Læsetid: 4 min.

Hvad ved du?

5. maj 1998

Hvad ved du egentlig om EU - har du almindelig paratviden, er du særlig inde i detaljerne, eller er du på temmelig bar bund? Test dig på 33 spørgsmål om stort og småt i EU

TILLÆG (2.SEKTION side 12)

1) Hvem skal godkende Ritt Bjerregaard, hvis hun skal genudpeges som miljøkommissær?

2) Hvem udfører arbejdet, hvis EU ønsker at foretage sig noget, som indebærer brugen af soldater?

3) Hvilke EU-lande er ikke med, når der den 1. januar 1999 indføres en fælles EU-valuta?

4) Har det danske nej ved folkeafstemningen i 1992 betydet, at Danmark har måttet sige nej til at deltage i EU-aktiviteter?

5) Hvem sagde: "Vi samler ikke stater i koalitioner; vi forener mennesker."

6) Hvilket land har to gange søgt om medlemskab i det europæiske samarbejde og er alligevel aldrig blevet medlem?

7) Amsterdam-traktaten indeholder nye formuleringer om den såkaldte miljøgaranti. Et sted i miljøgarantien tales der på engelsk om "scientific evidence." Hvordan er dette oversat til dansk?

8) I 1987 trådte en ny EF-traktat i kraft. Dens officielle navn er Fællesakten. Hvad blev denne traktat kendt som i Danmark?

9) EU's 'nationalsang' er skrevet af Ludwig van Beethoven og hedder "Ode an die Freude". Hvem skrev teksten?

10) Hvor mange EU-lande har en republikansk forfatning?

11) Hvis den amerikanske dollar falder i kurs, øger eller sænker det så EU's landbrugsudgifter?

12) Kan der kun træffes beslutninger med enstemmighed indenfor et mellemstatsligt samarbejde?

13) Betaler Danmark mere til EU-kassen, end vi får igen ifølge de beregninger, som Revisionsretten foretager hvert år?

14) I Maastricht-traktaten kaldes den kommende fælles mønt for ECU. Hvad kommer mønten til at hedde i praksis?

15) Hvor mange lande fra Central- og Østeuropa har i dag søgt om medlemskab af EU?

16) De vigtigste europæiske traktater har alle fået navn efter den by, hvor de blev underskrevet. Rom-traktaten, Maastricht-traktaten, Amsterdam-traktaten. En undtagelse er Fællesakten. Hvor blev den undertegnet?

17) Efter danskernes nej til Maastricht-traktaten, blev der efter en del forhandlinger lavet en særlig aftale for Danmark. I hvilken skotsk by blev denne aftale lavet?

18) Den franske cognachandler Jean Monnet er ofte blevet betegnet som manden, der opfandt EF. Har han nogensinde været formand for Europa-Kommissionen?

19) I hvilket EU-land bor der flest borgere fra andre EU-lande?

20) Hvilken statsminister bragte Danmark ind i EF i 1972?

21) Der er 626 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvor mange af dem er fra Danmark?
22) Danmark har tre stemmer i EU's ministerråd, og der bor fem millioner mennesker i Danmark. Det betyder, at der går 1,6 millioner mennesker på en dansk stemme i EU. Hvad 'koster' en tysk stemme?

23) Ti lande fra Central- og Østeuropa samt Cypern har søgt om EU-medlemskab. Hvor mange mennesker bor der tilsammen i ansøgerlandene?

24) EU har sit eget politisamarbejde, som kaldes for Europol. Hvor mange politifolk arbejder fra hvert land i Europol?

25) Hvilken organisation var den første, som vedtog regler om agurkers krumning?

26) Én bestemt alliance mellem to EU-lande anses for at være meget bestemmende for udviklingen i det europæiske samarbejde. Hvilke to lande udgør denne alliance?

27) Der er ét ministerium i Danmark, som koordinerer den danske EU-politik - hvilket?
28) Hvem repræsenterer altid Danmark, når der er forhandlinger om EU's budget?

29) EU er kendt for det blå flag med 12 gule stjerner. Hvilken organisation brugte dette symbol inden EU?

30) Kun et af de 16 danske medlemmer af Europa-Parlamentet har været medlem, siden der i 1979 blev indført direkte valg til parlamentet. Hvem er det?

31) En bestemt EU-institution kaldes populært for unionens vagthund, fordi den kontrollerer, at pengene fra EU-kassen forvaltes ordentligt. Hvad hedder institutionen formelt?

32) "En union vil fremme stridighederne mellem landene fremfor at bilægge dem. En EF-union vil medføre udvikling af et nyt, stort og ukontrollabelt bureaukrati i Bruxelles, men finansieret af bl.a. danske skatteydere."
Hvem har sagt dette? Og hvornår?

Svar:
1) Hun skal udpeges af den danske statsminister. Derefter skal hun ifølge den nye Amsterdam-traktat godkendes af formanden for Europa-Kommissionen. Derefter skal de 20 kommissærer samlet godkendes af Europa-Parlamentet.

2) Det gør forsvarsorganisationen Vestunionen

3) Danmark, Sverige, Storbritannien og Grækenland

4) Ja. Danmark har sagt nej til at deltage i en fælles aktion om evakuering af civile, en fælles aktion om minerydning i Bosnien, en fælles aktion om forebyggelse af konflikter i Afrika, en fælles aktion for at hjælpe flygtninge i Zaire.

5) Jean Monnet

6) Norge

7) Videnskabelig belæg

8) EF-Pakken

9) Schiller

10) Otte

11) Det øger udgifterne

12) Nej. Flertalsafgørelser er meget almindeligt indenfor mellemstatsligt samarbejde.

13) Danmark tjener på EU-medlemskabet.

14) Euro

15) 10

16) Luxembourg

17) Edinburgh

18) Nej

19) Luxembourg. En trediedel af beboerne er ikke luxembourgere.

20) Jens Otto Krag

21) 16

22) 8,1 millioner mennesker.

23) 106 millioner

24) to-tre personer pr land.

25) FN

26) Frankrig og Tyskland.

27) Udenrigsministeriet

28) Departementschefen i Udenrigsministeriet

29) Europarådet

30) Jens-Peter Bonde fra JuniBevægelsen

31) Revisionsretten

32) Anders Fogh Rasmussen, daværende formand for Venstres Ungdom, nuværende formand for Venstre, i B.T. den 26. januar 1976

Mere quiz
Svar rigtigt på de ti spørgsmål og vind en rejse
1) I hvilket europæisk land døde mere en halvdelen af befolkningen, da kartoffelhøsten på grund af regn slog fejl flere år i træk?

2) Hvor mange af EU's 15 medlemslande har i dette århundrede prøvet at leve med nationale diktaturer?

3) Hvad hed Jacques Santers forgænger som formand for Europa-Kommissionen?

4) Hvor mange lande grænser op til Tyskland?

5) Hvilket af de tre baltiske lande bedømmes af EU til at være mest forberedt på EU-medlemskab?

6) I EU er der vedtaget regler for, hvor gamle børn skal være for at gå med aviser. Kan en 12-årig få lov til at varetage et sådant job?

7) Har Danmark ratificeret Maastricht-traktaten, som danskerne stemte nej til 2. juni 1992?

8) Hvilken organisation i verden bruger fleste penge på nødhjælp og udviklingshjælp?

9) En EU-funktionær mistede jobbet, da han udgav en bog, hvori han påstår, at den planlagte økonomiske- og monetære union vil føre til krig i Europa. Hvad hedder han?

10) EF-Domstolens mest berømte dom handler om en solbærlikør. Hvad hedder dommen?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her