Læsetid: 4 min.

Den uciviliserede kapitalisme

7. november 1997

Den 88-årige Marion Gräfin Dönhoff går i klinch med den ubegrænsede friheds fænomener

NY BOG
Her i slutningen af det 20. århundrede er det ikke længere det åndelige, det musiske eller det humane, som spiller en væsentlig rolle. I stedet har det moderne menneske kastet sig i armene på en tilbedelse af det materielle og det kommercielle, med et deraf følgende åndeligt armod.
Vi har i den kapitalistiske verden fået et samfund, hvor troen på markedsmekanismerne har taget et sådant omfang, at den etiske dimension er trængt i baggrunden, og i stedet hersker en brutalitet og egoisme, som truer med at opløse demokratiet og enhver form for menneskelig værdighed.
Et samfund, hvor den stærkeste overlever, og hvor medmenneskeligheden er blevet latterlig. Et samfund, hvor der ikke er nogen spilleregler for, hvordan vi forholder os til hinanden, ingen overlevering af traditionen, ingen etisk minimalkonsensus.
Denne dystre karakteristik kunne lyde som et udslag af paranoid kværulanteri fra en person, der hylder forestillingen om, at i de gamle dage var alting meget bedre.
Og der skal sikkert også være nogen, som i første omgang vil mene, at kvinden bag disse betragtninger, den nu 88-årige Marion Gräfin Dönhoff, maler en vis herre på væggen med sin dystre skildring af det moderne menneskes livsbetingelser.

Mod det åndelige anarki
Men Dönhoff hører ikke til dem, der vover sig ud i billige forherligelser af fortiden eller svagt underbyggede synspunkter.
Siden krigens afslutning har hun været en flittig og højt anset kommentator af tysk samfundsstruktur og politik, hun har gennem lige så lang tid være med i redaktionen af den højt ansete ugeavis Die Zeit (i lang tid sammen med bl.a. Helmut Schmidt) og hun har modtaget flere litterære udmærkelser.
I sin nyeste bog - Zivilisiert den Kapitalismus - giver hun i form af en samling artikler fra de seneste år en beskrivelse af et samfund i opløsning. Hun afdækker egoismens og selvtilstrækkelighedens fænomener i et samfund, som bliver mere og mere brutalt, og som lider under et stadig mere markant fravær af etik og indre sammenhæng.
Det er først og fremmest det genforenede tyske samfund, hun beskriver, men eksemplerne i bogen peger langt ud over hendes eget lands grænser og frem mod hele den kapitalistiske verdens nuværende tilstand.
Bogen er så langt fra en plaidoyer for en tilbagevenden til socialismen. Men den gennemgår, hvad der sker, hvis kapitalismens kræfter slippes uhindret løs i et samfund, der i forvejen præges af kulturløshed, traditionsløshed og åndelig fattigdom.
Dén cocktail skræmmer Dönhoff, og i bogen samler hun artikler, der på den ene eller den anden måde beskriver udviklingen hen mod dette åndelige anarki. Engang var der en drøm om et samfund, der skulle præges af retfærdighed, tolerance og frihed. I Vesttyskland begyndte man den tiltænkte realisering af drømmen efter anden verdenskrigs afslutning, i Øst begyndte realiseringen efter murens fald.

Fra kultur til konsum
Men drømmen blev ikke realiseret. I stedet bevæger vi os nu mod en mareridtsagtig tilstand, hvor samfundet mere og mere præges af normløshed, egoisme, brutalitet og mangel på etik. Friheden er blevet til en frihed uden grænser og dermed også en frihed til udfoldelse af kynisme og grådighed.
Eksemplerne på denne tilstand er mangfoldige; en række tilfælde af grov korruption fra både Europa, USA og Fjernøsten, hvor både industriforetagender og sociale hjælpeorganisationer har været anklaget og dømt, racismen og dens passive tilskuere, den stigende gadevold, pressens brutalitet og overfladiskhed i dens leflen for flere læsere og seere, filmindustriens voldsdyrkelse, etc. Alt dette er ikke blot spredte fænomener, som er uundgåelige i et moderne samfund.
De er udtryk for det tomrum, det moderne menneske befinder sig i, nu da det har smidt normerne og etikken overbord.
Nutidens menneskebillede er individualistisk - det har virkeliggørelsen af selvet som sit højeste mål. Ansvarligheden er trådt i baggrunden og blevet latterlig, og frem er vokset den mentalitet, hvor mennesket bedømmer verden omkring sig efter den nytteværdi, det kan udvinde i relation til dets selvudfoldelse.
Og rammerne for denne etikløse selvudfoldelse er det system som hviler på markedsmekanismerne og den dermed forbundne egoisme; "Markedsøkonomiens væsen er konkurrencen, og konkurrencens motor er egennytten."
Tvangen (og trangen) til hele tiden at maksimere gevinsten og øge profitten er ødelæggende for solidariteten og ansvarligheden. I et samfund, som har mistet sansen for værdierne, hvor penge og profit synes at være de højeste mål, og hvor produktionsfremgang og konsumering er kommet til at udgøre meningen med livet for så mange, dér gives der ikke meget håb om menneskeværdigt liv.

Tid til besindelse
Da de Østeuropæiske stater brød sammen i slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne betød det en afsked med et diktatorisk system, som for de fleste iagttagere var så sammenvævet med den socialistiske idé, at også socialismen døde som ideologi.
Nu er alternativet så begyndt at virke uden nævneværdigt modspil fra andre økonomiske systemer, og både i Vest og Øst kan man så bedømme, om den uhæmmede kapitalisme viser sig som et værdigt alternativ og om de frie markedskræfter nu også bringer det samfund, som dets fortalere har stillet i udsigt.
Og videre kan man spekulere over, hvad der sker med en befolkning, som har mistet sin tradition og sit grundlag for de værdier, som bl.a. sætter rammerne for friheden, samtidigt med at grådigheden og det normløse får frit spil.
De fleste har forlængst set fænomenerne og er blevet skræmt af dem. Nu mangler så besindelsen på de bagvedliggende strukturer, som betinger dette kaos. Dönhoffs bud på dén side af sagen bliver man forhåbentlig ikke færdig med foreløbigt.

*Marion Gräfin Dönhoff: Zivilisiert den Kapitalismus. Grenzen der Freiheit. Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her