Læsetid: 8 min.

DØGNETS NYHEDER

13. december 1997

SF vil styrke kampen mod CO2-udslip
*Den danske regering skal hvert år fremlægge en handlingsplan for, hvordan man fastholder sin målsætning for at nedbringe udslippet af drivhusgasser.
Det mener SF's miljøordfører, Steen Gade, der er bekymret for, at dansk erhvervsliv vil bruge aftalen fra klima-topmødet i Kyoto til at slække på den danske målsætning.
Ifølge SF's finanslovsaftale med regeringen skal der i løbet af foråret afholdes en konference om, hvordan man forbedrer miljøvurderingen af de årlige finanslove.
På Kyoto-topmødet blev det besluttet, at EU inden år 2010 skal reducere sit udslip med otte procent i forhold til udgangsåret 1990. Det tal er, skønner EU-kommissionen, noget lavere end det forslag, som EU selv mødte op med til topmødet. Og det kan derfor føre til, at ambitionsniveauet sænket for både EU og Danmark.
Det advarer Steen Gade imod, og han advarer også mod tanker hos Dansk Industri om at udnytte nogle af de "smuthuller", som den nye aftale - især efter pres fra USA - åbner mulighed for.
Læs artikel side 7

Retssagen mod "Carlos" indledt
*En domstol i Paris indledte fredag en mordretssag mod Illich Ramirez Sanchez, der i 1970'erne og 1980'erne under navnene "Carlos" og "Sjakalen" blev kendt som en af verdens dristigste og mest eftersøgte terrorister.
Den nu 48-årige venezuelaner risikerer 30 års fængsel, hvis han findes skyldig i mordene i 1975 på to franske efterretningsagenter og en libanesisk politiagent.
Efter at være eftersøgt af politi verden over gennem tre årtier, blev han i august 1994 pågrebet i Sudan under en aktion, hvor franske efterretningsfolk samarbejdede med de sudanske myndigheder.
Forsvaret mener, at den legendariske terrorist, der menes at have stået bag flere end 80 drab rundt om i Europa og Mellemøsten, blev bortført ulovligt fra Sudan.
Læs artikel side 6

Uenig domsmandsret i Ri-Bus-sag
*Det var en langt fra enig domsmandsret, der fredag i Esbjerg idømte tre Ri-Bus-aktivister fængsel fra tre til seks måneder samt en fjerde aktivist en bøde på 600 kr. i forbindelse med opfordring til, medvirken eller deltagelse i omfattende hærværk under Ri-Bus-konflikten for godt to år siden.
I langt de fleste af de 25 anklagepunkter var den juridiske dommer og de to lægdommere indbyrdes uenige, idet afgørelserne blev foretaget med stemmerne to mod en. I spørgsmålet om strafudmåling ville én dommer kun have aktivisterne idømt betingede fængselsstraffe.
I spørgsmålet om politiets mulige ulovlige agentvirksomhed var dommerne heller ikke enige. En af dommerne mener, at politiet indirekte tilskyndede til det meget omtalte Rømø-hærværk og herunder brugte Thomas Kjær som ulovlig agent. To andre dommere havde den modsatte opfattelse..
Læs artikel side 5

Nye lovregler på vej til højskoler i krise
*Der er nye regler på vej for højskolerne, og de skal være med til at sikre, at højskolerne også fremover spiller en vigtig rolle som kilde til bred almen dannelse.
Undervisningsminister Ole Vig Jensen (R) afleverede fredag en redegørelse til Folketinget om højskolerne. I redegørelsen, der er oplæg til en debat i Folketinget i januar, lægger ministeren op til at ændre i regler og tilskudsbetingelser for højskolerne.
Men nye lovregler skal bygge på eftertanke og principielle overvejelser og skal ikke gennemføres som her-og-nu-aktioner, understreges det.
Ministerens udspil kommer på et tidspunkt, hvor højskolerne er i krise. Nogle skoler er lukket, og flere kan meget vel følge de kommende år
Læs artikler side 4

Kreml afviser rygter om Jeltsins helbred
*Rygterne om præsident Boris Jeltsins helbred svirrede igen fredag.
Radiostationen Echo meddelte således med en anonym højtstående læge som kilde, at Jeltsin skal være ramt af en alvorlig hjernesvigt grundet overarbejde og udmattelse.
Radiostationen, hvis melding fluks blev afvist af en talsmand fra Kreml, sagde, at Jeltsin havde haft en alvorlig sammentrækning i hjernens blodårer. Boris Jeltsins helbredstilstand beskrives fra Kreml som, at han har lidt feber og en akut infektion i luftvejene.

