Læsetid: 8 min.

DØGNETS NYHEDER

2. september 1997

Bosnisk kroat
indrømmer folkedrab
*En bosnisk kroat, der kæmpede i Kroatien under krigen fra 1991 til 1995, indrømmer at være ansvarlig for 86 serberes død. Indrømmelsen kom i det kroatiske ugeblad Feral Tribune. Det er første gang, at et medlem af de kroatiske styrker offentligt ind-rømmer krigsforbryderiske handlinger. Den 40-årige tidligere politimand, Miro Bajramovic inddrog også en velkendt, kroatisk embedsmand i massakren, som han sagde blev begået i Pakracka Poljana omkring 80 kilometer øst for Zagreb
"Med mine egne hænder dræbte jeg 72 mennesker. Vi gjorde ingen forskel. Vi spurgte ikke om noget. For os var de alle tjetnikker (ekstremistiske serbere), fjender," sagde han.
Bajramovic fortalte også, at hans deling var ansvarlig for drab på næsten 400 mennesker i forbindelse med etniske udrensninger i Kroatien. Ingen er blevet tiltalt, og de 18 kroater, der ønskes stillet for FN's krigsforbryderdomstol i Haag, er alle eftersøgt for forbrydelser begået i Bosnien.

EU forbyder kloning af mennesker
*Kloning af mennesker skal være klart forbudt, fremgår det af et ændret direktivforslag, som Europa-Kommissionen har vedtaget. Kommissionen godkendte stort set alle de ændringer til direktivet om juridisk beskyttelse af bioteknologiske opfindelser, som Europa-Parlamentet kom med i juli. Det drejer sig primært om etiske aspekter.
Kommissær med ansvar for det indre marked Mario Monti siger, at der nu er opnået "den nødvendige balance med henblik på beskyttelse af den menneskelige krop og de økonomiske interesser til sikring af enhedsmarkedet".

Amtsborgmester vil have svinefarm-stop
*Miljøminister Svend Auken bør her og nu gennemtrumfe et generelt stop for flere store svinefarme. Ellers vil svineproducenterne snart have hamstret så store udvidelser, at et eventuelt politisk indgreb mod de store produktionsenheder i løbet af et års tid bliver uden virkning, siger amtsborgmester Bent Hansen (S), Viborg Amt til De 3 Stiftstidender og Jydske Vestkysten.
På Mors i den forureningsplagede Limfjord er der allerede nu et overskud af gylle, der i tankvogne eksporteres til Sydthy. Alligevel er der fire store udvidelser af øens svineproduktion på vej.
I dagbladet Børsen forudser formanden for Danske Slagterier, at dansk svineproduktion vil stige med 25 procent de næste to-tre år. Primært fordi svinepest har slået den konkurrerende, hollandske svineproduktion af banen.

Forbud kan føre til flere fund af giftrester
*Et forbud mod 10 aktivstoffer kan koste Danmark den pæne placering i de internationale statistikker over rester af sprøjtemidler i fødevarer.
Landskonsulent for grønt-sagsproduktion, Kirsten Friis, siger, at de sprøjtemidler, som stadig er tilladt at bruge, nu vil blive benyttet hyppigere, og at to af de tilbageværende svampemidler tegner sig for mere end halvdelen af alle pesticidfund i dansk frugt og grønt. Hun understreger, at der ikke er tale om overskridelse af sundhedsmæssige grænseværdier.

Serbiske stenkastere angreb NATO-soldater
*Omkring 100 serbere bombarderede mandag NATO-soldater med sten ved en tv-sender, som de bevogtede nær Bijeljina i den nordøstlige del af det bosnisk-serbiske område, sagde en FN-talsmand.
Der var ikke rapporter om tilskadekomne, og der kom ingen deltaljer om, hvem stenkasterne egentlig var, men tilhængere af den krigsforbrydersigtede Radovan Karadzic, har to gange før forsøgt at tage kontrollen med senderen fra NATO-soldaterne.
Samtidig var der rapporter om, at en mindre gruppe mennesker havde kastet sten efter en kolonne amerikanske militærkøretøjer lige uden for Ugljevic på vejen mellem Bijeljina og Tuzla. Tv-sendere er vigtige brikker i magtkampen mellem Karadzic og præsident Plavsic, som forsøger at fravride de stærkt nationalistiske serbere kontrollen over senderne.

Eliteidræt kan kvalificere til uddannelse
*Undervisningsminister Ole Vig Jensen er parat til at indskærpe overfor læreanstalterne, at en idrætskarriere på eliteplan kan give særlige kvalifikationer - hvis de eksempelvis vil optages på Danmarks Idrætshøjskole. Samtidig vil ministeren sørge for et fast regelsæt for uddannelsesstedernes vurdering af idrætskvalifikationerne.
Men ministeren vil ikke give danske eliteidrætsfolk generel særstatus, når de søger optagelse på videregående uddannelser. Det skal ikke være lettere for en elite-roer at blive optaget på jura-studiet end for alle andre.

Amt reserverer plads til naturgaslager
*Et flertal i Sønderjyllands Amtsråd bestående af Venstre og konservative har vedtaget at reservere et 23 hek-tar stort område nordvest for Tønder til det meget omdiskuterede naturgaslager. De øvrige 13 amtsrådsmedlemmer stemte imod.
Gaslageret har mødt voldsom modstand både i lokalbefolkningen og i Tønder Byråd, og i juli udskød et flertal i Folketinget beslutningen om at opføre gaslageret i foreløbig 10 år. I stedet besluttede politikerne og Dansk Olie og Naturgas (DONG) at bygge en ny 300 kilometer rørledning til 1,8 mia. kr. fra naturgasfelterne i Nordsøen til DONG's gasbehandlingsanlæg ved Nybro vest for for Varde. Det indgik dog også i aftalen, at der skulle laves en reservation til et eventuelt kommende gaslager, og det ville de sønderjyske politikere helst gøre uden miljøministerens indblanding. Gaslagermodstanderne vil nu vende deres kræfterne mod Folketingets politikere i håb om at få gaslageret taget helt af bordet.
Artikel på forsiden

Israel lemper
job-sanktioner
*Israel lempede i går endnu en smule på de månedlange sanktioner mod det palæstinensiske selvstyre, da 4.000 palæstinensere fik lov at vende tilbage til deres arbejde i Israel. Personer, der har en ægtefælle og er over 35 år, kan komme i betragtning til en arbejdstilladelse.
Præsident Benjamin Netanyahus talsmand afviste, at der er tale om en beroligende gestus op til den amerikanske udenrigsminister Madeleine Albrights første Mellemøsten-besøg, der ventes i løbet af ni dage.
Omkring 51.000 palæstinensere arbejdede i Israel, inden to selvmordsbomber i Jerusalem fik isralerne til at lukke Vestbredden og Gaza af.

Færø-undersøgelse skal forklare sig
*Undersøgelseskommissionen i den færøske banksag, hvor der er rejst tvivl om sekretariatschef Michael Rek-lings habilitet, skal efter de foreløbige planer mødes med de politisk udpegede observatører i København på mandag. Det har justitsminister Frank Jensen har bedt kommissionsformand Jørgen Grønborg sørge for.
Ifølge færøsk fjernsyn har Michael Rekling arbejdet som advokat for Den Danske Bank samtidig med sin sekretærpost i det udvalg, som skal undersøge Den Danske Banks rolle i den færøske banksag. I en fælles pressemeddelelse fra Michael Rek-ling og Jørgen Grønborg forklarer de, at Reklings forbindelse med Den Danske Bank, mens han har været tilknyttet undersøgelseskommissionen, var begrænset til en observatørpost under en sag i Højesteret.
Venstre vil kræve statsministeren i samråd for at få en forklaring, og ordfører Pia Larsen mener, undersøgelsen kun kan blive troværdig, hvis den går om for åbne døre, som færingerne har ønsket.

V-kommunalpolitikere mod udlicitering
*Venstres folketingsgruppe er ikke enig om at spille hårdt ud i finanslovforhandlingerne og kræve, at alle kommunale opgaver over 500.000 kr. sendes i udbud. Flere af Venstres folketingsmedlemmer sidder også i kommunalbestyrelser rundt om i landet, og de vender sig mod forslaget - eller er skeptiske, fordi det træder på det kommunale selvstyre, som Venstre sætter højt.
Jonna Grønver, kommunalbestyrelsesmedlem i Ry, er mest direkte i sin kritik: "Det er kommunerne selv, der skal bestemme. I disse år føler vi, at kommunernes virkefelt bliver mere og mere indsnævret. Derfor reagerer jeg særligt på, at Venstre ovenfra vil diktere, hvad vi skal gøre i kommunerne. Venstres holdning er generelt den modsatte, og derfor er dette lidt underligt," siger hun.

