Læsetid: 6 min.

Citatfusk i angreb på miljø-bevægelsen

30. januar 1998

Alle forudsigelser om miljøulykker er slået fejl, siger en lektor fra Århus Universitet. Men kritikere beskylder ham for citatfusk

Dagbladet Politiken har de sidste tre mandage bragt en serie kronikker der angiveligt fortæller læserne om "Klodens sande tilstand." Sandheden er, mener kronikøren Bjørn Lomborg, Ph. D. og lektor ved Århus Universitet, at kloden har det godt:
"Vi løber aldrig tør for olie eller ressourcer. Der bliver stadig flere fødemidler pr. person på kloden. Stadig færre sulter... Drivhuseffekten er yderst tvivlsom... Vi mister stort set ingen arter... Luft og vand bliver stadig mindre forurenet."
"Vi efterlader faktisk jorden som et bedre sted at leve, end den var, da vi modtog den. Nyd det."
Når "vi" tror noget andet, så skyldes det at "vi" er blevet fyldt med falske påstande og forudsigelser af sortseere og dommedagsprofeter og videnskabsfolk der ikke er interesseret i at undersøge deres eget forskningsfelt til bunds eller nå frem til opløftende konklusioner, men kun i at finde problemer der kan bruges til at søge om flere bevillinger, skriver Lomborg.

Uvidenskabeligt
Det er udmærket at Bjørn Lomborg vil fremprovokere en debat og vender sig mod miljøaktivister der trutter for hårdt i dommedagsbasunerne, mener universitetsbibliotekar Nils Bredsdorff, der er formand for bestyrelsen i Greenpeace Danmark.
Derimod er det ikke så godt at Bjørn Lomborg påberåber sig en videnskabelig kritik når han selv opfører sig uvidenskabeligt, tilføjer han.
I Politikens trykte udgave af kronikkerne er der kun få kildehenvisninger. Men Bjørn Lomborg har lagt dem ud på internettet (under adressen www.politiken.dk/kronik/). Her er der udførlige kildehenvisninger og mange debatindlæg.
Nils Bredsdorff har tjekket referencerne og citaterne i den af kronikkerne der handler om arternes uddøen (26. jan. 98). Det viste sig at Lomborg tillægger sine kilder synspunkter, som er de stik modsatte af dem, de har, siger Nils Bredsdorff.

Citatfusk
Lomborg skriver om den internationale fredningsorganisation IUCN, som udgav en rapport i 1992. Denne rapport modsiger påstanden om at vi udrydder 40.000 arter om året - et tal der stammer fra Norman Myers: The Sinking Ark fra 1979 og ifølge Bjørn Lomborg er "blevet en del af vores kollektive bevidsthed".
Bjørn Lomborg kalder IUCN-rapporten "forbløffende". Han bruger den som argument for, at konventionen om biodiversitet og bestræbelserne på at redde regnskoven bygger på skræmmebilleder og at "biologerne reelt beder samfundet om en blankocheck til at redde noget, vi ikke aner hvorvidt er tuet."
Lomborg citerer fra en af rapportens artikler, der handler om en liste på 1000 truede fuglearter:
"Relativt få af disse arter vil være uddøde i år 2015".
Men sætningen lyder i sin helhed:
"Omhyggelig gennemgang af listen viser at det - først og fremmest som følge af bevaringsforanstaltninger (fredning mm., es) - er sandsynligt at relativt få af disse arter vil være uddøde i ¨år 2015, skønt mange vil blive fastholdt i en usikker (precarious) situation."
"Det er citatfusk af den slags man dumper på til eksamen," siger Niels Bredsdorff.

