Analyse
Læsetid: 6 min.

Bosniske valg behøver mildere klima

17. oktober 1997

De bosniske valg er blevet udskudt ad flere omgange. Og det vil muligvis være en fordel at tage en omgang til for at sikre en sund afstand mellem kommunalvalget og det kommende valg til parlamentet

Det var oprindelig forudsat i Dayton-fredsaftalen for Bosnien fra slutningen af 1995, at der i 1996 skulle afholdes valg samtidig på alle niveauer i Bosnien, fra forbundspræsidium til kommuner. Der var dog åbnet en mulighed for at udskyde kommunevalgene, og den blev udnyttet. Valg til de overordnede organer blev afholdt i midten af september 1996, men kommunalvalgene blev i første omgang udskudt til november 1996. Blandt andet under indtryk af valgobservatørernes protester udskød OSCE dog senere kommunalvalgene helt til september 1997.
Der var tre vigtige begrundelser herfor:
*Man havde brug for en gennemgribende revision af valglisterne, som havde vist sig at have masser af fejl.
*De liberale muligheder for at stemme, enten hvor man havde boet før krigen, hvor man nu boede, eller hvor man havde tænkt sig at slå sig ned i fremtiden, gav mulighed for manipulation i lokalsamfundene.
*Vinteren i Bosnien er mange steder sat ind allerede i november, og det kan være umuligt at nå frem til en del af valgstederne, i det mindste med andre befordringsmidler end fødder eller æsler. Derfor vil man i praksis gøre det vanskeligt for mange vælgere at udøve deres valgret, hvis man afholder valg for sent på året.

Nu er det blevet foreslået, at der skal holdes parlamentsvalg i den serbiske del af Bosnien, Republika Srpska, den 23. november 1997, efterfulgt af præsidentvalg i december. Meningen er på denne måde at rense luften mellem Srpskas præsident Biljana Plavsic og hendes modstandere.
Der er imidlertid flere grunde til at være betænkelig ved et valg til parlament og præsident i Republika Srpska allerede i november-december 1997.
Den første og væsentligste er den klimatiske, (der faldt sne i Sarajevo allerede i onsdags!). Mange vælgere vil i praksis være afskåret fra at stemme i november, og det vil især ramme den ældre og den fattigste del af befolkningen.
Herudover virker en afholdelse af parlaments- og præsidentvalg i Srpska allerede i år betænkelig ud fra Dayton-aftalen. Ifølge den skal der ske nyvalg i 1998 over hele Bosnien. Skal vælgerne til to parlamentsvalg med få måneders mellemrum i Srpska, eller skal 1997-valget træde i stedet for 1998-valget?
Vil det ikke føre til en styrkelse af opdelingen af Bosnien, at man afholder separatvalg i Srpska? Og hvordan skal man finde en afløser for Momcilo Krajisnik, som i dag er medlem af det fælles bosniske præsidentskab, hvis han går hen og besejrer Plavsic ved præsidentvalget?

Endelig vil en udsættelse af parlaments- og præsidentvalg i Srpska til foråret indebære den fordel, at man vil få mere ro og bedre tid til at få resultaterne af kommunalvalgene i Bosnien omsat i praksis.
Valget har efterladt en række vanskelige lokale problemer at løse. Et ny valgkamp så tæt på lokalvalgene vil næppe være fremmende for opbygningen af det kommunale styre i lokalsamfundene, hvor der vil være behov for megen kompromisvilje og -evne for at løse den kommende vinters helt konkrete sociale og økonomiske udfordringer.
Man må derfor håbe, at der kan skabes enighed mellem OSCE og modstanderne Plavsic og Krajisnik om en udsættelse af disses indbyrdes opgør til april 1998 - og så i mellemtiden satser på at få de bosniske kommuner til at fungere bedst muligt.