TV 2 ønsker sig
den fjerde radiokanal
*TV 2/Danmark og radiostationen The Voice meldte sig i går som de sidste som interesserede i den fjerde landsdækkende radiokanal. Danmarks Radio, TV 2's regionale tv-stationer og Dansk Røde Kors har også søgt om den ledige kanal.
TV 2 mener, at "den fjerde landsdækkende FM-kanal ligger i helt naturlig fortsættelse af TV 2's virksomhed som public service-station, og det ældgamle monopol på nyhedsformidling og programformidling på landsdækkende radio bør brydes på en kvalificeret måde". Det vil The Voice også gerne gøre.
Organisationer skal forvalte Somalia-hjælp
nDansk Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og den danske afdeling af adventisternes bistandsorganisation er sammen med forskellige FN-organisationer og EU udset til at forvalte den omstridte Somalia-bevilling på 44,5 mio. kr., som udviklingsminister Poul Nielson har ansøgt Folketingets finansudvalg om.
Finansudvalget behandler ansøgningen tirsdag i næste uge, og et folketingsflertal er indstillet på at stemme nej til bevillingen i protest mod tilbagesendelsesaftalen med lokale somaliske myndigheder.
Artikel side 4

Frp. vil diskutere strammere presselov
*På baggrund af prinsesse Dianas død er der behov for en tilbundsgående diskussion om eventuelle stramninger af lovgivningen om pressens arbejde i Danmark, mener Jan Køpke Christensen (FRP). Han ønsker derfor statsminister Poul Nyrup Rasmussens svar på, om regeringen har aktuelle overvejelser om at stramme de nuværende regler.
Medlemmerne af Folketingets retsudvalg afviste mandag over en bred, politisk kam at skride ind med lovgivning. De opfordrer i stedet pressen, de kendte og de kongelige til selv at sætte - og holde - grænser - for, hvor privatlivet begynder. En selvjustits der er begyndt at sætte sine spor i ugebladsverdenen.
Analyse her på siden
Artikler på for- og bagside

Jeltsin stiller ikke op til valg i år 2000
*Denne præsidentperiode bliver Boris Jeltsins sidste. Den russiske præsident sagde i går, at han ikke vil stille op en tredje gang, men selvfølgelig træde tilbage og overlade opgaven til "en yngre, mere energisk" generation. Russisk forfatning tillader kun, at samme mand beklæder præsidentembedet i to perioder, men Jeltsins arbejdsindsats efter hans operation sidste år, justeringer af forfatningen og manglen på en oplagt efterfølger har næret spekulationer om, at han ville stille op igen.
Der skal være præsidentvalg i Rusland år 2000.

Hornuglen tilbage som ynglefugl i Danmark
*Den store hornugle - på latin Bubo bubo - har efter et århundredes fravær atter etableret sig som ynglefugl i Danmark. I 1984 slog et par sig ned i Sønderjylland, og siden er det gået fremad herhjemme for Europas største ugle, der har et vingefang op til 175 cm, skriver bladet Fugle og Natur, Dansk Ornitologisk Forening udgiver.
En rapport fastslår, at 25-30 par af stor hornugle yngler i Jylland syd for Limfjorden. De fleste i Sønderjylland.
Den store hornugle blev, i lighed med de store rovfugle, forfulgt og fordrevet af mennesker, der betragtede den som et skadedyr. Fuglene er også blevet ofre for mange års ukritisk anvendelse af gift.
Genindvandringen er formodentlig resultatet af et omfattende udsætningsprojekt, der har været gennemført i Slesvig-Holsten siden begyndelsen af 1980'erne, skriver Fugle og Natur. Her har en privat organisation over 15 år sat 563 unger af stor hornugle, udklækket i fangenskab, ud i det fri. Mange af fuglene har overlevet og haft held med at yngle.
Det danske landskab har vist sig ganske velegnet for den store ugle - paradoksalt nok især den menneskeskabte del af det i form af bl.a. grusgrave. I Sønderjylland fandtes således to tredjedele af de undersøgte redepladser i grusgrave, hvor den sky fugl kan få ro og fred.

Redigeret af Helle Ringgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her