Læsetid: 7 min.

Historien om en bebudet havn

4. oktober 1997

Politikerne i Århus er kommet i tidnød med årtiers største anlægsprojekt.
Erhvervsliv og borgere flår i de valgplagede byrødder

Århus Havn har en perfekt beliggenhed.
Som nordeuropæisk knudepunkt for søtrafikken mellem Østersøen og Nordsøen, ja af alle havne i Nordeuropa er Århus Havn den mest centrale og bedst beliggende, fast forbundet til kontinentet og med gode vej- og skinneforbindelser fra syd og fra nord.
Så for havnedirektør Kaj Schmidt i Århus er der ingen tvivl. Disse unikke betingelser for vækst skal udnyttes.
Århus Havn skal forvandles fra en succesfuld havn til en moderne erhvervshavn med stor international betydning. Det kræver en gennemgribende udbygning af havnen, så den bliver i stand til at modtage de større og større skibe og til at servicere dem hurtigt og effektivt.
Til gavn for byen, for udvidelserne vil blandt andet betyde flere arbejdspladser - skønnet et par tusinde arbejdspladser oven i de cirka 4.500, der arbejder i Århus Havn i dag.
Havnedirektørens - og størstedelen af byrådets - plan er, at havnen i løbet af de næste 25 år skal udbygges, så havnearealerne fordobles, og så havnen bliver i stand til at omsætte cirka 20 millioner tons gods. I dag er kapaciteten under det halve.
Den samlede pris anslås til 2,3 milliarder kroner, eller knap 100 millioner kroner om året i 25 år.
Og udvidelsen skal i gang snarest muligt, hvis ikke tyske eller svenske havne skal overhale Århus indenom.

Forhandler allerede
Havnedirektør Kaj Schmidt er fuldt ud overbevist om, at han får lov til at sætte første etape af byggeriet i gang 1. april næste år.
Han er faktisk så fast i sin tro, at han allerede er i gang med at forhandle med kunder om, at de kan benytte den projekterede, nye containerterminal, der efter planen skal stå færdig år 2001.
"Hvis det er sådan, at du vil bygge et hus, og du er i gang med kreditforeninger og banker og håndværkere, købe grunden og så videre, så regner du jo også med at du får lov til at bygge det hus. Det er den fase, jeg er i," siger havnedirektøren.
En kendsgerning er det imidlertid, at Kaj Schmidt ikke kan vide sig sikker på, at der bygges på Århus Havn i april til næste år. Det århusianske byråd har nemlig endnu ikke godkendt de endelige planer for udvidelsen af havnen.
Planerne befinder sig i øjeblikket i en såkaldt offentlighedsfase, hvor byens borgere er inviteret til at komme med indsigelser mod projektet. Men det rokker ikke ved havnedirektørens tro på tidsplanen.
"Det ligger uden for min forestillingsverden, at vi ikke skal i gang i april næste år. Hvad skulle man få ud af at udsætte den beslutning, når alle er enige om havnens udvidelse? Hvis du ser på, hvem der skriver kritiske læserbreve, så drejer det sig om en velformuleret kreds på højst 15-20 mennesker," siger han.
"Og vi er i færd med at forhandle med vores kunder, og de vil ikke synes, at jeg er særlig troværdig, hvis jeg er nødt til at sige, at det alligevel ikke bliver til noget foreløbig," siger Kaj Schmidt.

Skindemokrati
Det er den type meldinger, der har fået kritikerne af havneudvidelsen til at fare i flint. De spørger, hvad meningen er med at fremlægge planerne til offentlig debat, hvis det hele i praksis er besluttet på forhånd.
"Hele beslutningsprocessen er yderst betænkelig, og jeg har kendskab til, at mange føler, at demokratiet i den her sag er et skindemokrati," siger Morten Hyldgaard, formand for grundejerforeningen Marselis i den sydlige del af Århus.
Flere toneangivende partier i det århusianske byråd - med borgmester Thorkild Simonsen (S) i spidsen - har tidligere bebudet, at beslutningen om havneudvidelsen skal tages på det siddende byråds sidste møde i december.
"Når de siger sådan, bliver man jo nødt til at spørge sig selv, om indsigelserne mod udvidelsen bliver taget alvorligt og behandlet seriøst. Man kan jo have sine tvivl, når man på forhånd siger, at beslutningen skal tages den dag," siger Morten Hyldgaard.

Grimme planer
Kritikken af havneplanerne har indtil videre i hovedsagen drejet sig om to ting.
For det første har flere arkitekter og byplanlæggere kritiseret planerne for ikke at tage højde for samspillet mellem havnen og Århus by.
For det andet drejer debatten sig om de trafikale konsekvenser af udvidelsen.
Miljøundersøgelser har vist, at en fuldt udbygget ny erhvervshavn i Århus ad åre vil medføre 175 procent flere lastbiler på de to hovedtilkørselsveje til havnen. Med øget støj og luftforurening til følge langs de to store veje til havnen.
Professor og arkitekt Johannes Exner mener, at den planlagte havneudvidelse visuelt vil lukke sig om midtbyen i Århus, så århusianerne vil miste fornemmelsen af at bo ved havet. "Man er i fuld gang med at fjerne det sidste kig over bugten fra de centrale bydele i Århus," siger Johannes Exner.
"Havneplanerne viser, at erhvervsinteresserne vejer urimeligt tungt i Århus. Det er en letkøbt og kedelig argumentation, hvis man tillader en sådan forringelse af byen under henvisning til jagten på vækst, flere arbejdspladser og til skræmmebilleder om, hvis udvidelsen ikke sker nu og her, så vil andre havne vil snuppe fortjenesten".
"Havne kan være utroligt spændende og smukke. Men den her bliver grim og dårlig, for projektet er ikke ordentligt gennemarbejdet, og der er ikke taget hensyn til, at der er noget, der hedder æstetik," siger han.
Han mener, at politikerne burde besinde sig og genoverveje planerne.
"Med så vigtig en forandring af byen, må man igennem et hav af forslag og undersøgelser, før man finder den bedste løsning. Den har man ikke fundet endnu. Man har stillet sig tilfreds med en løsning, som blot er lidt bedre end den tidligere plan, som var noget makværk", siger Johannes Exner.

