Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

14. oktober 1997

Blair rakte hånden frem til Sinn Fein
*Den britiske premierminister, Tony Blair, og lederen af Sinn Fein, Gerry Adams, mødtes mandag på Stormont slottet uden for Belfast, hvor fredsforhandlingerne om Nordirlands fremtid finder sted. Det var det første møde mellem en britisk premierminister og en Sinn Fein leder siden 1921.
Før det opsigtsvækkende møde, der er blevet voldsomt kritiseret af pro-britiske protestantiske grupper i Ulster, sagde Blair, at han vil holde Sinn Fein, der er den politiske fløj af Den Irske Republikanske Hær, IRA, fast på dets løfte om ikke vold, og at freden er en risiko værd.
Artikel på forsiden

Raket-forsinkelse giver tid til protest
*Opsendelsen af den amerikansk-europæiske rummission "Cassini/Huygens" til Saturn blev mandag i sidste øjeblik udskudt på grund af tekniske problemer og ugunstige vindforhold. Den plutoniumdrevne raket kommer nu tidligst afsted onsdag.
Dermed kan Danmark stadig nå at protestere direkte over for den amerikanske regering, mener formanden for Folketingets miljøudvalg, SF'eren Steen Gade. Han bad sidste uge miljøminister Svend Auken videregive en protest til USA's vicepræsident, Al Gore, mod Cassini-projektet, som miljøgrupper opfatter som uansvarligt og risikabelt, da et uheld kan betyde, at de godt 30 kilo plutonium ombord vil sprede radio-aktiv forurening over Jorden. Auken har i første omgang sendt Gades brev videre til den danske ambassade i USA.
Ifølge Beredskabsstyrelsen er den type plutonium, der driver Cassini, ikke spalteligt i modsætning til den type, der bruges i atomvåben.

Nordisk bankgigant gør klar til ØMU'en
*Den planlagte fusion mellem Finlands største bank, Merita, og den delvist stats-ejede svenske Nordbanken skaber med en balance på knap 800 mia. svenske kroner Nordens suværent største pengeinstitut. Ifølge Nordbankens nuværende administrerende direktør, Hans Dalborg er ambitionen at skabe en stor, nordisk bankkoncern med senere deltagelse af danske og norske banker. Umiddelbart er ingen af de tre store, danske banker dog interesserede.
Nordbanken har i lang tid søgt en samarbejdspartner. En fusion med en finsk bank vil sikre, at den svenske bank er med i EU's møntunion fra starten.

Italiens regering på vej tilbage
*Italiens ministerpræsident, Romano Prodi, sagde sent mandag, at hans midlertidige regering var tæt på en aftale med kommunisterne, der i sidste uge fik centrum-venstre regeringen til at falde ved at nægte at stemme for næste års finanslov. Prodi bekræftede, at der nu ikke vil blive ændret mere ved finansloven. Resultatet af forhandlingerne offentliggøres tirsdag morgen. Hvis der er indgået en aftale med kommunisterne, vil Romano Prodis regering formentlig vende tilbage til magten.
Artikel side 5

Byboere dør af diselforurening
*Der skal findes et alternativ til den diesel, der ifølge beregninger fra Miljøstyrelsen er medansvarlig for, at byboere har en overdødelighed i forhold til mennesker, der bor på steder, hvor der er færre af de sundhedsfarlige partikler i luften. Det mener både miljøminister Svend Auken og den radikale miljøpolitiske ordfører, Elsebeth Gerner Nielsen.
Mens Svend Auken vil have Miljøstyrelsen til at undersøge, om det giver mest miljø for pengene at satse på gas eller renere diesel i bybusserne - eller renere diesel til alle landets dieselbiler, så mener Gerner Nielsen, at udviklingen i EU med hensyn til at begrænse forureningen fra die-selbiler går så hurtigt, at det muligvis bliver overflødigt at stille skærpede danske krav til nye dieselkøretøjer.
Ifølge beregninger fra Miljøstyrelsen kan der for hver million byboere reddes mellem 120 og 720 menneskeliv om året, hvis udstødningen af dieselpartikler skæres ned med en tredjedel.

