Læsetid: 8 min.

DØGNETS NYHEDER

30. januar 1998

Saddam håber på fredelig løsning
*Iraks præsident, Saddam Hussein, sagde torsdag, at det forsat er hans håb, at den seneste krise mellem FN og I-rak om våbeninspektøreres arbejdsbetingelser i landet kan løses med fredelige midler - men at den irakiske ledelse og befolkning er forberedt på et amerikansk militært angreb.
"Vi håber ikke, konflikten fører til en militær konfrontation. Men vi vil samtidig gøre det klart, at i tilfælde af krig vil vi bekæmpe vore fjender med alle midler," sagde Saddam Hussein til en gruppe højtstående medlemmer af regeringspartiet Baath, som var samlet i anledning af afslutningen på ramadanen.
I moskeer i Bagdad og andre steder i Irak markerede troende muslimer dagen med bønner til Gud om sejr i en eventuel krig med USA.
Artikel side 5

Færøsk kritik af folketingsdebat
*Færøernes avisledere indeholder torsdag stor kritik af den otte timer lange debat i Folketinget om banksagen og peger bl.a. på, at man gerne vil frabede sig den moralske pegefinger, de danske politikere løftede i forbindelse med den færøske økonomi.
"Debatten virkede som et indenrigspolitisk ping-pong spil, hvor det for politikerne drejede sig mere om at tækkes de danske vælgere fremfor at tage stilling til en erstatning til Færøerne," skriver avisen Sosialurin i sin leder og frygter, at Færøerne ikke får den kompensation, som færingerne har ret til efter det "danske forræderi".
Leder på bagsiden og artikel side 4

Politisk og økonomisk elite holder møde
*Endnu et år er passeret, og torsdag samledes verdens politiske og økonomiske elite for at gøre indtryk på hinanden og sende signaler til offentligheden i den schweiziske ski-sportsby Davos. De omkring 2.000 deltagere, hvoraf mange er præsidenter i enten lande eller - såsom Microsofts Bill Gates og Toyotas Shoichiro Toyoda - i globale industrikoncerner, vil i fem dage udveksle synspunkter på Verdens Økonomiske Forums årsmøde om, hvad der efter deres opfattelse bør have højeste økonomiske prioritet i det kommende årtusind. Sådan lyder den officielle dagsorden for mødet, som holdes af en privat organisation.
Også aktuelle emner såsom den asiatiske finanskrise og EU's møntunion (ØMU) trænger sig på under mødet, der betegnes som den "ultimative kapitalistiske kongres".
Artikel side 5

Udlændingestyrelsen ændrer praksis
*I al ubemærkethed har udlændingemyndighederne markant ændret praksis i behandlingen af mange af de somaliske flygtninge i Danmark. Det skriver Berlingske Tidende torsdag. Den ændrede praksis medfører, at nordsomaliske flygtningen, der allerede har opnået lovligt asyl i Danmark, nu risikerer at få inddraget opholdstilladelsen. Formelt er der tale om, at Udlændingestyrelsen er begyndt at nægte at forlænge somaliers tidsbegrænsede opholdstiladelse på tre år til permanent opholdstilladelse her i landet. Det sker ellers i langt de fleste sager, fordi der er grundlag for asyl.
Foreløbig er den nye praksis brugt i fem sager overfor 20-22 personer, oplyser Udlændingestyrelsens direktør, Clas Nilas. Han forventer, at flere af de berørte somaliere vil klage til Flygtningenævnet.

Sydkorea omlægger lån
*Sydkorea har indgået en aftale med en række internationale banker om låne-omlægning for i alt 24 mia. dollar (165 mia. kr.), som sydkoreanske banker ikke kan klare afbetalingerne på. Meddelelsen om aftalen blev givet efter forhandlinger mellem 13 internationale banker og den sydkoreanske regering, som fra nu af overtager ansvaret for gælden. Konkret omlægges de gamle lån med nye, som den sydkoreanske stat står inde for. De nye lån har en løbetid på op til tre år.
Det er håbet, at omlægningen vil genskabe tilliden til Sydkoreas banksystem.

Dommere skeptiske over for fjernsyn
*Dommerne er skeptiske over, at fjernsyn og radio nu skal have adgang til danske retssale. Regeringspartierne er ved at lægge sidste hånd på et lovforslag, der giver mulighed for at optage lyd og billeder under retssager.
"Det er en udbredt frygt blandt dommerne for, at lov-forslaget er et skridt på vejen mod amerikanske tilstande. Og de ting, vi ser dér, er ret afskrækkende," siger formanden for Dommerforeningen, Jes Schiøler, til Ritzau.
"I USA dominerer hensynet til medierne helt over hensynet til de involverede parter, som pludselig bliver tv-stjerner for en uge. Det kan give en fuldstændig skæv-vridning af processens gang," siger Jes Schiøler.

Undersøgelse på vej om "Blodig Søndag"
*Storbritanniens premierminister, Tony Blair, meddelte torsdag, at der vil blive indledt en ny, uafhængig undersøgelse af den såkaldte "Bloody Sunday"-massakre i Londonderry for 26 år siden. Blair fortalte parlamentet, at undersøgelsen vil blive ledet af en britisk dommer, der får følgeskab af et internationalt panel af to ledende dommere fra Commonwealth-landene.
"Målet med undersøgelsen er ikke at beskylde individer eller institutioner eller at invitere til nye anklager, men at finde sandheden om, hvad der skete den pågældende dag," sagde Blair.
Britiske faldskærmstropper skød og dræbte 14 marchdeltagere for 26 år siden, og det har lige siden forbitret briternes forhold til Nordirlands katolske samfund.

Folketinget vedtager ny promillegrænse
*Folketinget vedtog torsdag at nedsætte promillegrænsen til 0,5. Den ny lov træder i kraft allerede om en måned - fra og med 1. marts - når Rådet for Større Færdselssikkerhed har gennemført en oplysningskampagne.
"Det er en god dag for trafiksikkerheden. Der er sprit med i en fjerdedel af alle trafikdrab i Danmark, så alkohol og benzin er så afgjort en dårlig blanding," siger trafikminister Bjørn Westh (S).
Han tilføjer, at Danmark - når den ny promillegrænse træder i kraft - vil komme på linje med de fleste andre europæiske landes promille-grænse.

Hårde ord og skralde-uro i Århus
*Uroen omkring skraldeselskabet Miljø Team Århus, fortsætter. Selskabets direktør, Svend Erik Broch Nielsen, har anklaget Århus Kommunes stadsdirektør
Poul-Erik Jensen for magtmisbrug. Desuden har selskabets bestyrelsesformand, Knud Frank Pedersen, i en tale til skraldemændene sagt, at kommunen bare er ude på at få selskabet ned med nakken. Den hårde melding faldt, netop som selskabet skal til at forhandle med kommunen om en ny aftale.
Endelig er der stadigt vrøvl med ledelsens samarbejde med skraldemændene, og bestyrelsen har pålagt ledelsen at gøre et nyt forsøg på løse problemerne i selskabets samarbejdsudvalg.

Elever på Statens Teaterskole i "strejke"
*Den nye handlingsplan for Statens Teaterskole 1997-2001, som rektor Olav Harsløf torsdag afleverede til kulturminister Ebbe Lundgaard (R), skulle have stået i samarbejdets tegn. Men torsdag besluttede eleverne på Statens Teaterskole på Holmen at boykotte undervisningen og forlade skolen, indtil kulturministeren er kommet med et konkret løsningsforslag på skolens problemer.
Ifølge eleverne er problemerne lig rektor Olav Harsløf. Allerede i december 1997 krævede de, at rektor Olav Harsløf skulle træde tilbage på grund af samarbejdsproblemer. Men Kulturministeriet mente ikke, at der var et formelt grundlag for at afskedige rektor.

SF kræver justitsminister i samråd
*SF kræver justitsminister Frank Jensen (S) i samråd for at forklare årsagen til, at en overrepræsentation af indvandrere bliver sigtet i sager, som politi og anklager ikke kan føre tilstrækkelig bevis i. SF's retspolitiske ordfører, Margrete Auken, reagerer på baggrund af en ny kriminal-statisik, som viser, at langt flere sager mod indvandrere og anden generationsindvandrere opgives set i forhold til hele befolkningen.
Statistikken viser også, at hver femte udlændinge kendes uskyldig mod hver tiende i resten af befolkningen.

For lidt genbrug af husholdningsaffald
*Det går så skidt med genanvendelsen af husholdningsaffald, at regeringen bliver nødt til at udskyde sin genanvendelses-målsætning på ubestemt tid, indtil man har fået udviklet flere og bedre biogas-anlæg. Det fremgår af miljøminister Svend Aukens (S) affaldsredegørelse til Folketinget. Kun 15 procent af dagrenovationen fra husholdningerne genanvendes, hvor målet i handlingsplanen for affald ellers var at nå op mellem 40 og 50 procents genbrug allerede i år 2000.
Det er fortsat meningen, at organisk affald skal genbruges i biogasanlæg, selv om man indtil nu ikke kommet meget længere end til forsøgsstadiet med hensyn til at lave gas ud af det.
FDB renser ud i rengøringsmidlerne
nTil sommer vil hylderne med rengøringsmidler i FDB's butikker kun rumme 10 rengøringsmidler, der er så venlige overfor miljø og arbejdsmiljø som muligt. Hundredevis af rengøringsmidler sorteres dermed ud som et led i den store dagligvarekoncerns "Projekt Rengøring". I en test i ni butikker blev der fundet i alt 150 forskellige midler - mange af dem skrappere end nødvendigt, skriver FDB-s blad, F-Nyt.
Lige nu er projektet i test-fasen, hvor to OBS!'er, to Kvickly'er og fire Superbrugser prøver en række midler af. Butikkerne er fordelt i hele landet af hensyn til den varierende vandkvalitet.

Viborg model for børnekultur
*Viborg Kommune er blevet udpeget til modelkommune for børnekulturen i Danmark. Bag udpegningen står Kulturens Børn, der er Kulturministeriets rådgivende udvalg for børn, unge og kultur.
"Det er vigtigt at få afsøgt og udviklet modeller, der kan styrke børnekulturen i kommunerne. Derfor har vi ønsket at få en modelkommune til at indhøste erfaringer, som kan bruges andre steder," siger bibliotekar og faglærer Bente Buchhave, der er formand for Kulturens Børn.
Kulturens Børn har stillet 850.000 kr. til rådighed for forsøget, mens Viborg Kommune har bevilget 300.000 kr.

Moses Hansen i aktion mod sexmesse
*Prædikanten Moses Hansen har erklæret "hellig krig" mod en sexmesse i Herning Kongrescenter i påsken. Moses Hansen siger til Herning Folkeblad torsdag, at han skammer sig over, at kongres-centrets ledelse har givet tilladelse til sexmessen Erotic World 2000 i den højhelligste tid for kristne.
"Vi vil bede for, at Gud straffer folkene bag den messe. Det er så grelt og perverst. Jeg håber, at de millioner, de tjener på messen, må rådne op i deres hænder," siger Moses Hansen.
Moses Hansen er for tiden på korstog rundt i landet i protest mod EU, men siger til Herning Folkeblad, at han vil gøre sit yderste for at være i Herning i påskedagene.

Brent Spar ender som kajfundament
*En stor sejr for miljøet, en løsning, der danner præcedens og baner vejen for et permanent dumpningsforbud.
Sådan udlægger både Steen Gade (SF), som er formand for Folketingets Miljøudvalg, og miljøorganisationen Greenpeace Shells beslutning om, at olieboreplatformen Brent Spar skal genbruges på land. Begge parter lægger nu op til, at der skal laves et generelt forbud mod dumpning af offshore-installationer.
Oprindelig ville Shell dumpe platformen på dybt vand i Atlanterhavet, men efter års tovtrækkeri bliver den nu til fundamentet til en ny kaj i den norske by Mekjarvik nær olieudskib-ningsbyen Stavanger.
Brent Spar har været ankret op i den norske Erfjord siden sommeren 1995, efter at internationale protester - anført af miljøorganisationen
Greenpeace og siden toppolitikere fra flere lande - medførte, at Shell måtte opgive den oprindelige plan om at dumpe platformen i havet.
Tanken er nu at fjerne topdelen af Brent Spar. Derefter vil man hæve
resten af platformen og udskære den i ringe. Efter rensning vil ringene blive placeret i vandet i forlængelse af den nuværende havnekaj. Ringene skal fyldes med godt 6.500 ton beton, der tidligere har gjort det ud for ballasten på Brent Spar. Derefter lukkes det hele med et betondæk, og Mekjarvik har en ny kaj.
Det har taget godt to år at finde et alternativ til dumpning i forhold til miljø, sikkerhed og omkostninger. Ifølge Shell koster landløsningen mellem 260 og 294 mio. kroner.
Forslaget, som skal godkendes af den britiske regering, betyder, at 80 procent af Brent Spar bliver genbrugt.

Redigeret af
Vibeke Sloth Hoelgaard

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu