Læsetid: 7 min.

Døgnets nyheder

5. december 1997

Udlændinge-udspil offentliggjort
*Flygtninge og indvandrere skal ikke længere pr. automatik kunne få permanent opholdstilladelse efter tre år i Danmark. Fremover skal betingelsen være, at de forinden har gjort sig anstrengelser for at lære dansk og skaffet sig viden om Danmark. Desuden skal de have nogenlunde ren straffeattest og må ikke have større gæld til det offentlige. Den permanente opholdstilladelse kan tidligst gives efter tre år.
Det er nogle af kernepunkterne i regeringens længe ventede udlændinge-udspil, som blev offentliggjort i går.
Ifølge regeringens forslag skal alle nye flygtninge og indvandrere tilbydes et tre-årigt integrationsprogram med både sprogundervisning og arbejdstilbud. Når det drejer sig om udlændinge fra lande uden for EU og Norden, skal de i disse første tre år ikke længere kunne få kontanthjælp, men i stedet modtage en særlig, lavere introduktions-ydelse svarende til ca. 2/3 af kontanthjælpen.
Artikler på forsiden
og side 3

Indiens præsident udskriver valg
*Indiens præsident, Narayanan, opløste i går parlamentet, og baner dermed vejen for valg. Præsidenten traf beslutningen, efter at den fungerende Forenede Front-regering anbefalede et sådant skridt.
Den Forenede Front blev bragt til fald i sidste uge, efter at Kongrespartiet trak sin støtte til regeringen tilbage.
I mellemtiden har Kongres-partiet og det hindu-nationalistiske Bharatiya Janata Parti uden held søgt at finde sammen i et regeringssamarbejde.
Det nye parlament skal konstituere sig senest den 15. marts næste år.
Artikel side 6

Kina mener USA bør ignorere Wei
*Kina advarede i går den amerikanske regering om, at den ikke bør lade embedsmænd mødes med den kinesiske demokratiforkæmper Wei Jingsheng, mens han er i eksil i USA. Det kinesiske udenrigsministeriums talsmand sagde, at Kina er imod et eventuelt amerikansk brug af Wei som led i anti-kinesiske aktiviteter.
Wei kom til USA i sidste måned efter at være blevet løsladt fra fængsel af helbredsmæssige grunde. Han har tilbragt hovedparten af de seneste 18 år i fængsel på grund af sin politiske holdning, og han var en af hovedmændene bag demokrati-demonstrationerne på Den Himmelske Freds Plads i Beijing i 1989.

Holger K. isoleret i EU-politik
*SF-formand Holger K. Nielsens linie i EU-politikken står fuldstændig isoleret i dansk EU-politik. Det viste en fore-spørgselsdebat i Folketinget torsdag om Amsterdam-traktatens miljøgaranti.
Ikke alene måtte Holger K. Nielsen høre på kritik fra både ja-sigerne og fra nej-sigerne. Han måtte også lide den tort, at SF's ja-sigere for første gang stemte imod partilinien og for det forslag, der var stillet i fællesskab af regeringen, CD, K og V.
Jørn Jespersen, Margrete Auken og Gert Petersen stemte sammen med Gade for en vedtagelse af, at Amsterdam-traktatens miljøbestemmelser er bedre end den nuværende Maastricht-traktats. Holger K. Nielsens nej fik støtte fra Anne Baastrup, Aage Frandsen, Anni Svanholt, Kristen Touborg og Ole Sohn, der vikarierede for ja-sigeren Tommy Dinesen.

Kaskelothvaler strandet ved Rømø
*Redningsfolk forsøgte sent torsdag endnu en gang at drive de strandede kaskelothvaler ved Rømø ud i åbent hav igen.
Hidtil har alle forsøg vist sig at være nyttesløse. Fire af de 13 strandede kaskelothvaler var sent torsdag døde. Ni var fortsat i live, men i stor fare for at lide samme kranke skæbne som deres artsfæller.
Det vurderede biolog Svend Tougaard fra Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, som sammen med redningsfolk har forsøgt at drive hvalerne ud i åbent hav.
"Hvalerne er afmagrede og svømmer efter, de er blevet drevet ud i åbent hav, ind mod land igen," siger Svend Tougaard. Sammen med redningsfolk har han siden torsdag morgen forsøgt at guide hvalerne ud på dybt vand.
Nordsøen er en notorisk kaskelot-fælde, hvis de store dyr kommer den "forkerte" vej rundt om Skotland, når de skal fra Nordhavet mod ækvator.

Svensk nej tak til euro'en
*Den svenske Riksdag besluttede i går med et overvældende flertal, at Sverige ikke skal tilslutte sig EU's fællesmønt, euroen, når denne indføres i 1999.
168 riksdagsmedlemmer stemte for en lov, der kundgør, at "Sverige ikke vil tilslutte sig euroen, når den tredie fase af EU's monetære union indledes" 1. januar 1999.
65 medlemmer stemte imod, mens 67 afstod fra at stemme. 49 riksdagsmedlemmer deltog ikke i afstemningen.
Loven åbner dog mulighed for, at Sverige tilslutter sig euroen på et senere tidspunkt.
Winnie Mandela
afviser beskyldninger
nWinnie Mandela nægtede i går i Sandhedskommissionen, at hun skulle have dræbt akitivisten Stompie Seipei og have deltaget i en række andre drab og voldelige overfald.
Hun afviste dermed alle beskyldninger, som vidner i Sydafrikas Sandheds- og Forsoningskommission i den forløbne uge har rettet imod hende.
Winnie Mandala virkede rolig, da hun svarede på spørgsmålene fra sin advokat, og sagde blandt andet, at anklagerne mod hende var "latterlige" og at de måtte skyldes hallucinationer.
Artikel side 6

Kogalskabs-smitte via knogler tvivlsom
*Den britiske beslutning om at forbyde salg af oksekød med knogler udspringer af forsøg med kalve, som er blevet fodret med forskellige dele af køer, der har haft kogalskab. Forsøgene viste, at nervestrengene mellem ryghvirvlerne kan være smittefarlige, og at rygmarven muligvis også kan oveføre smitten af sygdommen.
"Der er kun tale om forløbige resultater med knoglemarven, men den britiske regering har altså besluttet at skride ind for en sikkerheds skyld," siger forskningschef Nils Strandberg Pedersen, Statens Serum Institut.
Han siger til Ritzau, at det er ret usandsynligt, at den nyopdagede smittevej vil give anledning til nogen væsentlig smittespredning.

Folkehøjskolerne fattes penge
*Landets højskoler er udsat for en negativ særbehandling, der gør, at den 150-årige uddannelsestradition er ved at smuldre. Der er derfor behov for at ændre i tilskudsreglerne, fremgår det af et notat om højskolernes økonomiske situation, som Højskolernes Sekretariat og Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark udsendte i går.
Notatet skal indgå i den kommende debat i forbindelse med undervisningsminister Ole Vig Jensens (R) redegørelse om højskolerne, som ventes i næste uge.

Tillidsmænd tabte hospitalssag
*Tillidsmændene ved Københavns Kommunehospital tabte i går en sag i Østre Landsret om en afstemning i Borgerrepræsentationen (BR) om hospitalets fremtid. Selv om landsretten fastslår, at BR overtrådte styrelsesloven under afstemningen ved at benytte en ulovligt indkaldt suppleant, frifindes BR og Hovedstadens Sygehusfællesskab alligevel at afgørelsen er gyldig. Formanden for BR og medlemmerne vidste nemlig ikke, at indkaldelsen af suppleanten - hvis stemme var udslagsgivende -var ulovlig, siger landsretten.

Christer Pettersson for retten igen
*Den svenske rigsadvokat vil i dag bede højesteret om at indlede en ny retssag mod Christer Pettersson for mordet på tidligere statsminister Olof Palme i 1986, sagde vel-informerede kilder torsdag.
Christer Pettersson har tidligere været både dømt og frikendt for mordet. Kilderne sagde, at højesteret formentlig vil godkende begæringen, og at en retssag i givet fald begynder til sommer.
Anmodningen fra rigsadvokat Klas Bergenstrand vil indeholde en sammenfatning af det bevismateriale, som anklagemyndigheden vil fremlægge i sagen.
Det skulle angiveligt dreje sig om nye og delvist ukendte beviser.

