Læsetid: 4 min.

'Ja, jeg anfægter Peter Duelunds uafhængighed'

14. marts 1998

Professor Jørn Langsted kritiserer Jytte Hildens regionalforsøg. Han frygter en gradvis nedtælling til bloktilskud

STORSTRØM IV
De regionale kulturforsøg følges løbende af et hold evaluatorer, som har udsendt deres "Statusbeskrivelse I" og senest en midtvejsmåling. Den omfatter de fem første af forsøgsregionerne, Aarhus kommune, Odense kommune, Vest-sjællands Amt, Storstrøms Amt og kommunegruppe Salling-Fjends og fastslår blandt meget andet, at den store og velforsynede Århus kommune til forskel fra de fire andre områder allerede havde en færdig kulturplan og derfor relativt hurtigt kom i gang med at bruge kulturregionsforsøget.
"Det er betegnende for kulturregionsforsøget, at Århus er med, men den ene lokale kulturpolitiker efter den anden har forsikret, at vi kun deltager, fordi det giver nogle ekstra penge (2-3 mio. kr.) til det århusianske kulturliv."
Denne bramfri vurdering kommer fra en kyndig lokal observatør, professor Jørn Langsted, Dramaturgisk Institut, Aarhus Universitet, som i årene omkring kulturforsøgets tilblivelse har fulgt det nøje og meget kritisk.
"Peter Duelund stillede i sin kulturpolitiske redegørelse fra 1995 sammen med Jytte Hilden forslag om regionalisering, allerede før redegørelsen på de 17 bind var færdigudgivet. Længe før endda, og jeg vil vove at påstå, at det var netop den politiske konklusion, som redegørelsen skulle munde ud i, uanset hvad. Derfor anfægter jeg selvfølgelig Peters uafhængighed til at skrive den redegørelse. Jeg mener, han har været bestilt til at få den til at munde ud i et eller andet om rationalisering. Men også i de forudgående kulturministres tid, længe før Jytte Hilden kom til, har man prøvet at formulere det her: Hvad er de egentlige statslige kulturpolitiske opgaver?
Uanset partifarve har man fastslået, at de nationale klenodier med krone over navnet samt kunstneruddannelserne og eksperimenterne er de egentlige statslige opgaver. Alt hvad man har bygget op siden 70'erne, hele det decentrale kulturliv, har i retorikken fra Mimi Jacobsen, Grethe Rostbøl og Ole Vig Jensens tid og da især i embedsmændenes optik befundet sig uden for de egentlige statslige kulturopgaver."
- Så det hele var afgjort på forhånd?
"Ikke i praksis, men dér er det så, at Peter Duelund går ind og operationaliserer på en måde, så staten langsomt kan trække sig ud af den gamle decentrale kulturpolitik.
Under det påskud, at beslutningerne skal træffes tæt på, hvor folk er, og at folk selv skal have stor indflydelse på beslutningerne, tager man det første skridt i retning at lægge kulturbevillingerne ud som rene bloktilskud, kun beskyttet af nogle usynlige hegnspæle mod at komme til at konkurrere med børnehaver og hospitaler og alt det andet. Hvor amter og kommuner derimod nu er tvunget til at betale faste tilskud."
- Peter Duelund fremhæver, at resultaterne i Salling er de eneste, som lever op til forsøgets principper?

Kommunen var i gang
"Selve samarbejdet i Salling-Fjends var jo under udvikling, inden nogen havde slået den prut, som hedder regionale kulturforsøg. Sallingboerne afholdt en konference, 'Liv i Salling', og var allerede enige om, at hvis de skulle få deres område med 50.000 indbyggere til at fungere kulturelt tiltrækkende, så måtte de til at arbejde sammen. Først da Jytte Hilden og Peter Due-lund var deroppe og holde foredrag, tog Hilden deres idé til sig med kyshånd og sagde 'Forsøgsregion'!
Dertil kommer, at Amtsrådsforeningen i Danmark gerne vil bilde os ind, at amterne er dette lands regioner i europæisk forstand. Men amterne hos os er bare nogle streger på et landkort, lagt helt tilfældigt og uden sammenhæng med en kulturel sproglig identitetsdannelse."
- Det regionale kulturforsøg var altså en fejl og en tilsnigelse?
Da kulturminister Jytte Hilden i Folketinget den 1. november 1995 annoncerede sit lovforslag var det med betegnelsen 'en irreversibel proces', dvs. hun afskrev med det samme muligheden af en tilbagevenden til de gamle ordninger, statsrefusionen, osv. Hendes efterfølger, Ebbe Lundgaard, har jeg opfattet som forbeholden og kritisk tøvende over for det hele, og når han i en midtvejsrapport så læser om manglende anerkendelse af resultaterne, så griber han straks til de forbehold, han allerede havde, nemlig at der nok ikke vil ske så fandens meget nyt rundt omkring. Lundgaard har i hvert fald ikke til nu givet nogen signaler om at det her er en irreversibel proces. I hans opfattelse er det noget som godt kan stoppe i år 2000."
- Men hvad er det, der stopper, hvis ministerens retorik betyder stop?
"Hvad der i hvert fald hører op, er de rare ekstra tipsmidler, og det er måske det, som man rundt om vil være mest kede af. Det, som Amtsrådsforeningens og Kommunernes Landsforening ser som pointen med de her forsøg, er jo at deres udløb vil være signal til at alle pengene nu skal ud som bloktilskud.
Amtsrådsforeningen har faktisk i en pjece fra 1997 allerede regnet på, hvilke amter der kommer til at tjene på den udgang, og hvilke der kommer til at tabe. Byrdefordelingen for landets samlede kulturudgifter er i øjeblikket, at 40 procent bæres af staten, 57 procent hviler på kommunernes skuldre, og de sidste 3 procent påhviler det amterne at udrede, og det er den procentfordeling, amterne meget gerne vil have ændret i en for dem opadgående retning.
Det kunne ske ved at udvide de nuværende faste amtslige opgaver inden for kulturområdet med nogle flere af statens, inklusive bevillingerne. Amtsrådsforeningen har allerede udset sig en række opgaveområder til en værdi af 130 mio. kr. Beløbet kan blive større endnu, bl.a. hvis statens råd og nævn reduceres fra støttegivende til kun rådgivende organer, når undtages de bevillinger, de yder den eksperimenterende kunst.

Dramatikeren Leif Petersen følger i dag sine beskrivelser af kulturregionsforsøgene i Storstrøms Amt, hvor han selv er bosiddende, op og runder af med et fugleperspektiv. Sådan tager forsøgene sig ud, set fra idemandens synsvinkel - og fra en skarp kritikers. Tidl. artikler blev bragt i Inf. 12. og 13. 3. Læs desuden ledende artikel i mandagsavisen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her