Læsetid: 5 min.

En utrolig konservatisme

13. marts 1998

Der var politiske repræsentanter, som var ufatteligt bange for, at nogen skulle tage noget fra nogen, da kulturforsøget begyndte

STORSTRØM II
"Kære kulturminister - vil du være med til at undersøge, hvordan vi i randområderne kan opbygge en kulturel infrastruktur, der sikrer, at der er såvel faciliteter som aktiviteter, forvaltet og udsprunget af borgernes medleven, og med en støtte, der gør, at kvaliteten kan forblive i højsædet!"
(Uddrag af læserbrev d. 22. juli 1993, i dagbladet NY DAG, en senere nedlukket socialdemokratisk avis i Nakskov)

Kort før jul 1995 undertegner daværende kulturminister Jytte Hilden og Storstrøms Amtskommune en indbyrdes aftale om et såkaldt "regionalt kulturforsøg", med virkning fra 1. jan. 1996 til 31. dec. 1998 (nu forlænget til 31. december 1999). I aftalens kapitel 1 beskrives formålet med forsøget udførligt i syv punkter. Indledningsvis skal forsøget "give større dispositionsfrihed på det regionale/lokale niveau og sætte fokus på mål og resultater i en regional kulturpolitik i stedet for detailstyring gennem øremærkede tilskud til enkeltaktiviteter," og det skal også "sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne gennem regional/lokal koordinering og arbejdsdeling".

Ingen havde overblik
Daværende byrådsmedlem i Nørre Alslev kommune, Nils Jørgensen (S), fortæller:
"Da vi tog rundt i de seks lokalområder, vi forud havde opdelt Storstrøms Amt i, spurgte vi lokalpolitikerne, om de ville være med på at overskride nogle grænser, både geografisk og kulturelt. Så samledes vi en aften og drøftede oplæg til forskellige eksperimenter.
Det gjaldt det om at finde ud af, hvad henholdsvis staten, kommunerne og kulturregionen skulle stå for, og at det gerne måtte ligne skolerne, hvor man forsøger tvær-faglighed. Hovedsigtet var at højne kvaliteten i kulturlivet.
For at flytte nogle grænser måtte vi først finde ud af, hvad vi gjorde, men da det kom til stykket, var der faktisk ingen af os der havde overblik over det.
Der lå til politikerne nogle status-redegørelser fra am-tets såkaldte 'faglige udvalg', på teaterområdet f.eks. sammensat af repræsentanter for teaterforeningerne og for de tre producerende teatre i området. Disse teaterkyndige havde også udpeget nogle udviklingsområder inden for deres felt. Udrustet med den type vejledning holdt vi så en række møder i hele regionen, og jeg oplevede klart, hvor meget på vagt, man var. Der var politiske repræsentanter, som var bange for, at nogen skulle tage noget fra nogen, jeg tør godt kalde det en helt utrolig konservatisme. Men modsat oplevede jeg også rundt om i kommunerne, at de få politikere, som allerede interesserede sig for kulturen, nu fik en anledning til at møde andre!"

Midtvejsmålingen
Aftalen om det regionale kulturforsøg i Danmarks sydligste amt fylder næsten tyve sider. Kapitel 4 nævner hvilke kulturområder, der konkret skal gennemlyses med målsætningerne "større dispositionsfrihed", "bedre ressourceudnyttelse", "regional koordinering" "ansvarsfordeling mellem stat, amt og kommuner" og flere endnu. Felterne hedder museer og samlinger, musikområdet, teaterområdet, biblioteksområdet, kultur-turisme, filmområdet (begrænset), samt noget man kalder 'Kultur på tværs'.
Men selv om amts- og primærkommuner og øvede og uøvede kulturpolitikere og embedsmænd var sat til at udkæmpe deres kampe med emnet og med hinanden og mod vaner og tradition i
splendid isolation, så var der sat en følgespot på: Et konsulentfirma producerede allerede en statusbeskrivelse af de fem første geografiske områder i februar 1997, og november samme år var man tilsvarende klar med en såkaldt midtvejsmåling.
Ifølge denne er der i løbet af forsøgsperiodens andet år (1997) sket en positiv udvikling: Fra ensartethed i kommunernes politiske og økonomiske engagement samt aktivitetsgraden i kulturarbejdet, vurderer man efterhånden, at det antal kommuner i Storstrøms Amt, som ikke forholder sig aktivt til forsøget, er faldende. Til gengæld er der så kommuner, som har bevaret et gammelt forspring, må man tro, nemlig dem, der har påtaget sig en rolle som "kulturdynamo", ved at iværksætte nye initiativer, selvom nabokommuner ikke straks har villet medfinansiere det på-gældende projekt.

Museumsområdet
Annette Nisbeth, formand for amtets undervisnings-, kultur- og arbejdsmarkedsudvalg, fastslår at Storstrøms Amt fra tidernes morgen har involveret sig mere på museumsområdet, end på noget andet kulturområde.
"Ifølge den gældende forsøgsaftale med Kulturministeriet skal vi i perioden i gang med at etablere amtsligt-kommunalt samarbejde om museumsdriften," siger hun. "Vi skal kigge på Amtsmuseumsrådets struktur, øge tilskuddene til kunstmuseet i Maribo, overdrage Østsjællands Museum et geologisk ansvar, ansætte en etnograf ved Sydsjællands Museum og få afklaret eventuel ny bygning til samlingerne på vort kunstmuseum."

Sammen på nettet
Så at sige i skyggen af Gåsetårnet i Vordingborg ligger Sydsjællands museum, et af regionens syv statsanerkendte kunst og kulturhistoriske museer.
"Museumslederne har længe haft en fælles ønskeseddel for deres museer og for den fælles udvikling," siger museumsleder Lars Buus Eriksen, Vordingborg. "En meget væsentlig nyhed er at vi nu får realiseret projekt "Åbne samlinger". Det betyder at museerne simpelthen går på Internettet sammen for at forbedre adgangen til alle vore samlinger ved hjælp af den moderne informationsteknologi."
For hvert enkelt museum bliver der tale om en præsentation af samlingerne i tekst og billeder. Hvert museum har fået til opgave at bidrage med en fortælling, med udgangspunkt i egne samlinger. Fortællingen er bygget op som en interaktiv historie i tekst, billeder og lyd. Tilsammen vil fortællingerne præsentere en mosaik af indtryk fra regionens kulturarv, som forhåbentlig giver nogen lyst til at gå på museet for at opleve mere. Inklusive løn til en arkivkonsulent vil denne fremtidsinvestering blive dækket med en bevilling fra Kulturregionsforsøget på 436.000 kr.
Et andet tilfredsstillende resultat er at museumsfolk og politikere nu omsider kan komme til at snakke ordentligt sammen. Buus Eriksen fortsætter:
"Vi har derved opnået at få oprettet Storstrømmens Konserveringsanstalt, hvor amtets hidtil eneste uddannede konservator får bedre rammer og et budget på 670.000, hvoraf amtet kommer med de 360.000, som dækker løn til værkstedslederen og halvdelen af de andre driftsudgifter. Kommunerne køber derefter konservatorens arbejde med enkeltopgaverne. Desuden har Kulturregion Storstrøm støttet med lønudgiften til vor nyansatte etnograf her på Sydsjælland, i kompagni med Præstø og Langebæk kommuner, som vil få gavn af den decentralisering, vi skal i gang med, blandt andet til fordel for nye udstillingssteder. Det drejer sig om de gamle kreaturstalde på havnen i Kallehave, om det istandsatte Grønvold Pakhus i Præstø, i selskab med deres turistinformation, og om anvendelsen af det gamle pottemageri Røde Led, som vil kunne fungere flot som en familieattraktion hvor man godt må røre.
Man kan sige at Sydsjællands Museum er blevet sat på fri fod i hele området," slutter Lars Buus Eriksen.

Dramatikeren Leif Petersen fortsætter her sin beretning om kulturregionalforsøgene med udgangspunkt i Storstrøms Amt, hvor han er bosiddende. (Den første artikel blev bragt i Information i går.) Det, der forsøges, er at lade lokalområder bestemme over kulturpenge efter andre retningslinjer end tidligere. Jytte Hilden startede som kulturminister forsøgene i 1996.

* I morgen: Kulturregionalforsøgene blev ikke det, de skulle være. Skulle de overhovedet være?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her