Læsetid: 8 min.

Døgnets nyheder

7. februar 1998

Minister forsvarer miljøpriser
*Miljøminister Svend Auken og de konservatives miljøforhandler, Lene Espersen, afviser beregninger i Information fredag, der viser at etableringen af flere våde enge vil koste det dobbelte af de 105 mio. kr., som Vandmiljøplan II opererer med. Jyske landbrugsrepræsentanter gør ellers opmærksom på, at jordpriserne kan være mere end dobbelt så høje som de 25.000 kr. per hektar, planen opererer med.
"Der bliver mest tale om marginaljord, så så kostbart er det ikke. Men vi har tilføjet i aftalen, at vi er villige til at sætte flere penge af, hvis prisudviklingen gør det nødvendigt. Til gengæld får vi utrolig meget natur ud af det," siger miljøministeren.
Landbrugets organisationer holdt hele dagen i går krisemøde om de foreløbige vandmiljøplaner - uden at komme med til et udspil.

Grøn El i Himmerland
*Som de første i Nordjylland får 71.000 elforbrugere hos Himmerlands Elforsyning (HEF) tilbudet om at købe "grøn el", der stammer fra vindmøller. En undersøgelse har vist, at omkring halvdelen af bolig-kunderne ønsker at købe miljørigtigt produceret el fra f.eks. vindmøller. Næsten lige så mange er parate til at betale op til 500 kr. ekstra om året for den grønne el. I forvejen stammer omkring 15 pct. af elsalget i Himmerland fra vindmøller. Det er denne energi, som kunderne nu kan få et certificikat på, at de køber - i øvrigt for en ekstrapris på godt seks øre per kWh. Det betyder en ekstrabetaling på 60 kr. mere i kvartalet. Ekstrabetalingen vil selskabet bruge til at fremme yderlig oprustning indenfor miljøvenlige energiformål i Himmerland. Selskabet satser på inden årets udgang at have indgået de første 100 "grønne el-kontrakter".

Den Danske Bank står fast på tilbud
*Direktør Knud Sørensen fra Den Danske Bank skærper nu tonen i Færø-sagen og understreger, at bankens udspil om kompensation til færingerne er et tilbud, som ikke er til debat, men som modparten kan tage imod eller lade være. De færøske politikere overvejer for øjeblikket at spille ud med et erstatningskrav på 1,5 mia. kr. Tilbudet fra Den Danske Bank er vurderet til 200-250 mio. kr. Årsagen til forskellen på de to beløb er, at parterne bruger to vidt forskellige metoder til at opgøre, hvor stort et tab færingerne har lidt ved det omstridte aktiebytte i Færø-sagen i 1993, skriver Berlingske Tidende fredag.
Det endelige færøske udspil ventes at være klar i begyndelse an næste uge.

Grænseoverløbere sendes tilbage
*Udlændinge, der smugles over den dansk-tyske grænse, skal igen sendes direkte tilbage til Tyskland. Det er der opnået enighed om i et dansk-tysk embedsmandsudvalg, og aftalen træder i kraft om kort tid, når den har fået den formelle underskrift i det tyske udenrigsministerium, skriver Ritzaus Bureau.
Danmark og Tyskland havde indtil 1. september 1997 en aftale om, at politiet ved grænsen kunne sende grænseoverløberne tilbage til de tyske myndigheder. En ny international aftale ændrede imidlertid forholdene, så grænseoverløberne i stedet skulle køres til Sandholmlejren i Nordsjælland for at få deres sag behandlet. Siden er antallet af grænseoverløbere vokset, og det nåede den foreløbige top i januar i år med 179 mennesker.

Forældre arbejder for meget
*Gårsdagens forespørgselsdebat i Folketinget mundede udi en fælles opfordring til regeringen om at komme med nogle mere konkrete forslag til maj. Alle er enige om, at den samlede arbejdstid for forældre med børn er for høj, men her kommer Folketinget så til kort. Nedsat arbejdstid et overenskomstspørgsmål.
"Det er nok på den enkelte virksomhed, at de fleste forandringer skal ske," sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) under debatten.

Verdenshavene trues af overfiskning
*Eksperter frygter, at verdenshavene på grund af overfiskning kan udvikle sig til at blive tomme "lossepladser, hvor der kun findes plankton". I seneste nummer af det videnskabelige tidsskift Science fredag kræver de strenge fiskeforbud i truede regioner.
"De nuværende fiskerilove tager ikke hensyn til bestanden af fiskearter. Mindst 60 procent af af de 200 mest kommercielt værdifulde fiskearter er allerede overfisket eller reduceret lige til grænsen," siger Daniel Pauly fra University of British Columbia i Vancouver, Canada, til bladet. Tilsammen er kun én procent af verdens fiskebanker fuldstændig lukkede for fiskeri, beklager havforskeren.

Hård kurs mod ansylansøgere i Tyskland
*Det tyske forbundsråd vedtog fredag udkastet til et lovforslag, som har til formål at sulte 250.000 asylansøgere ud af Tyskland. Lovforslaget skal senere vedtages i Forbundsdagen.
Lovforslaget indebærer, at de sociale ydelser til asylansøgerne skæres ned til et absolut minimum, så asylansøgere, som har fået afslået ophold, tvinges ud af Forbundsrepublikken. Flygtningeorganisationerne og dele af den evangeliske kirke har protesteret mod lovændringerne, som vil være en direkte trussel mod visse flygtningegruppers eksistensgrundlag.
"Ændringerne betyder, at mennesker, der i forvejen er i stor nød, i fremtiden højest vil kunne få tildelt en madpakke og en busbillet efter ansøgning," siger kritikere i følge Ritzaus Bureau.

Skraldedirektør i Århus går af
*Den langvarige strid om renholdningsselskabet MiljøTeam Århus - det tidligere Renholdningsselskab - tog i går en dramatisk vending. En af de helt centrale personer i striden, direktør Svend Erik Broch Nielsen, blev fyret, skriver Århus Stiftstidende.
Ifølge avisen er det direktørens "seksuelle eskapader" og manglende lederevner der bragte ham til fald.
På et kort, men angiveligt dramatisk bestyrelsesmøde i går fik Broch Nielsen valget mellem at sige sin stilling op eller blive fyret. Han valgte det sidste og blev af bestyrelsesformanden Knud Frank Pedersen bedt om at forlade virksomheden staks.

Socialdemokratiet går frem
*Venstre går tilbage, Socialdemokratiet går lidt frem, og Centrum-Demokraterne ville blive tungen på vægtskålen, hvis der var valg i dag. Det fremgår af februar-meningsmålingen fra Greens Analyseinstitut i dagbladet Børsen fredag.
Et par uger præget af Færø-bankaffæren har tilsyneladende ikke været til fordel for Venstre, som går 2,6 procentpoints tilbage i undersøgelsen. Den procentvise tilslutning til de enkelte partierne i Greens-undersøgelsen: Socialdemokratiet: 31,3 (30,8 i januar og 34,6 ved valget i 1994)
Radikale: 5,2 (5,3 og 4,6)
Konservative: 12,9 (12,6 og 15,0)
CD: 2,5 (2,4 og 2,8)
SF: 7,4 (6,9 og 7,3)
Dansk Folkeparti: 7,2 (7,1)
Venstre: 25,5 (28,1 og 23,3)
Fremskridtspartiet: 2,9 (2,3 og 6,4)
Enhedslisten: 3,6 (1,9 og 3,2)

Olieforurening skyld i fugledød
*Mellem 5.000 og 3.000 svømmefugle er døde eller døende i forbindelse med olieforureningen vest for Esbjerg, der dermed fuglemæssigt er en af de alvorligste i flere år. Oksbøl Statsskovdistrikt gik fredag i gang med af aflive de mange fugle, der er døende efter at have fået oliepletter på fjerpragten. Dansk Ornitologisk Forening vurderer, at omkring 5.000 fugle er ramt af olien, mens tallene anslås til 2.000-3.000 af Oksbøl Statsskovdistrikt, der har til opgave at aflive de døende fugle.
"Men det er meget svært at vurdere det nøjagtige tal. Der kan fortsat komme flere til, og ornitologerne kan sagtens have ret. Under alle omstændigheder er det et så højt et tal, at det er en meget ubehagelig situation," siger statskovridder Ulrik Lorenzen til Ritzaus Bureau. Man har ikke fundet synderen til det store olieudslip.

2.000 omkommet under jordskælv
*Mellem 2.000 og 4.000 mennekser er omkommet i et kraftigt jordskælv i det nordlige Afghanistan. De værste ødelæggelser er sket i byen Rostak tæt på grænsen til Tadsjikistan. På grund af borgerkrigen i Afghanistan er det område, hvor skælvet havde sit centrum, meget svært tilgængeligt, og derfor nåede oplysningerne først frem i går. I Geneve oplyste Internationalt Røde Kors med Røde Halvmåne som kilde, at 2.150 mennesker er omkommet under jordskælvet. Andre kilder siger, at mindst 4.000 mennesker er omkommet. Jordskælvet i Takhar-provinsen havde en styrke på 6,1 på Richter-skalaen.

'Monicagate-sagen' ruller videre
*Præsident Bill Clinton's sekretær bringer nyt stof til Monicagate-sagen. Ifølge New York Times, som i går bragte nye rygter til torvs, stammer lækagerne fra advokater med kendskab til Curries vidneudsagn til den særlige efterforsker Kenneth Starr. Sekretæren skulle angiveligt have forklaret, at "præsidenten opmuntrede hende til at pynte på fortællingen" for at sløre forholdet til Monica Lewinsky. Ingen i Clintons stab har betvivlet sekretærens loyalitet overfor præsidenten. Men Currie er dybt religiøs, og kan have andre krav til egen sandfærdighed end en gennemsnitlig person.

AIDS breder sig hurtigt i Asien og Afrika
*Antallet af HIV-smittede i Asien og Afrika stiger med eksplosiv fart, og mens den vestlige verden rider med på den medicinske bølge af nye stoffer, der skyller ind over AIDS-adelingerne, så kommer kun meget lidt eller slet ikke noget af fremskridtet de fattige lande til gode.
Det kom frem under den globale AIDS-konference i Chicago i USA. Ifølge WHO, Verdenssundshedsorganisationen kommer over 90 procent af de HIV-smittede fra fattige lande, hvor det er helt urealistisk, at medicin kommer frem. Antallet af HIV-smittede i Vesten er til gengæld stagneret, men forskerne var enige om, at den eneste løsning på AIDS, er at finde frem til en egentklig vaccine. Og det har lange udsigter ifølge forskerne.

To mænd anholdt for hærværk
*To mænd blev fredag anholdt og sigtet for hærværket på Den lille Havfrue på Langelinie i København for en måned siden. De to anholdte mænd meldte sig fredag formiddag ved 11-tiden på Politigården i København, efter at politiet det seneste døgns tid har været efter dem og ransaget deres hjem.
De nægter begge at have deltaget i oversavningen af havfruens hals. De to mænd er venner med den 31-årige tv-fotograf Michael Forsmark Poulsen, som torsdag blev sigtet og fængslet for hærværket mod Den lille Havfrue. De vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

Sammenhold over Atlanten
*I går erklærede præsident Bill Clinton og premierminister Tony Blair ved en fælles pressekonference, at de vil stå sammen i bestræbelserne på at få løst krisen med Irak. Tony Blair understregede, at selve truslen om en militær aktion mod styret i Bagdad er af aførende betydning.
"Den er vigtig - ikke for at udvise macho-styrke eller som en test af det internationale samfunds virilitet - men af hensyn til en sikring af verdensfreden," sagde Tony Blair.
Amerikanerne fortsætter oprustningen i Golfen og Storbritannien bakker op omkring USA. Amerikanerne forsøger stadig at presse de vigtigste lande omkring Irak-krisen til at følge den hårde kurs.
Der har været opfordringer i USA til, at amerikanerne skulle gå efter hovedet på Saddam Hussein i Bagdad, men amerikanske embedsmænd siger, at dette er ren retorik. Det vil kræve en egentlig landinvasion, hvilket der ikke er hverken politisk eller juridisk opbakning til, ligesom USA heller ikke er parat til det.
Franskmændene håber stadig på en diplomatisk løsning - uden dog at udelukke en militær aktion. De sendte i går en udsending til Bagdad

Redigeret af Manja Sørensen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her