Kampe om CongoBrazzaville tager til
*Styrker, der er loyale over for Congo-Brazzavilles præsident, Pascal Lissouba, gik mandag til angreb med kamphelikoptere i hovedstaden Brazzaville for at bremse de oprørsstyrker, der i de seneste dage har erobret stadigt større dele af hovedstaden, og som samtidig rapporteres at have erobret tidligere regeringskontrollerede byer i den sydlige del af landet, skriver det britiske nyhedsbureau Reuter.
Samtidig fortsatte forvirringen om, hvorvidt angolanske regeringsstyrker har blandet sig i kampene til støtte for oprørerne, sådan som det forlød i weekenden.
Kampene i Congo-Brazzaville brød ud den 5. juni, da Denis Sassou Nguessos og hans soldater i vrede over, at landets forfatningsdomstol godkendte, at Lissouba kunne sidde længere end sin mandatperiode, greb til våben. Nguesso, der som militærleder har regeret landet i 10 år, tabte flerpartivalget i 1992 og har siden været i opposition til Lissoubas regering.
Lederen i nabolandet, Den Demokratiske Republik Congo, Laurent Kabila, sendte i sidste uge soldater til Brazzaville for at forhindre, at flere kugler og granater rammer på hans side af Congo floden.

Amt giver lov til større svinefarme
*Med det mindst mulige flertal - 13 stemmer mod 12 - besluttede Viborg amtsråd mandag aften at sige ja til udvidelsen af tre store svinefarme på Mors. Bag tilladelsen står Venstre, konservative og Fremskridtspartiet, mens Socialdemokratiet, SF, radikale og Kristeligt Folkeparti stemte imod.
Et flertal i amtets teknik- og miljøudvalg havde ellers opfordret amtsrådet til at sige nej. Udvalgets indstilling kom efter en høringsfase og en såkaldt VVM-vurdering, hvor gårdenes indvirkning på miljøet blev belyst. Miljøorganisationer og den socialdemokratiske amtsborgmester, Bent Hansen, har anklaget de store svinefarme med stor gylleproduktion for at udgøre en øget risiko for miljøet. Også mange lokale beboere på Mors har protesteret.
Efter al sandsynlighed vil sagen blive indbragt for Naturklagenævnet.

Deltagere i nazist-march går fri af straf
*En nazist blev frifundet og tre fundet skyldige med straffritagelse for deres del i urolighederne under en nazi-demonstration i Roskilde i 1995. Det afgjorde byretten mandag.
Den lovligt anmeldte nazi-demonstration blev mødt af en moddemonstration af autonome, aktivister og almindelige borger, og der blev kastet med sten og flasker fra begge sider. Retten mente ikke at kunne fastslå hvilken side, der begyndte. Tre af nazisterne havde erkendt, at de deltog i kasteriet, men de mente, at der var tale om nødværge. Det afviste retten, men fandt alligevel, at der var tale om formildende omstændigheder, så de tre kunne fritages for straf.
Sagen blev rejst efter kritik af, at politiet i Roskilde havde undladt at rejse voldssager mod de let genkendelige nazister, som tv-fotografer havde filmet i aktion.

Småbørn bliver sygeaf mangel på plads
*Der er en direkte sammenhæng mellem antal kvadratmeter pr. vuggestuebarn og antallet af sygedage pr. barn. Det dokumenteres i en undersøgelse, som også konkluderer, at der kun bør lukkes flere børn ind i institutionen, hvis der samtidig kommer flere kvadratmeter til.
Når der bliver en ekstra kvadratmeter til hvert barn i grupperummet, falder antallet af sygedage med næsten 11 pct. I gennemsnit er børnene i de 24 undersøgte københavnske vuggestuer væk fra institutionen 7,6 pct. af dagene, fordi de er syge. Undersøgelsen er foretaget af bl. a. stadslægen i Københavns Kommune, Handelshøjskolen i København og Københavns Universitet.

Kommuner strammer op om førtidspension
*Stadig flere danskere får afslag fra kommunen på deres ansøgninger om førtidspension. I år ser det foreløbig ud til, at ca. 22 procent af ansøgerne vil få afslag og i stedet møde tilbud om f.eks. revalidering eller aktivering. I 1995 var tallet 17 pct, skriver Berlingske Tidende.
Samlet daler antallet af tilkendelser af førtidspension fra kommuner og revaliderings- og pensionsnævnene støt. Det er regeringens mål, at antallet af nye førtidspensionister skal falde med 3.000-4.000 om året frem mod år 2005.

Nyt danskvenligt parti på Færørene
*Færøerne får onsdag et nyt parti, hvis varemærker bliver at skabe lige rettigheder for færingerne og en sikring af retssikkerheden. Partiet, der får navnet Solidaritetsflokkur Føroya - Færøernes solidaritetsparti - bliver det et venstrefløjsparti, der foreløbig går ind for samhørighed med Danmark og samtidig er 100 pct. solidarisk på sociale områder. Stiftelsen af det nye parti er også en protest mod flere etablerede færøske partier - bl.a. Socialdemokratiet og Republikanerne, der går for at være venstreorienterede og tage parti for de svage. Det nye parti agter at bede Danmark være medvirkende til, at Færøerne igen opnår ordentlige sociale og sundhedsforhold.

Massakrer fortsætter i Algeriet
*Formodede islamiske militante dræbte i weekenden 43 buspassagerer i Algeriet, oplyste medier i hovedstaden Algier mandag aften. Dermed nåede weekendens ofre for den blodige politiske vold i det nordafrikanske land op på omkring 70 mennesker.
Der været borgerkrig i landet siden 1992, da regeringen aflyste et valg, som fundamentalistiske Islamiske Frelserfront (FIS) stod til at vinde. FIS meddelte mandag uafhængigt af de nye politiske drab, at organisationen opfordrer til at boykotte lokalvalget i Algeriet, der er planlagt til den 24. oktober.

Milosevic mægler i Bosnien
*Jugoslaviens præsident, Slobodan Milosevic, mæglede mandag mellem rivaliserende bosnisk-serbiske ledere i et forsøg på at stoppe magtkampen, der har ført til en deling af den serbiske del af Bosnien-Hercegovina, rapporterede uafhængige jugoslaviske medier. I september overtalte Milosevic den bosnisk-serbiske præsident, Biljana Plavsic, og hendes ultra-nationalistiske rival Momcilo Krajisnik til at erklære "våbenhvile", indtil deres stridigheder kan løses gennem valg senere på året.
Siden da har stridigheder om fire tv-sendere og international modstand mod et præ-sidentvalg i år bidraget til at så usikkerhed om aftalen.

Usikkerhed om EU-skattelove
*Der er opstået ny usikkerhed om det indgreb mod unfair konkurrence i beskatningen af selskaber, som EU-landene ellers håber at nå til enighed om i december. Både Irland, Spanien og Luxembourg stillede nye krav på et økonomi- og finansministermøde mandag. Irland kræver en bredere skatteaftale, Spanien vil have en undtagelse for sit skatteparadis på De Kanariske Øer, mens Luxembourg begyndte at trække i land med hensyn til også at nå en politisk aftale om beskatning af renter på opsparing. Dermed kan det blive svært at have en skattepakke klar før jul.

Ny norsk regering står klar
*Kristelig Folkeparti får ni ministerposter i den nye norske regering, mens Senterpartiet sætter sig på seks taburetter og Venstre får fire ministre, skriver den norske avis Aftenposten.
Norges kong Harald gav mandag den kristelige leder, Kjell Magne Bondevik, opgaven at danne regering, efter at Arbeiderparti-regeringen frivilligt var trådt af. Ifølge Aftenposten havde Bondevik kabalen klar. Ny udenrigsminister bliver efter avisens oplysninger den nuværende ambassadør i Paris, Knut Wollebæk. De kristelige sætter sig også på bl.a. bistandsminister, kirke-, uddannelses- og forskningsminister og justitsminister.
Senterpartiets leder, Anne Enger Lahnstein, bliver kulturminister, og partiet får desuden bl.a. Finansministeriet, samt sandsynligvis Socialministeriet og et nyt ministerium for bistands- og menneskerettighedssager. Venstre-lederen Lars Sponheim må tage til takke med posten som fødevare- og handelsminister, mens næstformand Guro Fjellanger bliver miljøminister.
Regeringen Bondevik, der hviler på et meget spinkelt grundlag med 42 mandater i Stortinget, tager over efter Arbeiderpartiet, hvis leder, Thorbjørn Jagland, valgte at gå af, selv om hans parti er Stortingets største med 65 af 165 mandater. Jagland sagde før valget, at han kun fortsatte, hvis Arbeiderpartiet fik mindst 36,9 procent af stemmerne. Det blev til 35 procent.

Redigeret af Helle Ringgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her