Læsetid: 4 min.

Advokat truet til tavshed

14. maj 1998

Justitsministeriet truer med straf, hvis nogen offentliggør hemmelig manual om politisamarbejdet i Schengen

Justitsministeriet truer nu en dansk advokat med bøde, hæfte eller fængsel i op til seks måneder, hvis han offentliggør oplysninger, der i forvejen er tilgængelige i forskellige udgivelser fra Norge, Sverige og England.
Henrik Karl Nielsen, der er advokat for ni sagsøgere i den såkaldte Schengen-grundlovssag - om Schengen-konventionens forenelighed med den danske Grundlov - meddelte i april Justitsministeriet, at han var kommet i besiddelse af den såkaldte Sirene-manual, og spurgte, om han måtte bruge manualen i forbindelse med paneldiskussioner og foredrag.
Sirene-manualen er en håndbog om reglerne for en del af Schengen-politisamarbejdet. Schengen-eksekutivkomiteen besluttede i 1993 at fortroligtstemple manualen.

Seks måneders fængsel
I et svar til advokat Nielsen gør ministeriet udtrykkeligt opmærksom på, at videregivelse af fortrolige oplysninger ifølge straffelovens paragraf 152 d er strafbar.
Paragraffen har en straframme på op til seks måneders fængsel.
"Jeg kan godt forstå, hvis interne arbejdspapirer er fortrolige, men her er simpelt hen tale om selve reglerne for hele det såkaldte Sirene-samarbejdet. De er vedtaget af Schengen-eksekutivkomiteen. I Danmark ligger det os fjernt, at man arbejder efter hemmelige regler," siger Henrik Karl Nielsen.
Politisamarbejdet mellem Schengen-landene foregår i to systemer. Det overordnede er Schengen Information System (SIS) med en central database i Strasbourg, med nationale baser i alle medlemslande og med cirka 30.000 opkoblede computere fordelt over landene.
En hvilken som helst dansk politikreds vil altså have adgang til SIS.
Sirene er en forkortelse for Supplementary Information Request at the National Entries og indeholder - ifølge en kritisk norsk forsker, der har arbejdet indgående med sagen, professor i retssociologi ved Universitetet i Oslo, Thomas Mathiesen - "ubegrænsede informationer":
"Alt kan lægges ind i Sirene-basen. Vi har dokumentation for, at der lægges aflytning af mobiltelefoner og i det hele taget meget bredere oplysninger ind i Sirene end i SIS," siger Mathiesen.

Fortrolighed
Ifølge en beslutning i Schengen-samarbejdets eksekutivkomité i slutningen af 1993 skal Sirene-manualen forblive fortrolig "uafhængigt af de nationale regler".
"Hvis nationale regler tilsagde, at manualen skulle være offentligt tilgængelig, så afskærer Schengen-eksekutivkomiteens beslutning denne mulighed. Det er i udgangspunktet grundlovsstridigt," siger Thomas Mathiesen, der selv er EU-modstander og forfatter til bogen "Schengen - Politisamarbeid, overvåking og rettssikkerhet i Europa", hvor han detaljeret gennemgår indholdet af den fortroligtstemplede Sirene-manual.
På en offentlig høring i det norske Stortings udenrigskomité i maj 1997 udtalte han sig også om indholdet af Sirene-manualen:
"Komiteens medlemmer havde min bog, men ikke på noget tidspunkt satte de spørgsmålstegn ved, at jeg citerede og opsummerede Sirene-håndbogens indhold," siger Thomas Mathiesen.
Hans bog er ikke det eneste skrift, hvor Sirene-håndbogen er gennemgået. Det er også sket i tidsskriftet Statewatch, der udgives i England, og i Fortress Europe?, der udkommer i Sverige.

Mangel på beskyttelse
Professor Thomas Mathiesen mener ikke, at en offentliggørelse af Sirene-håndbogen ville få nogen betydning for politiets arbejde:
"Men det vil have stor betydning for en bredere offentlighed, hvis det kommer frem, hvordan man tænker sig Sirene-informationssystemet anlagt. Det vil sige meget om manglen på personbeskyttelse i Schengen-systemet," siger Thomas Mathiesen.
- Hvorfor har det så ikke vakt større opstandelse, at du og andre har offentliggjort oplysninger om indholdet af den fortrolige Sirene-manual?
"En grund er, at hvis der blev lavet postyr om det, ville håndbogen blive endnu mere kendt. Så regeringerne har valgt at forholde sig tavse til oplysningerne," siger Thomas Mathiesen.
Enhedslistens EU-ordfører Keld Albrechtsen har - i sin egenskab af medlem af Folketingets Europaudvalg - haft adgang til at læse den fortrolige Sirene-manual. Han mener, at både hemmeligholdelsen af Sirene-håndbogen og dens konkrete indhold er problematisk:
"Der mangler væsentlige konkrete grunde til at hemmeligholde Sirene-manualen. Der er ikke noget hensyn til efterforskningen, der kan begrunde det, og det er ét demokratisk problem," siger Keld Albrechtsen.
Et andet problem er håndbogens indhold:
"Hvis manualen blev offentliggjort, ville det afsløre, at der er væsentlige huller
i kontrollen med det samlede Schengen-informationssystem," siger Keld Albrechtsen, der peger på, at informationsudvekslingen mellem efterretningstjenester udgør et særligt problem ved Sirene-samarbejdet.

Menneskeret
Folkeretseksperten Lars Adam Rehof, Københavns Universitet, kritiserede onsdag i Danmarks Radios Orientering på P1, at borgerne ikke kender reglerne for, hvornår registrering må finde sted:
"Menneskerettighedsdomstolen har tidligere sagt, at regler om sådanne spørgsmål skal være tilgængelige. Det vil sige, at man skal kunne sætte sig i besiddelse af dem på en eller anden måde. Offentligheden skal have adgang til de almindelige, generelle regler, og det skal sågar være sådan, at man kan udlede sin retsstilling af reglerne," sagde Lars Adam Rehof i Orientering.
Da Folketinget i foråret 1997 førstebehandlede den danske tilslutning til Schengen-samarbejdet, lagde justitsminister Frank Jensen (S) i en debat med Keld Albrechtsen vægt på, at der ikke var noget hemmeligt omkring Sirene-projektet:
"Hr. Albrechtsen forsøger også at lokke SF's ordfører ind i en mystificering af det såkaldte Sirene-projekt, som knytter sig til Schengens informationssystem. Hvad er nu det for noget? Er der noget hemmeligt? Er der noget efterretningslignende? Er der noget med blå briller og skæg? Nej, det er der ikke, hr. Albrechtsen," sagde Frank Jensen fra Folketingets talerstol.
Information forsøgte onsdag forgæves at træffe Frank Jensen for en kommentar.
Henrik Karl Nielsen vil nu anmode Vestre Landsret om, at Sirene-manualen kan indgå som bilag i retssagen mod statsministeren. Han forudser, at modparten vil protestere.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her