Læsetid: 4 min.

Små eller store skridt mod global frihandel

19. maj 1998

USA lægger ud med hårde krav om elektronisk handel på WTO-møde, mens EU ikke ønsker at provokere udviklingslandene

GENEVE - Kvarteret omkring Folkenes Forbunds Palads i Geneve ligner en belejret by. Her holdes i disse dage verdenshandelsorganisationen, WTO's ministerrådsmøde. Dele af mødet finder dog også sted i WHO's eget palæ et par km derfra. Det har stillet politiet i Geneve over for store sikkerhedsmæssige problemer, fordi ministerrådsmødet i dag, tirsdag, også omfatter jubilæumsfestligheder i anledning af 50-året for WTO-forgængeren GATT.
I den anledning vrimler det med personligheder, der skal træffes ekstra beskyttelsesforanstaltninger for: Bill Clinton, Fidel Castro, Nelson Mandela, Tony Blair og Romano Prodi.
Politiet havde egentlig grund til at være specielt taknemlig mod den stordemonstration, som fandt sted forud for WTO-mødet, organiseret af en række frivillige organisationer, der stiller sig kritisk overfor WTO. De gjorde det klart, at WTO-mødet krævede en ganske anden sikkerhedsmæssig kontrol end det WHO-møde, som havde fundet sted ugen i forvejen med stort set lige så mange deltagere.

Stort opbud af politi
Men opbuddet af politifolk og opbygningen af barrikader viser også med al ønskelig tydelighed, at WTO i modsætning til WHO ikke mødes med almen sympati, men er et magtorgan, hvis beslutninger skal gennemtrumfes på trods af følgerne for landenes befolkninger. Argumentet, at de 132 medlemslande, herunder de fleste udviklingslande, selv har valgt deres medlemskab i anerkendelse af, at det indbringer dem fordele, må suppleres med, at det snarere er et udtryk for, at ulemperne ved at stå udenfor ville være endnu større.
Selv WTO's magtfulde italienske generaldirektør Renato Ruggiero indrømmede i sin åbningstale, at de bestræbelser, WTO vitterlig har haft i gang for at få lettet forholdene for de mindst udviklede lande, har været for få og for svage.
Og samme Ruggiero har også lovet at ville bruge mere af sin tid fremover til at sørge for at få en dialog i gang mellem WTO og de kritikere, der sætter spørgsmålstegn ved de sociale, sundhedsmæssige, udviklingsmæssige og miljømæssige konsekvenser af den øgede frihandel. Ruggiero sagde dog intet om, at denne dialog ville blive andet og mere end WTO's hidtidige udgave af dialog med kritikere, nemlig et energisk forsøg på at vise, at frihandelen ubetinget er den bedste og eneste vej til økonomisk velfærd for alle.

Ligeberettigede
Ruggiero og hans WTO-medarbejdere understreger altid, at de kun kan gennemføre, hvad medlemslandene giver dem mandater til, og at medlemslandene alle er ligeberettigede til at deltage i beslutningsprocesserne. Men i de vigtige arbejdsgrupper, som forbereder emner til ministerrådsmøder og nye handelsrunder har udviklingslandene ikke økonomiske midler og mandskab nok til at være med.
Derfor er deres indsats på ministerrådsmødet i Geneve så meget desto vigtigere, som de her kan være med til at påvirke debatten. At de så af den ovennævnte grund er dårligt forberedte, medfører i sig selv en frustration, som på forskellig måde kommer frem i forhandlingerne.
Det er grunden til, at industrilandenes repræsentanter er ret betænkelige ved, hvad der kommer ud af ministerrådsmødet. EU er ligefrem slået ind på den linje, at man ikke skal presse for meget igennem. Der er derfor lagt op til et slutdokument, som for enhver pris ikke må binde næste ministerrådsmøde. Dette skal finde sted hen imod slutningen af 1999 og endeligt vedtage den nye handelsrunde, der skal indledes fra og med år 2000.
I virkeligheden er det imidlertid indholdet og karakteren af denne nye handelsrunde, som bestemmer alle forhandlingerne allerede på ministerrådsmødet i Geneve i disse dage.

USA's krav
USA har lagt ud med et krav om, at det allerede nu skal slås fast, at den elektroniske handel skal være et hovedpunkt i den nye handelsrunde.
Det ønsker EU ikke at få med i en sluterklæring, netop for ikke at provokere udviklingslandene, der heri ser atter et område, hvor de industrialiserede lande og de internationale koncerner vil gennemtrumfe deres magt og vinde indpas i alle lande uden egentlig selv at skulle afgive noget til gengæld.
Der er på mødet i Geneve på den anden side ikke nogen udsigt til, at udviklingslandene kan komme igennem med deres krav om, at der ikke skal startes en ny handelsrunde, inden man har drøftet implementeringen af de hidtidige regler grundigt og er blevet enige om at gennemføre dem på en sådan måde, at de svagest stillede ikke fuldt ud er underkastet de stærkeres magt.

Midterholdning
Derimod kan der formentlig blive skabt enighed om en midterholdning, der giver længere frister til de mindst udviklede lande, inden de på alt for mange områder skal lade liberaliseringens og frihandelens velsignelser bestemme deres nationale politik.
For mange af dem er det et grundlæggende krav, at der bliver sørget for fremskridt med hensyn til handel med tekstiler og med landbrugsvarer, to områder, hvor industrilandene har formået at opretholde restriktive bestemmelser til beskyttelse af deres eget erhvervsliv.
Meget tyder også på, at de forhandlinger om investeringer, som hidtil har været ført inden for OECD (den såkaldte MAJ-aftale) på en eller anden måde vil enten få en parallel inden for WTO eller ligefrem blive skubbet over under WTO's regi.
Klart er det, at hele investeringsproblematikken har en nær forbindelse til verdenshandelen. WTO anfører da også under de opnåede resultater, at omfanget af direkte investeringer i de sidste 25 år er steget til det 25 dobbelte eller med 13 procent om året.
På den anden side får angsten for, at WTO efterhånden - fordi handelen har konsekvenser for alle andre områder af samfundet - overtager ansvaret for alle afgørende emner og endegyldigt tager magten fra FN, den virkning, at en del nationer vil modsætte sig en alt for stærk udvidelse af WTO's kompetence.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu