Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

22. oktober 1997

Mordsigtet kvinde løsladt
*En 32-årig mordsigtet, plejehjemsassisten blev i går løsladt efter et næsten ni timer langt grundlovsforhør. Kvinden er sigtet for at have dræbt 22 mennesker på et plejehjem på Vesterbro i perioden august 1994 til marts 1997, da hun blev fyret. Drabene blev ifølge politiet begået ved at skifte beboernes medicin ud med ketogan.
Politiet, der kom på sporet af forbrydelsen under en efterforskning af underslæb og tyveri på kvindens afdeling på plejehjemmet, har arbejdet med sagen et halvt år. Men dommeren fandt kun at der var begrundet mistanke om, at hun var skyldig, ikke, at der var en særlig bestyrket mistanke, som kunne begrunde en varetægtsfængsling.
Den 32-årige nægter sig skyldig. En 50-årige kvindelig læge er også sigtet i sagen for uagtsomt manddrab og for grov forsømmelse af offentligt embede og sin lægegerning.
Artikel på forsiden og side 4

Udlændinge-udspil fremskyndes
*Regeringen fremskynder sine udspil på udlændingeområdet, så forligsviljen hos de konservative og Venstre kan afprøves allerede i løbet af efteråret, oplyste statsminister Poul Nyrup Rasmussen i går. Hurtigst muligt, dog næppe før kommunalvalget, vil regeringen fremlægge sine lovforslag, blandt andet til landets første integrationslov, og partierne vil blive indbudt til forhandlinger.
De konservative lagde efter skiftet på indenrigsministerposten mandag op til et hurtigt forlig, men det afviste regeringspartiet Det radikale Venstre. Gruppeformand, Jørgen Estrup, understregede desuden, at partiet ikke vil være med til at stramme reglerne om flygtninges ret til permanent opholdstilladelse efter tre år.
Artikler side 3 og 4

Jeltsin afværger mistillidsdagsorden
*Beroliget af præsident Boris Jeltsins løfter om kompromis og indrømmelser af-blæste den kommunistiske opposition i det russiske underhus, Dumaen, i går en bebudet mistillidsdagsorden mod Vikotor Tjernomyrdins reformvenlige regering. Kommunisterne var vrede over "socialt uansvarlige" stramninger på næste års finanslov.
"Vi har fået en række indrømmelser fra regeringen og præsident Boris Jeltsin. Vi tror, det er alvorligt ment, og derfor trækker vi mistillidserklæringen tilbage," sagde kommunistpartiets leder, Gennadij Sjuganov.
Han præciserede ikke, hvilke indrømmelser regeringen og Jeltsin har givet.
Artikel side 5

Ingen genforhandling efter EU-nej
*Danmark får ingen genforhandling efter et eventuelt nej ved forårets folkeafstemning om Amsterdam-traktaten. Desuden sættes EU's udvidelse med øst- og centraleuropæiske lande i stå. Det sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen ved en forespørgselsdebat i Folketinget fra Fremskridtspartiet om konsekvenserne af et dansk nej.
Endelig ender Danmark på sidelinjen i en uoverskuelig situation med mindre indflydelse, når EU i 1999 skal genforhandle finansieringen af bl.a. den fælles landbrugspolitik og strukturfondene, advarede udenrigsminister Niels Helveg Petersen.

Taber-protest over valg i Montenegro
*Momir Bulatovic, præsidenten der ikke blev genvalgt ved søndagens præsidentvalg i Montenegro, nægtede tirsdag at acceptere resultatet og opfordrede sine tilhængere til at gennemføre daglige demonstrationer i protest.
Bolatovic har klaget over, at påstået valgsvindel skulle have skaffet vinderen, reformtilhængeren Milo Djukanovic, 8.000 ekstra stemmer i Podgorica, som er Montenegros hovedstad.
Efter optællingen af 99,65 procent af stemmerne havde Djukanovic godt 174.000 stemmer, mens Bulatovic havde knap 169.000 stemmer.

Lukkede institutioner til ustyrlige unge
*Socialminister Karen Jes-persen (S) vil inden november ændre reglerne for anbringelse af unge på sikrede døgninstitutioner, så ustyrlige unge under 18 år skal kunne inde-spærres i flere måneder uden at være blevet stillet for en dommer, skriver Politiken. Ifølge avisen skal de unge også kunne tilbageholdes i op til et år på sikrede institutioner - selv om de ikke nødvendigvis har begået kriminalitet. Omkring 50 unge under 18 år skal ifølge ministerens forslag hvert år kunne tilbageholdes i et "længerevarende behandlingsforløb" i sikrede institutioner.
Foreningen af Socialchefer i Danmark ser positivt på planerne.
"Kommunerne har brug for nye tiltag og sanktionsmuligheder, men forudsætningen er, at institutionen ikke blot skal fungere som et anbringelsessted, men at der også sker noget med de unge, mens de opholder sig der," mener formanden for Socialchefer i Danmark, Jane Torpegaard.

Indgreb øger overskud på statsbudget
*Efter regeringens økonomiske indgreb stiger overskuddet på statsfinanserne fra 1,9 mia. kr. i år til 10,6 mia. kr. i 1998. Samtidig vokser overskuddet på de samlede offentlige finanser - som også omfatter kommuner, amter og offentlige fonde - med 11 mia. kr. til et plus på 17,2 mia. kr. næste år. Det fremgår af regeringens Budgetoversigt, som Finansministeriet offentliggjorde tirsdag.
Indgrebet øger næste år den private opsparing med fem mia. kr., mens den offentlige opsparing forbedres med to mia. kr. Indgrebet omfatter den nylige aftale med Venstre og de konservative om tvangsopsparing i ATP og præmie til børne- og boligopsparing, højere stempelafgift på tillægslån, to mia. kr. i ekstra besparelser på finansloven samt stramninger på arbejdsmarkedet.
Venstres finansordfører, Thor Pedersen hævder, at overskuddet i virkeligheden er et underskud på 14,4 mia. kr. sminket med engangsindtægter på 16 mia. kroner.

Hurtigt indgreb mod kontanthjælp til ældre
*Allerede fra årsskiftet vil reglerne for offentlig hjælp til ældre flygtninge og familiesammenførte indvandrere blive ændret, så de, der ikke er berettiget til dansk folkepension, ikke kan få udbetalt større beløb i kontanthjælp end danske folkepensionister har til rådighed. Socialminister Karen Jespersen har besluttet at fremskynde lovændringen et halvt år.

Vadehavet skal sikres bedre beskyttelse
*Der skal værnes om Vadehavet, og reglerne for beskyttelse skal være ens i Holland, Tyskland og Danmark. Samarbejdet træder i kraft i dag, når de tre landes miljøministre ventes at underskrive en aftale om en fælles forvaltningsplan for området. Planen skal sikre, at de tre lande beskytter Vadehavet på samme måde, og de skal "i fællesskab forsøge at modvirke de ydre negative påvirkninger af Vadehavet".
Det lokale, tyske erhvervsliv frygter, at områdets økonomiske udvikling vil blive bremset af forvaltningsplanen. Også Holland er påvirket af vigtige havne- og industriinteresser.

Tætningsgift i blodet på tunnelarbejdere
*Giftstoffet akrylamid er fundet i blodet hos syv arbejdere, der er ansat ved byggeriet af en jernbanetunnel gennem Hallandsåsen mellem Skåne og Halland, men kun i så små mængder, at forskerne ikke mener, at de ansatte har øget risiko for at få kræft. Derimod kan akrylamiden være skyld i de tegn på nerveskader, som flere ansatte ved tunnelbyggeriet klagede over i sidste uge. Alle de knapt 200 ansatte, som har været i kontakt med tætningsstoffet Rhoca-Gil, der indeholder akrylamid, skal undersøges for eventuelle forgiftninger. Rhoca-Gil skulle tætne en to-sporet jernbanetunnel, men sivede i stedet ud i grundvandet. Tunnelarbejdet ligger nu stille, og det franske firma Rhone-Poulenc, der producerer Rhoca-Gil, vil stoppe produktionen af det omstridte tætningsmiddel.

Boesaks kasserer dømt for svindel
*En tidligere kasserers tyveri-tilståelse ventes at svække Alan Boesaks forsvar, når sagen mod den tidligere sydafrikanske kirkeleder og apartheid-modstander for millionsvindel med bistandsmidler kommer for retten til februar. Det sagde udviklingschef Elsebeth Krogh fra Folkekirkens Nødhjælp tirsdag til Ritzau, efter at den forhenværende kasserer Freddy Steenkamp i Boesaks Stiftelse for Fred og Retfærdighed i retten i Cape Town er blevet dømt for svindel og tyveri af i alt 906.000 rand (knap 1,4 mio. kr.) på baggrund af sin egen tilståelse. Steenkamp erklærede også, at Boesak var dybt involveret i de ulovlige aktiviteter der har formøblet over fire millioner kroner på luksusrejser, høje lønninger og personlige lån.
Boesak selv har tidligere afvist anklagerne som "ren racisme".

Rumænien satser stadig på EU
*Frankrig har ifølge udenrigsminister Niels Helveg Petersen tilsluttet sig Danmarks krav om, at EU indleder de kommende udvidelsesforhandlinger med alle 11 ansøgerlande på én gang. Meldingen kom samtidig med, at den rumænske udenrigsminister besøgte Danmark.
Rumænien satser stadig på at komme med i forhandlingerne om optagelse i EU, når den første forhandlingsrunde indledes til næste år.
"Alt andet vil være en misforståelse. Optagelserne skal ikke dreje sig om teknikaliteter. Beslutningen skal træffes af politiske og visionære grunde og med en ensartet start i alle lande," sagde den rumænske udenrigsminister, Adrian Severin. Han advarede om, at udelukkelse af nogle lande fra de første forhandlingsrunder, kan betydende en yderligere opsplitning af Europa.
EU-kommissionen har lagt op til at der i første omgang kun skal forhandles med Tjekkiet, Ungarn, Estland, Polen, Cypern og Slovenien.

Nazi-guldkommission ønsker overarbejde
*Beskyldningerne om svenske selskabers handel med stjålet guld fra det tyske nazi-regime under Den Anden Verdenskrig vokser. Oplysningerne om, at et selskab i Sverige endda købte stjålne diamanter fra Nazi-Tyskland, skal nu efterforskes af den såkaldte Nazi-guldkommission, som har bedt den svenske regering om at forlænge fristen for, hvornår kommissionen skal færdiggøre sit arbejde.
Tidligere hemmeligtstemplede dokumenter fra den amerikanske efterretnings-tjeneste peger mod, at diamanter blev solgt sort via Tysklands repræsentation i Stockholm, rapporterer Dagens Nyheter og Sveriges Radio.

Satellit-sårbarhed testet med laser
*USA har gennemført forsøg, hvor en militær satellit 420 kilometer ude i rummet ad to omgange er blevet beskudt med en laserstråle fra jorden. Resultaterne skal nu analyseres for, ifølge det amerikanske forsvar, at konstatere, hvor sårbare satelliter er - og for at kunne udvikle et forsvar til deres beskyttelse. Rusland var på forhånd informeret om laser-forsøget.
Artikel side 5

Foderfirma støtter vækstfremmerstop
*Et af landets største foderstoffirmaer, KFK, er parat til at ændre på foderstofferne til kyllinger med forholdsvis kort varsel, efter at fjerkræbranchen har besluttet at stoppe brugen af vækstfremmere, der mistænkes for at sprede bakterier, der er modstandsdygtige overfor antibiotika til mennesker. KFK foreslår, at kyllingeavlerne og foderstoffirmaerne sætter 1. januar som skæringsdato, så der fra den dag ikke sælges vækstfremmer-foder til kyllingerne. Samme dato er valgt af svineavlerne, der også har bebudet et vækstfremmerstop.
Artikel side 4

Rigtige citater
*Flere læsere har spurgt, om vi i mandagens artikel i Information "Prognose: Skizofren" citerede korrekt fra de omtalte patientjournaler. Anledningen har været de mange sproglige fejl i journalerne, herunder brugen af ordet prognose i stedet for diagnose. På given foranledning skal vi oplyse, at alle journal-citaterne var gengivet korrekt. Når vi gengav fejlene, var det for at give det mest retvisende indtryk af sagsbehandlingen.
Red.

Angola trækker sig tilbage fra Congo
*De tunge, udenlandske våben er på vej ud af Republikken Congos hovedstad Brazzaville, og FN og franske nødhjælpsorganisationer er på vej ind. Angola, hvis tropper hjalp den tidligere militærdiktator Denis Sassou Nguesso genvinde magten i landet fra præsident Pascal Lissouba i sidste uge, vil nu også udskifte våbenhjælpen med medicin og anden humanitær hjælp til civil befolkningen. Foreløbig tøver store dele af hovedstadens befolkning dog med at vende tilbage til Brazzaville, hvor bander plyndrer, og Nguessos Cobra-milits stadig har sammenstød med rivaliserende grupper.
Foto: David Guttenfelder/
AP/Nordfoto

Redigeret af Helle Ringgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her