Læsetid: 6 min.

Sig en bøn for netværket

24. november 1997

Internettet er dybest set et teologisk og spirituelt anliggende, siger IT-rettigheds-forkæmperenJohn Perry Barlow

"Internettet er en bøn. En af de største vi nogen sinde vil bede. Men vi ved ikke, hvad vi beder for. Nettets veje er uransagelige, men der er ingen tvivl om, at det vil forandre alt."
Da John Perry Barlow talte forleden på Forskningsministeriets konference om IT-sikkerhed på Sophienberg Slot i Rungsted, var det i egenskab af medstifter af Electronic Frontier Foundation (EFF), en amerikansk borgerretsgruppe, der siden starten i 1990 har vundet indflydelse som forkæmper for demokrati og åbenhed on-line. Men for Barlow, der tog en honor degree i sammenlignende religionsstudier i 1969, er skridtet til en egentlig Internet-mission ikke langt:
"Når en stor del af jordens befolkning bevæger sig et sted hen, hvor kroppen ingen adgang har, så er det noget sprirituelt, der foregår," siger Barlow: "vi har prøvet det masser af gange i historiens løb, og med cyberspace lykkes det endelig. Der er en vidunderlig ironi i, at det er teknologien, der nu gør det muligt."
Barlow kalder Internettet for menneskehedens største landvinding siden beherskelsen af ilden. "Alligevel forestår en massiv politisk indsats, også når vi taler om sociale eller tekniske emner," siger Barlow, der betragter forskningsminister Jytte Hilden som en usædvanligt visionær frontkæmper på en i øvrigt meget træg europæisk IT-scene. "Den tale, Hilden holdt på IT-konferencen i Bonn, kunne jeg ikke have skrevet bedre selv," siger han til Information.
Barlow opfatter Microsoft som den største aktuelle trussel mod Internettet. Microsoft er, hævder han, den eneste institution, der har potentiale til at ændre nettets arkitektur radikalt. Men han ser ingen fare for, at Nettet skal blive undergravet af Push-teknologi:
"Internettets mest benyttede former, web, e-mail og nyhedsgrupper, er svære at udnytte kommercielt. Problemet ligger i flaskehalse ved datatransport, hvor en enkelt institution har let ved at kontrollere."

Overselvet
John Perry Barlow, der i øvrigt er kendt som tekstforfatter for det legendariske hippierockorkester Grateful Dead, er i sine web-skriverier ikke utilbøjelig til at være enig med sin afdøde ven, Timothy Leary, i, at Internettet er et bevidsthedsudvidende middel, hvis effekt kan sammenlignes med LSD's. Da Information satte Barlow stævne i en krog af restaurant Spiseloppen på Christiania, var det bl. a. for at granske den IT-mystik, Barlow formidler on-line.
"Jeg tror der er et andet 'selv' på vej," siger Barlow: "Jeg kalder det Overselvet, eller bevidsthed med stort B (mind with a capital M). Jeg tror ikke, det er udelukket, at hver synaps på denne planet vil være forbundet på et tidspunkt inden for de næste 500 år. Tænk på den kollektive proces, det vil muliggøre."
- Taler du her om 'Overselvet' som et emergent fænomen, eller skal det forstås spirituelt?
"Internettets fremkomst og udvikling er et spirituelt anliggende. Se på, hvordan naturen virker: Den er et stort samlesæt af små algoritmer, der sammenlagt skaber en kontrolmekanisme, der virker på en utroligt kompleks måde, velafbalanceret og fint afstemt. I naturen er kontrol en emergent egenskab ved hele systemet, og det samme gælder menneskehedens nye, decentrale bevidsthed."

Det vigtige både og
- Kan det mentale evolutionsspring, du taler om, sammenlignes med andre historiske processer?
"Det kan sammenlignes med Kambrium (opstod for 600 mio. år siden, red.). I løbet af utrolig kort tid opstod emergens fra encellede organismer til flercellede organismer af mange forskellige typer. Hvad vi oplever nu er Kambrium for usynligt liv, for livsformer, der ikke er kulbaserede, men baserede på tankevirksomhed som sådan, en emergens, baseret på det menneskelige samværs former."
- Men det kræver vel mindst et videnskabeligt paradigmeskift, hvis den tanke skal slå an?
"Den skal også nok komme. Tiden er løbet fra den videnskabelige reduktionismes enten-eller. Det bliver nødvendigt at tale i både-og."
- Hvis der er en bevidsthedsrevolution undervejs, hvordan kan vi så kende forskel på godt og ondt i cyberspace?
"Jeg foretrækker Nietszches simple definition, nemlig at synd er det, der adskiller, og ondskab er det, der skaber en følelse af separation. Ultimativt er universet skabt af kærlighed, der er det samme som forbundethed. Livet handler om at bevare en tilstand af forbundethed under vilkår, der er fulde af frygt og tvivl. Så vi behøver ikke omformulere ondskaben, den er hvad den altid har været, nemlig mangel på forbundethed."
- Men man kan frygte, at teknologien vil skabe en enorm udstødning.
"De rigeste 500 selskaber i USA har over en tiårig periode mistet 11 mio. ansatte, og dog er antallet af arbejdsløse mindre end det har været de sidste 40 år. Den vigtigste arbejdsgiver i USA er selv (self). Folk gør som jeg, de arbejder for sig selv, eller på kontrakt som konsulenter, informationsproducenter eller freelancere, eller de arbejder projektorienteret i korte perioder. Det er en model, der breder sig."
"De, der frygter femtedelssamfundet, overser, at informationsøkonomi stiller folk mere lige, fordi det kræver langt færre ressourcer at starte en virksomhed. Tidligere var magt og velstand i høj grad et spørgsmål om at være født det rigtige sted, om at have våbnene på sin side etc., og først og fremmest om at kunne diske op med kapital. De kriterier gælder ikke for informationssøkonomien. I et velfærdssamfund vil det blive en temmelig barsk omstilling, fra det gamle til det nye, men jeg kan ikke se noget alternativ," siger John Perry Barlow, der i fællesskab med vennen Kevin Kelly, redaktør af Wired Magazine, har udviklet en teori om netværksøkonomi, der bryder radikalt med traditionel økonomisk tænkning.
"På nogle områder er vi nok på vej til middelalderlige tilstande, eller neolitiske, med mindre fornemmelse for adskillelse og større fornemmelse for artens totalitet. Men det betyder ikke nødvendigvis en formindskelse af vores individualitet. Der er ingen modsætning mellem et højt integreret, globalt selv, der er sammensat af højt uindividualiserede mindre enheder. Det er igen et både-og."

Tolerance & tro
"Men hvis vi skal foretage springet, må vi ud over vores utilpashed ved paradokser. Enten/eller er rodfæstet i religionen. I vores kultur har vi en monoteisme, der adskiller det hellige og det profane. Vi er nødt til at gøre op med det enten-eller og gøre os fortrolige med paradokset."
- Men hvis internettet er så revolutionerende, som du påstår, er det vel - hvis man skeler til historiske fortilfælde -også en kolossal trussel mod freden?
"Hvis man ser på de forfærdelige ting, der er sket i det sidste århundrede, som hele menneskeheden bør skamme sig over, hvad enten det er Auschwitz eller Hiroshima, så var de det uundgåelige resultat af, at folk var i stand til at gøre andre mennesker til ting eller abstraktioner via en teknologi, der ikke forbandt, men adskilte. Det gjaldt både i Bosnien og i Rwanda; i begge tilfælde havde man centrale medier, der pludselig gav uimodsagt og uimodsigelig ordre til at gå ud og dræbe fjenden. Under Vietnamkrigen havde USA's regering ikke opdaget, at de var nødt til at være i kontrol over medierne for at føre den krig. Der dukkede hele tiden billeder op, som viste, hvordan det så ud, når folk blev bombet med napalm. Det ødelagde entusiasmen i det amerikanske folk, så i Golf-krigen var det første man gjorde at sikre sig, at ingen så billeder, før det hele var overstået. Men det bliver vanskeligere næste gang, fordi nettet i mellemtiden er udbygget. Allerede under Golf-krigen var jeg i stand til at modtage rapporter fra folk på slagmarkene via Internettet, og det var en helt anden historie jeg fik der end på CNN," siger John Perry Barlow, der gennem EFF kæmper for bl. a. universel ophævelse af copyright-regler for materiale på Internettet.
"Jeg lægger alle mine ting ud til fri afbenyttelse og høster lønnen gennem foredrag og konsulentvirksomhed," siger Perry, der opfordrer til at imødegå den store overgang med tolerance, graciøsitet og tro.
"Der skal være rigelig plads, også til de mennesker, der er bange for Internettet."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her