Quiz
Læsetid: 9 min.

Test din almenviden

Redaktionen
9. juni 1998

60 spørgsmål til journalistspirerne

Danmarks Journalisthøjskole har i år haft 1.210 ansøgere til 225 pladser. De 60 spørgsmål indgår som en af flere opgaver under optagelsesprøven. Opgaverne bedømmes samlet - det er derfor ikke muligt præcist at sige, hvor mange rigtige, man skal have for at blive optaget. Som en grov tommelfingerregel kan man dog regne med følgende:

Over 50 rigtige svarer til en topkaraktér

40-50 rigtige svarer til en pæn karaktér, der normalt giver optagelse

30-40 rigtige svarer til en jævn karaktér

Under 30 rigtige svarer til en karaktér, der næppe giver optagelse

Udformningen af spørgsmålene er af trykkemæssige årsager afsluttet 16. april 1998.

Du må altså i din besvarelse ikke tage hensyn til eventuelle regeringsændringer, dødsfald, stillingsskift eller andet, der skulle være indtruffet efter denne dato.

1. Randi Laubek fik i 1998 en anerkendende pris. Hvilken?

*Bodil for sin medvirken i tv-serien 'Taxa'

*Bodil for sin medvirken i filmen 'Let's Get Lost'

*Boghandlerklubbens Gyldne Laurbær for sit forfatterskab

*Grammy for sin cd 'Ducks and Drakes'

*Prisen som årets idrætskvinde

2. Kvindeforskeren Drude Dahlerups afhandling om de danske rødstrømpers historie fik stor omtale i marts 1998. Hvorfor?

*Hun påviste, at PET ulovligt infiltrerede rødstrømpebevægelsen

*Hun gik glip af et professorat i Stockholm på grund af afhandlingen

*Et bedømmelsesudvalg ved Aarhus Universitet forkastede afhandlingen

*Hun var meget negativ over for den bevægelse, hun selv havde tilhørt

*Forlaget Gyldendal ville ikke udgive afhandlingen i bogform

3. Hvad omfatter Schengen-aftalen bl.a.?

*Handelsaftale mellem Rusland og flere østeuropæiske lande

*Den oprindelige aftale mellem de seks lande, der senere blev til EF

*Aftale om afskaffelse af personkontrol mellem en række europæiske lande

*Folkevognsfabrikkernes ulovlige prisaftale, som EU straffede med stor bøde

*Aftale om kulturel udveksling i EU

4. I november 1997 skete noget voldsomt i Ægypten. Hvad?

*Nilen gik over sine bredder og flere hundrede mennesker druknede

*Cairo blev ramt af jordskælv

*Modstandere inden for militæret forsøgte et kup mod præsidenten

*Aswan-dæmningen truede med at bryde sammen på grund af vandpres

*En gruppe udenlandske turister blev dræbt ved en massakre tæt ved Luxor

5. Hvad er sabbat?

*Jødisk hvile- og helligdag

*Muslimsk fastemåned

*Hinduistisk genfødsel

*Buddhistisk bjergkloster

*En svensk udviklet badmintonketsjer

6. Hvem var italieneren Giuseppe Verdi?

*Modeskaber i Rom i 1950'erne

*Siciliansk frihedshelt fra 1800-tallet

*Operakomponist fra 1800-tallet

*Modernistisk mellemkrigstidslyriker

*Renæssancemaler

7. Hvem fik Nobelprisen i litteratur 1997?

*Toni Morrison

*Nadine Gordimer

*Dario Fo

*Umberto Eco

*Salman Rushdie

8. Hvilken af følgende byer huser et museum for maleren J. F. Willumsen?

*København

*Vejen

*Århus

*Frederikssund

*Roskilde

9. I 1996 var København europæisk kulturby. Hvad er navnet på Kulturby 1998?

*Paris

*Barcelona

*Marseille

*Stockholm

*Dublin

10. Nils Malmros' 'Barbara' handler om en færøsk kvinde. Filmen bygger på en roman af samme navn. Hvem skrev den?

*William Heinesen

*Karen Blixen

*Jørgen-Frantz Jacobsen

*Knud Heinesen

*Johannes V. Jensen

11. Hvilke poster har Thorkild Simonsen haft, inden han blev indenrigsminister?

*Næstformand for Socialdemokratiet

*Amtsborgmester i Århus Amt

*Borgmester i Århus

*Formand for Kommunernes Landsforening

*Menigt medlem af Folketinget

12. Hvilke dagblade bekendtgjorde i efteråret 1997 planer om at ville fusionere?

*Dagbladet Information og Morgenavisen Jyllands-Posten

*Midtjyllands Avis og Århus Stiftstidende

*Thisted Dagblad og Aalborg Stiftstidende

*Midtjyllands Avis og Morgenavisen Jyllands-Posten

*Amtsavisen Randers og Århus Stiftstidende

13. I hvilket land har Taliban-militsen magten?

*Algeriet

*Afghanistan

*Burma

*Rwanda

*Tjetjenien

14. I hvilken forbindelse benyttes hollandsk udtræk?

*Tebrygning

*Når kuttere skal slæbes på havet fra åben strand

*Fremstilling af naturmedicin mod blærehalskræft

*Når et bord skal forlænges med plader

*Ved seksuel omgang i Røde Lygte-kvarteret i Amsterdam

15. Kort før jul 1997 underskrev Nato's udenrigsministre en protokol, der betyder, at tre lande er på vej ind i forsvarsalliancen. Hvilke?

*Estland

*Polen

*Tjekkiet

*Slovakiet

*Ungarn

16. December 1997 protesterede USA overfor den danske statsminister. Over hvad?

*Svend Aukens udtalelser på klima-topmødet om USA's udledning af CO2

*Niels Helveg Petersens udtalelser om USA's politik overfor Irak

*Danske mediers behandling af sagen om en fængslet, dansk kvinde

*Henrik Dam Kristensens udtalelser om hormonrester i kød fra USA

*Danske mediers behandling af Thule-sagen

17. Den norske politiker Gro Harlem Brundtland blev i januar 1998 udpeget til

*Præsident for UNDP - United Nations Development Programme

*Generaldirektør for WHO - World Health Organization

*FN's flygtningehøjkommissær

*Formand for det norske Storting

*Formand for Nordisk Råd

18. Jody Williams fik i 1997 en delt Nobels Fredspris. For hvad?

*Sin indsats for bedre forhold for sydamerikanske indianere

*Sin indsats for bedre forhold i palæstinensiske flygtningelejre

*Sin hjælp til ofre for Tjernobyl-ulykken

*Sin kampagne mod brug af landminer

*Sin vedvarende protest mod Kinas forhold til menneskerettighederne

19. Dr. phil Thorkild Kjærgaard blev afsat som universitetscensor i begyndelsen af 1998, men senere genbeskikket. Hvad havde han gjort?

*Kritiseret kvindelige forskeres niveau

*Forsvaret Den Danske Banks rolle i Færøsagen

*Favoriseret kvindelige eksaminander

*Kritiseret rektor for Københavns Universitet

20. Hvilken musikfestival kalder sig 'Danmarks smukkeste'?

*Tunø Festival

*Roskilde Festival

*Skagen Visefestival

*Midtfyns Festival

*Skanderborg Festival

21. Hvad er Lega Nord?

*En sammenslutning af skandinaviske bokseklubber

*En italiensk politisk bevægelse

*En berygtet colombiansk, paramilitær organisation

*En sammenslutning af fodboldklubberne i Perugia og Siena

*Svensk forening, der kæmper for nordiske minoriteters ligeret

22. Hvilke ministerier har Jytte Hilden stået i spidsen for?

*Skatteministeriet

*Kulturministeriet

*Undervisningsministeriet

*Forskningsministeriet

*Kirkeministeriet

23. Danmark fik i 1997 en Nobelpristager i kemi: Jens Christian Skou. Hvor kommer han fra?

*Københavns Universitet

*Sydjysk Universitetscenter

*Odense Universitet

*Aalborg Universitet

*Aarhus Universitet

24. Hvad er DT 104?

*Dansk Teknologisk Instituts standard for el-kontakter

*En salmonellabakterie

*En nyt, revolutionerende styresystem for computere

*Et stærkt forurenende tungmetal

*Et dansk sprøjtemiddel, som tidligere blev eksporteret til Sydamerika

25. Danske svømmere deltog i VM i Australien i januar 1998. Hvor mange medaljer blev det til?

*1 guldmedalje

*1 guldmedalje og 1 sølvmedalje

*2 sølvmedaljer og 1 bronzemedalje

*1 bronzemedalje

*Ingen medaljer

26. Hvor forsøger Sandheds- og Forsoningskommissionen at belyse forbrydelser under det tidligere styre og forsone modstanderne?

*Sydafrika

*Det tidligere Jugoslavien

*Vietnam

*Nord- og Sydkorea

*Chile

27. Den danske statsminister kom i efteråret 1997 på kant med landbruget. Hvad udtalte han sig kritisk om?

*Tremmekalve

*Forureningen af grundvandet

*Grisenes velfærd i danske stalde

*Gårdslagtninger

*Salmonellaforekomster i æg

28. Hvad er ADAM?

*Asiatisk handels- og samarbejdsorganisation

*Fransk nyhedsbureau

*Amerikansk luftbåret kontrol- og varslingssystem

*Israels mindste politiske parti i Knesset

*Makroøkonomisk model for dansk samfundsøkonomi

29. Når en vælger satte kryds ved liste C ved folketingsvalget, stemte han på

*Centrumdemokraterne

*Socialistisk Folkeparti

*Det Konservative Folkeparti

*Venstre

*Enhedslisten

30. En eksklusivaftale betyder, at en virksomheds medarbejdere

*kan rejse på 1. klasse hos DSB og SAS

*skal være medlemmer af et fagforbund, virksomheden har aftale med

*har krav på et specielt løntillæg

*har billig adgang til at bruge firmaets ferieboliger

*i to år kun må arbejde for det samme firma

31. Alkohol og trafik: 1. marts i år fik Danmark en ny promillegrænse. Hvor går den?

*1,2

*1,00

*0,8

*0,5

*0,3

32. Man diskuterer kommunernes brug af udlicitering. Hvad dækker begrebet?

*Udlejning af kommunale lokaler, f.eks. i skoler, til private arrangementer

*Øget brugerindflydelse, f.eks. ved lokalråd og vejledende

*folkeafstemninger

*Kommuners ret til at afslå at tage imod tilflyttere, der lever af bistandshjælp

*Lettere adgang for borgerne til at se f.eks. kommunale papirer

*Kommunalbestyrelsen definerer en serviceydelse og udbyder opgaven

33. Danmarks Radio fik i februar 1998 godkendt en ny struktur. Den betyder?

*Provinsafdelingen nedlægges i løbet af tre år

*DR2's programmer kan tages med almindelig antenne fra 1999

*Radioen får i 1999 en fjerde kanal, der sender klassisk musik hele dagen

*Alle DR's nyhedsredaktioner sammenlægges til én

34. I hvilket regi findes Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?

*EU

*Europarådet

*FN

*Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE)

35. Hvor tit er der kommunalvalg i Danmark?

*Hvert 3. år

*Hvert 4. år

*Hvert 5. år

*Det bestemmer borgmesteren, dog mindst hvert 4. år

*Det bestemmer borgmesteren, dog kan 25 procent af vælgerne forlange nyvalg

36. Hvad forstår man ved begrebet 'konventionelle styrker'?

*Hærenheder, der udelukkende består af infanteri

*Hærenheder, der har eksisteret i mere end 10 år

*Hærenheder der støttes af atombevæbnede jagerfly

*Hærenheder, der ikke anvender atomvåben

*Hærenheder udenfor NATO

37. Fra hvilket parti kommer Norges statsminister, Kjell Magne Bondevik?

*Det norske Arbeiderparti

*Senterpartiet

*Kristelig Folkeparti

*Fremskrittspartiet

*Bondepartiet

38. I hvilken dansk fjord medførte iltsvind i sommeren 1997, at næsten alt dyreliv forsvandt?

*Stadil Fjord

*Roskilde Fjord

*Horsens Fjord

*Mariager Fjord

*Ringkøbing Fjord

39. Hvilket selskab satte i 1997 sit danske hovedkontor, Company House, til salg?

*ØK

*A.P. Møller

*Carlsberg

*Novo Nordisk

*Lego

40. Hvad betyder det, hvis en pose med kaffe bærer Max Havelaar-mærket?

*Kaffen sælges så billigt som muligt

*Kaffen kommer fra Java

*Overskud fra salget i Danmark benyttes til humanitær hjælp i Østen

*Kaffen opfylder krav om bæredygtighed hvad angår produktion og handel

*Overskuddet går til Havelaarfonden i Holland, som hjælper indvandrere

41. I både 1997 og 1998 var der røre om Statens Teaterskole. Hvad skete?

*De studerende boykottede undervisningen i protest mod rektor

*Rektor bortviste to studerende på grund af forsømmelser

*Rektor og studerende protesterede overfor Kulturministeren over studiestøtten

*De studerende nægtede at gøre statisttjeneste på Det Kongelige Teater

*De studerende blev vrede, da rektor ville spille med i årets elevforestilling

42. Hvad er likviditet?

*Væskers evne til at flyde sammen

*Et firmas eller en persons beholdning af hurtigt omsættelige værdier

*Henrettelse uden dom

*Den tid det tager at afvikle en virksomhed efter konkurs

43. Hvilke af disse lande forhandler nu om at blive optaget i EU?

*Tjekkiet

*Estland

*Ungarn

*Polen

*Finland

44. Hvilke af følgende kvinder repræsenterer Det Konservative Folkeparti i Folketinget?

*Henriette Kjær

*Gitte Seeberg

*Pia Christmas-Møller

*Anne Birgitte Lundholt

*Lene Espersen

45. Sommeren 1997 fik Frankrig ny premierminister. Hvem?

*Lionel Jospin

*Jacques Delors

*Jacques Chirac

*Elisabeth Guigou

*Jack Lang

46. Diskonto er et økonomisk begreb. Hvad dækker det?

*En lavt forrentet indlånskonto i et pengeinstitut

*Rente fastsat af økonomiministeren

*Nationalbankens basisrentesats for udlån til banker og staten

*Forskellen mellem højeste og laveste rente på lån i et pengeinstitut

*Rente, som fastsættes i EU og følges af Danmark

47. Hvad hedder det nye, kinesiske år, som begyndte først i 1998?

*Dragens år

*Svinets år

*Slangens år

*Bjørnens år

*Tigerens år

48. I begyndelsen af februar 1998 vedtog Forbundsrådet i Tyskland en forfatningsændring. Hvad betød den?

*Ekstreme politiske grupper blev forbudt

*Politiet fik ret til elektronisk at overvåge private hjem

*3 af Tysklands 16 delstater får i visse spørgsmål vetoret i Forbundsrådet

*De sidste rester af Hitlertidens censur over for pressen blev fjernet

*Alle retsmøder, også om forbrydelser mod staten, skal være åbne

49. Venstres folketingsmedlem Helge Sander kom i begyndelsen af 1998 ud i en politisk storm. Hvad havde han gjort?

*Ladet sig vælge til borgmester i Herning uden aftale med sit parti

*Kaldt Folketingets medlemmer griske, når de fastsætter lønnen til sig selv

*Forsøgt at få både eftervederlag fra Folketinget og en borgmesterløn samtidig

*Kritiseret Uffe Ellemann-Jensen for håndteringen af Færøsagen

50. I begyndelsen af juni 1997 tjente en dansk fodboldklub omkring 80 millioner kroner på aktiemarkedet. Hvilken?

*Brøndby IF

*AGF

*FCK

*AaB

*OB

51. I hvilket dagblad kan man læse Ivar Gjørups tegneserie 'Egoland'?

*Politiken

*Jyllands-Posten

*Berlingske Tidende

*Weekendavisen

*Information

52. Hvad handler Don Bluths tegnefilm 'Anastasia' om?

*En italiensk gartnerdatter, der bliver prinsesse for en dag

*Den eneste overlevende datter af den sidste russiske zar

*En pige fra Ukraine, som udvandrer til USA

*En russisk luksusdampers forlis omkring århundredeskiftet

*En skottehund og dens ejer, en ung, amerikansk pige

53. Monica Ritterband var journalist på Tv-Avisen. Hvad er hun nu?

*Kunstner

*Informationschef for De forenede Bryggerier

*Redaktør af Alt For Damerne

*Journalist på Politiken

*Nyvalgt medlem af Folketinget

54. Møbelfirmaet IKEA er kendt over alt i verden. Hvad er dets hjemland?

*Danmark

*Norge

*Sverige

*Finland

*Tyskland

55. Hvem brugte forsvaret i en reklame for Den Danske Internationale Brigade?

*Kronprinsen

*Tina Kjær

*Rambo

*Superman

*Michael Bondesen fra 'Shubidua'

56. Hvordan begyndte dette forårs sag om PET - Politiets Efterretningstjeneste?

*Det blev afsløret, at PET aflyttede Tvind-skolerne

*En tidligere PET-agent stod frem i et program på TV2

*Enhedslisten forlangte standsning af udspionering af lovlige politiske partier

*Justitsministeren fremlagde en redegørelse for PET's aktiviteter

*Medarbejdere på TV-Stop protesterede mod, at PET aflyttede dem

57. Hvorfor holder folkekirken pinse?

*Jesus døde ifølge Biblen på korset i pinsen

*Jesus blev ifølge den jødiske tidsregning født i pinsen

*J.F. Struensee samlede ca. 1770 flere spredte helligdage i én periode

*Man fejrer Helligåndens komme til jorden

*Skolebørn har siden midten af 1800-tallet haft fri for at hjælpe i marken

58. Hvilken post blev Ulla Tørnæs valgt til i marts 1998?

*Næstformand i partiet Venstre

*Gruppeformand for Venstres folketingsgruppe

*Politisk ordfører for Venstre i Folketinget

*Næstformand i Folketinget

59. Hvilket firma har så kendte og specielle reklamer, at de har haft deres egen udstilling på museer bl.a. i Danmark?

*Esprit

*Versace

*Benetton

*Armani

*Kenzo

60. Hvilke af følgende ministre er fra Det Radikale Venstre?

*Elsebeth Gerner Nielsen

*Margrethe Vestager

*Sonja Mikkelsen

*Ove Hygum

*Jytte Andersen

Svar:

1. Grammy for sin cd "Ducks and Drakes".

2. Et bedømmelsesudvalg ved Aarhus Universitet forkastede afhandlingen.

3. Aftale om afskaffelse af personkontrol mellem en række europæiske lande.

4. En gruppe udenlandske turister blev dræbt ved en massakre tæt ved Luxor.

5. Jødisk hvile- og helligdag.

6. Operakomponist fra 1800-tallet.

7. Dario Fo.

8. Frederikssund.

9. Stockholm.

10. Jørgen-Frantz Jacobsen.

11. Borgmester i Århus. Formand for Kommunernes Landsforening.

12. Amtsavisen Randers og Århus Stiftstidende.

13. Afghanistan.

14. Når et bord skal forlænges med plader.

15. Polen. Tjekkiet. Ungarn.

16. Svend Aukens udtalelser på klima-topmødet om USA's udledning af CO2.

17. Generaldirektør for WHO - World Health Organization.

18. Sin kampagne mod brug af landminer.

19. Kritiseret kvindelige forskeres niveau.

20. Skanderborg Festival.

21. En italiensk politisk bevægelse.

22. Kulturministeriet Forskningsministeriet.

23. Aarhus Universitet.

24. En salmonella-bakterie.

25. Ingen medaljer.

26. Sydafrika.

27. Grisenes velfærd i danske stalde.

28. Makroøkonomisk model for dansk samfundsøkonomi.

29. Det Konservative Folkeparti

30. skal være medlemmer af et fagforbund, virksomheden har aftale med

31. 0,5.

32. Kommunalbestyrelsen definerer en serviceydelse og udbyder opgaven.

33. Alle DR's nyhedsredaktioner sammenlægges til én

34. Europarådet.

35. Hvert 4. år.

36. Hærenheder, der ikke anvender atomvåben.

37. Kristelig Folkeparti.

38. Mariager Fjord.

39. ØK.

40. Kaffen opfylder krav om bæredygtighed hvad angår produktion og handel.

41. De studerende boykottede undervisningen i protest mod rektor.

42. Et firmas eller en persons beholdning af hurtigt omsættelige værdier.

43. Tjekkiet. Estland. Ungarn. Polen.

44. Henriette Kjær. Gitte Seeberg. Pia Christmas-Møller. Lene Espersen.

45. Lionel Jospin.

46. Nationalbankens basisrentesats for udlån til banker og staten.

47. Tigerens år.

48. Politiet fik ret til elektronisk at overvåge private hjem.

49. Forsøgt at få både eftervederlag fra Folketinget og en borgmesterløn samtidig

50. Brøndby IF.

51. Politiken.

52. Den eneste overlevende datter af den sidste russiske zar.

53. Kunstner.

54. Sverige.

55. Rambo.

56. En tidligere PET-agent stod frem i et program på TV2.

57. Man fejrer Helligåndens komme til jorden.

58. Politisk ordfører for Venstre i Folketinget.

59. Benetton.

60. Elsebeth Gerner Nielsen. Margrethe Vestager.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her