Læsetid: 5 min.

Alle tiders psykologi

23. juni 1998

To stofmættede bøger om mange af psykologiens centrale begreber

NYE BØGER
Da jeg begyndte i skolen, lærte vi, at det var meget vigtigt at kende sin historie. Men det er selvfølgelig også 50 år siden. Meget er ændret siden da. I dag er den historiske forståelse ikke i højsædet. I dag mener vi, at vi lever i den værste af alle tider, og at det er det mest spændende. Og dog er den gamle lærdom sand. Det kan jeg bevise ud fra de to bøger om psykologiens klassikere, der netop er udkommet.
I sit forord til Knud C. Aagaards Lyset fra Lykeion skriver K. B. Madsen, at der er stigende interesse for videnskabshistorie, og gid det var så vel! Madsen siger også, at sådanne værker kan skrives på to forskellige måder: Man kan enten skrive om historien ved at lægge hovedvægten på berømte forskeres livshistorie, eller man kan se på udviklingen af fagets metoder, teorier og bagvedliggende filosofi. Aagaard gør begge dele. Hans bog er ikke tænkt som en sammenhængende psykologihistorie, men viser de store brudflader i psykologiens udvikling.
Jeg skal gerne komme med min konklusion først: Det er en aldeles pragtfuld og vigtig gennemgang af de psykologier, Aagaard vælger at fordybe sig i fra Aristoteles til midt i vort århundrede. Det er yderst centrale navne, Aagaard har valgt at skrive om, så det kan kun være anmelder-blær at omtale udeladelserne. Så det vil jeg så gøre: Det kan diskuteres, om man ikke burde inddrage folk som Nietzsche, Schopenhauer og Bergson, men det er en direkte skam, at denne kyndige forfatter ikke giver os et kapitel om Kierkegaard.

Helten Aristoteles
Men nu til hvad der står. Helten, der sætter det hele i gang, næsten til den grad at hele resten af psykologiens senere historie kun er fodnoter til ham, er Aristoteles, nærmere betegnet hans Om sjælen og teksterne om de psykiske funktioner fra omkring 330 f. Kr.
Mange psykologistuderende har gennem årtier undret sig over, hvorfor man splitter faget op i delemner som perception, motivation og kognition; her har vi begrundelsen. Og med et godt drive i fortællingen, viser Aagaard så også, hvordan Aristoteles tolket af Thomas af Aquinas kan komme til at danne rygrad i hele den katolske forståelse af mennesket.
De næste kapitler omtaler bl. a. Descartes, der udgik fra, at "jeg tænker, derfor er jeg til"; de engelske erfaringsfilosoffer Locke og Berkeley; de tyske fysiologer Fechner, Helmholtz, Wundt og Brentano; udviklingslærens Darwin; den pragtfulde William James der udformede begrebet stream of consciousness; den russiske reflekslære med Pavlov; gestaltpsykologien; psykoanalysen; behaviorismen; bevidsthedsstudierne hos Tolman og Piaget; humanisterne Rogers og Maslow samt Eriksons psykisk-sociale udviklingslære.

Filosofiske strømninger
Bogen bringer således forklaringerne på de opdelinger i skoledannelser, der i moderne tid får etiketter som behaviorisme, psykoanalyse, eksistentialisme og marxistisk psykologi. De har alle hentet inspiration i forskellige tiders filosofiske strømninger.
Vi får belyst den århundredgamle debat om sjælens forhold til legemet. Vi ser, hvad ekstrem koncentration om erfaringen betyder for vor opfattelse af, om mennesket fødes med psykiske egenskaber eller som et ubeskrevet blad, en tabula rasa. Vi ser forskeres optagethed af facts, af dyb higen efter at få sjælen belyst fra laboratoriets stærke lamper, af underliggende udviklingslove, af forholdet mellem påvirkninger og reaktioner på påvirkninger - og reaktionen mod den naturvidenskabelige måde at anskue tingene på. "Bevidstheden vender tilbage", som et af kapitlerne hedder.
Undervejs tvinger Aagaard de forskellige synspunkter til at gå i dialog med hinanden. Hele tiden i et spændstigt sprog med mange levende og oplysende detaljer, så både det lange drag og de hyggelige svinkeærinder står velmotiverede og engagerende.

Seks udvalgte
To af dansk psykologis grand old men, K. B. Madsen og Hans Vejleskov er gået sammen om at lave en serie på seks portrætter af Psykologiens bjergtoppe for Danmarks Radio. De seks udvalgte er verdens første psykologiprofessor Wilhelm Wundt, psykoanalysens fader Sigmund Freud, kognitions-, motivations-, personligheds- og socialpsykologen Kurt Lewin, behavioristen Burrhus F. Skinner, humanisten Abraham Maslow og børnepsykologen Jean Piaget. Absolut centrale navne der ydermere i artiklerne får lov at stråle ud til de relevante sider, så man med dem som hovedfigurer får belyst hele psykologiens felt. Også her ser man nødvendigheden af den historiske forståelse: teorierne er dels groet frem af forskernes hoveder, dels af det frugtbare i deres tider og kulturer. Det er et spændstigt og uhildet udvalg, forfatterne har bragt.
I forhold til Aagaards bog er Kurt Lewin den eneste nytilkomne. Men det er måske ikke fair at lave sammenligninger mellem de to bøger for de fem sidstes vedkommende. Det gør jeg nu alligevel. K. B. Madsens og Hans Vejleskovs bog kan siges at gå mere direkte på de portrætterede og deres centrale tanker, mens Aagaard snarere dvæler ved dem. Man kan sige, at Psykologiens bjergtoppe er en mere saglig eller mere tør bog, men det er uretfærdigt, for Aagaard er ikke usaglig, og Madsen og Vejleskov er ikke tørre.
Det er måske lidt langt ude, men den bedste belysning af forskellen, jeg kan komme med, er skakåbninger. Hvor Madsen og Vejleskov anvender en klassisk spansk åbning, der kræver stor teorikyndighed og teknisk snilde, så er Aagaards mere en romantisk dronningegambit. Nå, lad os ikke trampe mere i det. Begge bøger er gode gaver til videbegærlige psykologi-interesserede - og begge skakåbninger kan vinde kampen for de hvide brikker.
Men da det er så gode bøger begge to, så lad mig til sidst komme med en kritik, som måske er en detalje for nogle, men som ærgrer mig en hel del: Når begge bøger nu er så stofmættede, og begge omtaler så mange af psykologiens centrale begreber - så er det kreperligt, at ingen af dem har et emneregister. Det må forlagene sørge for i de næste udgaver, der utvivlsomt må komme.

*Knud C Aagaard: Lyset fra Lykeion. Om psykologiens klassikere. 290 s. 298 kr. Dansk psykologisk Forlag.
*K. B. Madsen og Hans Vejleskov: Psykologiens bjergtoppe - om psykologien som videnskab 1875-1995. 109 s. 148 kr. DR og Akademisk Forlag.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her