Modsat konklusion
Bjørn Lomborg fortsætter med at citere samme artikel i rapporten:
"På trods af at IUCN frygter højere udryddelsesrater konkluderes det, at "den faktiske udryddelsesrate er forblevet lav", skriver Lomborg.
Men forfatterne skriver faktisk sådan her, siger Niels Bredsdorff:
"Det er klart at antallet af fuglearter, som føjes til listen over kritisk truede (the critically endangered list) er i hastig stigning. Skønt den virkelige udryddelse (actual extinction) forbliver lav, er antallet af arter som vil kræve meget store investeringer hvis de skal reddes, ved at blive meget stort."
Og så tilføjer de i den følgende sætning: Hvis man ikke meget snart gør noget mere for at redde disse fuglearter er det sandsynligt at man vil se en "betragtelig stigning i den faktiske udryddelsesrate."
Altså næsten det modsatte af hvad Bjørn Lomborg kalder IUCN's konklusion!
Og sådan kan man desværre blive ved, siger Nils Bredsdorff. Der er næppe tvivl om, at Lomborg har ret i at Norman Myers oprindelige gæt på 40.000 udryddede arter om året er uden videnskabeligt belæg, mener Bredsdorff. Der er bare heller ikke noget belæg hos de kilder han refererer til og støtter sig til, for at den faktiske trussel mod arterne og biodiversiteten skulle være et lille problem.

Uenig med sine kilder
I Lomborgs kronik er der en tabel som siger, at der kun er dokumentation for udslettelse af 724 arter fra år 1600 til i dag. Den er hentet fra en artikel af W. V. Reid. Indledningen til Reids artikel lyder:
"Der er ikke megen tvivl om, at udryddelsesraten er vokset gennem dette århundrede, og der eksisterer konsensus blandt videnskabsfolk om, at der vil ske et betydeligt tab af verdens arter i de kommende årtier, hvis de nuværende tendenser med tropisk skovfældning fortsætter."
Han slutter sin artikel med at sige at hvis tabet af tropisk regnskov fortsætter som i 80'erne kan 17-35 procent af dens arter være dømt til at uddø i år 2040.
Heywood og Stuart, to forskere som Bjørn Lomborg trækker kraftigt på, erklærer sig som tilhængere af forsigtighedsprincippet - hellere gøre for meget end for lidt for at redde arterne - og siger at selv om de gamle forudsigelser var forkerte, så har det tjent et vigtige formål.
Hvis ikke naturvidenskaben havde ringet med stormklokkerne, så havde den ikke levet op til sit ansvar om at advare samfundet, mener de.
Selv om tallene nu er små i forhold til tidligere, så er de meget foruroligende, skriver Heywood og Stuart.
Jon Fjeldså, der er professor ved Københavns Universitet med biodiversitet som sit speciale, mener at Bjørn Lomborg med fordel kunne have slået sig sammen med en miljøforsker eller to foruden de seks studenter, der har bistået med at "kikke de gængse miljøpåstande igennem".
Så kunne han have undgået en del fejltagelser. F.eks. at der kun findes ét som f.eks. at sammenblande egentlig regnskov med områder hvor der er spredt træbevoksning - og sammenblande de tempererede skove hvor dyr og planter har lært at tilpasse sig til nye vilkår fordi de i århundredernes løb har været udsat for store økologiske forandringer - og så de skovområder, hvor arterne klarer ændringer dårligt fordi vilkårene har været konstante indtil menneskene begyndte at gribe ind.
Professor Fjeldså beklager også at Bjørn Lomborg kun har interesseret sig for publikationer fra før 1992. "Der er sket meget siden da," siger han. Og det er svært at diskutere på grundlag af enkeltstående påstande og fejlcitater fra gammel litteratur, siger han.

Alvorligt problem
"Bjørn Lomborg har helt ret i at tallet på 40.000 arter fra Norman Myers var overdrevent og forhastet. Der er mange fejl i de oprindelige beregninger. Det har man længe været klar over i de videnskabelige kredse. Desværre er det kommet til at stå på tryk i en masse kilder og det tager tid at få en sådan påstand fjernet igen i den populære litteratur om emnet."
"Men problemet er," fortsætter Jon Fjeldså, "at det tal på 0,7 procent af arterne over de næste 50 år, som Bjørn Lomborg selv gengiver, faktisk er meget stort. Det er 1400 gange så meget som det normale turnover. Og når antallet af arter, der forsvinder, er større end det normale turnover, så har man et alvorligt problem."
"Påstanden om de 40.000 arter er forkert, men det passer ikke at den har været styrende for vores engagement," siger Kim Carstensen, der er generalsekretær i Verdensnaturfonden i Danmark.
Han har deltaget i debatten om Bjørn Lomborgs kronikker på Internettet og synes det er sundt at få rejst de kritiske spørgsmål, selv om Lomborg "kammer helt over og konkluderer at der slet ikke er noget problem".

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu