Læsetid: 7 min.

Døgnets nyheder

6. oktober 1997

2.000 flygtninge kan ikke udvises
*Næsten 2000 jugoslaviske statsborgere får om kort tid ubegrænset opholdstilladelse i Danmark, skønt de hverken er politisk forfulgt eller på flugt fra krig. Alle har fået afslag på asyl i Danmark, men har en midlertidig opholdstilladelse, der udløber på lørdag, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten søndag.
Derefter skal de have permanent opholdstilladelse, med mindre de kan udvises, fastslog direktør i Udlændingestyrelsen Claes Nilas, da han i december sidste år bad Udenrigsministeriet forhandle med Jugoslavien om hjemsendelse.
Men regeringen i Beograd nægter at forhandle med Danmark, der i modsætning til Tyskland ikke har opnået en aftale om hjemsendelser.
Kun en uge før fristens udløb siger Claes Nilas nu, at Udlændingestyrelsen ikke ved, hvad der skal ske med mellem 1700 og 2000 afviste asylsøgere. Men han erkender, at de umuligt kan sendes hjem.
Kilder hos udlændingemyndighederne siger til bladet, at Danmark er tvunget til at gøre tilladelserne permanente, fordi det var en forudsætning, da Folketinget gav de midlertidige tilladelser.
Langt de fleste af de knap 2000 er etniske albanere fra Kosovo-provinsen. Skønt der ikke var direkte krig i Kosovo, søgte albanere i tusindvis asyl i Vesteuropa, men fik stort alle afslag.

Regeringen anklages for at svigte miljøet
*Regeringen svigter vandmiljøet og har endnu en gang forsømt at gribe effektivt ind over for landbrugets kvælstofforurening, hedder det i en resolution, som Danmarks Naturfredningsforening (DN) vedtog på sit repræsentantskabsmøde i Middelfart i weekenden.
Foreningen mener, at det er muligt at reducere kvælstofudledningen med 50 procent som forudsat i vandmiljøplanen og opfordrer regeringen til en række indgreb her og nu.
Blandt andet ønsker Naturfredningsforeningen, at gødningsnormen nedsættes med 20 procent, der skal indføres en effektiv afgiftspolitik, kommunerne skal leve op til deres tilsynspligt, og der skal ske en naturgenopretning af enge og vandløb. Desuden mener foreningen, at dansk landbrug gradvist skal omlægges til økologisk produktion.
Samtidig opfordrer DN kommunerne ved Mariager Fjord, Limfjorden og vore andre fjorde til i tæt samarbejde med lokale interesseorganisationer at sætte gang i naturgenopretningen ved fjorden.

Congo står fast: FN skal ud fra Goma
*Indenrigsministeren i Den Demokratiske Republik Congo (tidl. Zaire) bekræftede søndag, at FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) er blevet bedt om at forlade byen Goma i den østlige del af landet på grænsen til Rwanda.
Indenrigsminister Mwenze Kongolo sagde ved en pressekonference i hovedstaden Kinshasa, at baggrunden for at smide UNHCR ud af Goma er, at UNHCR har blandet sig i politik ved at opmuntre rwandiske hutuer til at søge over grænsen fra Rwanda til Congo
Nødhjælpsarbejdere i Goma sagde søndag over telefonen til det britiske nyhedsbureau Reuter, at de stadig venter på informationer om, hvorvidt de skal forlade området.

Regeringsstrid om afgift på gødning
*De radikale og Socialdemokratiet er uenige om, hvorvidt der skal vedtages en afgift på landbrugets gødningsforbrug allerede i den kommende folketingssamling, skriver Aktuelt lørdag.
De radikale vil have gødningsafgiften til at træde i kraft hurtigst muligt, mens socialdemokraterne vil have afgiften udskudt på ubestemt tid.
Ifølge de radikale var det en klar aftale i regeringen, at gødningsforslaget skulle med i det lovkatalog, som statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) skal fremlægge ved Folketingets åbning på tirsdag.
Selv om de radikale på tirsdagens ministermøde fik gødningsafgiften på lovprogrammet på foranledning af den radikale leder, økonomiminister Marianne Jelved, så har den socialdemokratiske landbrugsordfører Erling Christensen erklæret, at han vil kæmpe imod lovforslaget.

