Læsetid: 4 min.

Flere grønne afgifter på vej

29. oktober 1997

Skatteminister Carsten Koch er parat til at beskatte såvel kvælstofforbrug
som benzinpriser

BRUXELLES
Skatteminister Carsten Koch (S) er klar til at indføre flere grønne afgifter, hvis de kan administreres nogenlunde enkelt og retfærdigt.
I januar kommer han derfor med et forslag til beskatning af landbrugets overskydende forbrug af kvælstof.
Og han er tilhænger af højere benzinafgifter når aftalen om skattereformen udløber i slutningen af 1998.
"Højere benzinafgifter er en hensigtsmæssig og fornuftig måde at begrænse trafikken på og fremme udbredelsen af mere benzinøkonomiske biler. Det eneste problem er hensynet til grænsehandelen," siger Carsten Koch.

Økologisk kurs
"I det lange løb tror jeg, at alle de europæiske lande vil bevæge sig i retning af en økologisk skattereform, selv om der er en vis modvilje nu," siger Koch mandag på en konference om økologisk skattereform i Europa.
Danmark støtter EU-kommissionens forslag om fælles mindstesatser for beskatningen af alle former for energi - både benzin- og olieprodukter, gas, kul og elektricitet.
Forslaget er kommissionens forsøg på at komme videre, efter at medlemslandene reelt har lagt forslaget om en fælles CO2-skat på is.
Satserne er meget lave. I realiteten er det kun Grækenland, Luxembourg og Spanien der skal hæve prisen på blyfri benzin, hvis forslaget vedtages. Lidt flere lande skal justere deres afgifter på dieselolie.
Men både miljøkomissær Ritt Bjerregaard og lederen af den økonomiske afdeling i EU's miljødirektorat, Jos Delbeke, fremhævede at direktivet er et redskab til at fjerne blokeringerne for et samarbejde om miljøskatter.
"Selv om flertalsbeslutninger på skatteområdet ikke kom med i Amsterdam-traktaten er der i realiteten stigende interesse for samarbejde på skatteområdet," siger Jos Delbecke.

Konsensus og magt
"Der er konsensus om, at forbruget af arbejdskraft bør øges, og ressourceforbruget gøres mindre. Men de økonomiske kræfter trækker stadig den modsatte vej," siger John Hontelez, generalsekretær i sammenslutningen af europæiske miljøorganisationer, EEB.
Han foreslår, at de lande, der er tilhængere af grønne skatter, gennemfører dem i et samarbejde af samme forpligtende art som det nuværende Shengen-samarbejdet om retspolitik.
Danmark er villig til at acceptere meget moderate satser, som senere kan hæves gradvist, hvis alle lande får samme ramme for beskatningen af energi, siger Carsten Koch. Men han advarer mod at lave for mange undtagelser, f. eks. for raffinaderier, færger, fly og energitunge virksomheder.
"Det er miljømæssigt kontraproduktivt," mener han.

Skat på ressourcer
Professor Ernst Weizsacker fra Wuppertal Instituttet, den økologiske skattereforms Grand Old Man, påpegede at indkomstskatterne virker imod deres hensigt i de fleste lande.
"I alle OECD-landene er skattesystemet i et eller andet omfang konstrueret med henblik på at skabe større lighed. Men nutidens fuldstændig åbne globale kapitalmarked gør det næsten umuligt at beskatte de rige. Resultatet er at indkomstskatterne skaber større ulighed," siger han.
Sammen med Amory Lovins har Weizsacker skrevet en bog der påviser, at forbruget af ressourcer kan nedbringes til en fjerdedel med kendt teknologi.
"Overalt i vores økonomier er der mulighed for at forøge ressource-produktiviteten mellem to og ti gange. Men det er stadigvæk mere profitabelt at overflødiggøre arbejdskraft end at økonomisere med ressourcerne," siger han.

Moderat
"For nogle år siden åbnede General Motors en ny bilfabrik i Eisenach i det tidligere Østtyskland. Selskabet roste sig af at have firedoblet produktiviteten. Men det betyder jo ikke, at der kan sælges fire gange så mange biler. Det betyder, at når der skabes nye job i bilindustrien, nedlægges der i gennemsnit flere job i den samme branche. Nutidens dilemma er, at jo mere man anstrenger sig for at redde arbejdspladserne jo flere destruerer man."
Alligevel er Weizsacker meget moderat i sit syn på hvordan de grønne afgifter skal indføres:
"Det er ikke svært at designe en grøn afgift sådan at der bliver flere tabere end vindere," siger han.
"En afgift skal være så stor at den påvirker det forbrug, man ønsker at begrænse. Man skal være sikker på miljøeffekten, men de grønne afgifter skal indføres i en stemning af fairness uden at ødelægge kapital. En grøn afgift skal være af en sådan størrelse at tilpasningen kan finde sted med flere vindere end tabere - år for år."

Svære hensyn
"Det er jeg enig i," siger Carsten Koch til Information.
"De grønne afgifter må gerne være moderate, blot de virker på langt sigt. Der er ikke andre alternativer."
"Vi skal passe på at vi ikke laver grønne afgifter som er håbløst forvridende og uretfærdige fordi vi vil gå den hurtigste og nemmeste vej. For eksempel er det ret nemt at lave en afgift på kunstgødning. Den skal kun opkræves i ganske få, veldefinerede firmaer. Men det rigtige er at lægge afgift på alt tab af kvælstof. Så skal du faktisk tage hensyn til gylle, jordbundsforhold og planternes forskellige evne til at optage kvælstof. Mange siger også at en kvælstofafgift skal være sådan at det normale forbrug ikke afgiftsbelægges. Det er ekstremt kompliceret, men det arbejder vi på - og vi regner med at være færdige i januar."
"Det er så let sige, man vil have en afgift på noget, vi ikke kan lide. Men når afgiften skal være rimelig og retfærdig og ramme præcis det, der belaster miljøet, så får man komplicerede problemer", siger ministeren.
"Vi skal passe på, vi ikke ødelægger de grønne afgifter ved at gøre dem til tilfældige hovsa-løsninger."

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu