Læsetid: 3 min.

Alle PET's fjender

4. april 1998

Den Kolde Krig var omdrejningspunktet
i PET's fjendebillede. Også fredsfolk
kunne være farlige - mente PET. Her er PET's egen udlægning

DEN KOLDE KRIG
Den kolde krig før murens fald i 1989 var som bekendt præget af gensidig mistillid mellem de to blokke og en oplevelse af, at den anden part ved militære midler, ved spionagevirksomhed og ved propaganda og lignende meningspåvirkning udgjorde en farlig trussel for staternes suverænitet og lovlige samfundsorden.
For PET var det i denne periode en central opgave at modvirke og afsløre spionagevirksomhed fra Warszawapagt-landene. I tilknytning hertil blev det ligeledes anset for en opgave for PET at være opmærksom på den organiserede meningspåvirkning, som man antog udgik fra efterretningstjenesterne i Sovjetunionen og andre Warszawapagt-lande.
PET's efterforskning på dette område omfattede - udover de i Danmark stationerede efterretningsofficerer - derfor bl.a. partier og personer med tættere kontakt til Sovjetunionen og de andre Warszawapagt-lande. Efterforskningen angik bl.a. Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), herunder navnlig partiets forbindelse med Sovjetunionen bl.a. i form af finansiel støtte, modtagelse af hyppige besøg af højtstående medlemmer af Sovjetunionens Kommunistiske Parti, udsendelse af DKP-medlemmer til skolingsophold m.v.
Det bemærkes, at efter regeringserklæringen i 1968 kunne ingen medlemmer af DKP registreres i PET alene på baggrund af medlemskab af partiet. Mange medlemmer blev imidlertid registreret grundet f.eks. skolingsophold i Sovjetunionen og andre Warszawapagt-lande og kontakt til disse landes ambassader i Danmark, herunder til efterretningsofficererne på ambassaderne. Også andre personer - uanset politisk observans - med en vis kontakt til Warszawapagt-landene blev registreret.

Fredsbevægelser
PET søgte ligeledes at følge, i hvilket omfang DKP og Sovjetunionen havde indflydelse i de daværende fredsbevægelser.
Verdensfredsrådet (WPC) var i 1949 blevet stiftet på initiativ af Sovjetunionen og blev af PET og flere andre efterretningstjenester betragtet som den mest betydningsfulde frontorganisation. Det var ligeledes opfattelsen, at Sovjetunionens Kommunistiske Partis Internationale Departement (SUKP-ID) styrede organisationen.
På initiativ af WPC blev der i 1973 afholdt en stor verdensfredskongres i Moskva. 30 personer fra Danmark, herunder fremtrædende medlemmer af DKP, deltog i konferencen.
I 1974 blev Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed (SAK) oprettet i Danmark. SAK var organisatorisk tilknyttet Den Europæiske Komite for Sikkerhed og Samarbejde, der var en underorganisation af WPC.
SAK fungerede som paraplyorganisation for et stort antal fredsgrupper i Danmark. I SAK's ledelse sad medlemmer fra flere danske politiske midterpartier. Det måtte imidlertid efter PET's opfattelse antages, at SAK var under stærk indflydelse af danske kommunister.
PET modtog f.eks. fra en afhoppet KGB-officer oplysning om, at Sovjetunionen udnyttede sine forbindelser til de lokale kommunistiske partier og fredsbevægelser, herunder WPC til at fremme sine egne interesser. Både SUKP-ID og KGB var ifølge disse oplysninger involveret i dette arbejde.
Der havde ifølge oplysninger fra samme kilde siden 1971 været en særlig afdeling i KGB, hvis opgave var at fremme eksisterende konflikter i NATO samt destabilisere den politiske og økonomiske situation i Vesten. Midlerne var bl.a. misinformation og propagandaoperationer.
KGB og andre fjendtlige efterretningstjenester forsøgte i årene fremefter at etablere kontakt til meningsdannere, herunder politikere, øvrige beslutningstagere og andre, der var fremtrædende i den offentlige debat i Danmark. Formålet var at vinde forståelse for Sovjetunionens synspunkter og opnå udtalelser til fordel for Sovjetunionen.
I 1982 beordrede KGB endvidere sine efterretningsofficerer i Vesten til at øge indsatsen i relation til fredsbevægelserne. Baggrunden var, at fredsbevægelserne også omfattede grupper og enkeltpersoner, der ikke alene kritiserede USA, men også Sovjetunionen. Dette skulle KGB forsøge at imødegå.

Infiltration
PET var i denne periode også meget opmærksom på risikoen for infiltration af den danske statsadministration.
Det blev i den forbindelse konstateret, at KGB og andre lignende tjenester forsøgte at hverve personer, der enten allerede var ansat eller havde mulighed for at blive ansat i ministerier m.v. Fremmede efterretningstjenester kunne på denne måde få udleveret (klassificerede) oplysninger til skade for Danmarks sikkerhed. Det blev også af denne grund som tidligere nævnt anset for nødvendigt at registrere oplysninger om danske statsborgeres kontakt med personer fra den tidligere østblok.
PET's virksomhed på området havde overvejende et præventivt sigte og gav sig i perioden kun udslag i ganske få egentlige retssager. Der blev i perioden udvist et antal efterretningsofficerer på grund af mistanke om ulovlig efterretningsvirksomhed.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her