent skal laves om. Der skal fokuseres lidt mindre på fysisk formåen og mere på menneskelig indsigt og evner til at kommunikere.
Det er kampen om de små ungdomsårgange, der får politiledelsen til at arrangere en intern konference, om moderniseringen af optagelseskravene til politiskolen. Sidst på måneden vil politiledelsen, personaleorganisationen og konsulenter udefra sammen formulere de krav, der skal stilles til fremtidens betjent.

Statens chefer
stiger i løn
*Cheflønninger på 450.000 til 600.000 kroner om året bliver mere og mere almindelige blandt ansatte i staten. På fem år har staten fået 600 flere embedsmænd i de højeste lønklasser fra lønramme 37 til 42. Det er en stigning på 20 procent. Det fremgår af en endnu ikke offentliggjort oversigt fra Finansministeriet over statens personaleforbrug fra 1992 til 1996, skriver flere morgenaviser mandag.
Den kraftige stigning skyldes ifølge Finansministeriet i høj grad overenskomstaftalte 'omklassificeringer', altså medarbejdere, der bliver løftet en lønramme op uden dermed at skulle udføre et andet arbejde.
Det stigende antal højtlønnede betyder, at lønspredningen blandt statsansatte også tager til, da de samlede lønomkostninger kun er steget svagt de seneste fem år.

Socialt ansvar skal skabe tusindvis af job
*En ny form for partnerskab mellem private erhvervsvirksomheder, da ansatte og offentlige myndigheder skal inden år 2005 skabe 30.000-40.000 nye arbejdspladser til mennesker med forskellige former for nedsat arbejdsevne. Og det er regeringens mål, at en væsentlig del af de nye arbejdspladser skal skabes i den private sektor.
Sammen med topledere fra blandt andre Oticon og Novo Nordisk fremlagde socialminister Karen Jespersen i går nogle af de tanker om socialt ansvar og forebyggelse af udstødning fra arbejdsmarkedet, der skal diskuteres på en international konference i København om en måned.

Arkitekt inviterer
til projekt-syn
*Arkitekt Svend Axelsson fra firmaet KHR AS arkitekter vandt konkurrencen om udbygningen af Københavns Universitet på Amager for 1,7 milliarder kroner. Han benyttede i går sejrsceremonien til, i stærkt sarkastiske vendinger, at kritisere pressen og især dagbladet Politiken i sagen om Rådhuspladsens ned-rivningstruede busterminal, - et andet, nyere værk fra Axelssons tegnebord.
Arkitekten mente, at man måske skulle indlede det kommende universitets-projekt med at indkalde bl.a. Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, til et møde på Amager Fælled. Så kunne man lægge ud med at diskutere valg af farver og derved muligvis forhindre, at også det nye byggeprojekt blev udsat for nedrivningsfare.
Artikler side 4

Aalborgs drikkevand forurenet længe før alarm
*Godt 16.000 beboere, Aalborg Sygehus Nord, en lang række institutioner og restauranter i det centrale Aalborg skal koge alt drikkevand og vand til madlavning. Påbuddet gælder foreløbig til torsdag. Det sker efter at der er konstateret bakterier i drikkevandet. Personale fra Aalborg Kommunale Værker arbejdede i går stadig på at finde smittekilden, og mistanken samler sig om en af tankene på det gamle Sønderbro Vandværk, der forsyner hele Aalborg midtby.
Allerede sidste torsdag opdagede vandforsyningen ved en rutinekontrol bakterier i drikkevandet, men først mandag morgen, da resultatet af de indsendte analyser forelå, slog kommunen alarm. Denne langsommelige procedure har vakt harme, men rådmand Ib Rasmussen (S) afviser, at kommunen skal advare borgerne straks en mistanke om forurening op-står.
"Men vi vil nu gå i gang med at se, hvad der er sket i sagen, så vi kan sikre en hurtigere sagsgang," siger rådmanden til oplysninger om, at laboratorie-rapporten om det forurenede drikkevand allerede forelå søndag middag.
Det er endnu uvist, hvordan og hvor forureningen af drikkevandet er sket.
"Men ledningssystemet er intakt, og der er derfor ikke tale om, at kloak-vand er blevet blandet sammen med drikkevandet," oplyser forsyningsdirektør Knud Sloth fra Aalborg Kommune. Der er ikke konstateret sygdomstilfælde i forbindelse med det forurenede drikkevand.

Redigeret af Helle Ringgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her