Samlet løsning
Også Morten Hyldgaard fra grundejerforeningen Marselis mener, at byrådet burde tage sig bedre tid til at gennemarbejde udvidelsen af havnen.
Han er ikke modstander af, at havnen udvider. Men han efterlyser en helhedsplan, der dokumenterer havnens pladsmangel og samtidig konkret løser miljøproblemerne. Som han ser det, er politikerne i færd med at jappe en løsning igennem.
"Det er underligt, at man kan arbejde på en plan i fire år, og så til allersidst er det et utroligt tidspres, som gør, at man er nødt til at klemme offentlighedsfasen sammen og vedtage havneudvidelsen lige efter kommunalvalget den 18. november," siger Morten Hyldgaard.
Han mener, at politikerne ville have stået sig godt ved at vedtage det lige inden valget.
"Så kunne man jo belønne eller straffe dem alt efter, hvad man synes. I stedet skynder de sig at vedtage udvidelsen, lige efter valget og før det nye byråd tiltræder," siger han.

Uheldigt tidspunkt
Borgmesteren i Århus, Thorkild Simonsen (S) erkender, at det er uheldigt, at beslutningsprocessen lapper ind over perioden op til kommunalvalget.
Det uheldige i hans øjne er, at Århus-politikere til begge sider i byrådssalen i valgtider er lettere at påvirke.
Han har noteret sig, at politikere, der tidligere har været for havneplanerne, nu pludselig er skeptiske over for, om man kan nå at træffe beslutningen inden jul.
Venstres borgmesterkandidat, rådmand Hans Schiøtt, er en af dem, der tvivler på, at havneplanerne kan besluttes inden jul.
"Der må ikke være nogen uløste problemer, før vi vedtager det hele," siger han.
"Vi havde forestillet os, at trafikproblemerne skulle løses i takt med, at de opstod. Men der har vist sig at være et stærkt folkeligt krav om, at man tog stilling til det nu, og det har jeg taget til efterretning. Jeg tror ikke, at det inden jul er muligt at finde en sikker finansieringsmodel for problemerne med trafikken", siger Hans Schiøtt.
Borgmester Thorkild Simonsen trækker sig tilbage efter valget, men han afviser, at havneudvidelsen - som onde tunger vil vide - er et ønske om at få et sidste fingeraftryk på et stort Århus-projekt, som har gjort, at han personligt har stået i spidsen for, at havneplanerne skal vedtages inden jul.
Ifølge borgmesteren haster det, fordi der allerede nu er kapacitetsproblemer i Århus Havn.
"Vi har kunder, der venter på, at vi laver det her, blandt andet Maersk, som skal kunne gå ind i havnen med deres store skibe," siger Thorkild Simonsen.
Han håber stadig på, at havneplanen bliver vedtaget i år. Men Thorkild Simonsen har ifølge Infomations oplysninger alligevel orienteret virksomhederne i Århus Havn, at der kan blive tale om en udsættelse.
Under et møde med blandt andet foreningen af havnens arbejdsgivere tidligere på ugen sagde han, at han "er alvorligt bange for, at udvidelsen ikke kommer i gang til april næste år".
"Det er rigtigt, at jeg antydede, at der kan opstå politiske problemer, der kan spænde ben. Man kan jo stille så mange spørgsmål og bede om så mange beregninger, at selv den bedste forvaltning ikke kan følge med. Men jeg ønsker ikke at udsætte noget som helst," pointerer Thorkild Simonsen.
Borgmesteren mener, at borgerne har haft alle muligheder for at gøre indsigelser mod udvidelsesplanerne.
"Der har været halvandet år, hvor man har kunnet lave indsigelser. Det kan ikke være havnens skyld, at man ikke er opmærksom på, hvad der foregår," siger Thorkild Simonsen.
Han forstår ikke den aktuelle bekymring over miljøproblemerne.
"Folk tror jo, at der kommer 175 procent flere lastbiler på vejene i overmorgen. Det gør der jo ikke".
Første etape af havneudvidelsen vil ikke have betydning for den tunge trafik på vejene, siger han.
"De første tre-fire år er det jo noget internt på havnen, der skal laves om," siger Thorkild Simonsen.
Mandag har kommunen inviteret til debatmøde om havnen på rådhuset i Århus. Selv om der findes dem, der mener, at der kun er tale om et såkaldt debatmøde.
Der er nemlig kun tilhængere af udvidelsesplanerne i panelet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her