Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

12. september 1997

Kenya vedtager
reformpakke
*Kenyas parlament vedtog i går en reformpakke, der skal forhindre yderligere blodsudgydelser op til valgene senere i år. Forfatningsændringerne betyder, at love, der tillader tilbageholdelse uden retssag, kan ophæves, og de tillader, at Kenyas valgkommission udvides med medlemmer fra oppositionen. Desuden skal det være nemmere for nye politiske partier, som Richard Leakeys Safina, at blive registreret.
Reformerne er udarbejdet af en gruppe bestående af medlemmer af general Daniel arap Mois regerende KANU-parti og den parlamentariske opposition. Reformerne kommer umiddelbart inden en varslet, storstilet aktion, der skulle tvinge reformer igennem, og den kenyanske opposition uden for parlamentet kalder pakken en overfaldisk ændring af forfatningen, gennemført af Moi for at forhindre folkelig indflydelse.

Lukkede institutioner mod bandeproblemer
*Socialminister Karen Jes-persen er parat til at overveje, om der skal oprettes endnu flere pladser på lukkede behandlingsindsitutioner end de ti, som Folketinget tidligere på året vedtog i forbindelse med 'Voldspakken'. Pladserne skal afhjælpe storbykommunernes problemer med unge, kriminelle indvandrere.
Ministeren regner med, at amterne fra oktober kan anbringe særligt belastede unge bandemedlemmer bag lås og slå. Dog kræver det, at Amtsrådsforeningen blåstempler en rapport fra et udvalg, der arbejder med ømfindtlige, retspolitiske spørgsmål om, hvorvidt de unge - og måske også børn under den kriminelle lavalder - kan anbringes på institutionerne uden egentlige domfældelse. Afhængigt af efterårets erfaringer, kan det komme på tale at oprette flere pladser.

Fremmedfrygt tager til blandt danskerne
*Danskerne er blevet bange for og bekymrede over flygtninge og indvandrere i samfundet. En ny undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse viser, at flere end hver trejde tænker på de fremmede med bekymring. For et år siden var det hver femte, skriver Aktuelt. Bekymringen er størst blandt de borgerlige vælgere og frygten størst blandt lavtuddannede danskere. Kun godt hver sjette dansker er ubekymret.
Mediekampagner og en stigende accept af negative udtalelser om 'de fremmedes' opførsel angives som grund til holdningsændringen.
Leder på bagsiden

Højesteret sætter Krenz på fri fod
*DDR's sidste stats- og parti-chef, den 60-årige Egon Krenz, blev i går løsladt af Højesteret i Berlin efter 18 dages isolationsfængsling. Retten afgjorde, at Krenz ikke skal sidde i fængsel indtil sin appelsag, men han skal hver uge melde sig hos politiet.
Egon Krenz, der var østtysk stats- og partichef i en kort periode i 1989, blev fornylig ved landsretten idømt seks og et halvt års fængsel for drab i fire tilfælde på flygtninge ved Muren.
Både anklagemyndighed og forsvaret har appelleret dommen til Forbundsrepublikkens højesteret, som ventes at afsige sin kendelse i begyndelsen af næste år.

IRA holder fast ved
sine våben
*Den Irske Republikanske Hær (IRA) har rettet et betydeligt slag mod fredsbestræbelserne i Nordirland med en meddelelse om, at den ikke vil lægge våbnene før der er opnået en varig, politisk løsning på den nordirske strid. I et interview offentliggjort torsdag lagde IRA afstand til det ikke-volds-princip, som undergrundshærens politisk gren, Sinn Fein, tidligere på ugen accepterede at efterleve.
Det protestantiske Democratic Unionist Party opfordrede straks Storbritannien til at udelukke Sinn Fein fra de rundbordsforhandlinger om en fred i Nordirland, der indledes på mandag.

Auken godkender gensplejset roe
*Dansicos gensplejsede roe, der kan tåle sprøjtegiften Roundup, får miljøminister Svend Aukens godkendelse. Formentlig på tirsdag. Daniscos ansøgning er i orden, og eksperter har sagt god for miljø-sikkerheden, derfor må roen sælges, men den skal mærkes.
Ministeren forsvarede sine synspunkter i et samråd med Folketingets miljøudvalg i går, men ikke helt godt nok til at tilfredsstille de radikale, SF og Enhedslisten. Et enigt miljøudvalg appellerede til Auken om at udskyde sin godkendelse, fordi medlemmerne ikke mener, at gen-roens virkninger på miljø og sundhed er godt nok belyst.

Mistillid til Færø-
undersøgelse vokser
*Mistilliden til undersøgelsen af den færøske bank-skandale retter sig nu også mod Justitsministeriet, som allerede inden undersøgelsen gik i gang for to år siden vidste, at der kunne såes tvivl om involverede advokaters habilitet. Men trods den store politiske opmærksomhed om undersøgelseskommissionen - som er en kompromisløsning i forhold til den dommerundersøgelse, som færingerne ønskede - delte Justitsministeriet ikke sin viden med Folketinget.
Den kommende undersøgelsesleder, advokat Jørgen Grønborg, oplyste selv ministeriet om, at hans forretningspartner, advokat Michael Rekling, som Grønborg ønskede som sekretær i kommissionen, på det tidspunkt repræsenterede Den Danske Bank ved en sag i Højesteret. Rekling trak sig i sidste uge fra posten, selv om undersøgelseskommisionen fastslog, at han ikke var inhabil. Færøske politikere har udtrykt dyb mistillid til bank-undersøgelsen, og danske politikere kritiserer nu Justitsministeriets håndtering af sagen. Der venter justitsministeren et samråd.

Nej til større svine-farme på Mors
*Den voldsomme debat om udvidelsen af svineproduktionen på Mors i Limfjorden fik et flertal i Viborg Amts teknik- og miljøudvalg til at af-slå, at tre større svineproducenter udvider deres bedrifter yderligere.
Efter en høringsfase med tilhørende miljøvurdering, fulgte et udvalgsflertal på fem bestående af S og SF en indstilling fra amtets forvaltning, der sagde nej til udvidelserne. De fire udvalgsmedlemmer fra Venstre og Konservative sagde ja til landmændenes planer.
Leder og artikel på forsiden

Tvind-skole skal
returnere fem mio.
*En af Tvind-skolerne, Den Rejsende Højskole på Sejrens Vej, skal betale 4,9 millioner kroner tilbage til Undervisningsministeriet. Det har Vestre Landsret afgjort i en såkaldt udeblivelsesdom, da skolen ikke havde indsendt et svarskrift til landsretten inden tidsfristen.
Undervisningsministeriet havde krævet de knap fem millioner kroner tilbage, som blev udbetalt for meget i tilskud til højskolen i årene 1993-95. Desuden blev der udbetalt for meget i elevstøtte til skolen i 1996. Ud over de fem millioner kroner skal Den Nødvendige Højskole betale sagens omkostninger på 140.000 kroner.

Somaliland afviser forfatter
*På trods af, at Somalilands præsident, Mahamed Ibrahim Egal, i sin aftale med den danske regering anerkender princippet om tilbagetagelse af alle flygtninge fra Somaliland, vil Somaliland ikke modtage en anerkendt forfatter og systemkritiker fra Somaliland.
At forfatteren, Abdi Aden Qais, er uønsket, fremgår af et brev fra 16. august underskrevet af ministeren for genopbygning, Abdillahi Hussein Iman. I brevet står også, at myndighederne ikke kan garantere for sikkerheden for mennesker, der som Qai går ind for et "Storsomalia".
Det er Somalisk-Dansk Venskabsforening, som har ønsket at konkretisere regeringens Somalia-aftale, som foreningen er modstander af.
Qais er nu bosat i Norge, og derfor ikke berørt af regeringens aftale, som torsdag blev nedstemt i finansudvalget.
Artikel side 4

Israel vil ikke bremse sine bosættelser
*Israel vil fortsætte sine bosættelses-aktiviteter trods den amerikanske udenrigsminister Madeleine Albrights opfordring til en pause.
"Nej, man kan ikke fastfryse bosættelserne, ligesom man heller ikke kan fastfryse livet," sagde David Bar-Illan, ministerpræsident Benjamin Netanyahus kommunikationschef.
Albright sagde tidligere på dagen, at "Israel bør afstå fra ensidige skridt, herunder hvad palæstinenserne betragter som den provokerende udvidelse af bosættelser, beslaglæggelser af jord, nedrivninger af boliger og konfiskation af identitetsbeviser".
Hun opfordrede til en "time-out" fra disse skridt.
Albright, som i går mødtes både med Arafat og Netanyahu, sagde også, at både Israel og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) har skyld i den tillidskrise, som hun søger at løse.

Forældre tilbydes
flere reagensglasbørn
*Par, som har gennemført en vellykket graviditet eller behandling ved reagensglasbefrugtning, får nu tilbud om at få endnu et barn, hvis der er overskydende æg tilbage i fertilitetsklinikkens fryser, skriver Dagens Medicin. Tilbudet fra fertilitetsklinikkerne på Rigshospitalet og Odense Universitetshospital er en konsekvens af en nye lov, som forlænger den maksimale nedfrysning af humane embryoner fra ét til to år, skriver avisen.
Dermed fraviger lægerne de gældende kriterier, som udelukker par fra reagensglasbefrugtning på det offentliges regning, hvis de allerede har fået et fælles reagensglasbarn. Det er uklart om amterne vil betale.

Japan skifter ud
i regeringen
*Japans ministerpræsident, Ryutaro Hashimoto, har omdannet sin regering. Kun tre af de hidtidige ministre undgik en fyreseddel, mens en tidligere straffet politiker er blevet bedt om at lede regeringens ambitiøse reformprogram. Ministrene, der bliver siddende, er finansminister Hiroshi Mitsuzuka, forsvarsminister Fumio Kyuma og sundhedsminister Junichiro Koizumi.
Udskiftningerne er mere forbundet med interne politiske stridigheder i Hashimotos Liberale Demokratiske Parti, der omsider har sikret sig flertallet i parlamentets andetkammer, end et ønske i regeringen om at anlægge en ny kurs.

Skatteaktion mod
erhvervsliv strandet
*Told & Skats stort anlagte plan om et nyt edb-system specielt rettet mod erhvervslivet ligger i ruiner. Et år efter, at de første programmer og udstyr skulle være taget i brug, har det delvist statsejede CSC Datacentralen end ikke leveret en bid af et af de fem delsystemer. De første dele kan tidligst tages i brug midt i år 2000 - fire år senere end ventet.
Told & Skat overvejer ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten nu helt at opgive prestigeprojektet til en samlet værdi af 200 millioner kroner. I stedet kan Told & Skat kræve bod og kæmpeerstatning for forsinkelse, kontraktbrud og manglende leverancer, afslører et notat fra skatteminister Carsten Koch til Folketingets skatteudvalg.

Kroater holder fast ved boykot af lokalvalg
*Det lykkedes i går ikke umiddelbart for de internationale mæglere i Bosnien at overtale Kroatiens præsident, Franjo Tudjman, til at lægge pres på sine kroatiske allierede i Bosnien for at opgive deres boykot af den kommende weekends lokalvalg.
Men forhandlingerne fortsætter, siger den kroatiske udenrigsminister Mate Granic, der ikke er begejstret for den bosniske gren af hans og Tudjmans parti, Kroatisk Demokratisk Union, for tre dage siden besluttede at boykotte de bosniske lokalvalg.
Det ligger det internationale samfund meget på sinde, at valgene, der er et vigtigt led i Dayton-fredsaftalen, gennemføres, og i går blev prisen, for at få de bosniske serberes SDS-parti til at afblæse deres varslede boykot, antydet. En talsmand for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) bekræftede, at der er fundet en regnefejl i OSCE's registrering af vælgere i den strategisk vigtige by Brcko, og som medfører, at over 2.000 serbiske vælgere føjes til vælgerlisten.
Brcko udgør en korridor i det nordlige Bosnien mellem de to store serbiske enklaver. Byen havde før krigen muslimsk flertal, og mange tidligere muslimske beboere kan få den politiske balance til at tippe ved at brevstemme. Talsmanden erkendte, at det var "et mærkeligt sammenfald", at regnefejlen dukkede op netop nu.
I parlamentet i Pale oplyste viceministerpræsident Ostojic (SDS), at OSCE også havde garanteret, at ingen personer, fra Haag-domstolens hemmelige liste over eftersøgte krigsforbrydere, ville blive anholdt på valgdagen.

Redigeret af Helle Ringgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her