Færøske partier vil ikke møde Nyrup
*Et stort flertal af partierne i Færøerne Lagting har nu alle katagorisk meddelt, at de ikke agter at møde statsminister Poul Nyrup Rasmussen, når han den 6. januar ankommer til Thorshavn - blot ni dage inden resultatet af den omstridte færøske bankundersøgelse foreligger.
Hele fem af Lagtingets ialt otte partier er så fortørnede og vrede over den danske regerings rolle i den færøske banksag, at de ikke agter at hilse på statsministeren, der kommer til Færøerne for at deltage i Rigsmødet med Færøernes lagmand Edmund Joensen og Grønlands landsstyreformand Jonathan Motzfeld.

Enighed om udvidelse og Euro-X i EU
*EU-landenes stats- og regeringschefer nåede efter en tre timer lang diskussion tidligt fredag aften frem til en principiel enighed om, hvordan EUs udvidelse mod Øst- og Centraleuropa skal foregå.
Samtidig fandt EU-topmødet også frem til en løsning for, hvordan det omstridte, uformelle Euro-X-forum af ØMU-lande skal fungere.
Det oplyste statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) på et pressemøde efter forhandlingerne.
"Vi har fundet en metode og en vej for en ordentlig og sikker udvidelse, som vi nu må kalde tilfredsstillende og god set med danske øjne. Og jeg er overbevist om, at den også er tilfredsstillende og god set med de enkelte ansøgerlandes øjne," sagde statsmininisteren.
Han tog dog det forbehold, at de endelige tekster til EU-topmødets konklusioner først vil foreligge på topmødets anden og sidste dag, lørdag.
"Topmødet ser ud til at kunne levere den væsentligste opgave, nemlig at tegne en vej med klare rettigheder og pligter for hvert enkelt af de 10 ansøgerlande," sagde Nyrup Rasmussen.
Læs tema side 3

Stadig 18 millioner uden job i EU
*Arbejdsløsheden i EU er stabiliseret, viser en opgørelse fredag fra Europa-Kommissionens statistiske kontor.
Der var ved udgangen af oktober en arbejdsløshed i de 15 medlemslande på 10,7 procent, det vil sige, at niveauet har været stabilt i fire måneder.
Det svarer til, at cirka 18 millioner ikke har noget job.
Danmark er blandt de bedst placerede. Det statistiske kontor siger, at arbejdsløsheden er fortsat med at falde i Danmark, så den var 5,8 procent i oktober mod 6,3 procent i august.
Ifølge statistikerne viser nye tal, at der i sammenligning med oktober sidste år var næsten 190.000 færre arbejdsløse i de 15 lande.

Chiles regering fører efter midtvejsvalg
*Chiles centrum-venstre koalitionsregering vandt et flertal af stemmerne ved torsdagens midtvejsvalg, men manglede en del i at få kontrollen over Senatet, viste de første optællinger.
Valget vil formentlig også give et fingerpeg på de enkelte partiers styrke forud for præsidentvalget i 1998.
I en første kommentar sagde den siddende præsident, Eduardo Frei, at han var glad for resultatet, der viste en stor opbakning til hans koalitionsregering.
Torsdagens valg var det tredje, siden Chile i 1990 vendte tilbage til demokrati. 120 pladser i underhuset og 20 ud af 38 senatsmedlemmer skal skiftes ud.
De foreløbige resultater, der blev offentliggjort af indenrigsministeriet, viste, at koalitionsregeringen havde et solidt forspring i forhold til højrefløjen. Concertacion fik 50,6 pct. af stemmerne mod højrefløjens 36,4 pct. Kommunisterne fik syv pct.

Plejebo-fængsling for Højesteret
*Højesteret skal nu tage stilling til, om den 32-årige plejehjemsassistent, der er sigtet for drab på 22 ældre på plejehjemmet Plejebo i København, fortsat skal sidde varetægtsfængslet.
Det besluttede Procesbevillingsnævnet fredag.
Det er yderst sjældent, at sager om fortsat varetægtsfængsling får såkaldt tredjeinstansbevilling - altså at der gives tilladelse til, at Højesteret skal ind i sagen, efter at både byret og landsret allerede har taget stilling til spørgsmålet.

Den svenske socialstyrelse kritiserer ISS
*Den danske ISS-koncern må lægge ryg til kritik i en rapport fra den svenske socialstyrelse om de rystende forhold på plejehjemmet Polhemsgården i Solna ved Stockholm.
Socialstyrelsen konkluderer i rapporten, at ISS, der stod for driften af plejehjemmet, sammen med Solna Kommune må dele ansvaret for den stærkt mangelfulde pleje af beboerne.
I en anden rapport når Länsstyrelsen i Stockholm frem til den samme konklusion.
Det var en svensk tv-udsendelse, der for godt to måneder siden afslørede, at beboerne på Polhemsgården levede under rystende forhold. Afsløringen medførte en sønderlemmende kritik mod ISS.
Både ISS og Solna Kommune burde have vidst bedre på baggrund af tidligere erfaringer, lyder kritikken.

Penicillin virker bedre på øko-køer
*Nye undersøgelser tyder på, at økologiske køer huser færre penicillin-resistente bakterier end traditionelle køer. Seniorforsker ved Statens Veterinære Serumlaboratorium Frank Aarestrup har foretaget undersøgelserne. Han oplyser til avisen Dansk Landbrug, at forekomsten af stafylokokker, som er resistente overfor penicillin, siden først i 80'erne er steget betragteligt i de traditionelle besætninger. I øjeblikket er forekomsten i disse besætninger over 20 procent, mens andelen i de økologiske brug er under 10 procent.
"Den bedste forklaring på tallene er øget brug af penicillin i de traditionelle brug og større tilbageholdenhed med at give antibiotika i de økologiske besætninger," siger seniorforsker Frank Aarestrup.

EU-lande vil have vitaminer i babymad
*Babymad må fremover tilsættes vitaminer og mineraler, hvis en EU-komité i næste uge vedtager en standard for babymad. Danmark risikerer at blive nedstemt, fordi blandt andet Tyskland og Østrig ikke stemmer imod.
Det oplyste fødevareminister Henrik Dam Kristensen (S) til Ritzau efter fredagens samråd i Folketingets Europaudvalg.
Danmark er imod forslaget, fordi der ikke er ernæringsmæssigt behov for at tilsætte vitaminer og mineraler i babymad. Derfor vil Fødevaredirektoratet næste år kontakte industrien og orientere småbørnsforældre, hvis forslaget vedtages, oplyste fødevareministeren.
Han fik fredag enstemmig opbakning fra Europaudvalget til at stemme nej til forslaget.

Unionister afviser Sinn Fein-udspil
*Sinn Fein-lederen Gerry Adams' historiske møde med Tony Blair i dennes premierministerbolig blev fredag sablet ned af protestantiske Ulster-unionister.
Lederen af Ulster Unionist Party (UUP), David Trimble, takkede nej til Adams opfordring til direkte forhandlinger mellem de to.
"Et fjollet lille nummer," kaldte Trimble det udspil, som Adams torsdag lancerede foran premierministerboligen Downing Street 10 i London efter samtalerne med Blair.
Mens Adams sagde, at et møde mellem ham og Trimble kunne fremme fredsprocessen i Nordirland, svarede UUP-lederen igen med at sige, at et sådant møde alene ville styrke Sinn Fein-lederens "ego" - "hvilket på ingen måde synes nødvendigt".
Trimble sagde videre, at premierminister Blair havde forregnet sig ved at invitere Sinn Fein-repræsentanterne til Downing Street.
"Vi er af den opfattelse, at den eneste, der vil lide skade ved denne affære, er hr. Blair," sagde Trimble.
Mødet, der er det første mellem en irsk republikansk leder og en britisk premierminister siden delingen af Irland i 1921, har fra mange kanter afstedkommet kritik af, at man giver "voldens mænd" ufortjent reklame. Men Blairs initiativ er også blevet set, som et tiltrængt forsøg på at sætte skub i fredsprocessen i Nordirland.
Læs artikel side 7

Redigeret af
Helle Bruun Jensen

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu