Læsetid: 8 min.

DØGNETS NYHEDER

27. januar 1998

Flertal tæt på enighed om Færø-dagsorden
*Der kan ændres på udformningen af næserne helt frem til partiernes gruppemøder her til formiddag, men alt tegner til, at regeringspartierne, SF og Enhedslisten bliver enige om en fælles dagsorden til Folketingets Færø-debat tirsdag eftermiddag. Dagsordenen skal drage de politiske konklusioner på undersøgelseskommissionens rapport om Færøbanksagen. Dagsordenen kommer til at rumme kritik af såvel Nyrup-regeringens som Schlüter- regeringens håndtering af sagen. Både den nuværende og den tidligere regering må lægge ryg til kritik for ikke at have orienteret det færøske landsstyre godt nok om Den Danske Banks ønske om at skille sig af med Færøbanken.
Leder på forsiden

EU opfordrer Algeriet til at åbne dørene
*EU-landene opfordrede mandag Algeriet til at tage imod international hjælp i kampen mod den terror, der har kostet op imod 70.000 mænd, kvinder og børn livet gennem seks års blind terror.
"Europa er villig til at gøre alt, hvad vi kan, for at stoppe lidelserne for Algeriets folk," sagde den britiske EU-formand Robin Cook under et udenrigsministermøde i Bruxelles mandag. Algeriets regering afviser hårdnakket al udenlandsk indblanding, men EU's tilbud ligger stadig på bordet og kan udmøntes i konkret handling, hvis Algeriet vil.
Artikel side 5

Danmark opgiver ny Kina-kritik i FN
*Alt tyder på, at udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) vil lade være med at gentage sidste års manøvre, hvor Danmark påkaldte sig voldsom kinesisk vrede ved at fremlægge en Kina-kritisk resolution i FN's menneskerettighedskommission i Geneve.
"Der er en nærliggende risiko for, at en ny resolution i år vil få mindre tilslutning end sidste år, og det vil ikke gavne menneskerettighedssagen," sagde Niels Helveg Petersen mandag under EU's udenrigsministermøde i Bruxelles.
Den britiske udenrigsminister og EU-formand, Robin Cook, der netop har været i Kina, fastslog mandag, at det - ligesom sidste år - heller ikke i år vil være muligt at opnå EU-enighed om at fremlægge ny kritik af Kina i FN.
Helveg Petersen sagde, at han "godt kan se, at der er sket noget" siden Danmark for snart et år siden gik solo med sin kritik.
Artikel side 5

Goran Jelisic nægter sig skyldig
*Den fængslede bosniske serber Goran Jelisic, som i sidste uge blev pågrebet af SFOR styrkerne i Bosnien, erklærede sig mandag uskyldig i anklagerne om, at han skulle have deltaget i etnisk udrensning, mens han ledede en serbisk-kontrolleret fangelejr i nærheden af byen Brcko i 1992.
Jelisic blev anholdt i torsdags af amerikanske fredsbevarende styrker ud for sit hjem i den østbosniske by Bijeljina. Den 29-årige serber er anklaget for forbrydelser mod menneskeheden og Geneve-konventionen.

UDP udvandrer fra fredsforhandlinger
*De politiske repræsentanter fra det "loyalistiske" protestantiske parti, UDP, trak sig i går eftermiddag fra fredsforhandlingerne om
Nordirland. UDP, meddelte, at partiet ikke ville deltage i det møde, der var planlagt til mandag, og hvor et af de øverste punkter på dagsordenen netop var en udelukkelse af UDP. Baggrunden herfor er, at UDP's paramilitære gren, UFF, har indrømmet, at den står bag tre af de ti politiske drab, der er begået i Nordirland siden jul.

EU vil tage fingeraftryk af asylsøgere
*Alle asylansøgere, der kommer til et EU-land, skal snart have taget deres fingeraftryk, så man via en europæisk database kan kontrollere, om en asylansøger er ny eller allerede afvist i et andet EU-land. På den måde kan man bedre forhindre misbrug af asyl-reglerne i form af den såkaldte "asyl-shopping", hvor afviste asylansøgerne rejser rundt og prøver lykken i det ene EU-land efter det andet.
Det var et af elementerne i en 40 punkts stor handlingsplan, som EU's udenrigsministre mandag aften vedtog på et møde i Bruxelles.
Det er nytårets landsætninger af asylansøgere i italienske havne, der har forskrækket EU-landene så meget, at de nu efter lang tids tøven er parate til at skride til handling.

Moskva afviser indgriben over for Irak
*Ruslands udenrigsminister afviste mandag, at der skal bruges militær magt mod
Irak i striden om FN's våben-inspektører i landet. Talsmand for den russiske udenrigsminister, Valerij Neste-rusjkin, sagde, at "alle nærmere skridt over for Irak bør holdes inden for beslutningerne i FN's sikkerhedsråd".
"Alle scenarier, som opererer med brug af magt er uacceptable og ukonstruktive," sagde talsmanden.
Den russiske erklæring kom et par timer efter at Boris Jeltsin i går beordrede sin særlige udsending til Irak for at søge at finde en løsning på krisen mellem Irak og FN.

Atter mangel på økologisk mælk
*Forbruget af økologiske mælkeprodukter er større end ventet, og der er atter mangel på økologisk mælk på markedet. Formanden for Mejeriforeningen og mejeriselskabet Kløver Mælk, Knud Harck Madsen, siger til Radio Syd, at det større forbrug af økologisk mælk hænger sammen med, at de økologiske varer ofte er blevet brugt som slagtilbud hos de store supermarkeds- og varehuskæder.
"Forbruget af økologisk mælk ventes fordoblet fra 1997 til år 2000, og dermed kommer den ved årtusindskiftet til at udgøre en tredjedel af det samlede forbrug," siger han.
Mejerierne er gået i gang med en ny kampagne, der skal få flere landmænd til at omstille til økologisk mælkeproduktion.

Arbejdsløse bagerst i kommunens boligkø
*Holstebro, Skjern og snart også Herning kommuner lader tilflyttere med job, men uden tag over hovedet komme først i boligkøen til de almennyttige boliger. Den kontroversielle ordning har skaffet 40 til 50 personer hurtig bolighjælp alene i Holstebro, siden ordningen trådte i kraft sidste sommer.
Bjarne Jøhnke, der netop er blevet ansat på B&O i Struer, siger til DR Midt & Vest, at han mener, det er helt nødvendigt med hurtige boliger, hvis man vil have arbejdskraft til at flytte fra Sjælland til Vestjylland. Hans familie fik med kommunens støtte lejlighed i Holstebro i løbet af en uge.

Wilson Kipketer står ud af sygesengen
*Wilson Kipketer er i god bedring og forventer i en af de aller nærmeste dage at blive udskrevet fra den klinik i Faro i Portugal, hvor han er indlagt med malaria. Des-uden regner den dansk-kenyanske verdensmester og verdensrekordholder i 800 meter løb med at kunne genoptræningen i løbet af to-tre uger. Det oplyste Dansk Atletik Forbunds eliteudvalgsformand, Dan Engell, mandag efter at have været i kontakt med Kipketer.

Bloddonorer ønsker personlige samtaler
*En samtale foretaget af læger og sygeplejersker kan være med til at sortere "tvivlsomme" bloddonorer fra, mener Bloddonorerne i Danmark.
"Vi har længe ønsket, at nye donorer indkaldes til en samtale i stedet for blot at få et spørgeskema stukket i hånden. Ved en samtale kommer der trods alt flere ting frem, men det kræver, at sygehusene kan stille ekstra læger og sygeplejersker til rådighed," siger formand for Bloddonorerne i Danmark, Elly Wolff, til Ritzau.
Dermed støtter foreningen formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Ester Larsen (V), som har foreslået personlige samtaler, efter at en 13-årig pige via en blodtransfusion er blevet smittet med hiv på Rigshospitalet i København.

K vil udskyde vandmiljø-tiltag
*De konservative vil have udskudt dele af indsatsen mod landbrugets kvælstof-forurening i en årrække. Det skal ske ved at bruge mest mulig elastik i fortolkningen af EU's kvælstof-regler. Dermed håber partiet at formindske den nedsætning af landbrugets gødningsnormer, der er lagt op til i forhandlingerne om Vandmiljøplan II.
"Den bliver meget beskeden," siger den konservative miljøordfører, Niels Jørgen Langkilde, om normsænkningen, som han tror bliver på under ti procent.
Med den konservative forhalingslinie over for EU-reglerne er der lagt op til politisk slagsmål, når vandmiljøforhandlerne fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og SF mødes i eftermiddag med miljøminister Svend Auken (S) for at få præsenteret regeringens forslag til vandmiljøplanen. SF siger nemlig klart nej til elastik-fortolkninger af EU-reglerne, ligesom Svend Auken allerede tidligt i forhandlingerne var afvisende over for ideen.

SF kræver stop for flyveaskedepot
*SF vil have miljøminister Svend Auken til at sætte en stopper for planerne om et fem mio. kubikmeter stort flyveaskedepot i Århus Bugt. Depotet tænkes etableret i forbindelse med en udvidelse af Århus Havn. Flyveaske er et restprodukt i forbindelse med afbrænding af kul på kraftværkerne.
"Et sårbart område som Århus Bugt skal ikke anvendes som losseplads for miljøfarligt affald som flyveaske. Hvis det er en betingelse for fortsat afbrænding af kul på kraftværkerne, at der skal tillades mulig udsivning til vandmiljøet af store mængder miljøbelastende stoffer, så er depotet i Århus og et tilsvarende i Esbjerg endnu et godt argument for en meget hurtigere afvikling af kulkraften," siger SF's miljøordfører, Anni Svanholt.

Eriksen og Tafdrup på finansloven
*Forfatteren Jens-Martin Eriksen og digteren Pia Tafdrup er af Statens Kunstfond blevet indstillet til at komme på finansloven.
Jens-Martin Eriksen debuterede i 1985 med romanen "Nani" og har senest modtaget positive anmeldelser for romanen "Vinter ved daggry", som udkom i efteråret 1997.
Pia Tafdrup debuterede i 1981 med digtsamlingen "Når der går hul på en engel" og blev derefter hurtigt en af sin generations frontfigurer sammen med blandt andre Michael Strunge.

Italien fornærmet over pizza-logo
*Italiens ministerpræsident, Romano Prodi, har protesteret til regeringen i London over det officielle logo for Storbritanniens igangværende formandskab for EU, fordi Italien er repræsenteret på logoet med en pizza.
Prodi gjorde den italienske utilfredshed klar for briterne allerede ved topmødet i Luxembourg i slutningen af sidste år, og Italiens ambassadør i London, Paolo Galli, har fulgt protesten op med et officielt brev til det britiske udenrigsministerium, siger kilder i den britiske hovedstad. Galli skriver, at Prodi er fornærmet over, at hans land præsenteres af en pizza. Logoet er lavet af skolebørn.

Drama på Statens Teaterskole
*"Ny rektor! Ny rektor! Ny rektor!" råbte eleverne fra Statens Teaterskole taktfast, da de i går demonstrerede imod deres rektor, Olav Harsløf.
"Kulturministeren må gribe ind!" lød det i den officielle tale til kulturministeren, der blev læst op i Kulturministeriets gård med fire brolæggere som tvangsindlagt publikum, "der er ikke længere noget demokrati på Statens Teaterskole; alle demokratiske og kollegiale organer er sat ud af kraft i protest mod Olav Harsløfs egenrådige ledelse og hensynsløse tilsidesættelse af protesterne."
Elevernes tre måneder gamle antirektor-kampagne kulminerede før jul, da det kom frem, at Harsløf agtede at indsætte en kunstnerisk/pædagogisk leder for Statens Teaterskole (ST), mens han selv avancerede til overrektor for ST, uddannelsen for moderne dans og børneteater-uddannelsen. ST's ledelse meddelte i går, at den ansætter lektor Bina Hjort i den nyoprettede stilling.
Eleverne vil på et møde her til morgen drøfte, hvordan de skal forholde sig til den nye, uønskede ledelsesstruktur. Repræsentanter for eleverne sagde i går til Information, at man vil fortsætte kampen for en Harsløf-fri teaterskole, og at fremtidige aktioner ikke vil være vendt mod personen Bina Hjort, men
alene imod stillingsfunktionen 'pædagogisk koordinator', som Bina Hjort skal tiltræde 1. april.

Redigeret af
Vibeke Sloth Hoelgaard

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her