Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

17. januar 1998

Den Danske Bank slap af med fallitbo
*Det færøske landsstyre overtog et fallitbo, da landsstyret i foråret 1993 overtog aktiemajoriteten i Føroya Banki. Men det var der ingen, der fortalte færingerne. Ansvaret for det, lægger Færø-rapporten overvejende på formanden for Finansieringsfonden for Færøerne, fhv. nationalbankdirektør Richard Mikkelsen. Også Den Danske Bank udsættes for hård kritik. Banken vidste, at der var al mulig grund til at antage, at banken var insolvent. Men det fortiede Den Danske Bank, og den slap af sted med det, fordi hverken køberen - Finansieringsfonden for Færøerne - eller Finanstilsynet gravede i bankens udlån.
Dermed ser det ud til, at den danske regering rider stormen af - dog er det endnu uvist om den står til en næse.
Leder og artikler på forsiden samt tema side 4 og 5

Tyrkisk forbud mod Velfærdspartiet
*Tyrkiets forfatningsdomstol forbød fredag i en kendelse det islamiske Velfærdspartiet, som er landets største parti. Det oplyste retsformanden efter afsigelsen af kendelsen. Kendelsen medfører at partileder Necmettin Erbakan ikke må være leder af et eventuelt nyt, tilsvarende parti i de kommende fem år. Samtidig fratages han og to af hans nærmeste medarbejdere deres plads i parlamentet, og i alt fem medarbejdere udelukkes fra at blive formand for et nyt parti under et andet navn.
Årsagen til kendelsen er ifølge retspræsidenten, at "beviser bekræfter, at partiet har handlet i strid med den verdslige republiks principper."
Artikel side 7

Våbeninspektører forlader Irak
*FN's våbeninspektører forlod i går Irak, efter at Irak tre dage i træk har forhindret dem i at udføre deres arbejde. Den amerikanske leder af inspektørerne, Scott Ritter, sagde ved afrejsen, at FN ikke desto mindre fortsat er fast besluttet på at gennemføre inspektionen, hvis hensigt det er, at forhindre Irak i at producere og lagre masseødelæggelsesvåben. Samtidig var Irak positiv overfor et russisk tilbud om at lade de amerikanske U2-overvågningsfly erstatte af russiske spionfly, så de i stedet for de amerikanske kan gennemføre overvågningsopgaver i luftrummet over Irak.

Politisk opbakning til højskolerne
*Folkehøjskolerne var i går til debat i Folketinget, og debatten mellem partiernes ordførere viste, at der er bred politisk opbakning til at se på højskolernes situation. Elevtallet på skolerne er faldet de seneste par år, og fra højskoleside frygter man, at flere af skolerne er lukningstruede. Senest er landets ældste Højskole, Rødkilde på Møn, bukket under pga. problemer med faldende elevtal.
Debatten i Folketinget ud-sprang af undervisningsminister Ole Vig Jensens (R) redegørelse fra december 1997, og mundede ikke overraskende ud i, at Ole Vig Jensen snarest nedsætter et hurtigt arbejdende udvalg, der skal se på højskolernes tilskudsbetingelser og komme med forslag til skolernes vilkår i fremtiden.
Artikel på side 6

USA betaler sandsynligvis ikke FN-gæld
*USA's udenrigsminister, Madeleine Albright, advarede under en middag onsdag FN's generalsekretær, Kofi Annan, om, at det sandsynligvis kommer til at knibe med at betale USA's milliardgæld til organisationen, fortalte FN-diplomater torsdag. Ifølge diplomaterne sagde Albright til Annan, at Clinton-administrationen vil lægge sig i selen for betale, men at spørgsmålet er særdeles vanskeligt i den republikansk dominerede Kongres.
Det lykkedes ikke USA at få sænket sit bidrag til FN på 22 procent fra 1. januar i år, fordi andre medlemslande mener, at USA først må betale sin gæld, før et nedsat bidrag kan komme på tale.

EU står ved forbud mod hormonkød
*EU-Kommissionen meddelte fredag, at EU indtil videre fastholder forbuddet mod import af amerikanske hormonbøffer trods en kendelse fra Verdenshandelsorganisationen (WTO), der går EU-landene imod. WTO-organet er-klærede, at der ikke er noget videnskabeligt grundlag for at erklære, at det kan være sundhedsskadeligt at spise hormonbøffer. EU vil alligevel opretholde forbuddet midlertidigt, mens det foretager en ny risikovurdering. En sådan undersøgelse kan ifølge EU-kilder måske give et nyt og holdbart grundlag for forbuddet.

Udlændingestyrelsen overhører FN-appel
*De danske flygtningemyndigheder afviser at stoppe hjemsendelsen af algeriske flygtninge til det terrorhærgede land.
Det sker selv om FN's højkommisær for flygtninge onsdag direkte opfordrede EU-landene til at hjælpe de algeriske flygtninge, skriver Politiken. Ifølge avisen ønsker Udlændingestyrelsen endnu en officiel henvendelse, før man ændrer praksis.
Sidste år fik fire algeriere asyl i Danmark. 22 fik afslag på deres ansøgning. De danske asylmyndigheders officielle holdning er, at der ikke er borgerkrig i Algeriet.

Borgere angriber butikker i Indonesien
*Indonesiens østlige Java-provins blev torsdag for anden dag i træk ramt af uroligheder, da dusindvis af mennesker gik til angreb på butikker i vrede over stigende priser i kølvandet på landets økonomiske krise. Volden brød ud samme dag, som præsident Suharto annoncerede en ny aftale med Den Internationale Valutafond (IMF) om reformer, der skal bringe landet ud af krisen. Reformpakken bliver smertefuld for landets fattigste, vurderer politiske iagttagere og frygter, at uro kan bryde ud.

Konservative sikrer udlændingeloven
*Trods ballade fra især Venstre ser det ud til, at indenrigsminister Thorkild Simonsens (S) forslag til ny udlæn-dingelov bliver vedtaget med borgerlige stemmer. De konservative har nemlig tænkt sig at stemme for, selv om partiet gerne ville have haft en strammere lov.
"Vi stemmer for udlændingeloven som den ligger," siger den konservative leder, Per Stig Møller, til Aktuelt fredag. En tilsvarende melding giver den konservative udlændingeordfører, Helge Adam Møller, til Jyllands-Posten.
Dermed er der lagt op til klar strid mellem V og K på det vælgerfølsomme udlændingeområde. Birthe Rønn Hornbech (V), vil nemlig anbefale sin folketingsgruppe at stemme nej til regeringens forslag, som det foreligger.

Thomas Rørdam kritiserer stadslægen
*Forsvareren i Plejebo-sagen, advokat Thomas Rørdam, langer kraftigt ud efter stadslæge Claus Lundstedt, der har undersøgt dødsfaldene på plejehjemmet Plejebo. Rørdam har fået en påtale for selvstændigt og uden om politiet at have rettet henvendelse til stadslægen for bl.a. at få ham til at komme med en ny udtalelse om dødsfaldene. Om stadslægens oprindelige udtalelse siger Thomas Rørdam:
"Stadslægen har afgivet en udtalelse, der er behæftet med fejl og misforståelser, hvor det, han siger, ganske enkelt ikke er rigtigt. I andre tilfælde er situationen den, at han har beskæftiget sig med bevisspørgsmål, som han ingen forudsætning har haft for at tage stilling til."
Claus Lundstedt undrer sig over kritikken, idet Thomas Rørdam udmærket ved, at han ikke kan tage til genmæle.

Brådne kar i dyrehandlerbranchen
*Mange danskere anskaffer et eksotisk kæledyr uden at vide, hvor meget pasning dyret kræver. Det er ofte dyrehandlerens skyld, fordi den pågældende i mange tilfælde vejleder for dårligt, når folk køber en krokodille eller et afrikansk dværgpindsvin.
Derfor forbereder Justitsministeriet nu et lovforslag, som skal stramme op på reglerne for, hvilke eksotiske kæledyr man må holde. Dyr, som enten er skrækindjagende for andre mennesker, eller som stiller så specielle pasningskrav, at de færreste vil kunne leve op til dem, bliver forbudt som kæledyr i danske hjem, med mindre der findes tungtvejende grunde for at have dem.