10 bosniske kroater for tribunalet
*I alt 10 bosniske kroater, heriblandt en af de mest eftersøgte formodede krigsforbrydere, Dario Kordic, vil overgive sig til den internationale krigsforbryderdomstol i Haag, sagde Kroatiens forsvarsminister, Gojko Susak, søndag.
Kordic har dermed sluttet sig til de ni mistænkte krigsforbrydere, der allerede fredag meddelte, at de ville overgive sig for at blive retsforfulgt for forbrydelser, begået under krigen i Bosnien-Hercegovina 1992-1995.

Hård kritik af Århus-borgmester
*Århus-borgmesteren, Thorkild Simonsen (S), skader mulighederne for en udvidelse af byens containerhavn ved at tromle sagen igennem. Det mener Venstres borgmesterkandidat ved efterårets kommunalvalg, Hans Schiøtt.
Byrådet vedtog i august at udvide containerhavnen, så kapaciteten bliver fordoblet. Men udvidelsen vil samtidig fordoble trafikken til og fra havnen, og det har ført til kraftige beboerprotester. For at imødekomme beboerne i området har det været på tale at bygge en tunnel.
Men lørdag lagde Thorkild Simonsen op til, at tunnelen skulle droppes for at fremskynde projektet. I stedet vil han bygge støjskærme for at begrænse støjgenerne langs den berørte Marselis Boulevard.
Hans Schiøtt understreger, at Thorkild Simonsens synspunkt står for hans egen regning. Sagen er til offentlig høring for tiden og skal først behandles i trafikudvalget onsdag.

EU har gjort Danmark grønnere
*EU's miljøkrav har styrket miljøbeskyttelsen kraftigt i Danmark. Siden 1994 har EU-reglerne tvunget Danmark til at indføre skrappere miljøregler i hele 36 sager, fremgår det af en ny opgørelse, der er på vej fra miljøminister Svend Auken (S) til Folketinget, skriver Politiken søndag.
Kun på et enkelt punkt er EU-niveauet lavere end i Danmark. Her har regeringen benyttet miljøgarantien til at opretholde det danske totalforbud med træbeskyttelsesmidlet creosot.
"Når man tænker på, at Danmark i forvejen har et af de højeste beskyttelsesniveauer i Europa, er det ganske flot, at så mange af EU-reglerne trækker Danmark i den rigtige retning", siger Svend Auken.
"Det viser, at der ikke er hold i påstanden om, at EU-samarbejdet forhindrer Danmark i at føre en mere aktiv miljøpolitik", tilføjer miljøministeren.

Bombe dræber mor og barn i Libanon
*En libanesisk kvinde og hendes mindreårige datter blev søndag dræbt af en bombe, der eksploderede på en vej i det sydlige Libanon, oplyser pro-israelske militærkilder.
Kilderne i Den sydlibanesiske Hær (SLA) oplyser, at bomben eksploderede tæt på de to, da de var på vej til landsbyen Markaba i Israels besættelseszone i det sydlige Libanon. Det var ikke umiddelbart klart, hvem der stod bag attentatet.

Danske våben til Baltikum
*Danmark skal smide de politiske fløjlshandsker og gå i gang med at træne soldater fra de baltiske lande i krigsførelse - uanset faren for at provokere Rusland. Balterne skal lære at forsvare sig selv og samtidig skal der ydes egentlig våbenhjælp. Det fastslår Forsvarskommissionen i sin første interne analyse, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten i weekenden.
Hidtil har Danmark gået på listefødder og kun trænet få baltiske soldater i "fredelige", fredsbevarende opgaver, ikke egentlig krig. Af samme grund har man været forsigtig med at forære balterne våben og i stedet givet dem brugte uniformer og køretøjer.
Forsvarskommissionen mener, at det ikke er tilstrækkeligt: "Det er tydeligt, at tiden efter seks års estisk, lettisk og litauisk genvunden suverænitet må være moden til at overveje mere end symbolsk suverænitetsstøtte på det militære område," hedder det i den nye rapport.

