Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

4. november 1997

Dokumenter udleveres i grundlovssag
*Regeringen tabte klart den første runde af grundlovssagen om Maastricht-traktaten mod statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S).
Højesteret pålagde mandag enstemmigt regeringen at udlevere en række interne dokumenter til advokaterne for de ti sagsøgere.
Kendelsen betyder, at retssagen svulmer op. Derfor kan Højesteret få svært ved som planlagt at behandle grundlovssagen i marts. Regeringen har ønsket retssagen afgjort i god tid før folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten den 28. maj.
De syv højesteretsdommere vil ikke udelukke, at dokumenterne kan være relevante, når Højesteret skal afgøre, om Danmark siden 1973 har afgivet suverænitet til EF i ubestemt omfang i strid med grundlovens paragraf 20. Statsministeren havde mandag ingen kommentarer til Højesterets afgørelse.
Artikel på forsiden

Irak truer med at nedskyde U-2 spionfly
*Irak krævede mandag aften, at alle flyvninger med amerikanske U-2 spionfly over Irak standses, ellers risikerer flyene at blive skudt ned. Det skrev Iraks FN-ambassadør, Nizar Hamdoon, i et brev til Richard Butler, der er chef for den FN-kommis-
sion, som skal finde og destruere Iraks masseødelæggelsesvåben. De amerikanske U-2 spionflys opgave er at hjælpe FN-kommissionen med at spore Iraks våbenproduktionsanlæg. Nizar Hamdoon skriver med henvisning til Iraks afvisning af at lade amerikanske FN-våbeneksperter arbejde i
Irak.
Samtidig advarede den amerikanske regering den irakiske ledelse om, at hvis Bagdad ikke tillader de amerikanske våbeneksperter at arbejde videre for FN i Irak, kan landet forvente snarlige "aktioner".
Nyhedsanalyse her på siden

FN bør styre økonomisk globalisering
*Indonesiens præsident, Suharto påpegede mandag, at mange udviklingslande er blevet hårdt ramt af valutauro og foreslog, at FN styrer den økonomiske globalisering - altså den tættere økonomiske integration mellem verdens lande. "De kraftige udsving i de internationale finansstrømme og valuthandelen har knust ulandenes økonomiske og sociale resultater," sagde Suharto på et topmøde i Kuala Lumpur for ulandene i den såkaldte G-15-gruppe.
"Det hårde arbejde, flid og ofre gennem adskillige årtier blev slettet på én dag. Mens industrilandene til fulde har haft fordel af globaliseringen, er et stort antal udviklingslande stadig marginaliseret," sagde Suharto i sin tale.
Lederne fra G-15 gruppen opfordrede desuden til internationale regler for valutahandel. I en udtalelse hed det, at Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken bør overveje at gennemføre regler, der gør valutahandel mere gennemsigtig.
Tema side 3

Dansk Folkeparti vinder amtsrådsvalget
*Socialdemokratiet og Venstre bliver taberne ved amtsrådsvalget 18. november. Dansk Folkeparti vil tegne sig for den største fremgang. Men også de radikale, CD og Enhedslisten kan vente fremgang, viser en prognose, som professor Søren Risbjerg Thomsen har udført for ugebrevet Mandag Morgen.
Dansk Folkeparti står ifølge prognosen til at få 18 pladser i de nye amtsråd, mens Fremskridtspartiet mister ni af sine pladser. Også de radikale går frem, men man-
datgevinsten bliver beskeden. Alligevel får partiet en nøgleposition, når en række nye amtsborgmestre skal kåres.
De konservative går samlet lidt tilbage, men vinder nye mandater i flere amter. CD og Enhedslisten får beskeden fremgang, men ingen man-
datgevinst. Socialdemokratiet og SF går tilbage.
Dermed er der kun udsigt til beskedne netto-forskydninger mellem blokkene.
Søren Risbjerg Pedersens prognose bygger på erfaringen for, at den landspolitiske tendens slår igennem med halv kraft ved lokale valg.

Mere styr på ligestillingen
*Ligestillingsarbejdet skal styrkes ved at samle ansvaret for ligestillingsarbejdet under en minister.
Det er arbejdsminister Jytte Andersen (S), der er klar med forslag til en ligestillingsreform, der også vil betyde en nedlæggelse af det nuværende Ligestillingsråd. Det skal erstattes med en selv-
ejende institution som led i at samle ligestillingsarbejdet i et mere overskueligt hele.
Desuden foreslår arbejdsministeren, at det undersøges nærmere, hvorvidt der er brug for at oprette et særligt klagenævn i forbindelse med ligestillingssager, eller om det er tilstrækkeligt med de civile domstoles og voldgiftretternes behandling af sagerne.

Hækkerup: Amerikanerne var i god tro
*Amerikanerne på Grønland var i god tro, da de i marts ville anlægge en islandingsbane for fly ved Thule. De havde spurgt den danske forbindelsesofficer på stedet og havde fået grønt lys til det. Det siger forsvarsminister Hans Hækkerup (S) til Ritzaus Bureau.
Indbyggerne i Qaanaaq Kommune protesterede imod det, fordi en stor bestand af hvalrosser holdt til netop på dette sted. Amerikanerne opgav derefter planerne. Men forinden havde amerikanerne været ude på stedet og lavet det forberedende arbejde til landingsbanen.
"Sagen blev håndteret på lokalt plan og ikke indberettet til Grønlandskommandoen, Forsvarskommandoen eller Forsvarsministeriet. Derfor vidste jeg ikke noget om den, før den i sidste uge blev bragt frem i Berlingske Tidende," siger ministeren. Hækkerup oplyser, at den pågældende forbindelsesofficer, Ehm Christensen, sidenhen er blevet forflyttet. Mi-
nisteren vil ikke foretage sig noget i sagen, men han er af den opfattelse, at den burde være rapporteret videre op i systemet.

Handlingsplan for slam inden nytår
*Kommunerne skal inden nytår præsentere en konkret handlingsplan for, hvordan de vil leve op til reglerne for håndtering af slam. Og denne plan skal til foråret følges op af endnu en uvildig undersøgelse, der dokumenterer, at slamproblemerne er kommet under kontrol. Det blev resultatet af et møde mandag mellem miljøminister Svend Auken (S) og Evan Jensen, formand for Kommunernes Landsforening (KL).
Auken har forud for mødet truet med at fratage kommunerne deres tilsyn med slam fra spildevandsrensning. En hasteundersøgelse fra Miljøstyrelsen har nemlig af-sløret, at mere end halvdelen af landets 277 kommuner ikke efterlever deres pligt til at føre tilsyn med, hvordan slammet anvendes som gødning på markerne.

Arbejdsminister ind-rømmer fejlagtige tal
*Arbejdsminister Jytte Andersen (S) indrømmer, at hendes påstand om, at arbejdsløsheden er nået ned under 200.000 ikke passer, sådan som Information dokumenterede i mandagsavisen under overskriften: "Minister lyver om ledighedstal."
Ministeriet beklager, at der havde indsneget sig en meningsforstyrende fejl i pressemeddelelsen vedrørende den faldende ledighed.

New Zealand får kvindelig premierminister
*Jenny Shipley fra det konservative National Party bliver New Zealands første kvindelige premierminister. Under et hurtigt 'kup' søgte den 45-årige minister efter støtte, mens premierminister Jim Bolger var på en to ugers udlandsrejse, for derefter at give ham et ultimatum, da han vendte tilbage mandag. Senere på dagen meddelte Bolger, at han træder tilbage ved årsskiftet og dermed sætter et punktum for sine syv år som premierminister. Selvom han ikke nævnte Shipley i sin meddelelse, tror få politikere og iagttagere, at et partimøde i dag vil ende med andet resultat end, at han støtter udpegningen af Shipley som kommende premierminister.

Estland afviser russisk sikkerhedspagt
*Estland vil afvise de garantier, som den russiske præsident, Boris Jeltsin, har tilbudt som led i forslaget om en baltisk sikkerhedspagt.
Ifølge den estiske udenrigsminister, Toomas Hendrik Ilves, vil Estland fortsat stræbe efter at blive optaget som fuldgyldigt medlem af NATO. Indtil dette mål er nået, håber Estland, at andre internationale organisationer kan styrke Estlands og hele Østersø-områdets sikkerhed sammen med alle lande i området. Han henviste her nærmest til Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE).
Jeltsin meddelte for godt en uge siden, at Rusland er parat til at garantere alle tre baltiske landes sikkerhed som led i en pagt, hvor måske også USA, større europæiske lande og de nordiske lande kan deltage. Også Letland har afvist Jeltsins udspil, mens Litauen er parat til at overveje det nøje.

Jordansk valg bliver overvåget nøje
*Jordan forsikrer, at dets parlamentsvalg i dag vil blive nøje overvåget efter beskyldninger om svindel i forbindelse med en valgkampagne, der har været præget af apati hos befolkningen samt den magtfulde, islamiske oppositions boykot.
Flere end 500 kandidater, heriblandt 17 kvinder, kæmper om de 80 pladser i det jordanske parlaments andetkammer, Repræsentanternes Hus. De fleste af kandidaterne er midter-orienterede løsgængere, der støtter regeringen. Regeringen har tilladt ambassadører fra EU-landene at overvåge valget, selv om talsmanden for den jordanske valgkommission, Mazen Armout på en pressekonference afviste nødvendigheden af "officielle" observatører. Han sagde, at de "omstændigheder, der gør det nødvendigt med observatører, ikke er til stede i Jordan".
Imidlertid oplyser de jordanske myndigheder, at 11 kandidater står anklaget for svindel under valgkampagnen. Parlamentsvalget i Jordan er det tredje, siden Jordan i 1989 slog ind på en mere demokratisk vej. Forbuddet mod politiske partier blev dog først ophævet i 1992.

Sværere at afvise jobtilbud
*Arbejdsminister Jytte Andersen (S) fremlægger mandag en række forslag til stramninger, der skal gøre det sværere for ledige at afvise
jobtilbud, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten mandag.
Samtidig skærpes kravene til danskkundskaber hos ledige af udenlandsk herkomst. Da grundigt kendskab til dansk ifølge arbejdsministeren er en forudsætning for integration på arbejdsmarkedet, vil regeringen indføre en test af alle ledige af udenlandsk herkomst for at sikre, at de besidder de fornødne danskkundskaber.
Hvis kundskaberne er for dårlige, skal de ledige tilbydes et obligatorisk danskkursus. Og den ledige kan miste retten til dagpenge, hvis vedkommende nægter at gå til dansk. En anden stramning går ud på at fjerne lediges mulighed for at udnytte reglerne om ferie, sygdom og orlov til at undgå reelt at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Strejkende chauffører lammer Frankrig
*Strejkende, franske lastbilchauffører agerede hurtigt og målrettet mandag i deres bestræbelser på at lamme Frankrig for at presse deres lønkrav igennem. I løbet af dagen røg antallet af vej-spærringer ved hovedveje, benzindepoter og grænseovergange op på mindst 135, oplyser de franske myndigheder.
Strejkeaktionen, der er den første alvorlige udfordring for Frankrigs socialistiske ministerpræsident, Lionel Jospin, siden han blev valgt i juni, blev sat i gang efter at en række forhandlinger i weekenden ikke var ført til noget resultat.
"De vil ikke mere arbejde for en slik," sagde Roger Poletti, chefforhandler for fagforeningen Force Ouvriere (OV), om sine medlemmer.
Myndighederne siger, at aktionen har bredt sig langt hurtigere end sidste år, hvor en lignende strejke var en uge om at nå op på 100 vejspærringer. Den strejke sidste november varede 12 dage.
Politi måtte i går bruge magt for at genåbne blokerede grænseovergange til Spanien og Tyskland. Men blokaderne hindrede lastbiltrafikken ved tunnellen under Den engelske Kanal, færgelejerne i Calais og hovedvejene til Belgien. Olieraffinaderier og benzindepoter - især i det sydlige og vestlige Frankrig - oplyser, at de er blevet blokerede af lastbilchauffører, der håber på at afskære leverancerne af benzin for at lamme Frankrig yderligere. De fleste steder blev kun lastbiler standset, mens privatbiler fik lov at snegle sig forbi. Strejken og blokaderne er resultatet af, at franske chauffører og deres arbejdsgivere ikke har kunnet enes om en ny overenskomst. Men i aftes meddelte arbejdsgiverne, at de var villige til at genoptage forhandlingerne. Kravet fra de 200.000 franske lastbilschauffører er en månedsløn på 10.000 franc (11.367 kr.) for 200 timers arbejde.
Kommentar side 6

Rettelse
*Udviklingminister Poul Nielson (S) er ikke på et firedags besøg i Rwanda, som vi fejlagtigt skrev i gårsdagens avis. I stedet rejser han i dag til Durban, Sydafrika for bl.a. at deltage i en konference om "små-industri".

Redigeret af
Mette-Line Thorup

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her