LO: Råd til lille lønstigning
*LO mener, at der er plads til, at lønnen, pensionen og andre forhold forbedres med en udgift på op til fire procent, men så heller ikke mere. I en redegørelse hedder det blandt andet, at "de samlede omkostninger kan dog næppe stige væsentligt mere end fire procent, før det giver udslag i tiltagende inflation og efterfølgende udhuling af reallønforbedringerne".
Redegørelsen blev fredag forelagt formændene for LO-forbundene på et formandsmøde, hvor man også diskuterede overenskomstforhandlingerne.
Ud over den økonomiske ramme mener LO, at forhandlingerne skal foregå separat - område for område. Først når alle forhandlingsmuligheder mellem parterne er udtømte, vil forhandlingerne blive centrale.

Danmark berøres også af radioaktivitet
*Svend Auken (S) overvejer i øjeblikket om der skal rettes en fællesnordisk henvendelse til den britiske regering for at få stoppet de radioaktive udledninger fra atomanlægget Sellafield. Det siger ministeren i et svar til SF's Steen Gade, formand for Folketingets miljøudvalg. Anledningen til Gades spørgsmål er de norske myndigheders fund af det radioaktive stof technetium-99 i rejer og tang fra Oslofjorden. Forskerne er sikre på, at stoffet er kommet med havstrømme fra Sellafield i det nordvestlige Storbritannien.
Også i danske farvande må vi vente at finde stoffet, men ikke i kritiske doser, oplyser Svend Auken, der afventer et britisk udspil efter at en arbejdsgruppe i næste uge holder møde om sagen.

Frifindelse har principiel betydning
*Frifindelsen af en politimand for vold tolkes af en advokat som et principielt signal fra Østre Landsret. Den skærpede praksis i voldssager mod politifolk er afløst af mildere vinde, mener advokat Torben Koch, København. Han var forsvarer for den vicepolitikommissær, som for nylig blev frifundet af landsretten. Anklagen gik ud på, at han havde tildelt en anholdt i en celle et knytnæveslag i hovedet. Tidligere havde byretten fundet vicepolitikommissæren skyldig og staffet ham med fængsel i 60 dage.
"Jeg mener, at denne dom kan rykke ved den skærpede praksis, som domstolene har haft i de sidste to-tre år. Jeg har fået mange tilkendegivelser fra politifolk om, at det er en dom, som giver dem bedre arbejdsforhold," siger advokat Torben Koch.

Dømt for mord på naboens kat
*En 27-årig mand er ved retten i Holsted idømt en bøde på 2.000 kroner for at have kværket naboens kat. Den 27-årige var irriteret over, at katten altid gik på hans bil og havde advaret naboen og bedt ham holde katten inde. Da katten ikke blev holdt inde, men tværtimod tog en ny tur på taget af den 27-åriges bil, overfaldt han den og dræbte den med de bare næver.

WHO advarer om smittefare i Kenya
*Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefalede i går rejsende til Kenya at tage forholdsregler mod at blive stukket af myg, som overfører den såkaldte Rift Valley feber - en dødelig sygdom, som er fulgt i kølvandet på de seneste ugers kraftige regnskyl. Sygdommen menes at have kostet 300 mennesker livet i de oversvømmelsesramte områder af Kenya.
David Heymann, der er leder af WHO's afdeling for nye sygdomme, sagde, at virus-sygdommen også menes at have kostet 150 mennesker livet i Somalia.
Et undersøgelseshold fra Verdenssundhedsorganisationen, der ankom til Kenya torsdag, hjælper med at vurdere udbruddets omfang. Første tilfælde blev konstateret i begyndelsen af december i et afsidesliggende område af det nordøstlige Kenya.
Rift Valley feber overføres som nævnt af myg, men mange andre dyr kan også være smittebærere. Der findes ingen vaccine for mennesker, men dyr kan vaccineres mod sygdommen.
Sygdomsudbruddet menes at være opstået fordi oversvømmelserne har bragt husdyr og mennesker tæt sammen.
Ved sygdomsudbruddets begyndelse var det først og fremmest kvæg, der døde, men efterhånden er også stadigt flere mennesker blevet smittet og efterfølgende døde af sygdommen.

Redigeret af
Vibeke Sloth Hoelgaard

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu