Analyse
Læsetid: 5 min.

Nye beviser sender påny Palme-mordet i retten

6. december 1997

Nye vidneforklaringer og beviser udpeger Christer Pettersson som Olof Palmes morder. Riksanklageren begærer sagen åbnet i Højesteret.

Under stor mediebevågenhed meddelte den svenske rigsanklager, Klas Bergenstrand, at man har besluttet at anmode den svenske Højesteret om genoptagelse af tiltalen mod Christer Pettersson.
Ifølge Bergenstrand er der kommet "nye beviser, som ville have ført til en fældende dom ved den tidligere rettergang".
Palme-anklager Jan Danielsson siger, at "det nu er Højesteret, som skal tage stilling til begæringen, og det er dér, skyldsspørgsmålet skal prøves."
Ifølge Danielsson er det fire nye vidner, der sammen med andre nye oplysninger i sagen, har sat bevisførelsen i et helt nyt lys.
Man har nu et vidne, som kendte Pettersson og som har set ham udenfor biografen Grand på Sveavägen. Det var denne biograf, som ægteparret Palme besøgte inden mordet. Ifølge Danielsson skulle det dermed være klarlagt, at Pettersson virkeligt var på gerningsstedet. Samme vidne har siden set Pettersson udenfor Dekorimas butik på Sveavägen, hvor mordet fandt sted.
Man har også et vidne, som har set Christer Pettersson på Malm-skillnadsgatan med en revolver i hånden. Et tredie vidne har set Christer Pettersson komme løbende meget oprevet i kvarteret på mordnatten. Derudover findes der ifølge Danielsson en række andre vidneudsagn som beviser, at Pettersson rent faktisk befandt sig i kvarteret.
Oven i disse nye beviser skal lægges to tidligere afgivne vidneudsagn, som er blevet offentliggjort i medierne. Dels fra den såkaldte "bombemand" Lars Tingström, og dels fra våbenhandleren Sigge Cedergren. Begge er døde og kan således ikke høres i en rettergang, hvilket må siges at være en svaghed i bevisførelsen. De har dog tidligere givet oplysninger, som sætter Christer Pettersson i forbindelse med mordet.
Tingström overdrog på sit dødsleje i 1993 et testamente til sin advokat Pelle Svensson, hvori der ifølge advokat Svensson er oplysninger om en Magnum-revolver, som har været i Petterssons hænder. Det er tidligere fastslået, at det var et våben af denne type, som dræbte Palme.
Tingström var for sit eget vedkommende kendt for at nære et stærkt Palme-had, og der har været spekuleret i, om han eventuelt har påvirket Pettersson. Tingström og Pettersson var nære venner gennem flere år og mødtes første gang på Kumla-anstalten. I testamentet efterlader Tingström en brevveksling med Pettersson, som også indeholder skitser, kort og tegninger over Palme-mordet.
Det andet nu afdøde vidne, våbenhandleren Sigge Cedergren, var ved at dø af kræft, da han af-slørede, at han kort tid før mordet havde overdraget en Magnum-revolver til Christer Pettersson.
Palmeanklageren og flere andre politifolk var til stede, da Cedergren afgav sit vidneudsagn, og forklaringen blev optaget på video. Cedergren fortalte også, at han i tiden før mordet ofte havde truffet Pettersson og tilbragt tid sammen med ham. Cedergrens lejlighed lå i nærheden af Sveavägen.

Når Christer Pettersson blev frikendt i 1989 skyldtes det tre vigtige punkter:
*Retten var ikke overbevist om, at de vidner som påstod, at de så Christer Pettersson på Sveavägen rent faktisk så ham.
*Christer Pettersson havde ikke noget motiv til at myrde Palme.
*Der fandtes ikke noget mordvåben, som kunne kædes sammen med Pettersson, og flere vidner forklarede, at han aldrig havde været interesseret i håndvåben.
Det er på disse tre punkter, rigsanklageren nu mener, at have nyt bevismateriale.
Christer Pettersson selv har afholdt sig fra at kommentere sagen. Men for en uge siden, da man begyndte at spekulere i, hvorvidt rigsanklageren ville begære sagen genoptaget, kommenterede Pettersson dog sagen til Aftonbladet:
"Jeg er ved at brække mig over det her. Hvis det kommer så langt, at Højesteret bevilger en genoptagelse af sagen, må det være fordi de vurderer at rigsanklageren har en grund til sin begæring. Hvad den grund skulle være, ved jeg ikke." Samtidig sagde Pettersson til Dagens Nyheter i torsdags, at "retfærdigheden vil sejre."

Det var den 28. februar 1986 om aftenen, at Olof Palme blev myrdet på Sveavägen i Stockholm efter et biografbesøg med sin hustru Lisbet Palme. Ved den tidligere retssag afgav Lisbet Palme vidneudsagn om, at morderen var Christer Pettersson. Et vidneudsagn, som der blev sat spørgsmålstegn ved, fordi Lisbet Palme var chokeret efter mordet, og fordi identificeringen skete på en tvivlsom måde.
*Den 14. december 1988 blev Pettersson første gang pågrebet og anholdt for mordet på Olof Palme. Han havde allerede godt 60 forbrydelser bag sig - blandt andet drab og mordforsøg.
*Den 16. december 1988 sigtes Pettersson for mordet.
*Den 29. maj tiltales han for mordet.
*Den 27. juli 1989 dømmes han i Stockholms 'tingsrätt' til fængsel på livstid på for mordet på Olof Palme. Han anker dommen.
*Den 2. november 1989 frikendes han af 'Svea hovrätt' og sættes på fri fod fordi bevismaterialet ikke rækker til en fældende dom.
*Den 2. maj 1990 får han 300.000 (svenske) kroner i skadeserstatning af staten for den tid han har været i hæfte i forbindelse med Palmesagen.

Hvis Højesteret nu bevilger sagen genoptaget, hersker der delte meninger om, hvornår en ny retssag kan finde sted i 'Svea hovrätt'. De fleste kilder anfører, at det tidligst kan blive engang i begyndelsen af det nye år.
At de nye vidner først er kommet frem nu, svækker givetvis bevismaterialet en anelse, medgiver anklageren Jan Danielsson.
"Men på den anden side har flere af vidnerne været meget bange og - for nogles vedkommende - har deres livsbetingelser nu ændret sig, så de føler sig parate til at vidne.
Ifølge Lars Nylén, der er chef for kriminalpolitiet, "kan Pettersson ikke frihedsberøves - hvad vi gør med hensyn til overvågning og beskyttelse, kan jeg ikke afsløre."
Anklager Danielsson mener, det er uansvarligt ikke at begære sagen genoptaget nu. På spørgsmålet om, hvem morderen er, svarer Danielsson undvigende: "Vi har forskellige overvejelser om, hvem morderen kan være."
Han er dog, som flere andre iagttagere, overbevist om, at Christer Pettersson ikke havde planlagt drabet.
"Jeg mener ikke formålet med at køre ind til byen for Pettersson var at myrde Olof Palme. Det var der imod at skaffe narkotika."
Den opfattelse deles af andre iagttagere, blandt andet flere politifolk, som mener, at "det var tilfældet, som gjorde ham til morder." Ifølge Jan Danielsson findes der heller ingen nye beviser omkring mordvåbnet.
"Det havde været ønskværdigt, om vi havde haft nye oplysninger på denne front, men vi har ikke kunnet finde noget," siger han.

Rigsanklagerens beslutning om at begære sagen genåbnet er blevet mødt med kritik, fordi der ikke findes nye fakta, og fordi begæringen bygger på et sammenkog af gamle beviser. Der er ligeledes blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt Højesteret kan godkende en begæring på grundlag af det materiale, der allerede er fremlagt én gang. Hvis Højesteret siger ja til rigsanklagerens anmodning, bliver det første gang i moderne tid, at en sag genoptages efter at den tiltalte er blevet frikendt.
Spørgsmålet er, om kritikken er relevant. Rigsanklageren har naturligvis tænkt sig godt om.
At materialet bygger på tidligere bevisførelse er klart. Det nye i sagen er, at rigsanklageren nu ser sig i stand til at udfylde de huller, som var åbenbare ved den tidligere retssag.
Indtil videre er Christer Pettersson - omend mistænkeliggjort - en fri mand og fortsat frikendt for mordet på Olof Palme.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her