Hvilken indsats er der så brug for her og nu? Udover politisk ro behøves der helt klart støtte udefra til at klare den forestående vinter. Her er forholdene i Republika Srpska særligt kritiske, da denne del af Bosnien indtil videre har modtaget meget lidt støtte udefra, hovedsageligt i form af Røde Kors-hjælp til de mest nødstedte, flygtningene.
Årsagen til den manglende støtte har i høj grad været Pale-ledelsens meget stejle og afvisende holdning til et reelt samarbejde med de andre befolkningsgrupper i Bosnien.
Men isolationen af Srpska begynder nu at blive en alvorlig fare. Der har været en markant højredrejning i form af et stemmeskred til fordel for det Serbiske Radikale Parti især i den østlige del af Srpska. Dette viser, at ikke blot socialt, men også politisk, kan nøden og isolationen af Srpska få fatale konsekvenser.
Naturligvis skal man forsøge at bruge den økonomiske støtte som løftestang for en mere åben og samarbejdsvillig politik hos de lokale myndigheder i Bosnien, både i Srpska og i Føderationen.
Men de primære formål specielt i Srpska bør for det første være at komme den nødstedte befolkning til undsætning, for det andet at vise befolkningen, at deres skæbne ikke er os i Vesten ligegyldig, og at vi ikke anser dem for en paria-kaste, og for det tredie at demonstrere for de lokale borgere og politikere, hvor meget længere man kan komme gennem samarbejde og en redelig administration end gennem politisk dominans og udnyttelse af privilegier.

OSCE har allerede et arbejde i gang med sigte på at få befolkningsgrupperne til at samarbejde på lokalt plan. Det er bestræbelser, som nogle steder har båret frugt, andre steder ikke. Men der er sket fremskridt i forhold til 1995 en del steder. Det går bare meget langsommere, end man forestillede sig under Dayton-forhandlingerne.
Den største skuffelse er naturligvis den meget lave grad af repatriering af flygtninge og internt fordrevne. Men her står man over for et projekt, det kræver lang tid at gennemføre på baggrund af krigens rædsler. Der er brug for både fysisk og psykisk genopbygning. Og der er frem for alt brug for en målbevidst støtte udefra på lokalt plan.
Blandt de danske supervisorer for OSCE ved de bosniske lokal-valg var der en hel del kommunalfolk, både administratorer og politikere. De var hovedsagelig udstationeret i den østlige del af Republika Srpska. Kontakten med lokalsamfundene her gav anledning til den ide, at man fra danske kommuner skulle forsøge at opbygge kontakter med kommuner i området for at stimulere udviklingen af et demokratisk
lokalstyre.
En af ideerne, som nu forsøges omsat i praksis i samarbejde med OSCE, er at invitere valgobservatører fra de bosniske lokalsamfund til de danske kommunalvalg i november. Dels for at give de lokale politikere et positivt tegn, dels for at give dem et indtryk af, hvordan et rimeligt velfungerende moderne lokaldemokrati i et vesteuropæisk land fungerer.
På længere sigt kunne man forestille sig, at danske kommuner fik venskabskommuner i begge dele af Bosnien, og at man ad denne vej kunne yde et praktisk stykke arbejde for udvikling af mere demokrati og bedre administration på lokalt plan i Bosnien.
Meget tyder på, at skal man skabe et bedre Bosnien, som engang ad åre vil kunne fungere som en helhed, skal det bygges op nedefra, i stadigt samspil med udlandet. Og lokalt mødte supervisorerne fra Danmark megen interesse for interkommunale kontakter med udlandet, også i et så hardliner-præget lokalsamfund som Visegrad i det østlige Srpska.

Man kunne naturligvis sætte sin lid til, at den Dayton-samarbejdsvillige præsident Plavsics folk ville sejre ved et novembervalg nu, og man dermed kunne få en regering i Pale, man bedre kunne samarbejde med. Men der er absolut ingen garanti for, at det vil gå sådan. Og det ville være demokratisk uacceptabelt at spekulere i, at en svagere valgdeltagelse i landdistrikterne på grund af de klimatiske forhold måske kunne styrke Plavsics chancer.
Det klogeste, udlandet kunne gøre i den foreliggende situation i forhold til Srpska, ville derfor være at arbejde for valg i 1998 og bruge den mellemliggende tid til at styrke lokalsamfundene.
Det bedste modtræk mod ultranationalisternes forsøg på at spille på anti-vestlige følelser vil være konkrete resultater til gavn for en isoleret og nødlidende befolkning, og direkte kontakter udefra til lokalbefolkning og lokalpolitikere som modvægt mod misinformationen i de lokale medier. Men det kræver mere tid end nogle få uger at føre en sådan politik ud i livet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her