Læsetid: 3 min.

EU-rapport: Ingen forbedring af Europas miljø

3. juni 1998

Det er nu, chancen for at ændre vækstens retning skal udnyttes i Europa, mener direktøren for det europæiske miljøagentur

Europas miljøproblemer er ikke blevet mindre i 90'erne, konstaterer Det Europæiske Miljøagentur i en stor rapport om miljøets tilstand i alle de europæiske lande.
Faktisk er miljøets tilstand blevet værre på en række vigtige områder som f. eks. drivhusgasser, affald, biodiversitet, jorderosion og havmiljø. Transporten og landbruget belaster miljøet hårdt i de fleste europæiske lande.
Og så ville det samlede billede endda være mørkere, hvis ikke den økonomiske nedgang havde tvunget landene i Øst- og Centraleuropa og de tidligere sovjetrepublikker til at forurene mindre.

Østeuropas chance
Det er skuffende, at man taler så meget om filtre og rensningsanlæg i Østeuropa, skriver Miljøagenturets direktør, Domingo Jiménez-Beltrán, i forordet til den nye rapport.
"Jeg spørger mig selv, hvorfor man så sjældent tager udgangspunkt i en mere bæredygtig social og økonomisk udvikling," siger han.
Den østlige halvdel af Europa har de største bevarede naturrigdomme, og når den økonomiske vækst kommer i gang igen, er det ikke så meget miljøpolitikken og forureningskontrollen som som forbrugsmønsteret, den nye teknologi, transportsystemerne og energieffektiviteten, der kommer til at afgøre, hvordan det går med miljøet som helhed, påpeger han.
I fremtiden vil Det Europæiske Miljøagentur hjælpe regeringerne med at udforme en sådan forudseende og fremadrettet politik for en pan-europæisk bæredygtig udvikling med mindre ressourcespild og forurening, skriver Beltrán.
Rapporten omfatter alle de europæiske lande (også de tidligere sovjetrepublikker og Tyrkiet, Cypern og Malta). Landene mødes i slutningen af denne måde til pan-europæisk miljøkonference i Århus.
Der er størst fremskridt på de områder, der er omfattet af internationale aftaler, f. eks. Wienerkonventionen og den tilhørende Montrealprotokol om beskyttelse af ozonlaget og FN's konvention om grænseoverskridende luftforurening.
På mere lokalt prægede områder som f. eks. affald og jorderosion er der både mangel på fremskridt og mangel på data.

Ozonnedbrydningen
Bortset fra jord og affald er det gået fremad med at forbedre miljøpolitikken på de fleste områder. Men det har ikke slået tydeligt igennem.
I nogle tilfælde skyldes det en naturlig tidsforskydning. For eksempel er der store fremskridt med at begrænse brugen af ozonnedbrydende stoffer i Europa - men selve nedbrydningen af ozonlaget i stratosfæren vil fortsætte i mange årtier endnu også på vore breddegrader.
Det samme gælder udslip af svovldioxid, bly og fosfor.
Men på mange andre områder er det problemets årsag, der bliver ved med at vokse.
For eksempel er det seneste skøn fra EU-kommissionen, at udslippet af CO2 i de 15 EU-lande vil stige med otte procent fra 1990 til år 2010. EU forpligtede sig ved topmødet i Kyoto til et fald på otte procent i samme tidsrum, gældende for en kurv af seks drivhusgasser, hvoraf CO2 er den væsentligste.

Faldende udslip i øst
Udslippet er faldet i den østlige halvdel af Europa. Men hvis der kommer et økonomisk opsving i disse lande, uden at vedvarende energi, kraftvarme og effektiv anvendelse af energien bliver indført i stor målestok, så vil udslippene i hele Europa for alvor vokse, fordi effektiviteten i produktion og anvendelse af energi er meget lav i Europas østlige del.
De relativt lave energipriser har medført, at Vesteuropa kun har forbedret sin energieffektivitet med en procent om året - mens den økonomiske vækst har været to-tre procent, skriver Miljøagenturet.
Transportsektoren og landbruget er to af de vigtigste årsager til Europas miljøproblemer, siger rapporten. Miljøpolitikken kan ikke følge med transportens vækst, skriver Miljøagenturet.
Godstransporten på landevej er steget 54 procent siden 1980 i hele Europa. Personbiltrafikken er steget lige så meget, i hvert fald i EU. Og flytrafikken steg endnu mere.
"Under et kommende økonomisk opsving er det utrolig vigtigt, at miljøhensynet bliver integreret i transportsystemerne og de andre sektorer," sagde projektleder Jytte Keldborg, Det Europæiske Miljøagentur, ved præsentationen af rapporten.
Selv om miljøkravene på de fleste områder er højere i Vesteuropa end i Europas østlige del, er det alligevel Vesteuropa, der bidrager mest til den samlede forurening i Europa - på grund af større produktion, forbrug og trafik.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her