Læsetid: 4 min.

EU's energispild står for skud

17. juni 1998

EU er på vej fra ord til handling i forhold til det voksende energiforbrug i transporten

Halvdelen af EU's varetransport foregår i lastbil. Og halvdelen af disse lastbiler kører tomme rundt.
Det er et absurd spild af ressourcer, mener energi- og miljøminister Svend Auken.
"Prøv bare at sammenligne med skibsfarten. Der har man en hel hær af shipping-agenter, som skal forhindre, at et skib sejler tomt tilbage, når det har afleveret sin last. Det kunne godt lade sig gøre at lave et tilsvarende system for lastbilerne på EU's veje. Når det bedre kan betale sig at sende en lastbil til Spanien og køre tom tilbage til København i stedet for at tage et læs varer med til f. eks. Strasbourg, så må lastbilerne og brændstofferne være for billige," siger Aukens medarbejder i EU-spørgsmål, kontorchef John Bæk Sørensen, Miljøstyrelsen.

Ministre diskuterer
Auken agter at bruge eksemplet i den diskussion om transport og miljø, EU's miljø- og transportministre skal have i Luxembourg i dag.
Kommissionen beregnede i oktober sidste år, at CO2-udslippet vil stige med 8 procent i år 2010 (sammenlignet med 1990), hvis man ikke griber yderligere ind. Og Kommissionen beregnede ved samme lejlighed at udslippet fra transporten - først og fremmest fra vejtrafikken - i den samme periode vil stige med ikke mindre end 39 procent.
For slet ikke at tale om den yderligere stigning i hele Europa, hvis produktionen i de central- og østeuropæiske lande kommer op på fortidens niveau og samhandelen mellem øst og vest vokser, uden at transportmidler lægges om.
En del af væksten i vare-trafikken hænger sammen med, at virksomhederne sparer tid og ressourcer ved at have små lagre og hente det, de skal bruge, nøjagtig når der er brug for det. Men en anden del af væksten skyldes, at transportprisen er meget lav i forhold til ressourceforbruget og miljøbelastningen.
Det har man diskuteret i mange år i EU, uden at gøre noget ved det. De fire punkter, der står til diskussion i Luxembourg er heller ikke nye:
*Skærpede standarder og normer for køretøjernes energiforbrug, udstødning mv.
*Grønne afgifter, der indarbejder miljøomkostningerne i transportpriserne.
*Omlægning fra bil til tog og skib.
*Vurdering af miljøkonsekvenser ved transportanlæg og transportpolitik.

Prøvesager
Til topmødet i Cardiff kom EU-kommissionen med et udspil om hvordan hensynet til miljøet skal integreres i EU's politik på alle områder.
Princippet om miljøhensyn i al politik er nedfældet i Amsterdamtraktatens artikel 6. Kommissionen foreslår, at regeringscheferne udpeger Agenda 2000 og klimapolitikken som prøvesten på virkeliggørelsen.
Agenda 2000 handler om EU's strukturfonde, landbrugstøtte og østudvidelsen. Støtten til strukturudvikling i EU's fattigste områder skal bidrage til bæredygtig udvikling og tage større hensyn til miljøet. Landbruget skal have mindre støtte til størst mulig produktion og mere til at beskytte natur og miljø. Støtten til miljøforbedringer i ansøgerlandene skal have høj prioritet.
Om klimapolitikken siger Kommissionen, at hvis EU skal opfylde sine forpligtelser efter Kyoto-topmødet kræver det "betydningsfulde ændringer i energipolitikken".
De nuværende tendenser i vejtransport og luftfart er "særlig bekymrende". De vil blive afgørende for om EU er i stand til at leve op til sine forpligtelser, skriver Kommissionen.
Fly har størst CO2-udslip pr. passager-kilometer og størst vækst. Brændstoffet er fritaget for afgifter. Personbilerne står for mere end halvdelen af transportsektorens CO2-udslip. EU-kommissionen enedes i begyndelsen af denne måned med den europæiske bilindustrisammenslutning, ACEA, om et forslag til en frivillig aftale, der skal begrænse udslippet af CO2 til 140 gram pr. kilometer for gennemsnittet af de nye biler der sælges i år 2008. Delmålet i år 2003 skal være 165-170 gram.
Kommissionens udspil var ellers 120 gram i år 2005. Det ville svare til 30 procents bedre benzinøkonomi i nye biler. Ingen af disse mål er imponerende i forhold til den bedst tilgængelige teknologi på markedet i dag.
Men et resultat på 140 gram er antageligt, siger John Bæk Sørensen. Det svarer til tre fjerdedele af det oprindelige mål og det forpligter bilfabrikkerne til at sørge for at alle deres solgte biler i gennemsnit holder målet. Derved kommer man ud af det problem, man har i dag: Der kommer ganske vist lettere og mere strømlinjede biler som kan køre længere på hver liter benzin på markedet. Men gevinsten ædes op af ekstraudstyr og en tendens til at folk køber større biler.
Til gengæld har bilfabrikkerne stillet en betingelse, der ifølge John Bæk Sørensen er helt uspiselig for miljøministrene. Nemlig at EU ikke indfører andre styringsmidler i mellemtiden.
Det ville blokere for det middel som EU-kommissionen selv har beskrevet som det mest effektive: Fælles beskatning af benzin og biler.
Samtidig med EU-topmødet holdt den europæiske fagbevægelse, ETUC, og de europæiske miljøorganisationer i EEB møde om miljø og beskæftigelse i Cardiff.

Grønne job i EU
Forud for mødet har de i fællesskab undersøgt mulighederne for at skabe flere grønne job i Danmark, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien. Konklusionen fra de fem lande er, at der er store muligheder for "dobbelt dividende", dvs. gevinst for både miljøet og beskæftigelsen.
I en erklæring fra Cardiff efterlyser ETUC og EEB en økologisk skattereform der flytter beskatningen fra arbejde til miljøbelastning - og ændring af moms og afgifter til fordel for miljømærkede varer.
De opfordrer også til at ændre de offentlige subsidier til miljøtilskud, målrette EU's strukturfonde mod miljø og beskæftigelse og støtte lokale inititativer der sigter på at forbedre miljøet og formindske behovet for transport.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her