Børn bør forbydes at købe alkohol
*Børnerådet blander sig i alkoholdebatten om børns ret til at købe alkohol i butikkerne. Mandag får sundhedsminister Birte Weiss (S) en henvendelse fra formanden for Børnerådet, Frode Muldkjær. Han foreslår, at børn og unge under 15 år skal have en voksen med, hvis de vil købe øl, vin og spiritus, skriver Aalborg Stiftstidende søndag.

Forsvaret tjekker soldater ulovligt
*Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i årevis ulovligt skaffet sig følsomme oplysninger om tusindvis af ansatte i forsvaret. Samtidig har de ansvarlige for en stribe offentlige og private registre - i strid med loven - i utallige tilfælde udleveret registeroplysninger til efterretningstjenesten, skriver Berlingske Tidende i weekenden.
Det er sket i forbindelse med efterretningstjenestens sikkerhedsgodkendelse af forsvarspersonale, der skal have med fortrolige oplysninger at gøre.
Registertilsynet fastslår nu, at FE's fremgangsmåde i forbindelse med kontrollen af personalet er i strid med registerlovene. Den ulovlige praksis har stået på siden 1992. Her begyndte FE at afkræve forsvarets ansatte en underskrift på en blanket, der giver efterretningstjenesten lov til at indhente fortrolige oplysninger om dem i alle offentlige og private registre.

Strandede turister kommer hjem
*Rejsegarantifonden har sikret, at de sidste af de 1200-1300 strandede danskere, som har købt pakke-rejser hos det kollapsede rejsebureau, Express Rejser, kommer hjem senest onsdag.
Det oplyser Bent Mebus, formand for Rejsegarantifonden.

Tele Danmark hæver priserne
*Tele Danmark vil hæve prisen på telefonabonnement i det vestlige Danmark samtidig med, at prisen på samtaler over lange distancer sættes ned.
Fra nytår vil prisen på telefonabonnement gradvist blive hævet, så alle kommer til at betale 299 kr. i kvartalet i fast abonnement.
I øjeblikket betaler de jyske telefonabonnenter under Tele Danmark mellem 212 og 270 kr. i kvartalet.
Vicedirektør Tom Togsverd fra Tele Danmark siger til Radio Syd, at ændringen samlet set er en fordel for Vestdanmark.

Ekspedition nedsænket i indlandsis
*Det er lykkedes en ekspedition sammensat af franskmænd og danskere at sætte en ny rekord i at lade sig nedsænke i Grønlands indlands-is. Ekspeditionens leder, Janot Lamberton, oplyste søndag, at det var lykkedes at kravle 190 meter ned.
Ekspeditionen, hvis formål har været at foretage videnskabelige eksperimenter "så dybt som muligt" i indlands-isen, har opholdt sig i Grønland siden midten af september.

FN opfordres til at gribe ind i Algeriet
*Massemordene under Anden Verdenskrig og under krigen i Eks-Jugoslavien skete i skyggen af verdens larmende tavshed. Den samme tavshed præger i dag verdenssamfundets reaktion på de barbariske myrderier i Algeriet. Det skriver Niels Ahlmann-Ohlsen, konservativ udenrigsordfører, i en opfordring til FN's generalsekretær, Kofi Annan.
Ahlmann-Ohlsen mener, at FN bør gribe ind og standse myrderierne, men at FN ikke skal være alene om at klare opgaven: "Især Europa må indstille sig på at spille en mere aktiv rolle i forsøget på at løse konflikten lige uden for Europas bagdør", skriver Niels Ahlmann-Ohlsen til Kofi Annan.
Tragedierne i Algeriet fortsatte søndag, da islamiske fundamentalister i over tre timer overdængede en algerisk garnisonsby med granater. Mindst 12 civile blev dræbt og 85 såret under angrebet, der ramte byen Blida.
Ifølge dagbladet Le Soir d'Algerie blev yderligere 13 civile - heriblandt en 12 måneder gammel baby - fundet med halsen skåret over i weekenden. Bladet fortæller, at 13 familiemedlemmer blev hentet ud fra deres hjem i landsbyen Draa T'mar i Medea-provinsen, hvorefter der blev gjort kort proces.
De algeriske regeringsstyrker har lørdag dræbt over 100 oprørere i en offensiv i den centrale Tiaret-provins, meddelte avisen La Tribune.

Redigeret af Charlotte
Aagaard og Ole Nyeng

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her