Læsetid: 6 min.

Strammeren Thorkild og de bløde radikale

21. oktober 1997

Nyrups udskiftning var ikke aftalt med det lille regeringsparti - Radikale MF'ere udtrykker sig mere elle mindre diplomatisk om udnævnelsen

Dagen efter statsminister Poul Nyrup Rasmussens åbningstale til Folketinget opfordrede borgmestrene i de fem største danske byer regeringen til at stramme op på flygtninge- og indvandrerpolitikken. Fire af de fem var socialdemokrater og Århus-borgmester Thorkild Simonsen var en af dem.
I går gjorde statsministeren borgmesteren til indenrigsminister og placerede dermed ansvaret for flygtninge- og indvandrerpolitikken hos en socialdemokrat, der offentligt har kritiseret sin forgænger Birte Weiss.
Thorkild Simonsens radikale bysbarn, folketingspolitikeren Elisabeth Arnold, kritiserer skarpt den nyudnævnte indenrigsminister.
"Jeg er spændt på, hvordan Thorkild Simonsen vil lave lovgivning, som skal gælde alle, når han ikke som borgmester har benyttet sig af alle de muligheder, han har fået i den nuværende lovgivning," siger Elisabeth Arnold, der over for Information betegner Birte Weiss' afgang som indenrigsminister som en "dybt urimelig degradering".
Den radikale Århus-politiker "beklager", at Thorkild Simonsen ikke har spredt flygtninge- og indvandrerbørn på flere af byens skoler, ligesom Elisabeth Arnold ikke mener, at den nye indenrigsminister har gjort nok for at tilbyde flygtninge og indvandrere boliger over hele byen.

Problemer med R
Og det kan give den ellers så populære Århus-borgmester problemer med den lille, radikale regeringspartner.
"Når Thorkild Simonsen som borgmester ikke har brugt alle lovens nuværende beføjelser, er jeg ikke tilbøjelig til at sige ja til skrappere love," siger Elisabeth Arnold til Information.
Dermed er der allerede, før Thorkild Simonsen er gået i gang med sit arbejde, udpeget konflikter mellem den nye minister og hans radikale samarbejdspartnere, der kan lamme forsøgene på at stramme lovgivningen på det konfliktfyldte område.
Men den lille radikale folketingsgruppe møder ikke kun Thorkild Simonsen med kritik.
Formanden for Folketingets retsudvalg, Bjørn Elmquist, mener således, at Thorkild Simonsen på grund af sine erfaringer med den praktiske integration af flygtninge og indvandrere "er god at spænde for regeringens vogn".
Heller ikke Bjørn Elmquist vil dog følge de opfordringer til stramninger, som Thorkild Simonsen skrev under på sammen med de fire andre borgmestre.
"En ting er at sige noget som borgmester, noget andet er, hvad man kan gøre som minister," siger Bjørn Elmquist, der lægger vægt på, at brevet ikke har været til diskussion i regeringen. Men diskussioner, også af brevets forslag om stramninger, hilser Bjørn Elmquist velkommen.

Andet toneleje, tak
Og så opfordrer Bjørn Elmquist den nye minister til at vælge et andet toneleje for sine udtalelser. Thorkild Simonsen har direkte og tvært kritiseret Bjørn Elmquist for at optræde som viceminister.
"Som minister kan man ikke køre videre med den tone. Jeg ved, at Thorkild Simonsen selv har rettet henvendelse til nogle medier for at komme frem med sin kritik. Nu må han fremføre den ved forhandlsingsbordet. Det er bedre end at få kritikken smidt i nakken fra et borgmesterkontor," siger Bjørn Elmquist.
Også radikale partis flygtningeordfører Henrik Svane understreger, at Thorkild Simonsen ikke kan fastlægge flygtningepolitikken alene.
"Vi får en særdeles spændende og dynamisk borgmester som minister. Men han er minister i en regering, der består af to partier. Nu må vi se, hvad Thorkild Simonsen kan byde på," siger Henrik Svane.
I modsætning til Elisabeth Arnold henviser Henrik Svane til positive erfaringer med den såkaldte Århus-model, hvor Thorkild Simonsen har sat gang i integrationen af indvandrere med større succes end i andre større byer.

Velkommen, Thorkild
Socialdemokrater på Christiansborg hilser over for Information Thorkild Simonsen velkommen som minister.
Partiet har med ubehag fulgt nedturen i meningsmålingerne og mener, at Thorkild Simonsen er manden, der kan stoppe vælgerflugten til Dansk Folkeparti.
Fordelen er, at Thorkild Simonsen kun sjældent taler om de store principper, om retfærdighed og humanisme, som statsminister Poul Nyrup Rasmussen og den tidligere indenrigsminister Birte Weiss hele tiden har forpligtet partiet på i debatten om stramninger.
"Thorkild Simonsen henvender sig direkte til folk og taler om deres utryghed og deres frygt. Det kan være en fordel i debatten i debatten med Pia Kjærsgaard," siger en centralt placeret kilde i Socialdemokratiet.
Selv tog statsminister Poul Nyrup Rasmussen ved udnævnelsen afstand fra tonen i den nuværende debat:
"Stemningen er pisket op, og der er partier, som forsøger at score billige points på udlændingepolitikken i Danmark. Den slags løser ikke problemet. Det gør kun konkrete forslag og konkrete resultater."
"Flygtningepolitikken er lige så vigtig for nationen som Europa-politikken og forsvarspolitikken," sagde Poul Nyrup Rasmussen.
Thorkild Simonsen gav udtryk for et håb om, at han kan løfte debatten lidt op over det daglige niveau og lagde samtidig vægt på, at han vil prøve samle et bredt flertal i Folketinget bag regeringens flygtningepolitik.
Først skal han dog overbevise de radikale. Det kan give den nye minister de største problemer.

DOKUMENT

Kære Birte Weiss

Thorkild Simonsen var blandt de fem storbyborgmestre, der den 8. oktober skrev til Birte Weiss med krav om en strammer udlændingepolitik. Brevet skal nu behandles
af - Thorkild Simonsen. Vi bringer her brevets ordlyd

Indenrigsminister
Birte Weiss
Indenrigsministeriet
Christiansborg Slotsplads 1
1218 København K

Vedrørende den danske udlændingepolitik og integrationspolitik

I den senere tid har der været en øget debat om den danske udlændingepolitik og integrationspolitik. Der har blandt andet været udtrykt stor bekymring for de senere års stigning i antallet af flygtninge, især i de store kommuner.
Borgmestrene i Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune og Århus Kommune har på et møde drøftet situationen og deler denne bekymring. Udviklingen viser, at den fortsatte stigning i antallet af flygtninge i de større kommuner har vanskeliggjort kommunernes varetagelse af integrationsopgaven.
Det er ikke hensigten at stille spørgsmålstegn ved, at Danmark skal hjælpe mennesker i nød. Der må imidlertid stilles spørgsmålstegn ved, om den nuværende udlændingepolitik og den nuværende integrationspolitik er en hensigtsmæssig form for hjælp. De fem kommuners vurdering er, at den nuværende udlændingepolitik er medvirkende til, at de integrationspolitiske målsætninger vanskeligt kan opfyldes.
Et afgørende punkt i debatten er altså sammenhængen mellem udlændingepolitikken på den ene side og integrationspolitikken på den anden. Udlændingepolitikken er afgørende for den fremtidige tilstrømning af nye flygtninge, mens integrationspolitikken er afgørende for, hvilke muligheder vi giver de flygtninge, der har fået opholdstilladelse.
De fem kommuner henstiller i forlængelse heraf til regeringen, at der tages yderligere initiativer i retning af at begrænse antallet af flygtninge, der kommer til Danmark. Regeringen bør således overveje en stramning af asylreglerne i relation til krigs- og fattigdomsflygtninge, det vil sige flygtninge, der ikke personligt forfulgte. Specielt bør regeringen tage initiativer for at modvirke en tilstrømnning, der skønnes arrangeret af personer, som drager direkte personlig fordel heraf.
Endvidere henstilles det til regeringen, at det overvejes at gennemføre en yderligere opstramning af reglerne om asyl og familiesammenføring for at modvirke misbrugen heraf. Misbrugen vanskeliggør kommunernes varetagelse af integrationsopgaven, og en begrænsning af misbrugen er samtidig afgørende for befolkningens fortsatte opbakning til udlændingepolitikken.
Med hensyn til integrationspolitikken henstilles det til regeringen, at der tages nye initiativer med henblik på at styrke den geografiske fordeling af flygtninge. Det bør således overvejes at indføre økonomiske incitamenter, der styrker de mindre kommuners varetagelse af integrationsopgaven, så flygtninge finder det attraktivt at blive boende i deres første bopælskommune. Den store koncentration af flygtninge i de større byer forstærker de generelle integrationsproblemer.
Det skal understreges, at Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune og Århus Kommune alle arbejder for at give flygtninge en tilfredsstillende og værdig tilværelse i Danmark. Skal dette arbejde lykkes, må regeringen imidlertid sørge for, at integrationsopgaven ikke får et omfang, der er uoverkommelig for den enkelte kommune.
Afslutningsvis skal det bemærkes, at de fem borgmestre er opmærksomme på, at regeringen i forbindelse med Folketingets åbning har præsenteret et oplæg til en ny udlændingepolitik. Dette oplæg vurderes at imødekomme dele af ovenstående henstillinger. Aalborg Kommune, Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune og Århus Kommune ser frem til at deltage i det videre arbejde med den nye politik.

Med venlig hilsen

Kaj Kjær,
Johnny Søttrup,
Anker Boye,
Keld Hüttel,
Thorkild Simonsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her