Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

9. september 1997

150 demonstrede mod Plavsic i Banja Luka
*Godt 150 demonstranter under ledelse af Momcilo Krajisnik, republikken Srpskas ministerpræsident Gojko Klickovic, viceministerpræsiden, demonstrerede i går aftes i Banja Luka mod præsident Biljana Plavsic. Banja Luka er Plavsics højborg, og NATO-styrker forsøgte sammen med det lokale politi, der på forhånd havde forbudt demonstrationen, at forhindre ultra-nationalisterne i at nå frem til byen for at forhindre sammenstød mellem tilhængerene af de stridende politiske fløje i Republikken Srpska.
Hundredevis af Plavsic-tilhængere samledes på torvet i Banja Luka, hvor de rådte "Tyve, tyve" efter de demonstrerende. Magtkampen begyndte, da præsidenten beskyldte det regerende SDS-parti for at berige sig uretmæssigt.
Artikel på forsiden
Tema side 3

Flertal for skrappere miljøkrav til landbrug
*Op til det velbesøgte folkemøde mandag aften om ødelæggelsen af Mariager fjord tegnede der sig et flertal blandt Folketingets partier for at stramme miljøkravene til landbruget. Der er mulighed for at skabe et flertal for en afgift på gødning og for en stramning af harmonikravene, der bestemmer antallet af dyr en landmand må eje pr. hektar jord, han har at sprede deres gødning over.
Miljøordførerne fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og de radikale giver alle udtryk for, at det er helt nødvendigt med en opstramning. De konservative og Venstre vender sig mod en gødningsafgift, men partierne vil dog godt være med til at indføre bødestraf til landmænd, som overgødsker deres jord.
Miljøminister Svend Auken mødes fredag med landbrugets organisationer for at diskutere, hvordan man kan forebygge yderligere iltsvind.
Leder på forsiden
Artikler side 4

Laboranter ønsker
etisk sikring
*Hvis en ny type behandling, hvor nerveceller fra aborterede fostre transplanteres til patienter med Parkinsons Syge, indføres i Danmark, skal ansatte i sundhedsvæsenet kunne sige nej til at udføre et arbejde, der strider mod deres etiske overbevisning. Det mener formanden for Landssammenslutningen af Hospitalslaboranter, Anne Lise Madsen, som efterlyser lovgivning på området.
Det vil typisk være hospitalslaboranter, der skal udtage hjernen på det aborterede foster og lokalisere de nerveceller, lægerne transplantere.
I dag kan læger, sygeplejersker, jordemødre og sygehjælpere af etiske årsager sige nej til at medvirke til at foretage abort. Men når aborten først er foretaget, gælder loven ikke længere. Anne Lise Madsen forudser, at mange fagfolk i sundhedsvæsenet vil få lignende etiske overvejelser tæt ind på livet i de kommende år.

Minister truer
arbejdsmiljø-sjuskere
*Hvis arbejdsgiverne ikke vil være med til at gøre arbejdsmiljøet for danske lovmodtagere bedre, truer arbejdsminister Jytte Andersen med skærpede straffe.
"Arbejdsulykker involverer ikke blot menneskelige omkostninger. De er også dyre set ud fra en samfundsøkonomisk vinkel. Jeg lægger i næste folketingssamling op til skærpede straffe for de arbejdspladser, hvor der sjuskes med arbejdsmiljøet," siger hun.
Dansk Arbejdsgiverforening trak sig i foråret ud af det centrale arbejdsmiljøråd, fordi foreningen mente, at en ny lov om arbejdsmiljø blev hastet igennem. På baggrund af en ny undersøgelse, der viser, at antallet af arbejdsulykker steg med næsten en fjerdedel i perioden 1990-95, håber arbejdsministeren, at DA vil træde ind i rådet igen.
Analyse her på siden

Våbenhandel bringer FN i pervers situation
*Intensiv konkurrence på markedet for våbenhandel i verdens brændpunkter - med FN-medlemslande som deltagere er ifølge FN's generalsekretær, Kofi Annan, medc til at sætte organisationen i en "pervers situation". Våbenhandlerne kan være med til få konflikter i nogle områder til at tilspidses, samtidig med at FN skal gribe ind og forsøge at bilægge de selvsamme stridigheder.
Kofi Annan vil i sin årsrapport advare mod konsekvenserne af den hensynsløse profitjagt og henlede opmærksomheden på, at produktion og eksport af konventionelle våben ikke er underlagt nogle internationale konventioner, slet ikke når det drejer sig om lette våben.

Skatteinddrivning skal effektiviseres
*Kommunerne skal blive bedre til at kradse skattekroner ind. En forbedring til en værdi af 2,5 milliarder kroner er realistisk at forvente ved en mere energisk indsats, også i Told og Skat, når det gælder skatteligning og kontrol af selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, mener skatteminister Carsten Koch.
Bl.a. skal kommunerne ansætte skatterevisorer med en bedre uddannelse. Berlingske Tidende skriver, at staten vil skærpe kontrollen med de kommunale skattefolk. En analyse er nemlig kommet til det resultat, at hovedparten af de danske kommuner er for dårlige til at indkassere skattekroner.
De kommunale skattechefer raser over den antydede inkompetance og kalder ministeriets udspil "useriøst".

IND-sam: Gamle indvandrere vil hjem
*Danske plejehjem er ikke gearede til mennesker, der hverken taler dansk eller har en dansk kulturbaggrund. Samtidig har indvandrer- og flygtningefamilierne i stigende grad tilpasset sig det danske samfund, så flere og flere ældre får behov for offentlig omsorg.
Indvandrersammenslutningen, IND-sam foreslår ifølge Radioavisen, at problemet gribes an ad to veje. Dels ved at oprette bofællesskaber for ældre, hvor der er hjælpere med etnisk baggrund. Dels ved give de ældre indvandrere mulighed for at tage deres danske pension med, hvis de ønsker at rejse til deres hjemlande. Det sidste vil være det bedste for mange af de ældre, mener en talskvinde for IND-sam.

Forlig afværger
biblioteks forsinkelse
*Udbygningen af Det Kongelige Bibliotek undgår at blive alvorligt forsinket efter, at Forbundet af Træ-Industri-Byg i Danmark og de italienske entreprenører er blevet enige om en overenskomst.
De to italienske entreprenører Permasteelisa og LASER, der skal restaurere facaden på Det Kongelige Bibliotek, ville i første omgang ikke være med til en overenskomst for de italienske bygningsarbejdere, som skulle sikre dem samme arbejdsforhold som danske bygningsarbejdere. Efter en række resultatløse forhandlinger varslede LO en sympatikonflikt, der ville standse hele byggeprojektet.
De italienske bygningsarbejdere er nu sikret samme forhold som deres danske kolleger, og at de organiseres i forbundet.

Eks-diktator Mobutu er død
*Det tidligere Zaires tidligere diktator Mobutu Sese Seko døde sent søndag i eksil i Marokko. Mobutu, der led af prostata-kræft, blev 66 år. Han tog magten i Zaire ved et kup i 1965 og sad tungt på den indtil 16. maj i år, da han efter syv måneders borgerkrig flygtede fra Laurent Kabilas fremrykkende styrker.
Det vides endnu ikke, hvor den tidligere diktator skal begraves. Den Demokratiske Republik Congo (tidl. Zaire) vil ikke afvise, at Mobutu kan vende tilbage, men nogen statsmands begravelse er der ikke lagt op til.
Nekrolog og artikel side 5

Udlandsdansker vil have stemmeret
*Tidligere udenrigs- og trafikminister Ove Guldberg går i Østre Landsret for at få lov til at stemme ved fremtidige folketingsvalg. Guldberg har boet i Sydspanien siden 1987, og søgte i 1994 Valgretsnævnet om tilladelse til at stemme ved folketingsvalg, men fik afslag. Stemmeret kræver nemlig, at man har fast bopæl i riget eller er udstationeret i statens tjeneste, arbejder i en international organisation, som Danmark er medlem af, eller en dansk hjælpeorganisation, er under uddannelse eller opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde. Det fandt nævnet ikke, at Ove Guldberg lever op til, og han har derfor anlagt sag mod Valgretsnævnet.
Den tidligere Venstre-politiker er talsmand for 'Borgerretskommiteen af 5. juni 1994', der repræsenterer flere tusinde udlandsdanskere, der er utilfredse med at have mistet deres stemmeret, og Guldberg mener, at formuleringen "fast bopæl i riget" i dag så udvandet, at den har mistet sin betydning. Der falder dom i 18. september.

EU vil regulere
datatrafik
*Der er behov for en international aftale, der kan regulere datatrafikken på blandt andet Internettet, mener EU-kommissæren med ansvar for telekommunikation, Martin Bangemann. Sådan en international aftale kunne fastlægge regler rettet mod f.eks. børneporno og terrornetværk på Internettet, sagde Bangemann. Desuden kunne aftalen også sikre fælles regler om tekniske standarder, licenser, kryptering og databeskyttelse.
"Som det er i dag risikerer vi at ende i en situation, hvor forskellige lande tilslutter sig forskellige regler, som er udstukket af forskellige internationale organisationer," sagde Martin Bangemann.

Irsk fredsmægler vil ikke være præsident
*Den irske fredsmægler i Nordirland, John Hume, stiller ikke op som kandidat til posten som irsk præsident. Hume har overvejet et forslag om, at han skulle være midterpartiernes kandidat til præsidentposten, men har besluttet sig for at arbejde for en permanent fred i Nordirland.
Humes udmelding afslutter flere uges spekulationer, hvor han i meningsmålinger var farvorit til at efterfølge præsident Mary Robinson, som på fredag træder tilbage for at overtage posten som FNs højkommisær for menneskerettigheder.

Tele Danmark klar til at købe aktier tilbage
*Tele Danmark vil købe for 14 mia. kroner af statens aktier i Tele Danmark. Hvis der er et politisk flertal for et salg, og hvis aftalen bliver godkendt på Tele Danmarks generalforsamling.
Tilbagekøbet af aktier forventes i første halvdel af 1998. Det aftalte beløb for købet svarer til knap 39 mio. B-aktier eller knap 30 procent af selskabets kapital. Aktiehandlen vil falde sammen med med en nedskrivning af egenkapitalen og en forøgelse af låntagningen.
Regeringen vil vil helst sælge hele statens aktiepost, hvis de markedsmæssige vilkår gør det muligt. Den aktuelle aftale er første del af salget.
Finansminister Mogens Lykketoft understreger, at hovedformålet med salget af statens aktier ikke er engangsindtægten, men at staten ikke længere har interesse i en stor aktiepost.

Dahlerup er ikke
i EU-parlamentet
*I Informations weekend-udgave skrev vi, at Drude Dahlerup ved et arrangement i Vartov undlod at omtale sit medlemsskab af Europa-Parlamentet. Hendes beskedenhed er forståelig. Hun er ikke medlem. JuniBevægelsens to medlemmer af Europa-Parlamentet er Jens Peter Bonde og Ulla Sandbæk.Red.

Hamas-tilhængere anholdt på Vestbredden
*De palæstinensiske myndigheder slog i går til på Vestbredden, hvor de anholdt 35 medlemmer af militante grupper, heriblandt medlemmer af den yderligt-gående islamiske Hamas-bevægelse. Anholdelserne er de første efter det bombeattentat, der for fem dage siden sprængtes i det jødiske Vestjerusalem og nu har kostet otte menneskeliv; de tre attentatmænd og fem israelere. Flere end 170 mennesker blev kvæstet.
I en erklæring påtog Hamas sig skylden for selvmordsbomberne, men palæstinenserne har hidtil ladet være med at foretage arrestationer med den begrundelse, at gerningsmændene kom fra udlandet og ikke fra selvstyreområderne.
Israelsk politi hævder, at bombemændene fik spræng-stoffer og instrukser fra selvstyreområderne, og fra amerikansk side er palæstinenserne blevet kraftigt opfordret til at skride ind.
Israel forventer flere attantater vendt mod såvel Israel som selve fredsprocessen, og landet er sat i alarmberedskab op til den amerikanske udenrigsminister, Madeleine Albrights ankomst til Mellemøsten i dag.
"Vi ved, at der er et grundliggende ønske om at torpedere dette besøg (Albrights - red.). Det, der kan ske, er samme slags aktion som i sidste uge," sagde den israelske minister for sikkerhed, Avigdor Kahalani.

Redigeret af Helle Ringgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her