Landbrugsrådets vicepræsident væltet
*Formanden for Dansk Familielandbrug, Peder Thomsen, blev i går væltet som stedfortrædende præsident i Landbrugsrådet.
Peder Thomsen blev degraderet som straf for, at han offentligt har kritiseret landbrugets brug af afskrivningsreglerne i skattelovgivningen - de såkaldte "gårdslagtninger".
Peder Thomsen fortsætter dog i Landbrugsrådets ledelse som 2. vicepræsident.
Formanden for Mejeriforeningen, Knud Harck, blev på Landbrugsrådets møde i præsidiet valgt som ny stedfortrædende præsident med stemmerne 25-7.
Peter Gæmelke blev genvalgt som præsident for Landbrugsrådet.
Artikler side 4

EU frigiver bistand til Congo
*Eu frigiver foreløbig 45 mio. Ecu til sundhedsforanstaltninger i Den Demokratiske Republik Congo. Der er des-uden udsigt til at EU vil frigive yderligere bistandspenge til genopbygning af infrastrukturen i det ruinerede land.
I 1992 indefrøs EU bistanden til til det daværende Zaire og ophævede alt samarbejde med landet i protest mod overtrædelsen af menneskerettigheder og manglen på demokrati i landet.

Lugejern skal afløse sprøjtegift
*Miljøminister Svend Auken (S) forhandler en pesticid-afgift på sprøjtegifte med Enhedslisten inden Folketingets juleferie.
Det oplyser Enhedslistens miljøordfører, Bent Hindrup Andersen, til Ritzau.
"Jeg tror, at vi kan blive enige om en afgift med regeringen og SF, men kan ikke afvise, at regeringen i stedet bliver enige med Venstre og de konservative," siger han.
Regeringen og SF aftalte i finanslovforliget for næste år at fordoble afgiften, men savner flertal for forslaget. Derfor kan Enhedslisten skaffe de nødvendige stemmer, efter at partiet blev snydt i slutspillet om vandmiljøplanen, hvor regeringen og SF lavede forlig med Venstre, Konservative og CD.
Et udvalg i Miljøministeriet skal undersøge, om pesticid-afgiften kan skrues sammen, så landmændene i stedet behandler halvt så hyppigt med sprøjtegifte.

Dansk præst spreder angst i Norge
*En dansk præstevikar er blevet sagt op med øjeblikkelig virkning af biskop Ola Steinholt i Hålogaland efter fire måneder på posten som præst på Skervøy i det nordlige Norge.
Biskoppen oplyser til avisen Nordlys, at årsagen til bruddet er en kulturkonflikt mellem den danske præst og læstadianerne, der beskrives som en tungsindig religiøs sekt hjemmehørende i Finmarken.
Den danske præst har ifølge Nordlys sagt, at læstadianerne spredte angst blandt befolkningen på øen, og at han ville "uvæsenet" til livs.

Den "mest overflødige motorvej" indviet
*Trafikminister Bjørn Westh (S) indviede i går den udvidede Helsingørmotorvej.
En strækning på syv km er udvidet fra fire til seks baner for i alt 300 millioner kroner.
Udvidelsen er blevet kaldt den "mest overflødige motorvej", fordi den om morgenen blot gør nogle eksisterende køer endnu længere, og fordi det p.t. er mindre politisk korrekt at bygge motorveje.
Det sidste benyttede nogle antibil-demonstranter til at skabe en smule ravage, da ministeren talte.
Påstanden om det overflødige er næppe helt forkert, for Bjørn Westh benyttede indvielsen til at puste nyt liv i en gammel plan om at udvide ringmotorvejen forbi Herlev og Rødovre. Når det i sin tid blev ved planerne, var det bl.a. fordi Københavns Amt ikke ville betale. I myldretiden har motorvejen imidlertid nået kapacitetsgrænsen, og ministeren mener, at det hverken er godt for miljø eller sikkerhed.
Adspurgt hvor pengene skal komme fra, svarer han: "Mange steder fra". Hvilken vej visionen bærer rent fysisk - for eksempel udvidelse, ombygning, højbane eller andet - må afvente nærmere studier, mener trafikministeren.
Amtsborgmester Vibeke Storm Rasmussen (S) deltog også i den festlige indvielse, men hun er ikke indstillet på at bruge penge på motorveje.

Redigeret af
Vibeke Sloth Hoelgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her