Læsetid: 2 min.

Ingen EU-reform uden miljøkrav

6. november 1998

Henrik Dam Kristensen afviser EU-reform af landbrugsstøtte uden miljøkrav - V er enig, mens Landbrugsrådet mener koblingen er 'overflødig'

Fødevareminister Henrik Dam Kristensen siger nu direkte, at den kommende reform af EU's landbrugspolitik skal indeholde miljøkrav.
"Jeg har vanskeligt ved at se den her reform vedtaget, hvis ikke den indeholder miljøkrav. Det vil Danmark fortsat arbejde for," siger ministeren til Information under konferencen "Mad for mia.", der torsdag satte fokus på konsekvenserne af EU's landbrugsreform for miljø og udviklingslande.
Samtidig fremhæver ministeren, at Danmark og de andre EU-lande som led i reformen kan fastsætte regler for udbetaling af godt en halv mia. EU-støtte efter nationalt fastsatte regler. Henrik Dam Kristensen betegner det som et praktisk eksempel på anvendelsen af nærhedsprincippet, fordi der er tale om EU-penge til støtte af malkekvæg og kødkvæg, men hvor medlemslandene selv kan fordele pengene.
"I dag eksporterer Danmark kalve til opdræt og slagtning i Holland, fordi det bedst kan betale sig for landmændene. det kunne vi afhjælpe med støttekroner fra den nye nationale midler," siger Henrik Dam Kristensen.
Allerede i næste uge tager ministeren det første skridt til at sikre en integrering af miljøkrav i landbrugsstøtten. Ifølge lovforslaget kan ministeren selv fastsætte miljøkrav som betingelse for, at danske landmænd kan modtage EU-støtte.
Henrik Dam Kristensen siger til Information, at han først og fremmest vil benytte bemyndigelsen til at koble udbetaling af EU-støtte med overholdelse af tre danske love:
*Vandmiljøplanens krav om at reducere forbruget af nitratholdig kunstgødning.
*Vandløbslovens krav om, at landmænd ikke må dyrke jorden helt ned til vandløb og søer, men skal respektere en bræmme frijord mellem mark og vand.
*Landbrugsloven, der regulerer størrelsen af de tilladte bedrifter.
Venstre støtter ministerens forsøg på at koble EU-støtte med overholdelse af bestemte, på forhånd definerede miljøkrav. Partiet kan altså ikke acceptere ministerens lovforslag, der i meget brede vendinger giver ministeren myndighed til selv at fastsætte reglerne.
"Vi må have præciseret, hvordan Henrik Dam vil bruge sin bemyndigelse, hvis vi skal stemme for. Vi vil ikke først give ministeren en bemyndigelse, som han så anvender med et flertal uden om os," siger Venstres landbrugspolitiske ordfører, Jens Kirk.
V-politikeren accepterer på forhånd, at bemyndigelsen omfatter miljøkravene i vandmiljøplan og vandløbslov, hvor Venstre har deltaget i det forudgående forlig. Derimod kan ministerens bemyndigelse ikke uden videre omfatte landbrugsloven, der nu skal til revision. Kirk forudsætter her, at V medvirker i forliget om landbrugsloven, før ministerens bemyndigelse kan omfatte denne lov.
I modsætning til Kirk, så mener afdelingschef i Landbrugsrådet, Ole Klintgård Larsen, ikke, at danske landmænd skal straffes anderledes end landmænd i andre EU-lande: "Vi kan kun acceptere det, hvis der er tale om miljøkrav i EU-lovgivning, der er gennemført i hele EU," siger han til Information.
Det vil sige, at den danske lovgivning skal afvente f.eks. den græske implementering af EU's nitratdirektiv, som i Danmark ligger til grund for vandmiljøplanen. I bund og grund mener Landbrugsrådet dog, at koblingen mellem miljøkrav og landbrugsstøtte er overflødig.
"Vi synes, at koblingen mellem miljøkrav og landbrugsstøtte er overflødig. Det er jo et redskab, der kommer oven i de eksisterende sanktionsbestemmelser i for eksempel vandmiljøplanen," siger Ole Klintgård Larsen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her