Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

12. november 1997

CD: V og K skal med i udlændingeforlig
*CD afviser blankt at udelukke V og K fra et bredt reformforlig om udlændingepolitikken, sådan som SF har foreslået.
Tværtimod foretrækker CD at få V og K med frem for SF, hvis valget kommer til at stå imellem den ene eller den anden af de to fløje, siger CD's gruppeformand, Peter Duetoft, til Ritzau.
"Uden et forlig, der kan holde i flere år, bliver der aldrig fred på området", siger Duetoft".
Duetoft understreger dog samtidig, at CD hellere end gerne ser et bredt forlig, der også inkluderer SF.
Samtidig bifalder han SF's forslag om at gøre det lettere for udlændinge at få godkendt medbragte eksamenspapirer i Danmark.
Han afviser dog at give udenlandsk fødte personer uden dansk statsborgerskab adgang til tjenestemandsstillinger, og at tvinge kommunerne til at bygge boliger specielt til flygtninge.

Multimillionær valgt til borgmester
*Vælgerne i Toronto har valgt multimillionæren og den tidligere møbelhandler Mel Lastman som borgmester for den nye "megaby", der opstår fra årsskiftet.
Toronto bliver nemlig fra den 1. januar lagt sammen med fem mindre nabokommuner og kommer med sine 2,5 mio. borgere til at omfatte otte procent af Canadas 30 mio. indbyggere. Toronto bliver dermed Nordamerikas fjerde-største metropol. Det betyder også, at den første borgmester for "megabyens" i høj grad kommer til at begå sig på den nationale politiske scene.
Den 64-årige Mel Lastman er liberal og har lovet at udvikle storkommunen samtidig med, at skatten fastfryses de næste ti år.

Krisen i Golfen fortsætter
*Krisen ved Den Persiske Golf fik tirsdag nok en gang ny næring, da Irak atter forbød amerikanske våbeninspektører i FN's inspektionshold. Det fik FN til at annullere inspektionerne i Irak for ottende dag i træk, mens diplomater fortsatte deres forsøg på at løse krisen med fredelige metoder.
Irak meddelte, at det står ved forbudet mod amerikanske inspektører og samtidig kræver en tidsplan for, hvornår de internationale sanktioner, som blev indført mod Irak da irakerne invaderede Kuwait i 1990, bliver ophævet.
Mohammad Said al-Sahhaf, den irakiske udenrigsminister, sagde tirsdag aften, at Irak agter at udvise de amerikanske inspektører, hvis forhandlingerne med FN slår fejl, og han slog fast, at Iraks trussel om at nedskyde amerikanske spionfly, der arbejder for FN, fortsat står ved magt.
Imens ser den arabiske verden med stigende uro på risikoen for, at USA angriber I-rak. Et sådant angreb har meget lille opbakning i de arabiske lande, og selv USAs arabiske allierede fra Golfkrigen mener, at brug af magt i den nuværende konfrontation er ude af proportion.

Thailand fortsætter økonomisk hestekur
*Thailands nye ministerpræsident, Chuan Leekpai, vil fortsætte en upopulær, men nødvendig kurs med økonomiske nedskæringer.
"Mine beslutninger er baseret på kendsgerninger og nødvendighed. Når jeg ikke har nogle populære alternativer, vælger jeg at fortælle befolkningen sandheden" siger han i et interview til avisen The Nation.
Chuans nye regering ledes af hans Demokratiske Parti, og omfatter otte partier. Den ventes at blive taget i ed onsdag hos kong Bhumibol Adulyadej.
Den 59-årige Chuan afløser Chavalit Yongchaiyudh efter at denne i sidste uge blev tvunget til at gå af i forbindelse med den værste økonomiske krise i Thailand i årtier.

Fransk protest mod terror i Algeriet
*Titusindvis af mennesker gik mandag på gaderne i Frankrig for at demonstrere mod terror og borgerkrig i Algeriet. Alene i Paris deltog over 80.000 i aktionerne, der varede til tidligt tirsdag morgen. Blandt demonstranterne sås blandt andre sangerinden Barbara Hendricks, skuespillerne Isabelle Adjani og Ge-rard Depardieu, sangeren Charles Aznavour og den i Frankrig populære algeriske rai-musiker Khaled.
Initiativtagerne til "Dagen for Algeriet" var Amnesty International og Den Internationale Føderation for Menneskerettigheder. En talsmand for organisatorerne sagde, at demonstrationerne ikke kun skulle understrege solidaritet med det algeriske folk, men også opfordre den franske og algeriske regering til at løse konflikten med fredelige midler.

Finner skeptiske overfor ØMU'en
*Et flertal af finnerne ønsker, at Finland ind til videre skal stå uden for ØMU-samarbejdet, fremgår det af en rundspørge lavet af finsk Gallup.
57 procent af de adspurgte siger, at Finland skal stå uden for ØMU'en og først tilslutte sig på et senere tidspunkt. 22 procent mener, at Finland slet ikke skal deltage i ØMU-samarbejdet, mens den sidste del mener, at Finland skal tilslutte sig snarest muligt.
Hele 73 procent af de adspurgte siger, at de ved alt for lidt om EU.
Færre ledige blandt yngre akademikere
nLedigheden blandt akademikerne er fortsat faldende - generelt set. Fra august til september i år faldt ledigheden fra 7,1 til 6,5 procent. I forhold til september 1996 svarer det til et fald på 900, hvilket betyder, at 14.200 akademikere var uden arbejde i september i år.
Ifølge en opgørelse fra fem abejdsløshedskasser under Akademikernes Centralorganisation kommer den stigende beskæftigelse dog hovedsageligt de yngre medlemmer til gode. Blandt akademikere over 50 år er der sammenlignet med statistikken fra september 1996 tale om stigende ledighed.

Bekymring over svinefarme
*Danmarks Naturfredningsforening (DN) er stærkt bekymret over, at et flertal i Viborg Amt netop har givet fem landmænd i amtet tilladelse til at gå videre med deres planer om at udvide deres svinefarme. Samtidig har DN anket tilladelsen til Naturfredningsnævnet med påstanden om, at amtet klart overskrider EU's direktiv om de tilladte grænseværdier på 50 milliliter nitrat per liter drikkevand.
"Politikerne i Viborg Amt spiller hasard med borgernes sundhed, når de giver tilladelse til de store svinefarme. En øgelse af besætningerne vil skade drikkevands-ressourcerne i uhyggelig grad", siger planmedarbejder ved DN, Susanne Ogstrup til Ritzaus Bureau.
DN hilser miljøminister Svend Aukens (S) udtalelser om en stramming af miljøbeskyttelsesloven velkommen. Samtidig påpeger foreningen, at Danmark generelt er på kollisionskurs med EU's miljøbestemmelser.
DN har allerede anket tre tilladelser til svineproducenterne på Mors tidligere i år med påstand om, at tilladelserne er i strid med amtets egen regionplan. Anken ventes afgjort i Naturfredningsnævnet til januar.

Forskningspris til Per Stig Møller
*Formanden for Det Konservative Folkeparti, dr. phil. Per Stig Møller, modtog tirsdag den dansk-svenske forskningspris af Einar Hansens Forskningsfond på 40.000 kr.
Prisen gives som anerkendelse af Per Stig Møllers idéhistoriske forfatterskab, navnlig bogen "Den naturlige orden" (1996), som beskriver en række litterære værker fra perioden 1748-59 - værker, der har haft afgørende betydning for den filosofiske og politiske tænkning frem til i dag.

Forsøg på at forlige parterne på Cypern
*Den amerikanske udsending Richard Holbrooke samlede tirsdag lederne af de to stridende befolkninger på Cypern i et nyt forsøg på at få striden om øen bilagt. Imidlertid var der ikke stor tiltro til hurtige fremskridt i den efterhånden langvarige konflikt.
På forhånd sagde USA, at dagsordenen for mødet var helt åben, men Holbrooke meddelte efterfølgende, at han ikke umiddelbart forventer et gennembrud.
De to befolkningsgrupper har levet adskilt siden 1974, da tyrkiske tropper invaderede den nordlige del af Cypern, efter at militærstyret i Grækenland havde iværksat et græskcypriotisk kup på øen.

Månedsbladet Press genopstår
*Foreningen Bladgruppen, der hidtil har udgivet Månedsbladet Press, indgav tirsdag konkursbegæring mod sig selv. Den betalingsstandsning, der blev iværksat i begyndelsen af juli er hermed hævet. Press' seneste nummer udkom i juni måned.
En ny forening ved navn "Foreningen af Press-Pinger" har købt udgiverretten til bladet samtidig med, at Skandinavisk Film Kompagni sponsorerer udsendelse af information og girokort til 20.000 personer vedrørende en vide-reførelse af bladet.
Alle medarbejdere ved Press arbejder ulønnet og chefredaktør Ivan Rod oplyser, at bladet kan eksistere med et underlag på 5.000 abonnenter og 2.000 løssalgskøbere. Ivan Rod fortæller i øvrigt at Press om kort tid er at finde på Internettet, indtil en papirudgave igen er mulig.

Låg på Roundup-sagen
*Miljøstyrelsen har foreløbigt lagt låg på sagen om sprøjtemidlet Roundup, hvis aktivstof, glyfosat, i nye videnskabelige undersøgelser anklages for at forårsage ændringer i dyrs og planters arvemasse.
I Tyskland er miljømyndighederne i gang med at revurdere stoffet på hele EU's vegne, og før den danske miljøstyrelse kender tyskernes foreløbige resultater, har man ikke i sinde at foretage sig noget.

Journalist får pris for ISS-afsløring
*Den svenske tv-journalist Karin Swärd fik tirsdag Sveriges fornemste journalistpris, Stora Journalistpriset, for sine afsløringer i nyhedsprogrammet Rapport om ISS-koncernes virksomhed på plejehjemmet Polhemsgården i Solna.
Efter afsløringerne brød Solna-kommune med ISS, der blev anklaget for forsømmelse af de ældre som ISS havde ansvaret for.

Ligestillingsrådet glad for EU-dom
*Ligestillingsrådet er glad for den principielle afgørelse fra EU-domstolen, der faldt tirsdag i Luxembourg.
Af dommen fremgår det, at en tysk lov, der giver fortrinsret til kvinder ved forfremmelse i den offentlige sektor, ikke strider mod EU-lovgivningen. Ligestillingsrådets formand, Ingrid Rasmussen, hilser dommen velkommen.
"Det er nu fastslået ved dom, at det er lovligt at vælge en kvinde fremfor en mand, når en kvindelig og en mandlig ansøger til en stilling eller forfremmelse har lige kvalifikationer". Hun understreger, at dommen skaber klarhed over retstilstandene på området.

Gasbus brød i brand
*En overophedet katalysator var skyld i den motorbrand, der natten melem mandag og tirsdag ramte en af HT's nye gasbusser. Det viser undersøgelser foretaget af entreprenøren Combus og leverandøren Scania-Dab i Silkeborg. Bussen var tom og ude af rute, da branden brød ud i motorrummet. Overophedningen af katalysatoren skyldtes ujævn motorgang, som var forårsaget af for lavt tryk i gastankene på taget.

Greenpeace-aktion i Rotterdam havn
*Miljøorganisationen Greenpeace blokerede tirsdag et fragtskib i Rotterdam havn, som skulle have losset 60.000 tons gensplejsede sojabønner.
En talsmand for Greenpeace, Michelle Sheather, sagde, at aktionen er en del af en kampagne, som organasitionen har iværksat over hele Europa. Aktivisterne malede slagord på skibssiden og ophængte et banner. Nyhedsbureauret Reuter beskrev atmosfæren i havnen som anspændt, alt i mens aktivisterne indstillede sig på, at havnemyndighederne ville forsøge at losse skibet i løbet af natten.
Greenpeace opfatter gensplejsede sojabønner som potientielt farlige. Omkring 60 procent af fabriksfremstillede fødevarer indeholder en eller anden form for sojabønner.
Ifølge Greenpeace udgør gensplejsede soyabønner omkring 15 procent af dette års amerikanske høst. Ifølge det amerikanske landbrugsministerium vil dette års høst blive rekordstor.
Tidligere i år har Greenpeace gennemført en række protestaktioner, hvor organisationen har besat kontorer tilhørende fødegiganterne Nestle, Unilever og Danone, som en del af en kampagne mod gensplejsede fødevarer. Sagen har medført handelsmæssige uoverensstemmelser mellem USA og EU, hvor tre lande - Østrig, Italien og Luxemborg- har forbudt importen af gensplejset majs.
EU-kommissionen har forsøgt at omstøde forbudene, men de europæiske regeringer har i de forløbne uger blokeret for disse bestræbelser.

Redigeret af
Vibeke Sloth Hoelgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her