Læsetid: 2 min.

Indgreb mod farlige stoffer

25. juni 1998

Udledningen af de værste miljøgifte begrænses af to nye FN-protokoller

EUROPAS MILJØ
De fleste af ministrene på konferencen Miljø for Europa skrev i går under på to nye FN-aftaler, der skal begrænse udledningen af de farligste industrikemikalier til miljøet.
Det drejer sig om de tre giftige tungmetaller bly, cadmium og kviksølv og om seksten svært nedbrydelige stoffer der, ligesom tungmetallerne, spredes i hele det globale miljø, når de først er der og ophobes i fødekæden. De mest kendte er dioxin, PCB'er og DDT. En række af de mindre kendte stammer fra sprøjtemidler.
Danmark og de fleste velstående industrilande opfylder allerede kravene i FN-protokollerne. Men det har stor betydning, at forpligtelsen nu bredes ud til mange flere lande. "Det vil påvirke hverdagen for mange mennesker i hele verden," sagde den svenske miljøminister og mødeleder, Anna Lindh.
FN-protokollerne omfatter kun de lande, der har tilsluttet sig konventionen om grænseoverskridende luftforurening. Den gælder først og fremmest for Europa, Centralasien og Nordamerika, selv om alle FN-lande har ret til at slutte sig til.

For langsomt
De danske miljøorganisationer på konferencen, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Organisationen for Vedvarende Energi og Verdensnaturfonden, siger i en fælles udtalelse at de naturligvis støtter enhver begrænsning af de farlige stoffer, men finder det meget skuffende, at man ikke tager skridt til at udfase dem og forbyde dem, men i de fleste tilfælde nøjes med at opstille grænseværdier for udslippet og kræve begrænsninger og kontrol.
Hvis problemet er de økonomiske omkostninger, må der laves internationale støtteordninger, siger Christian Ege Jørgensen, Det Økologiske Råd. Faktisk sagde Alan D. Hecht fra den amerikanske miljøstyrelse, EPA, i går, at alle landene omkring Nordpolen, dvs. USA, Canada og de nordiske lande, har besluttet at hjælpe Rusland, teknisk og økonomisk, med en fuldstændig afskaffelse af stoffet PCB.
Stoffet er svært nedbrydeligt og det ophobes i fedtvæv. Hos befolkningen i det arktiske område, både i Grønland og Canada og Alaska, er det fundet i meget forhøjet koncentration i modermælk.

Hormonforstyrrelser
PCB og dioxin er kendte som miljøgifte. Men de er samtidig hormonforstyrrende stoffer. På forslag fra medlem af Europaparlamentet Kirsten Jensen vedtog de europæiske miljøparlamentarikere i foreningen Globe i mandags en opfordring om at inddrage alle de hormonforstyrrende stoffer i strategien - ikke kun de farligste. Strategien går bl.a. ud på at standse produktion og udslip af de mest skadelige kemiske stoffer inden udgangen af år 2007, sætte fælles forsknings- og overvågningsprojekter i gang og forhandle sig frem til en internationalt anerkendt liste med gruppering af de stoffer, der har en erkendt hormonforstyrrende virkning eller er mistænkt for at have det.
Konferencens mødeleder Anna Lindh er enig med de miljøorganisationer, der kritiserer den lange tidsfrist for udfasningen af de farlige stoffer.
"De protokoller, vi nu har vedtaget er heldigvis kun en bund, ikke et loft," siger Anna Lindh.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her