Læsetid: 6 min.

En socialdemokrat kan godt blive vred

26. november 1998

Socialdemokratiet sætter lighedstegn mellem at have en god moral og tjene sine egne penge. Men det er tværtimod ofte forbundet med en skidt moral at tjene penge, siger formanden for Socialdemokratiet i Svinninge

Formanden for Socialdemokratiet i Svinninge, Erling Frederiksen er vred på sine partifæller på Christiansborg. Han kalder princippet om aktivering af arbejdsløse for "tvangsarbejde", og kritiserer ledende socialdemokrater for at sætte lighedstegn mellem at have en god moral og udvise samfundsansvarlighed og forsørge sig selv:
"Karen Jespersen - det søde, hjertelige menneske - hører til de socialdemokrater, som ophøjer det til god moral i sig selv at arbejde og tjene penge. Med den begrundelse skal alle aktiveres - uanset om de aktiverede foretager sig noget nyttigt."
"For nogle år siden hørte jeg finansminister Mogens Lykketoft sige, at regeringen havde tre mål: flere arbejdspladser, flere arbejdspladser og flere arbejdspladser. Det kan sådan set være udmærkede mål, hvis man kæder det sammen med hvilke arbejdspladser, der skal skabes. Men man glemmer helt at spørge om en bestemt produktion er til nytte for samfundet, for børnene, for økologien osv. Og man glemmer fuldstændigt, at det ofte er forbundet med en skidt moral at tjene penge."
- Har Karen Jespersen ikke ret i, at det giver mennesker værdighed, at kunne bruges til noget i samfundet og kunne forsørge sig selv?
"Det mener mange socialdemokrater. Men de vil definere, hvad værdighed er - det må da trods alt være de mennesker, hvis værdighed, man taler om, der skal definere deres egen værdighed."
"Jeg har selv været aktiveret og har på min egen krop følt, hvor nedværdigende det er, at blive sat til noget, der ikke har et formål."

Jobtrænede stakler
Erling Frederiksen har været medlem af Socialdemo-kratiet i syv år og er nu formand for et halvt hundrede medlemmer i Svinningekredsen på Sjælland. Han har en basisuddannelse fra RUC og har i de seneste år taget flere moduler på universitet som led i den individuelle handlingsplan, der sigter på et job som formidler i museumsverdenen.
Også den personlige kontakt med arbejdsløshedssystemet har skærpet Erling Frederiksen opmærksomhed over for det han kalder en "accentforskydning" i ar-bejdsmarkedspolitikken:
"Tidligere har Socialdemokratiet været optaget af arbejdsgivernes forpligtelser over for de ansatte. Nu er blikket rettet mod den enkelte arbejdstager. De arbejdsløse fremstilles som hjælpeløse, ensomme og udstødte, som bliver reddet af barmhjertige arbejdsmarkedskonsulenter, der aktiverer og jobtræner staklerne, som er blevet sat uden for samfundet."
"Som om samfundet og arbejdsmarkedet er det samme. Som om man kun kan have et aktivt liv, når man har lønarbejde i modsætning til et passivt liv på understøttelse eller bistandshjælp."
"Det er stødende at blive omtalt som udstødt, marginaliseret og taber, lige som det ikke er godt for den arbejdsløses selvfølelse konstant at se sig selv omtalt som en potentiel misbruger eller et psykisk grænsetilfælde."
Erling Frederiksen mener i det hele taget, at det kniber for socialdemokraterne på Christiansborg at tage de fattiges parti. Han siger ordet fattige med hørbar understregning:
"I vores velfærdskapitalisme handler fattigdom ikke om at mangle brød på bordet. Fattigdom er, når man ikke kan deltage i samfundets liv, når man ikke har råd til at købe avisen, gå i biografen og være politisk aktiv, fordi det medfører telefon- og transportudgifter."
"For andre er pisseirriterende at omgås fattigrøve - man bliver nødt til at betale deres øl, og de bliver nødt til at opføre sig på en måde, så man gider blive ved med at betale deres øl."
Derfor opfatter Erling Frederiksen den nye lave integrationsydelse til flygtninge, som et ubehageligt udtryk for at Socialdemokratiet bevæger sig i den forkerte retning:
"Socialdemokratiet har opgivet at opdrage på befolkningen, og løber som logrende hunde efter Ekstra Bladet. Selv de mennesker, der helst så at flygtningene blev uden for Danmarks grænser, kan jo indse, at så længe flygtningene er her, skal de leve et nogenlunde almindeligt liv. Og man kan ikke leve et almindeligt liv, når man har 47 kroner om dagen tilovers, når huslejen er betalt."
"Det kan og vil vi ikke sidde herude lokalt og forsvare."

Fuglene bliver mætte
- Du siger, at arbejdsløse selv skal definere, hvad der er værdighed - men har samfundet ikke en vis ret til at kræve, at folk yder det stykke arbejde, de kan?
"Naturligvis bliver man nødt til at have nogle regler. Man må give folk et ordentlig arbejdstilbud og på den måde se om de står til rådighed. Men når princippet om aktiveringen er omklamret af en ideologisk grød, i følge hvilken, man kun er til nytte for samfundet, hvis man arbejder, bliver det også legitimt at sætte bistandsklienter til at hælde fuglefrø på poser, som man har gjort det i Farum."
- Hvad er der egentlig galt i det, når frøene bliver solgt og fuglene mætte?
"Dels bliver arbejdet udført under kritisable forhold. De ansatte har ingen overenskomst, de har ingen ret til at strejke, de har ingen tillidsmand, de optjener ingen fe-riepenge."
"Dels går de klare grænser mellem stat og kapital i opløsning. Der bliver skabt et 'uldent' arbejdsmarked med skånejob, fleksjob, og alle mulige tilskudsordninger, der er flettet ind i det, der bliver kaldt ordinære arbejdspladser, på en måde, der gør det uklart, hvad der er privat kapitalistisk økonomi og hvad der er statens økonomi."
"I sådan en korporativ stat bliver det sværere og sværere at identificere de enkelte interessegrupper, og at få en markedsstyret prisfastsættelse. Næsten alle samfund, som har organiseret sig på den måde, er brudt sammen."
- Men privatkapitalismen har vi brug for?
"Ja. Men i stedet for, at vi bukker og takker og behandler virksomhedsejerne som helte, skal vi give dem lov til at tjene penge ved at producere ordentlige varer på en ordentlig måde."
"Vi bliver nødt til at definere, hvilke opgaver der er statens og hvilke opgaver, der bedst løses af kapitalen. Kapitalen er god til at producere og tjene penge på det. Andre opgaver som for eksempel at passe børn, syge og gamle er staten bedre til at tage sig af. Det giver større lighed i tilbuddene og større sikkerhed for at opgaverne bliver løst. Det nytter jo ikke at pleje af ældre varetages af et firma, som kan gå konkurs."

Et lovlydigt liv
- Tilbage til arbejdsløsheden ...
"Arbejdsløshed er et grundvilkår i et kapitalistisk samfund, og bistandshjælpen og understøttelsen er samfundets selvbeskyttelse, der giver folk mulighed for at takke nej for eksempel til salg af narkotika eller anden form for kriminalitet. Vi, der får bistandshjælp eller understøttelse skal have mulighed for at leve et lovlydigt liv. Derfor er det meget betænkeligt at den ny bistandslov tillader, at kommunerne tager kontanthjælpen fra de mennesker, der ikke kan finde sig tilpas i tvangsarbejdet."
"En anden side af overførselsindkomsterne er, at de er en meget væsentlig forudsætning for at bevare velfærdskapitalismen. Husk på, at netop de samfund, hvor arbejdsløse er blevet behandlet nogenlunde anstændigt har udviklet de mest effektive produktioner. Bistandshjælpen sætter niveauet for mindstelønnen og sørger for, at de effektive kapitaler, der kan betale mindstelønnen, overlever, mens de ineffektive går konkurs."
- Den høje mindsteløn betyder også, at der bliver færre arbejdspladser til de ufaglærte, at de ufaglærte job flytter udenlands?
"Velfærdskapitalismen er hele tiden truet af billig arbejdskraft fra Asien og Østeuropa. Det er i vores store interesse, at den skandinaviske model breder sig til de lande, så alle får en ordentlig levestandard. Ellers vil vi altid være truet af, at nogle kan gøre det billigere end os."
"Derfor er det godt, at tekstilindustrien og anden lavproduktiv kapital flytter til Polen og Indien - og sætter skub i at udvikle velfærdsstater dér. Det er den mest effektive form for ulandsbistand."
"Og derfor er det et problem, at den reelle mindsteløn kryber ned på 50 kroner i timen, og beskytter de lavproduktive kapitaler i Danmark."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her